Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Soutěž:

Vyberte nejhorší české internetové stránky

Hledáme nejhorší internetové stránky v Česku

Které české internetové stránky jsou podle vás nejhorší, nejméně přehledné a vůbec k ničemu? Pošlete nám na ně odkaz. Vybírejte prosím pouze česky psané weby.

Na otázky můžete odpovídat od 12. července 2007 do 23. července 2007 9:00

Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

Přečtěte si pravidla

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení
 1. Vyberte nejhorší český web“ (dále také jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář iDNES.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
 3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Anděl Media Centrum, Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
 4. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
 5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 6. MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 8. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 9. Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou – v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen.
 10. Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA poskytl, zpracovávala pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb.
 11. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje oběma shora uvedeným společnostem souhlas, aby e-mailovou adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho elektronického kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
II. Základní mechanismus soutěže
 1. Soutež bude probíhat od 13. července 2007 (00:00:01) do 23. července 2007 (09:00:00) na stránkách internetového portálu iDNES.cz.
 2. Úkolem soutěžících je zodpovězení jedné soutěžní otázky.
 3. Účastník soutěže odpoví na jednotlivé otázky a stiskne tlačítko „odeslat odpovědi“.