Stejně jako je přirozenou potřebou dítěte rodičovská láska, stejně tak jednotliví členové rodiny uspokojují v rámci společného soužití své psychické potřeby.

Rodiče život s dětmi naplňuje a poskytuje jim mnoho nových podnětů. Rodiče dávají dětem vše potřebné pro jejich spokojenost a rozvoj. Rodina žije společný život, ale má i své minulé příběhy, jež se do jejich života promítají.


V rodině není oddělen život rodičů a dětí, společně prožívají radosti i zklamání, každému záleží i na spokojenosti ostatních. V průběhu času se mění vztahy v rodině, děti dospívají a rodiče stárnou, ale ani tehdy se neztrácí vzjájemná vázanost.


Nejlépe se učíme, když máme zpětnou vazbu

Absence adekvátní rodičovské péče má negativní vliv na vývoj dětské osobnosti. Nedostatek potřebných podnětů nepříznivě ovlivňuje vývoj osobnosti strádajícího dítěte a projevuje se změnami v jeho prožívání, uvažování a chování.


City jsou mnohem podstatnější než věci

V dnešním materiálním světě založeném je přeceňován význam materiální stránky na úkor vývoje dítěte. I rodina, která neoplývá materiálním bohatstvím dítěti poskytuje něco mnohem cennějšího, a to individuální péči, rodinné zázemí a životní zkušenost. To vše může dítě získat pouze v rodinném prostředí. Dětství je velmi cenný deviza, a když člověk prožije v kruhu blízkých a citově vřelých lidí, má pro svůj další život arzenál návodů a vzpomínek, ze kterých může čerpat.


Více informací o pěstounské péči můžete získat na www.pravonadetstvi.cz.


  8:32,  aktualizováno  25. března 2019 20:45