Reportáž skončila 17. 9. 2007 14:49

Praha jedná o olympijské kandidatuře 5

Komentuje Aneta Pavlatová

  • diskuse
  • kuloáry
  • hlasování
Jednání zastupitelů on-line
14:49
Jednání zastupitelů končí.
14:48
Návrh byl schválen.
14:48
Pro 50, proti 10, zdrželo se 7.
14:47
Zastupitelka Riedová zahajuje hlasování o návrhu.
14:47
Rozprava však už byla ukončena, proto se nedostane ke slovu.
14:47
Jeden ze zastupitelů se hlásí o slovo.
14:46
Rozprava byla ukončena.
14:46
Některé zastupitele už oslovuje i křestním jménem.
14:44
V minulosti Prahy podle něj nedošlo v minulosti k nějakému dramatickému zadlužení.
14:43
Bém hovoří důrazným hlasem. Snaží se ostatní zastupitele přesvědčit, že argumenty některých zastupitelů zmiňující negativní vlivy olympiády jsou liché.
14:43
Odmítá také, že by se olympiáda dotkla pražské památkové rezervace.
14:41
Odmítá, že by olympiáda v Praze měla na životní prostředí negativní vliv.
14:41
Bém hovoří o dopadu olympiády na životní prostředí.
14:41
"Jste lhář a podvádíte voliče", osočuje Bém Witzanyho.
14:40
"Z 95 procent toho, co jsme slíbili, jsme splnili", říká Bém.
14:39
Vy, který jste nebyl schopen splnit jakýkoli slib", rozčiluje se Bém na Witzanyho.
14:39
Při svých slovech výrazně gestikuluje.
14:38
Do svých prý přidal afekt. Jeho slova označil za podpásovku.
14:38
Kritizuje vystoupení Witzanyho.