Bush: Kdo není s USA, je na straně teroristů

  17:10aktualizováno  17:10
Pane předsedo, pane prozatímní předsedo, členové Kongresu a američtí občané! V normálním případě přichází prezident do této sněmovny referovat o stavu Unie. Dnes takové zprávy není třeba; už to udělal americký lid.

Viděli jsme odvahu cestujících, kteří bojovali s teroristy, aby zachránili ostatní na zemi. Cestujících, jako výjimečný muž jménem Todd Beamer. Mohli byste mi pomoci a přivítali zde dnes večer jeho ženu Lisu Beamerovou?

O stavu naší Unie vypovídá vytrvalost záchranářů pracujících do vyčerpání. Vidíme vlající vlajky, zapálené svíčky, dárcovství krve, modlitby duchovních v angličtině, hebrejštině a arabštině. Vidíme slušnost milujících a dávajících lidí, kteří vzali smutek
cizích za vlastní.

Unie je silná
Milí spoluobčané, v uplynulých devíti dnech se celý svět přesvědčil o stavu Unie, která je silná. Nyní jsme země, která si uvědomila nebezpečí, jež nám hrozí, a vyzývá k obraně svobody. Náš smutek se změnil ve zlost a zlost v odhodlanost. Ať už naše nepřátele postavíme před spravedlnost nebo spravedlnost přijde k
našim nepřátelům, bude spravedlnosti učiněno za dost.

Poděkování Kongresu
Děkuji Kongresu za jeho vedení v těchto těžkých časech. Celá Amerika byla dojata večer v den tragédie, když viděla, jak na schodech Kapitolu společně zpívají republikáni s demokraty "God Bless America".

A vy jste udělali víc než to. Rozhodli jste uvolnit 40 miliard dolarů na obnovu postižených měst a vyšli vstříc naší armádě. Děkuji předsedovi Sněmovny reprezentantů (Dennisi) Hastertovi, vůdci demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů (Dicku) Gephardtovi, vůdci demokratické většiny v Senátu (Thomasi) Daschleovi a senátoru (Trentu) Lottovi za jejich přátelství, vedení a službu naší vlasti.

Svět byl s námi
A jménem amerických občanů děkuji světu za jeho jedinečnou podporu. Amerika nikdy nezapomene na zvuk své národní hymny v Buckinghamském paláci, v ulicích Paříže či u berlínské Brandenburské brány.

Nezapomene na jihokorejské děti modlící se před americkou ambasádou v Soulu nebo na modlitby solidarity v káhirské mešitě. Ve věčné paměti budeme mít minuty ticha a dny smutku v Austrálii, Africe a Latinské Americe.

A také nezapomeneme na občany 80 dalších národů, kteří zemřeli společně s Američany. Na desítky Pákistánců, více než 130 Izraelců, přes 250 občanů Indie, muže a ženy ze Salvadoru, Íránu, Mexika a Japonska, stovky Britů.

Amerika nemá věrnějšího přítele než Velkou Británii. A ještě jednou: tato velká kauza nás spojuje. Jsem hrdý, že britský ministerský předseda přeletěl oceán, aby ukázal svou jednotu s Amerikou. Děkuji za příjezd, příteli.

Je to válka
Nepřátelé svobody 11. září spáchali válečný akt proti naší zemi. Američané prošli válkami, ale za posledních 136 let šlo o války na cizí půdě s výjimkou jedné neděle v roce 1941.

Američané znají válečné oběti, ale ne za mírumilovného rána v centru velkého města. Američané vědí, co jsou nečekané útoky, ale nikdy předtím nešlo o tisíce civilistů. Toto všechno přinesl jeden jediný den, noc padla na svět již změněný: svět, jehož svoboda byla napadena.

Za útokem stojí skupina Al-Káida
Američané mají mnoho otázek. Ptají se: "Kdo na nás zaútočil?" Všechny důkazy, které jsme shromáždili, vedou ke skupině volně sdružených teroristických organizací zvané Al-Káida.

Některé z nich jsou obviněny z bombových útoků na americké ambasády v Tanzanii a Keni a odpovědné za atentát na USS Cole. Al-Káida znamená pro terorismus to samé, co mafie pro kriminalitu. Ale jejím cílem není hromadění peněz, chce předělat svět a vnutit lidem kdekoli na Zemi svou radikální víru.

Tito teroristé praktikují radikální formu islámského extremismu, kterou odmítají nejen muslimští učenci, ale i drtivá většina muslimských duchovních. Jde o radikální hnutí, které překrucuje mírumilovné učení islámu.

Pokyny teroristům nařizují zabíjet křesťany a židy, všechny Američany a nedělat rozdíly mezi vojáky a civilisty včetně žen a dětí. Tato skupina a její vůdce, osoba známá jako Usáma bin Ládin, jsou propojeni s mnoha dalšími organizacemi v různých částech světa, včetně egyptského islámského Džihádu, Islámského
hnutí Uzbekistánu.

Teroristů jsou tisíce
Existují tisíce těchto teroristů ve více než 60 státech. Jsou rekrutováni ve svých rodných zemích a posíláni do výcvikových táborů, do míst jako je Afghánistán, kde jsou zaučováni do strategie teroru. Pak je pošlou zpátky domů nebo kamkoli jinam,
aby osnovali zlo a destrukci.

Vedení Al-Káidy má v Afghánistánu velký vliv a podporuje vládnoucí režim Talibanu, který kontroluje většinu afghánského území. V Afghánistánu Al-Káida uplatňuje vize určené světu.

Afghánci jsou utlačováni, mnoho z nich hladoví, mnoho utíká. Ženám není povoleno navštěvovat školy. Můžete být uvězněni za vlastnictví televizoru. Náboženské vyznání může být praktikováno jen pod diktátem náboženských vůdců. Muž může být v Afghánistánu uvězněn jen za to, že nemá dostatečně dlouhý vous.

USA respektují afghánský lid
Spojené státy respektují afghánský lid, koneckonců jsme největšími poskytovateli humanitární pomoci do této země. Odsuzujeme však režim Talibanu. Afghánský režim neutlačuje pouze vlastní národ, ale je hrozbou pro lidi na celém světě tím, že
financuje, poskytuje útočiště a podporuje teroristy.

Napomáháním vraždám je talibanský režim sám pachatelem vražd. A dnes večer Spojené státy vyslovují Talibanu následující požadavky.

O požadavcích pro Taliban nelze vyjednávat
Vydejte Spojeným státům všechny vůdce teroristické sítě Al-Káida, kteří se skrývají ve vaší zemi.

Propusťte všechny cizince, mezi nimi i Američany, které v současnosti držíte ve věznicích.

Zabezpečte účinnou ochranu novinářům, diplomatům a humanitárním pracovníkům působícím ve vaší zemi.

Okamžitě a natrvalo zrušte všechny výcvikové tábory teroristů v Afghánistánu.

Vydejte každého teroristu i všechny ty, kteří je podporují, příslušným orgánům.

Umožněte Spojeným státům přístup do výcvikových táborů teroristů, abychom se mohli přesvědčit o tom, že již opravdu nejsou užívány.

O těchto požadavcích nehodláme vyjednávat ani diskutovat. Taliban musí okamžitě jednat. Buď vydá teroristy, nebo bude sdílet jejich osud.

Respektijeme islám
Rád bych se dnes večer obrátil k muslimům na celém světě. Respektujeme vaši víru. Islám je praktikován milióny Američanů a ještě více osobami v řadě zemí, které Amerika považuje za své přátele. Učení islámu je dobré a mírumilovné a ti, kteří páchají zlo ve jménu Alláha, berou jeho jméno nadarmo a velice se rouhají.

Teroristé jsou zrádci vlastní víry a snaží se islámu zmocnit. Nepřítelem Spojených států není většina našich muslimských přátel, není to většina našich arabských přátel. Naším nepřítelem je radikální teroristická síť a všechny vlády, které ji podporují.

Náš boj proti terorismu začíná u teroristické sítě Al-Káida, ale tím nekončí. Neskončí, dokud všechny teroristické skupiny nebudou nalezeny, zadrženy a zničeny.

Nenávidí naši svobodu
Američané se ptají: "Proč nás nenávidí?" Vadí jim to, co vidí zde ve sněmovně: demokraticky zvolená vláda. Jejich vůdci jsou samozvaní. Nenávidí naše svobody: naši svobodu vyznání, naši svobodu projevu, naše svobodné hlasování, naši svobodu shromažďování a jsou proti dalším jiným věcem.

Chtějí svrhnout současné vlády v řadě muslimských zemí jako je Egypt, Saúdská Arábie nebo Jordánsko. Hodlají vytlačit Izrael z oblasti Blízkého východu, křesťany a židy z rozlehlých regionů Asie a Afriky.

Chtějí zničit náš způsob života
Tito teroristé zabíjením nechtějí mařit pouze lidské životy, chtějí zničit náš způsob života. S veškerou ukrutností doufají, že Amerika plna strachu ustoupí a zradí tak naše přátele.

Postavili se proti nám, protože jim stojíme v cestě. Nejsme oklamáni jejich domnělou zbožností. O jejich charakteru jsme se již přesvědčili předtím. Oni jsou dědici všech vražedných ideologií 20. století. Obětováním lidských životů k prosazování svých radikálních vizí, porušováním všech pravidel kromě touhy po moci, jsou následovníky ideologií fašismu, nacismu a totalitarismu. Nesejdou z této cesty lživých ideologií, které však historie pohřbí v hromadném hrobě.

Američané se ptají: "Jak budeme bojovat a jak zvítězíme v této válce?" Použijeme každý zdroj, který máme k dispozici - každý prostředek diplomacie, každý nástroj zpravodajství, každý nástroj prosazování práva, všechen finanční vliv, každou nutnou válečnou zbraň - ke zničení a porážce globální teroristické sítě.

Boj bude trvat dlouho
Tato válka nebude stejná jako ta před deseti lety v Iráku s rozhodným osvobozením území a rychlým řešením. Nebude to vypadat jako v Kosovu před dvěma lety, kde nebyly použity žádné pozemní jednotky a kde v bojích nezahynul jediný Američan.

Naše odpověď bude zahrnovat více než okamžitou odplatu či izolované útoky. Američané by neměli očekávat jednu bitvu, ale dlouhé tažení, jaké jsme ještě nikdy neměli možnost spatřit. Může zahrnovat jak dramatické údery, které uvidíte v televizi, tak tajné operace, ale obojí povede k úspěchu.

Teroristy umoříme zamezením jejich financování, postavíme jednoho proti druhému, poženeme je z místa na místo, až pro ně nezbude prostor k odpočinku ani úniku.
Budeme stíhat národy, které teroristům pomáhají.

Na jedné straně jsme my, na druhé teroristi
Všechny národy ve všech zemích musejí nyní učinit rozhodnutí: Buď jste s námi, nebo s teroristy. Od tohoto dne každá země, která bude dále poskytovat útočiště nebo podporovat terorismus bude Spojenými státy považována za nepřátelský režim. Našemu národu bylo dáno na vědomí, že nejsme imunní proti útoku.

Přijmeme obranná opatření proti teroristům k ochraně Američanů. Nyní jsou desítky federálních úřadů a agentur stejně jako státní a místní vlády odpovědny za bezpečnost země.

Tato snaha musí být koordinována na nejvyšší úrovni. Takže dnes oznamuji vytvoření Úřadu pro vnitřní bezpečnost, který mi bude přímo podřízen. Dnes večer také oznamuji, že jsem pověřil vynikajícího Američana, aby vedl toto úsilí o zesílení americké bezpečnosti: válečného veterána, úspěšného guvernéra, opravdového vlastence, důvěrného přítele Toma Ridgea z Pensylvánie.

Bude řídit, dohlížet a koordinovat jednotnou národní strategii obrany naší země proti terorismu a odvetu proti dalším možným útokům, které mohou následovat.

Tato opatření jsou nezbytná. Jediná cesta, jak zničit terorismus jako hrozbu pro náš způsob života, je zastavit jej, eliminovat a zničit všude, kde vyrůstá. V tomto úsilí bude zapojeno mnoho lidí, od agentů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) přes zpravodajské pracovníky až k rezervistům, kteří byli povoláni do aktivní služby. Všem patří náš dík a ke všem směřují naše modlitby.

Je to civilizační zápas
Dnes večer jsem několik kilometrů od zničeného Pentagonu vybídl naše vojáky: Buďte připraveni. Vyzval jsem ozbrojené síly, aby byly v pohotovosti, protože je k tomu důvod. Hodina, kdy Amerika začne konat, se blíží, a vy nás naplníte pýchou.
Toto ale není jen americký boj. V sázce není jen americká svoboda. Je to celosvětový boj. Je to civilizační zápas. Je to boj všech, kteří věří v pokrok a pluralismus, toleranci a svobodu.

Požádali jsme všechny národy, aby se k nám připojily. Budeme potřebovat pomoc policejních sil, tajných služeb i bankovních systémů po celém světě a požádáme o ni. Spojené státy jsou vděčné, že mnoho národů a mnoho mezinárodních organizací nám již se sympatiemi odpovědělo a že nás podporují národy Latinské Ameriky, Asie, Afriky, Evropy i islámského světa.

Možná, že nejlépe reflektuje světový postoj charta NATO: útok na jednoho je útokem na všechny. Civilizovaný svět se shromáždil na americké straně. Chápe, že pokud tento teror nebude potrestán, mohou následovat další města a jejich obyvatelé. Teror bez odezvy může i ohrozit stabilitu legitimních vlád. Jak odpovíme? My to nepřipustíme.

Žijte své životy
Američané se ptají: "Co se od nás čeká?" Já vám odpovídám, abyste žili své životy a objali své děti. Vím, že mnoho občanů má dnes večer strach. A já vás žádám, abyste byli klidní a rozhodní, i tváří v tvář pokračujícím hrozbám. Žádám vás, abyste udržovali americké hodnoty a připomněli si, proč sem mnozí z vás přišli.

Jsme v bitvě za naše principy a naší první povinností je žít podle nich. Nikdo nesmí být vydělen nevhodným zacházením či nevlídným slovem jen kvůli svému etnickému původu nebo víře. Žádám vás, abyste pokračovali v příspěvcích obětem tragédie. Ti, kteří chtějí pomoci, mohou na internetové stránce http://libertyunites.org/ najít názvy organizací a spolků, které pomáhají přímo v New Yorku, Pensylvánii a Virginii.

Tisíce agentů FBI, kteří nyní případ vyšetřují, mohou potřebovat vaši spolupráci a já vás žádám, abyste jim pomohli. Žádám vás, abyste byli trpěliví při případných průtazích či nesnázích, které mohou doprovázet přísnější bezpečnostní opatření, a abyste byli trpěliví i v tom ohledu, že to bude dlouhý boj.

Žádám vás, abyste se dál podíleli na americké ekonomice a důvěřovali jí. Teroristé zaútočili na symbol americké prosperity; nezasáhli ale její zdroj. Amerika je úspěšná kvůli tvrdé práci, tvořivosti a podnikavosti našich lidí. Ti byli tou pravou silou našeho hospodářství před 11. září a jsou naší silou i dnes.

A nakonec, prosím, pokračujte v modlitbách za oběti teroristického útoku i za jejich rodiny, za ty v uniformách a za naši velkou zemi. Modlitba ulehčí našemu smutku a posílí.

Dnes večer děkuji mým drahým Američanům za to, co museli vykonat, i za to, co ještě učiní.

Dámy a pánové, děkuji i vám, zástupcům občanů, za to, co jste udělali, i za to, co spolu ještě vykonáme. Dnes večer jsme postaveni před nové a nečekané národní výzvy.

Spojme se!
Spojíme se, abychom zlepšili leteckou bezpečnost, zásadně zvýšili počet maršálů na vnitrostátních linkách a zavedli nová opatření proti únosům. Spojíme se, abychom zajistili stabilitu a v této mimořádné situaci pomohli přímou asistencí udržet letový provoz. Spojíme se, abychom posílili právní instituty pomocí dodatečných nástrojů, které potřebují v boji s terorismem u nás doma.

Spojíme se, abychom posílili naše zpravodajské služby, aby dopředu věděly o chystaných plánech teroristů a aby je ještě před jejich útokem našly. Spojíme se, abychom podnikli aktivní kroky k posílení americké ekonomiky a abychom našim lidem opět poskytli pracovní příležitosti.

Dnes večer zde vítáme dva vůdce, kteří ztělesňují neobyčejného ducha všech Newyorčanů, guvernéra státu New York George Patakiho a newyorského starostu Rudolpha Giulianiho.

Jako symbol americké rozhodnosti bude moje vláda spolupracovat s Kongresem a těmito dvěma vůdci na tom, abychom světu ukázali, že opět vybudujeme New York.

Poté, co všechno jsme překonali a jak byly spolu se životy obětí zničeny i jejich veškeré vyhlídky a naděje, je přirozené, že máme strach i z naší budoucnosti.
Někdo mluví o věku terorismu. Vím, že budeme čelit bojům a hrozbám. Ale bude to tato země, která si určí svou budoucnost, oni nám ji určovat nebudou. Pokud budou Spojené státy americké rozhodné a silné, toto nebude věk terorismu. Bude to věk svobody, a to zde i po celém světě.

Bylo na nás spácháno velké zlo. Utrpěli jsme velké ztráty. A v našem zármutku a zlobě jsme našli naše poslání a naši chvíli. Svoboda a strach jsou ve válce. Zlepšení lidských práv, tato velká vymoženost našich časů a velká naděje pro všechny doby,
nyní záleží na nás.

Náš národ, tato generace, odstraní od nás lidí i naší budoucnosti temnou hrozbu násilí. K tomuto cíli povedeme svět pomocí našeho úsilí a naší odvahy. Neunavíme se, neklopýtneme a neselžeme.

Život se vrátí do normálních kolejí
Je mojí nadějí, že se život v příštích měsících a letech opět vrátí k normálu. Vrátíme se k našim životům a povinnostem, a to je dobré. A čas a odpuštění zahladí náš zármutek.

Naše rozhodnost ale nesmí polevit. Každý z nás si pamatuje, co se toho dne stalo a kdo to způsobil. Budeme si připomínat, jak šly události za sebou, kde jsme byli a co jsme dělali.

Někdo si bude připomínat obraz ohně nebo záchranných prací. Jiný si uchová vzpomínky na tváře a hlasy. Já budu mít vždy na paměti toto: policistu George Howarda, který zemřel ve Světovém obchodním středisku při zachraňování druhých.

Řekla mi o něm přímo jeho matka Arlene, která na něj s hrdostí vzpomínala. To je má připomínka životů, které skončily, a snažení, které neskončilo.

Nikdy nezapomenu na poranění naší země a na ty, kteří to způsobili. Nevzdám se, neodpočinu si, nepolevím v tomto boji za svobodu a bezpečí amerických lidí.
Průběh konfliktu není znám, zato výsledek je jistý. Svoboda a strach, spravedlnost a nelidskost spolu vždy válčily a my víme, že Bůh se k nim nestaví neutrálně.

Milí spoluobčané, proti násilí postavíme houževnatou spravedlnost, při vědomí, že jsme přesvědčeni o správnosti naší věci, a při víře, že zvítězíme. Při všem, co leží před námi, nechť nám Bůh nadělí moudrost a nechť bdí nad Spojenými státy americkými.
Děkuji vám.

Autoři: ,

Sametová revoluce

Připomeňte si události, klíčové osobnosti a atmosféru roku 1989 ve speciálu 30 let svobody.


  • Nejčtenější

Nehoda autobusu na Slovensku. Dvanáct mrtvých, zvažuje se státní smutek

Nejméně 12 lidí, z toho minimálně čtyři nezletilí, nepřežilo srážku nákladního vozu a autobusu u Nitry na jihu...

Z večeře kamarádem. Příběh přátelství tygra a kozla skončil smutně

Neuvěřitelný příběh o přátelství kozla Timura a sibiřského tygra Amura, který Rusko sledovalo od roku 2015, skončil....

Dnes už rozlišujeme přes 40 variant pohlaví, řekl v Rozstřelu genderový expert

Za totality se o problematice LGBT nemluvilo, což bylo paradoxně výhodné, že příslušníci sexuálních menšin nepodléhali...

Skandinávie zažila vlastní Křišťálovou noc, neonacisté útočili koordinovaně

Ve Skandinávii se minulý víkend u příležitosti výročí Křišťálové noci odehrála řada koordinovaných útoků namířených...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Přebraly jsme vaši roli, omlouvají se ženy mužům. Feministé nechápou

Video, na němž se ženy omlouvají mužům, zhlédlo za několik dní téměř čtyři sta tisíc lidí. „Videem jsme chtěli...

Premium

Nikdo dodnes neví, kolik těch holek zůstalo zakopaných. Starosta Dubí vzpomíná

„Devadesátky“ a přelom tisíciletí byly v Dubí na Teplicku divoká léta. Řádili tu pasáci prostitutek a mafiáni. Město se...

Premium

Kořeněná jídla ani káva neškodí, vyvrací profesor Tesař letité mýty

Kola je pro ledviny hrob. Nejlepší je nesolit a nejíst ostrá exotická jídla. Alkohol dokáže „propít“ ledviny, které je...

Premium

Špičkový výrobek i po letech funguje. Kvůli hloupé chybě je však k ničemu

Snoubení spotřební elektroniky a počítačů provázely porodní bolesti, které jsou z dnešního pohledu absurdní a...

  • Další z rubriky

Kamarád ho varoval. Francouz zemřel po pádu z vodopádu, fotil si selfie

Třiatřicetiletý Francouz Bastien Palmier zemřel ve čtvrtek v Thajsku poté, co si chtěl z místa odvést památku v podobě...

Policie pátrala po útočníkovi. Dívka si však vpíchnutí látky vymyslela

Německo šokovala zpráva o tajemném muži v bílých rukavicích, který měl třináctileté školačce ve čtvrtek dopoledne ve...

Litva si s Ruskem vyměnila vězněné špiony, volný je i norský občan Berg

Litevský prezident Gitanas Nauséda dal milost dvojici ruských občanů, které v zemi předloni odsoudili za špionáž. V...

Trump se snaží očistit. Nechal zveřejnit svůj první hovor se Zelenským

Bílý dům zveřejnil shrnující přepis dubnového telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským protějškem...

TAMARA KLUSOVÁ: Porodní domy jsou pro mě zlatou střední cestou
TAMARA KLUSOVÁ: Porodní domy jsou pro mě zlatou střední cestou

Tamara Klusová – zpěvačka, autorka knížky, manželka oblíbeného muzikanta, ale hlavně trojnásobná maminka. Jaké bylo její vlastní dětství, kde dobíjí baterky a jaké porody se svými dětmi prožila? To se dozvíte v našem rozhovoru.

Najdete na iDNES.cz