Věříte, že štěstí je jen muška zlatá a zrovna vám se tahle potvůrka vyhýbá obloukem? Máme pro vás báječnou zprávu: optimismu se dá naučit!

Patříte k těm lidem, kteří vidí sklenku z poloviny vypitou, nebo ještě stále dost plnou? Odpovězte si pravdivě. Protože způsob, jakým vnímáte jevy kolem sebe, má přímý dopad na vaši spokojenost, vyrovnanost a duševní klid. Vyzdvihnout opomíjená kladná témata, zejména příznivé aspekty života a pozitivní stránky osobnosti, si klade za cíl pozitivní psychologie. Tato poměrně mladá věda, která se zrodila počátkem 21. století v USA, se snaží porozumět tomu, co souvisí s naším trvalejším štěstím, životní spokojeností a dobrou kvalitou života, vztahů i pracovního výkonu.


Čelní představitelé tohoto směru si všimli, že optimisté a pesimisté se liší v tom, jak vnímají příčiny svých (ne)úspěchů, a sice buď jako vnitřní nebo vnější. Odlišně přitom také hodnotí trvalost těchto příčin a míru jejich pronikavosti. Pesimisté tedy chápou své špatné zážitky jako trvalé, nezměnitelné a všeprostupující a dobré zážitky jen jako něco náhodného, co stejně nebude mít dlouhého trvání. Optimisté vidí svět přesně opačně, negativní zkušenosti a zážitky vnímají jako přechodné, zatímco běžný stav je pro ně ten, kdy je všechno tak, jak má být. Nabízí se tedy otázka, zda existuje manuál na štěstí, který by pomohl zlepšit duševní stav nešťastníků a přechýlit je na stranu těch šťastnějších bytostí. Podle odborníků ano.Lekce štěstí


„Pozitivnímu přístupu se lze naučit, pravdou ale je, že nemáme všichni stejnou startovní pozici. Někteří lidé mají výhodu tzv. dispozičního optimismu, tedy vrozené vyšší míry optimistického přístupu k životu. Avšak ani jedinci s převažujícím pesimistickým pohledem na svět nejsou ‚odsouzeni‘ k nepohodě – i oni mohou revidovat a do určité míry změnit svůj obvyklý způsob nazírání na sebe sama i na své okolí,“ odpovídá Alena Slezáčková, přední představitelka pozitivní psychologie v ČR a autorka knihy Průvodce pozitivní psychologií. Pro začátek stačí, když se ve svém každodenním životě pokusíte o pozitivní naladění. „Tipy pro pozitivní naladění a některá praktická doporučení je možné formulovat na základě reálných zkušeností a výsledků vědeckých výzkumů – ovšem při vědomí toho, že neexistují žádné ‚instantní‘, všemocné a pro všechny vhodné postupy,“ upozorňuje expertka.


  7:00,  aktualizováno  31. března 2019 13:21