Když investovat, tak z domova a ve velkém

  • 4
Obchodování na burze není jenom hlouček překřikujících se obchodníků. V dnešní době informačních technologií se ke slovu hlásí i elektronické formy obchodování. Jejich nejznámějším představitelem je německá Xetra. Obchodovat na druhé největší burze na světě můžete nyní i vy. Jak na to?

Burza je považována za jeden z nejzákladnějších stavebních kamenů fungujícího kapitálového trhu. Na burze se potkávají zájemci o nákup akcií s těmi, kteří chtějí akcie prodat. Funguje jako místo určené k emisi, prodeji a k nákupu cenných papírů a tím pádem vykonává funkci tvůrce ceny kapitálu.

V současné době probíhají na burzách obchody dvěma způsoby. Prvním způsobem je prezentační forma. Charakteristická je obchodním parketem, kde obchodníci, zástupci členských institucí, nahlas vyjednávají nákupy a prodeje s burzovním specialistou. Další formou je elektronická burza, kde se obchody uzavírají prostřednictvím počítačového systému, do kterého se vkládají nákupní a prodejní příkazy. Ty jsou pak vypořádány automaticky na základě určitých kritérií. Vedle burzovních obchodů existuje ještě mimoburzovní trh, kde se obchoduje s cennými papíry, které nesplnily podmínky pro připuštění k burzovním obchodům.

Typickým představitelem organizovaného mimoburzovního trhu je americký trh NASDAQ. Na něm se obchodují převážně akcie společností patřících do technologického sektoru. Vývoj na burze je reprezentován indexem NASDAQ Composite zahrnující všech zhruba 4000 společností  obchodovaných na tomto trhu. Nejznámější burzou, kde se obchoduje způsobem veřejného křiku, je největší světová burza s cennými papíry, New York Stock Exchange (NYSE). Má omezený počet 1366 členů a je na ní registrováno 2800 společností. Denně se tady formou aukce uskuteční více než 2 miliony transakcí. Reprezentativním indexem NYSE je Dow

Slovo burza pochází z latinského bursa, což znamená kožený měšec. Tři kožené měšce měla v erbu také rodina obchodníků Van der Buerse v Bruggách, v jejichž hostincích a jejich okolí se sjížděli obchodníci uzavírající své obchody. Říkalo se tomu „burzy“. První instituce s názvem Buers vznikla v roce 1531 v Antverpách a byla to první burza s cennými papíry, kde se obchodovalo se zlatými a stříbrnými mincemi a směnkami. První veřejná emise akcií proběhla v roce 1602 na Amsterodamské zbožové burze. V Amsterodamu pak v roce 1631 vznikla i první burza cenných papírů s pevně danými pravidly a otevíracími hodinami. Později vznikaly burzy v celé západní Evropě i Americe (New York - 1792) a v 19. století se rozšířil burzovní obchod také na ostatní kontinenty.
Jones Industrial Average (DJIA) sdružující 30 nejobchodovanějších a největších titulů podle tržní kapitalizace.

Elektronická burza - XETRA

Druhou největší burzou na světě je německá Frankfurter Wertpaierbörse (FWB), patřící do skupiny Deutsche Börse AG. Ta sdružuje 18 převážně evropských burz a obchoduje se zde s akciemi, dluhopisy a finančními deriváty. Existuje ve formě prezentační, nebo ve formě elektronické platformy Xetra, na kterou se níže zaměříme, mimo jiné proto, že tomu není dlouho, co se i u nás objevila možnost investovat prostřednictvím internetu na tomto trhu.

Plně elektronický systém Xetra vznikl v roce 1997 jako systém pro obchodování akcií, warrantů, a certifikátů. V současnosti se v něm uskutečňuje 90 % transakcí FWB. Xetra patří k největším elektronickým systémům svého druhu na světě. Shromažďuje likviditu ze sítě více než 350 bank a obchodníků s cennými papíry v 15 evropských zemích a denně se na ní uskuteční více než 260 tis. transakcí. Obchoduje se zde zhruba 5800 instrumentů z celého světa, včetně většiny evropských a amerických blue chips.

Obchody na Xetře probíhají denně od 9:00 do 17:30. Cenné papíry mohou být obchodovány kontinuálně, nebo v aukcích. Při kontinuálním obchodování jsou příkazy vypořádávány ihned po spárování nabídky a poptávky. Obchody jsou vykonávány na základě priority ceny a času, což znamená, že přednost má nabídka s lepší cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní). Pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené. Obchodování je anonymní a účastníci obchodů tak nejsou povinni uvádět kotace veřejně. Kontinuální obchody začínají a končí aukcemi, které jsou prováděny na začátku a na konci dne. Aukce mohou být vyhlášeny kdykoli v průběhu dne a v této fázi jsou hromaděny objednávky.

Všechny cenné papíry se obchodují v pevně stanovených množstvích, tzv. lotech. Lot je jednotka minimálního obchodovatelného množství cenného papíru a jeho velikost je pro všechny cenné papíry stanovena na 1 ks.

Chcete investovat přes brokera a nevíte jak na to? Čtěte ZDE.

Přestože je Xetra burzovní systém založen na elektronickém obchodování, působí i tady účastníci trhu. Ti jsou povinni splňovat požadavky k účasti na obchodování v souladu s pravidly a regulacemi FWB, nebo musí mít povolení k obchodování na jiné německé burze. Účastníci se mohou dělit na obchodníky, asistenty a administrativní pracovníky. Nejdůležitější úlohu na trhu sehrávají obchodníci, tzv. tvůrci trhu (market maker). Na Xetře se jmenují Designated Sponsors (DS). Jejich základní činností je zvyšování likvidity a udržováním rovnováhy na trhu kontinuálním zveřejňováním nabídky a poptávky jednotlivých cenných papírů.

Jestliže některý člen burzy zadá svůj požadavek do systému, DS registrován pro určitý cenný papír je povinen v co nejkratším čase poskytnout nabídku. Pro každý cenný papír může být registrován neomezený počet DS. Role DS jako tvůrců trhu je považována za velice prestižní záležitost spojenou s určitými privilegii a vykonávají ji většinou banky nebo investiční a brokerské společnosti. Kvůli přiměřené prezentaci a také lehčímu porovnání jednotlivých DS a jejich kvalit zavedla burza ratingový systém. Po splnění určitých požadavků, jako je např. rychlost reakcí nebo doba zveřejnění objednávek je každému DS přidělen rating, který pak působí jako stimul nebo ocenění pro obchodníky a zároveň jako vodítko pro zákazníky.

Investoři při obchodování zadávají obchodníkům specifické pokyny, na základě kterých jsou prováděny jednotlivé obchody. Pokyny jsou rozděleny na základní (Market, Limit, Market to limit) a doplňkové (Stop market, Stop limit, nebo Ice berg). Market jsou nelimitované pokyny, které jsou vypořádány okamžitě po určení ceny, pokyny Limit jsou vypořádány při předem určené ceně, nebo ceně lepší. Market to limit jsou pokyny vhodné pro tituly s nižší likviditou, které reagují proti nejlepším limitům.

Nejznámějším indexem, který reprezentuje vývoj na Xetře, je index DAX, který měří výkonnost třiceti největších německých společností podle objemu tržní kapitalizace. Kromě tohoto indexu se ještě počítá například index MDAX, který zastupuje 50 velkých firem podle stejných měřítek klasifikovaných hned za společnostmi v indexu DAX. Třicet největších technologických firem pak zastupuje index TecDAX.

Obchodování v ČR

Bylo by zbytečné psát o fungování elektronického burzovního systému, kdyby i u nás nebylo možné využít tento způsob investování. Na našem trhu v současnosti působí čtyři obchodníci s cennými papíry, kteří provozují aplikace umožňující investování na trhu Xetra prostřednictvím internetu. Jsou to společnosti Atlantik FT, Broker Jet České spořitelny, Fio a Patria.

Broker

Aplikace

Minimální poplatky

Atlantik FT

eBroker

0,15 % z objemu (min. 12,95 €)

Fio

e-Broker

0,15 % z objemu (min. 11,95 €)

Patria

Patria Direct

od 16,95 €

Česká spořitelna

Broker Jet

od 16,95 €

Zdroj: stránky společností

Tyto společnosti nabízejí různé druhy služeb za odlišné poplatky, takže každý klient, který má zájem investovat prostředky přes internet, by si měl vybrat tu nabídku, která vyhovuje právě jemu. Je důležité si uvědomit, že investor, který obchoduje on-line, se rozhoduje sám, na základě vlastních rozhodnutí, a proto je důležité být velmi opatrný.

Internet je fenomén, který stále víc zasahuje do našeho života, a mnoho lidí si ho bez něj už ani neumí představit. Je tedy logické, že i investoři hledají způsoby, jak tohle médium využít ve svůj prospěch. Burzovní systém Xetra je určen právě těm investorům, kteří vnímají internet a elektronickou burzu jako vhodnou alternativu ke klasickému obchodování s finančními instrumenty. Není to pochopitelně způsob určený začátečníkům na poli investic. Pro ty, kteří si na on-line obchodování troufnou, je tahle forma investování v každém případě velice zajímavá, ať už z hlediska pohodlí, rychlosti, technického zabezpečení nebo finanční výhodnosti.

Co si myslíte o investování na burze? Myslíte, že on-line investování má u nás budoucnost? Těšíme se na vaše názory.