Pravá a levá mozková hemisféra – kterou víc používáte? Tu kreativní nebo analytickou?

Určitě už jste mnohokrát četla nebo slyšela, že naše levá mozková hemisféra je sídlem intelektu, logiky, rozumu, plánuje, počítá, čte a mluví. Pravá je zase centrem intuice, kreativity, snění, pocitů, rodí se v ní řeč těla a je i úzce propojená s naším podvědomím. Člověk, který má převahu levé hemisféry, bude spíš praktický, bude dávat přednost rozumovému vysvětlení věcí a analýze, bude mít rád řád a své zvyky, možná bude i rád dávat rozkazy, ve svém stínu bude neustále chtít vládnout nebo dokonce ovládat.Naproti tomu člověk, který více zapojuje hemisféru pravou, bude mít rozvinutou představivost, věci spíš vycítí, než vymyslí, může být také velmi otevřený a empatický. Ve svém stínu se takoví lidé mohou i ztratit ve svých pocitech, upadají do chaosu, esoterických bludů, mívají sklony k různým úletům, začínají sto věcí a ani jednu nedokončí...Už staří Číňané věděli o energiích jin a jang a energetických drahách, které v podstatě rezonují s poznatky o hemisférách, jogíni věděli, že v symetrii lidského těla existují dvě hlavní energetické jemnohmotné dráhy, ida a pingala, a že každá z nich má na svědomí jednu nebo druhou stranu těla a energie s nimi spojené. Starobylí mexičtí šamani měli celá učení o „levém a pravém těle“ – když pomocí různých technik zdokonalovali jednu stranu, která odpovídá pravé hemisféře, učili adepty šamanismu stopařství, zatímco když rozvíjeli hemisféru opačnou, učili je lucidnímu snění.

Kdybyste zkoumali tyto nauky hlouběji, zjistili byste, že směřují k tomu obě tyto složky lidských bytostí propojit, a tak dosáhnout harmonie.Když se podíváte na lidskou společnost posledního půlstoletí, bude vám jasné, o co mohlo, na základě poznatků o hemisférách, jít, když se objevily hnutí Hippies nebo New Age. Přemíra tendencí levé hemisféry, na které svět posledních časů stojí, zákonitě, když tato tendence dosáhla maxima, musela vyvolat reakci opačnou. Po vlně New Age žijeme v době, kdy esoterický byznys vzkvétá ostošest, jakobychom se z jednoho pólu přehoupli na pól opačný. Ti, kdo chodili výhradně k lékaři, se teď často léčí anděly, reiki, homeopatií a chodí k léčitelům, byznysmeni zkoumají magii přítomného okamžiku a kdo nemedituje a necvičí jógu, jako by snad ani nebyl... To všechno je skvělé, pokud nezapomínáme, že potřebujeme obě poloviny, abychom byli v harmonii.  


  6:00,  aktualizováno  25. března 2019 21:21