Reportáž skončila 18. 9. 2007 14:33

Helena Erbanová

  • nový diskutující
  • primátor Bém
  • hlasování
Online reportáž
14:33
Česká republika bude kandidovat na pořádání olympijských her.
14:32
Návrh předložený primátorem Bémem byl schválen.
14:32
Pro 50, proti 10, zdrželo se 7.
14:31
Započíná hlasování o návrhu usnesení.
14:30
Primátor Prahy se vyjadřuje k magistrále.
14:28
Bém nadále reaguje na předchozí kritiku. Mává u toho široce rukama. Opět poukazuje na dokument.
14:27
"Koho napadlo, že se pražské památkové rezervace dotkne olympiáda? Vždyť to není možné, aby se jí něco dotklo, vždyť je to chráněné UNESCEM! Jak vás to napadlo?" křičí Bém.
14:25
"Součástí projektu je šetrná ekologická hromadná doprava a další šetrná opatření," reaguje na Bém na kritiku političky Tylové.
14:25
"Já se nemusím stydět, za to, co jsem slíbil. Jste lhář!" křičí. "Podvádíte své voliče.!
14:23
"Vážený pane Witzany," vykřikuje Bém a natahuje se po štosu papírů, "tento dokument je závazným kompasem pro čtyřletou práci rady hlavního města Prahy, tento dokument je totožný se všemi sliby, které se podle vás rozplynuly v mlze."
14:22
"Jeho věty na téma podvod na voličích a nezodpovědný hazard, jsou pro mě vulgární a neslušná podpásovka. Je to hloupá podpásovka," vykřikuje vášnivě primátor.
14:22
U řečnického pultu se opět objevuje Pavel Bém. Kritizuje Jiřího Witzanyho za jeho předchozí řeč.
14:21
"Na takovouto megalomanskou akci nemáme! Je to nezodpovědné," říká.
14:20
Witzany upozorňuje na deficit státního rozpočtu.
14:19
Witzany kritizuje Béma a ODS za předvolební sliby, kdy primátor města Prahy a budoucí poslanci slibovali nové stanice metra a budování infrastruktury, nicméně se nezmiňovali o olympiádě.
14:18
" Je třeba se ptát Pražanů, zda jsou ochotni dlouhodobě strádat kvůli několika prchavým okamžikům."
14:17
"Myslím si, že je to podvod na voliče," podotýká Witzany.
14:17
Ke slovu se dostává Jiří Witzany (SNK ED). Pochybuje o podávání přihlášky k pořádání olympijských her. Vidí v tom jistý druh nezodpovědnosti.
14:15
"Já osobně se domnívám, není to názor našeho klubu, že pro Prahu je olympiáda příliš náročnou akcí a městská kasa na olympiádě nevydělá, proto se zdržím hlasování," říká Zajíček.