Pavol Kováčik

Pavol Kováčik byl od května do července 2019 generálním ředitelem Ředitelství silnic a dálnic, před tím byl předsedou dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury