Všechny chceme být spokojené v práci. Jak toho dosáhnout? Dělejte to, k čemu máte vlohy a co vám sedne.

Každá profese zákonitě přitahuje lidi určitých povahových vlastností a naturelu. Tvůrčí chaotik by způsobil katastrofu v účtárně. Pečlivá účetní nepíše scénáře k seriálům a do sebe uzavřený introvert by si jako prodejce nevydělal ani na slanou vodu. Totéž platí o pracovních kolektivech.
Mnoho náčelníků (šéfů) a žádný Indián (nikdo „na práci“) je stejně zhoubná kombinace, jako „bezhlavý“ tým, kdy všichni mluví do všeho a odpovědnost nenese nikdo. Podle Bey Benkové, koučky slovenského původu, která působí v tuzemsku i v Anglii, jsou ideální takové týmy, v nichž se mísí různorodí jedinci, respektující navzájem svoje klady i zápory.
Každá se snažíme prodat své silné stránky a přiznávání slabin je tabu, protože tím ohrožujeme samy sebe. Nikdo ovšem není dokonalý. Přes všechny obavy „o flek“ byste si měla umět přiznat, na které role a funkce opravdu nemáte, a pokorně se do nich necpat! V době nezaměstnanosti, ve snaze uchytit se za každou cenu
– zvlášť když hledáte zaměstnání delší dobu – se vrháme na cokoli. Tvrdíme, že se přizpůsobíme a změníme. Jenže z ovce tygr nikdy nebude, stejně jako z tygra tichá, nenápadná včelka. Výsledkem přetvářky je neprofesionalita a permanentní stres, kterým si můžeme ublížit. O (ne)spokojenosti ani nemluvě. Abyste se jí vyhnula, zkuste se zamyslet nad tím, jaký typ jste.

1. Mechaničky


Perfekcionalistky, ­zaměřené na detaily a skvělé na dokončování
Silné stránky: Mají talent vypozorovat každou neefektivnost v systému a najít jednodušší řešení. Nikdy neodbíhají od nedodělané práce a umí dolaďovat poslední drobnosti.
Slabé stránky: Okolí se někdy jeví nepřístupně. Svým způsobem komunikace lezou zvlášť kreativnějším, rozevlátějším typům někdy na nervy, protože jsou racionálně zaměřené na výsledky. „Máme splněný bod a, bod b, proč ještě nikdo neudělal bod c?!“ Tím, že „bazírují“ na detailech, jim někdy unikají změny na trhu. Mechaničkám chybí schopnost rychlého přizpůsobování se změnám.
Kde je a není mechaničkám dobře: Daří se jim v prostředí s přesně danými pravidly, která se nemění za chodu. V týmu, kde pracují na konkrétní věci, za níž nesou odpovědnost, a nejsou nijak zásadně závislé na nedokonalosti ostatních.

http://gty.im/626172712

2. Lord(ky)


Malé „diktátorky“, které ­ilují jistoty a nenávidí jakákoliv rizika
Silné stránky: Vedle toho, že mají ve své činnosti perfektní systém a řád, dokážou rychle zanalyzovat každou situaci a vidí věci, které ostatní nevnímají. Jsou spokojené, když je hotovo a nezbývají žádné resty.
Slabé stránky: Často jim víc záleží na splněných úkolech než na lidech. Chybí jim trpělivost ve společenské zdvořilosti. Kolem témat nebruslí, ale jdou rovnou na věc:„Udělals? Neudělals?“, okolí se tak jeví sociálně retardovaně. Díky potížím s „komunikací“ mají problém s prezentací složitějších myšlenek a koncepcí.
Kde je a není lordkám dobře: Určitě se nehodí na vedoucí funkce (i když se tam často dostávají pro svůj nelítostný tah na branku), protože neumí nadchnout a motivovat lidi. Naopak velmi dobře fungují v zadních liniích, kde kontrolují „mikroprostředí“ a mohou přicházet s nápady, jak zvýšit výkon (ale osoba nad nimi je koriguje).