Předseda Strany zelených Ondřej Liška

Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz
velikost textu:
vydáno 30.9.2013 13:50
Před třemi lety zelení vypadli ze Sněmovny, když získali jen 2,44 %. Ondřej Liška tehdy dal funkci předsedy k dispozici, strana ho ale zvolila znovu. S čím teď zelení zkusí zaujmout voliče, aby stranu vrátili do Sněmovny?

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 30. září 2013 do 14:16

OTÁZKA: Proč už nekandidujete společně s Korytářem a jeho Změnou? Jakub Malinský
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Se Změnou úspěšně spolupracujemev Libereckém kraji, kde jsme společně uspěli v krajských volbách a oba subjekty mají po dvou radních ve vedení kraje. Změna je programově blízký partner, bohužel se ale nepodařilo během krátké doby od vyhlášení voleb až po registraci kandidátek dohodnout takové podmínky, které by byly oboustranně přijatelné. Je to škoda, ale není to zásadní. Zatímco Změna je především regionální uskupení ukotvené ve dvou nebo třech krajích, zelení jsou celostáíní stranou se stovkami zastupitelů, která ani na chvíli nepochybovala o tom, že do těchto voleb jdeme s plnou vervou. Budu rád, když se podaří se Změnou dohodnout pro příští volby. Síly je třeba spojovat, ne tříštit. 30.9.2013 14:12
OTÁZKA: Co říkáte na Nepodmíněný základní příjem? Mirek Pifka
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Je zajímavý koncept, který jistě stojí za diskusi a v zelených o něm velmi živě diskutujeme. Jeho zavedení by mělo teoreticky řadu výhod, prakticky ale dne naráží na to, že v současném systému by byl zcela neufinacovatelný. Není pochyb o tom, že je třeba pracovat na celkové transformaci a modernizaci ekonomického systému směrem k větší šetrnosti a udržitelnosti. A to je taky program Strany zelených. 30.9.2013 14:15
OTÁZKA: Nepřijde Vám zvláštní, pokud se nějaká politická strana veřejně angažuje za odsouzené za výtržnické hanobení pravoslavného náboženského přesvědčení někde v Rusku a zároveň její předseda podává trestní oznámení na jemu ideově nesympatického politického komentátora v České republice za hanobení židovského národa a přesvědčení? Jakub Malinský
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Nepřijde. Bezohledu na to, co si myslíte o Pussy Riot, je absolutně nepřijatelné, aby za něco takového byli lidé posíláni do gulagu, jako se to děje právě ted v Putinově Rusku. A stejně tak je nepřijatelné, bay jakýkoliv, sympatický nebo nesympatický, komentátor hanobil lidi na základě jejich původu. Mně spíš přijde šokující, že to nepřijde zvláštní Vám. 30.9.2013 14:18
OTÁZKA: Vážený pane předsedo, mohl byste se prosím vyjádřit k návrhu SZ na posílení daňové progrese ve výši 30 % druhého pásma u příjmů nad 100 tis. korun a zkusit obhájit tento záměr proti námitce o trestání "úspěšných"? Dušan Hřebíček
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Daňová progrese existuje už nyní, jen je relativně malá. Nejde o žádné trestání úspěšných, jak píšete, nýbrž zcela běžný daňový model z většiny civiliizovaných zemí. Myslím, že je jednoduché pochopit, že opakem daňové progrese je rovná daň, která naopak trestá ty, kdo mají průměrné nebo podprůměrné příjmy. Pokud máte příjem 15 tis. korun a zaplatíte nominálně stejnou daň, jako ten kdo vydělá měsíčně 150.000, pak se to Vašeho rodiného rozpočtu dotkne podstatně více, než v druhém případě. Solidarita těch, kdo mají nadstandardní příjmy, se zbytkem společnosti, je důležitým prvkem, na němž stojí moderní demokracie a který odráží jednoduchý fakt, že bohatství a chudoba nejsou záležitostí výlučně individuální, ale vždy spojenou s prostředím a společností - od přístupu ke vzdělání, ke zdrojům, kulturního a společenského kapitálu, rodinným zázemím atp. Posílení progrese tak jak ho navrhujeme je obdobná jako je jinde v rozvinutých zemích. Dnes ale nejde jen o to, kolik se na daních vybere, ale co za ně dostáváme. Problém je, že se veřejnými prostředky plýtvá, vysávají je neprůhledná bratrstva, namísto aby se investovaly do budoucnosti - do kvality veřejných služeb, vzdělávání a šetrné infrastruktury. Řada špičkových manažerů mi řekla, že jim je jedno, zda se zvýší progresivita či nikoliv, ale zatraceně jim záleží na tom, aby se v této zemi nekradlo. Proto zelení také přisli se sadou tvrdých protikorupčních zákonů, které účinně zprůhlední hospodaření s veřejnými prostředky. 30.9.2013 14:29
OTÁZKA: Dobrý den, znáte postoj obyvatel obcí na Mostecku k těžbě hnědého uhlí? Nemyslím tím pouze Horní Jiřetín, ale i další obce v bezprostředním okolí hnědouhelných lomů. Navštívil jste v poslední době tento region? Děkuji. Petr Dušek
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Ano, navštěvuji tento region několikrát do roka. Zelení jako jediní systematicky travají na zachování limitů, protože je to cesta, jak ochránit obyvatele ohrožených obcí, českou krajinu i globální klima před devastujícími plány na rozšiřování těžby uhlí. Respektujeme právo místních na rozhodnutí, že volí zachování jejich domů před pokračováním devastující povrchové těžby hnědého uhlí. Dám Vám dobrý příklad a důvod, proč volit zelené: energetická renovace domů, kterou prosazujeme, sníží spotřebu tepla v domech, které jsou vytápěny uhlím, o polovinu. Součet možností k zateplování českých domů a výrobě tepla z obnovitelných zdrojů je větší než kompletní spotřeba uhlí a plynu k vytápění. Uhlí za limity tedy domácnosti nepotřebují. 30.9.2013 14:33
OTÁZKA: Dobrý den, bude vaše strana nějak řešit, že slušným lidem dochází trpělivost s rómy anebo se budete rómů zastávat? Jan Kučera
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Je potřeba otevřít úplně novou kapitolu soužití českých Romů a většinové společnosti a přispět k tomu musí bezpodmínečně obě strany. Zelení prosazují komplexní návrh, jak řešit situaci v českých „ghettech“, jak vyvést občany ohrožené chudobou ze sociálního vyloučení a odstranit napětí mezi Romy a většinovou společností. Státní politika ČR vynakládá naprostou většinu finančních prostředků na sanování negativních důsledků současného stavu oproti cílené a masivní prevenci problémů spojených se sociálním vyloučením. Přichází tak podle Světové banky minimálně o 9 miliard ročně. Romové tvoří 70 % z celkového počtu občanů v situaci sociálního vyloučení, v níž se nachází celkově přibližně 80 tisíc obyvatel. V sociálně vyloučených lokalitách se míra nezaměstnanosti pohybuje v rozmezí 70-100 %. Více než jedna třetina dětí, žijících v sociálně vyloučeném prostředí, nenavštěvuje základní školu hlavního vzdělávacího proudu a je vzdělávána v bývalých zvláštních školách. Problémy jako špatné bydlení, zadluženost, nezaměstnanost a nezamětsnatelnost, demotivace atp. se netýkají zdaleka pouze Romů. Proto jsme připravili zmiňovaný soubor ucelených opatření, které povedou k dlouhodobému řešení sociálního vyloučení nejen v kritických lokalitách, ale na území celé České republiky. Opatření spočívají především v pěti klíčových oblastech: vzdělávání, sociálních službách, bydlení, bezpečnosti a aktivní politice zaměstnanosti, na niž vlády de facto rezignovaly. Efektivní cesta k řešení sociálního vyloučení nevede skrze represi, ale především prostřednictvím šance na kvalitní vzdělání a včasnou sociální pomoc. I bezpečnost pro všechny je součástí kvality života. Obce mají klíč k nastavení zodpovědné sociální politiky, avšak stát dnes není pro obce ani neziskové organizace spolehlivou oporou. PoJd'me to změnit! 30.9.2013 14:37
OTÁZKA: Dobrý den, pro Zelené jsou zřejmě největší konkurenti na stejné straně politického spektra Piráti. V čem vy osobně vidíte největší odlišnosti mezi Vaší stranou a Piráty? Dle volební kalkulačky se názory rozcházejí třeba v případě přijetí eura (SZ ano, Piráti ne), přístupu k církevním restitucím (SZ ok, Piráti pro revizi), zachování přimíchávání biosložek do paliv (SZ ano, Piráti ne), omezení přístupu k webu pro nezletilé (SZ ano, Piráti ne), kvótám pro ženy (SZ ano, Piráti ne) nebo vyšším daním na nezdravé potraviny (SZ ano, Piráti ne). Dokázal byste alespoň krátce obhájit některé z těchto pohledů strany Zelených? Děkuji Vojtěch Vopařil
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Zelení neprosazují zdanění nezdravých potravin, kromě alkoholu a tabáku - tolik korekce. Přes všechny sympatie, které k Pirátům mám, je mezi námi výrazný rozdíl. Zeleníjsou strana, která nabízí řešení ve všech oblastech společnosti a politiky na čitelném hodnotovém základě. Od zdravotnictví a vzdělávání až po otázky svobody internetu, v nichž se v zásadě překrýváme a hájíme stejné nebo velmi blízké postoje. Vámi zmiňovaná kalkulačka neumožňje nuance - například u biopaliv zelení podporují výlučně takovou produkci biopaliv, která není na úkor potravin a životního prostředí, tedy především biopaliv 2. generace (nepotravinářská biomasa). 30.9.2013 14:43
OTÁZKA: Podpořili jste americký radar a tím totálně zradili svoje voliče. Uvědomujete si, že právě tímto jste si na velmi dlouhou dobu "zazdili" svoje šance na vstup do sněmovny ? Antonín Cetkovský
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Ano, Martin Bursík a Karel Schwarzenberg halsovali pro radar, já nikoliv a ani dnes bych pro něj ruku nezvedl, protože se zcela naplnilo to, co jsem celou dobu říkal, Američané sami na něm shodu nemají a po volbách od projektu ustoupí. A to se také stalo. Mylsím si, že jsme dobrými spojenci a multilaterální základ EU a NATO jsou pro naši bezpečnost mnohem důležitější bezpečnostní rámec než úzké bilaterální dohody. 30.9.2013 14:46
OTÁZKA: dobrý den.. jistě se shodneme na tom, že Česká republika je hodně směšná země. venku se nám běžně říká "středoevropský banladéš". existuje nějaký jednoduchý recept na to, aby naše země opět zářila jako netopýří moč ve tmě? Roman Věžník
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Jednoduchý recept neexistuje. Vlastně existuje, začněme každý sám u sebe a volme ty, kdo jsou součástí řešení a nikoliv problému. A tím mylsím všechny současné parlamentní strany. 30.9.2013 14:48
OTÁZKA: Dobry den, Rad bych se zeptal kde se ve Vas bere tak obrovska arrogance, ze si myslite, ze mate pravo narizovat mi co budu jist a co ne (skrze zdaneni “spatnych” potravin). Jiz nyni platim 70% dane. Nechte me prosim alespon v klidu najist… Andrej Svetlik
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Nic takového nanavrhujeme, takže se najezte v klidu. Dobrou chuť! Naopak zelení jdou do voleb s tím, že chceme zpřísnit kontrolu kvality potravin a prosadot to, aby kvalitní místní potraviny byly dostupné za rozumnou cenu, a nikoliv luxus. Jde o naše zdraví, ale také o zdraví naší krajiny. Zatímco Andrej Babiš produkuje nekvalitiní průmyslové potraviny, jejichž produkce hnojivy devastuje naši krajinu a nízkou kvalitou jídelníček, Zelení prosazují podporu místních zemědělců s důrazem na to, aby potraviny byl zdravé, bezpečné a hlavně cenově dostupné pro všechny. V sázce je také upadající kvalita zemědělstké půdy a celkově krajiny, která nám náš nezájem a aroganci vrací neschopností zadržet vodu. Výsledkem jsou ničivé následky povodní. 30.9.2013 14:54
OTÁZKA: Dobrý den, kolik přesně pracovních míst vznikne v roce 2014 díky podpoře zelené energie (solární, větrné aj.) v těchto dvou regionech: Mostecko a Ostravsko? Můžete mi, prosím, sdělit přesná čísla, případně firmy, které tato místa vytvoří, a způsob, jakým jste k datům dospěli? Odpovězte, prosím, co nejkonkrétněji. Děkuji. Petr Dušek
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Příští rok pravděpodobně nevzniknou žádná nová místa v solární nebo větrné energetice. Důvodem je novela zákona o podporovaných zdrojích, která vede k zastavení podpory pro nové střešní instalace fotovoltaických panelů a bioplynové stanice ke konci roku 2013. Dojde také k utlumení podpory pro větrnou energetiku a biomasu do roku 2015. Pravděpodobně budou pouze dokončeny projekty, které mají autorizaci nebo stavební povolení. Otázkou je, zda je investoři v obnovitelných zdrojích vůbec dokončí, protože neustálé zásahy do podpory obnovitelných zdrojů tento sektor podstatným způsobem připravily o jistotu stabilních podmínek. Strana zelených prosazuje navrácení rozumné podpory pro malé, domácí obnovitelné zdroje. Dnes již lze podpořit například solární energetiky instalovanou na střechách domů nefinančním nástrojem zvaným net-metering, který by dál nezatěžoval spotřebitele elektřiny. V Ústeckém kraji může postupný růst instalací šetrných zdrojů energie v kombinaci se zvyšováním energetické efektivity vytvořit až 2300 nových pracovních příležitostí. Tato data spočetla společnost EkoWATT pro Ústecký kraj a jedná o poměrně konzervativní odhad možností zaměstnanosti v sektoru čisté energetiky. Potenciál nových pracovních míst v šetrné energetice je 2,5krát vyšší než počet zaměstnanců Litvínovské uhelné. 30.9.2013 14:56
OTÁZKA: Pane Liško, v rozhovoru s paní Drtinovou jste uvedl, že být liberální stranou a vyjednávat o koalici s KDU-ČSL není vůbec věrohodné. Sám jste několik takových koalic vyjednal(např. u nás v ústeckém kraji) Jste tedy sám pro sebe nevěrohodný? Blanka Šimlová
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Na komunální úrovni nebo při volbách do Senátu je podle mě spolupráce menších demokratických stran zcela v pořádku. Na celostátní úrovni jde ale o jiné věci a tam se dostáváme do hlubšího rozporu. KDU-ČSL je stranou, která se prosazuje model společnosti, který už je v mnoha ohledech přežitý. Zároveň KDU považuji stejně jako zelené za stranu "hodnotovou", s čitelným hodnotovým pozadím, narozdíl od rychlokvašek či podnikatelksých projektů, které sice nemají program, za to dostatek financní na volební marketing. 30.9.2013 15:00
OTÁZKA: Dobrý den, tvrdíte, že těžba uhlí a provoz elektráren v České republice neúměrně zatěžují životní prostředí. Jak je tedy možné, že podle studie České geologické služby jsou Krušné hory nejčistšími horami v zemi? Znáte tuto studii vůbec? Děkuji. Martin Rumler
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Ano, to je docela známý výzkum a popravdě řečeno není příliš překvapivý. Úbytek kyselých dešťů z elektráren, který se podařil díky dobrému zákonu o ovzduší z roku 1991, byl fantastický - na lesy padá méně než desetina síry ve srovnání s dobou před dvaceti, pětadvaceti lety. Horší je to bohužel s exhalacemi prachu, které neškodí lesům, nýbrž našim plicím. Ty se ještě nepodařilo vyčistit. Elektrárny nejsou hlavním zdrojem (horší jsou hutě na Ostravsku, topení uhlím na malých vesnicích nebo auta v některých velkých městech), ale podstatně k nim přispívají a jsou velmi důležité především v některých částech republiky. Proto potřebujeme vyčistit také výrobu elektřiny. Nemluvě o tom, že těžba uhlí převrací nemalou část naší země vzhůru nohama. 30.9.2013 15:02
OTÁZKA: Dobrý den pane Liško, letos je to poprvé, co nebudu zelené volit. Názorově mám srdce stále zelené, ale minimálně v Plzeňském kraji mám pocit, že mnozí angažovaní za zelené jsou amatéři a výsledný efekt, který veřejnost vidí je spíše břídilství - sice s krásnými vizemi, ale chybí manažerské pevné vedení a vědění (podobný amatérismus budiž viděn v projektu EHMK 2015). Mám bohužel pocit, že v ostatních krajích to není nepodobné... Přeji hezký den, Jitka Jitka Široká
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Svatava Štěrbová jako jednička naší kandidátka a starostka Kladrub je zkušenou a osvědčenou političko. Myslím, si je to člověl, který si Vaši důvěru zaslouží. 30.9.2013 15:03
OTÁZKA: Dobrý den. Uvažoval jsem, že Vás budu volit. Měl jsem pocit, že po odchodu M. Bursíka, jste se posunuli více do leva a mně tu vždycky scházela liberální levicová strana, navíc se mi líbí Vaše ekologické zaměření. Zarazil jste mě ale tvrzením, že "všichni můžeme být V.Havel", když Vás budeme podporovat, parafrázuji. Opravdu nemám na tohoto bývalého prezidenta pozitivní názor, a myslím, že nejsem sám. Je nutné, aby byli Vaši voliči všichni "Havel"? Viktor Skála
Předseda Strany zelených Ondřej Liška při on-line rozhovoru se čtenáři iDNES.cz ODPOVĚĎ: Těší mě Vaše ochota podpořit zelené a že Vás osluvuje i to, že přicházíme s řešením nejen ekologických, ale i ekonomických a sociálních problémů. Nemusíte být každý Václavem Havlem, ono to ani nejde. Ve svém projevu jsem chtěl v nadsázce říci něco jiného: totiž, že nemá smysl čekat na někoho, kdo nás vyvede ze současné krize, ale že se o to musíme přičinit každý sám, stát se odpovědnými a aktivními občany. Každý máme hlas, tak to pojďme změnit. 30.9.2013 15:06

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.