Středa 8. července 2020, svátek má Nora
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 8. července 2020 Nora

Jsou neskutečně levné a jedovaté. Čínské tonery do tiskáren obsazují trh

aktualizováno 
Především kvůli nízké ceně lidé riskují zdraví a kupují ultralevné tonery do laserových tiskáren od neznámých výrobců. Ty přitom podle řady testů obsahují někdy i značné množství toxických, karcinogenních a jiných nepřípustných látek, které jsou v EU už dávno zakázány. Od července začnou i v ČR nové kontroly.

Ilustrační foto | foto: 123toner s.r.o.

Z pohledu zákazníka to všechno vypadá skvěle. Zatímco originální toner do laserové tiskárny stojí klidně přes 2 000 korun, kompatibilní neznačkový do toho samého stroje vyjde třeba jen na necelé dvě stovky. V čem je tedy problém? V množství styrenu, látek typu PBDE (zpomalovače hoření) a dalších škodlivin, které si s velkou pravděpodobností v neoriginální náplni (nejasného původu) do tiskárny přinesete domů, pustíte do ovzduší a později do půdy. 

Na stále sílícím problému neoriginálních tonerových kazet do laserových tiskáren se shodují nejen samotní výrobci, ale i zavedení producenti renovovaných náplní. Není totiž neoriginální toner jako renovovaný toner. Ten, který je vyrobený podle zavedených norem ovšem za dvě stovky neseženete.

Podle Asociace renovátorů tonerů je až 65 % tonerů do laserových tiskáren, které se prodají na českém trhu, neoriginálních s nejasným původem. „V naprosté většině jsou to neznačkové tonery vyrobené v Číně,“ tvrdí Ondřej Bálek z Asociace renovátorů. „Přesná čísla k dispozici nemáme, ale podle našich odhadů se to může týkat tisíců až desetitisíců strojů provozovaných v Česku,“ dodává Jan Všetička, Product Business Developer společnosti Canon CZ. 

Poněkud nižší odhady na výskyt falešných tonerových kazet do laserových tiskáren nabízí společnost HP. „Z hlediska počtu kusů je to kolem 36 %. Trh s neoriginálními tonery již delší dobu osciluje kolem tohoto čísla a je předpoklad, že tomu tak bude i do budoucna. Třetina zákazníku je zaměřena pouze na cenu a akceptují horší kvalitu tisku, případně i zdravotní rizika,“ tvrdí Radim Nesvadba, Supplies Sales Manager ze společnosti HP.

„Neoriginální tonery dobývají trh výrazně nízkou cenou. Podle opakovaně provedených testů však obsahují zdraví nebezpečné látky, které mohou jak ohrozit přímo uživatele tiskárny, tak po vypotřebování i životní prostředí,“ říká Ondřej Bálek. „Odhadujeme, že 100 % těchto neoriginálních kazet porušuje platné zdravotní normy,“ dodává Bálek.

Situace se má z pohledu výrobců i zdravotní závadnosti nadále zhoršovat. „Čínští výrobci totiž mají stále větší problém uplatňovat své produkty v USA a o to je větší tlak na prodej v Evropě. Nákupní ceny při dovozu z Číny jsou neskutečně nízké,“ vysvětluje Bálek. 

Cena tak nízká, že vás omráčí. Může však vyjít pěkně draho

Pro uživatele je současný stav na první pohled výhodný. „Maloobchodní prodejní cena takového kompatibilního toneru z Číny je 102 Kč. Když jej my v České republice vyrobíme tak, aby plnil příslušnou normu RAL-UZ 205 (tedy normu zdravotní nezávadnosti), čisté výrobní náklady jsou někde okolo 270 Kč bez DPH. A to je jen čistá výroba bez přičtení dalších nákladů, jako je opotřebení výrobních strojů, atd.“ vysvětluje Bálek z Asociace renovátorů tonerů. Cena originálního toneru je pak vysoko na dvěma tisíci korun. Pro uživatele je tedy rozdíl v ceně mezi čínským tonerem a originální náplní naprosto markantní. Jenže, něco za něco.

Co také při tisku vdechujete?

Tonerový prášek je do papíru v tiskárně zapékán velmi vysokou teplotou, obvykle více než 200 stupňů Celsia (proto musí být plastové části „obohaceny zpomalovači hoření“). Touto teplotou dochází k roztavení částic prášku a jeho pevném spojení s papírem. Během tavení a přenosu prášku na papír se do okolního ovzduší uvolňují emise z látek a tyto jsou vdechovány uživateli tiskáren. 

Norma RAL-UZ 205 stanoví maximální bezpečné množství látek, které se mohou během tisku uvolnit do okolního ovzduší. Jsou to: 

  • styren (spojen zejména s výskytem leukemie), 
  • těkavé organické látky (některé z nich jsou kacrinogenní)
  • ultrajemné částice (pronikají do plicních sklípků, přecházejí do buněk a krve. Spojovány jsou s mozkovou mrtvicí, infarktem, poškození srdce a jater, vázáním prachu negativně ovlivňují vývoj plodu a jsou známým karcinogenem).

„Nízké ceny je pochopitelně mimo jiné dosaženo tím, že výrobce vůbec neřeší chemické složení výrobku,“ varuje Bálek a dodává: „Čínské tonery mohou a podle našich zkušeností velmi často i obsahují v Evropě již zakázané a zdraví škodlivé látky v nadlimitním množství. Jsou to především styreny (karcinogeny skupiny 2B), karcinogeny ze skupiny těkavých organických látek a ultrajemných částic. Nadto byl v tělech dovážených kompatibilních tonerových kazet zjištěn výskyt extrémně rizikových zpomalovačů hoření na bázi polybromovaných difenyletherů PBDE (DecaBDE).

Zpomalovače používají výrobci pro plastové části toneru. Těkavé organické látky a ultrajemné částice nezbytnou součástí samotné náplně. Bez něj by tonerová kazeta vůbec nefungovala. „Záleží však na tom, kolik je jich v tonerovém prachu použito a jak kvalitně jsou při tisku zapečeny. Styren se uvolňuje vysokou teplotou, ultrajemné částice naopak nedostatečným zapečením,“ vysvětluje Bálek. Platné normy stanovují limit, kdy nedochází ke zvýšeným zdravotním rizikům, na jeden miligram uvolněného styrenu na hodinu tisku černým tonerem. 

„Když jste v devadesátých letech používali velkou kancelářskou laserovou tiskárnu, při tisku to v okolí velmi sladce vonělo. To byl právě uvolněný styren ze zapékání prášku. Pak vznikla řada studí rizik uvolněného styrenu a výrobci technologie upravili. Čínští dodavatelé žádná zdravotní rizika neřeší,“ varuje Bálek.

„Látky typu PBDE ovlivňují metabolické děje v lidském těle. U žen mohou způsobit například rakovinu prsu, může mít negativní vliv na nitroděložní vývoj plodu atd. Jsou takzvaně nepolární a vstřebávají se i kůží. Nedají se recyklovat a při skládkování se dál dlouhodobě louhují do okolí a podzemních vod. Jejich působení na lidský organismus je obecně velmi problematické, proto se od jejich používání v rozvinutých zemích hromadně upouští,“ vysvětluje chemik RNDr. Jan Havlík, Ph.D. z VŠCHT

„Při vysokých teplotách se během tisku mohou z neoriginálních tonerů do ovzduší uvolňovat nebezpečné látky. Mezi zdokumentované negativní účinky styrenu na organismus patří dráždění dýchacích cest a negativně vliv na nervový systém. Ultrajemné částice a těkavé látky jsou považovány za možné příčiny mozkové mrtvice, infarktu nebo poškození jater. Toxický zpomalovač hoření decaBDE potom může ovlivnit vývoj plodu během těhotenství, u dospělých pak činnost štítné žlázy a ledvin,“ varuje před možnými riziky používání neověřených tonerů Jan Všetička z Canonu.

Již od prvního června 2006 (s přechodným obdobím do roku 2008) nesmí elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh obsahovat, (mimo jiné) právě PBDE vůbec. V únoru letošního roku byly pak na základě dohody Evropské rady s Evropským parlamentem předpisy o POPs (perzistentní organické znečišťující látky) aktualizovány. Byla stanovena maximální hodnota neúmyslné stopové kontaminace výrobku (tedy nejenom tonerů) látkou PBDE na 10 miligramů na kilogram.

Podle starších i aktuálních testů provedených v Německu a v únoru 2019 namátkově i u nás, přitom některé z tonerů stále obsahují tyto škodlivé látky v nepřijatelně velkém – nebo řekněme skutečně obrovském – množství.

Limity? Žádné limity.

Akreditovaná zkušební laboratoř pro emise Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute (WKI) provedla v roce 2017 testování čínských kazet do laserových tiskáren. Výsledky byly alarmující. Povolené množství styrenu bylo překročeno až o 153 %, množství těkavých organických látek dokonce o 130 % a ultrajemných částic o 60 %. 

Testů na přítomnost škodlivých látek v tonerech bylo zejména v Německu provedeno v průběhu posledních let celá řada. V lednu 2019 uveřejnil německý zkušební ústav TÜV Rheinland/LGA výsledky testování dvou tonerových kazet původem z Číny. Tonerová kazeta obsahovala celé 3 % hmotnosti zakázané látky DecaBDE (tj. neuvěřitelná koncetrace 30 000 mg/kg).

Na přelomu února a března 2019 proběhl v laboratoři VŠCHT test namátkově vybrané tonerové kazety čínského výrobce na přítomnost PBDE. Odborníci naměřili koncentraci PBDE 318 miligramů na kilogram. To je třicet dvakrát více než kvůli zdravotním rizikům povoluje Evropská unie.

Podle Asociace renovátorů tonerů se do Česka jen kvůli dovozu neoriginálních tonerových kazet z Asie dostane více než 1 500 kilogramů zakazaného PBDE každý rok. 

Zpomalovače hoření PBDE se přitom používaly a používají v řadě odvětví. Najdete je nejen v elektronice, ale i v automobilech, letadlech, používají se v textilním průmyslu i ve stavebnictví. Právě proto byla na jejich používání stanovena tak přísná pravidla. 

Kontroluje to někdo?

„Od března 2019 kontroluje Česká inspekce životního prostředí všechny předměty, které mohou PBDE (DecaBDE) obsahovat, včetně zásobníků na toner bez elektronických součástí. V případě porušení zákona můžeme udělit dodavateli pokutu až pět milionů korun a nařídit stažení výrobku z trhu,“ vysvětluje mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Problém je v tom, že elektronická zařízení (tedy i tonerové kazety do laserových tiskáren), která by mohla škodlivý zpomalovač hoření obsahovat dosud nikdo nekontroloval. Změna nastane až 22. července, kdy tuto pravomoc díky vládnímu nařízení získá Česká obchodní inspekce (ČOI). „Po tomto datu je již budeme mít v dozorové kompetenci a kontroly mohou být zahájeny,“ vysvětluje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Nutno opět připomenout, že výskyt polybromovaných difenyletherů se zdaleka neomezuje jen na tonery do laserových tiskáren. Právě naopak. „Omezení na decaBDE se týká všech výrobků. Tonery tvoří jen malý zlomek předmětů, kde se tato látka může vyskytovat,“ dodává Nastoupilová z ČIŽP.

Otázka zní, jak jsou na tom originální tonery do tiskáren a jak k těmto nebezpečným látkám přistupovali zavedení výrobci před nařízením EU. „Ke všem originálním tonerům existuje takzvaný Bezpečnostní list, kde výrobce deklaruje zdravotní nezávadnost. Tyto listy jsou i k velice starým tonerům. Originální výrobci vždy řešili zdravotní nezávadnost, ale nedělaly se žádné nezávislé testy, protože prostě nebyly potřeba. Canon, Brother, Minolta, Sharp, Ricoh atd garantovali zdravotní nezávadnost. Až příchodem čínských tonerů se vše začalo testovat,“ vysvětluje Bálek z Asociace renovátorů tonerů. Tonery nepřekračující limity nebezpečných látek je přitom velmi snadné poznat, jsou certifikované značkou LGA schadstoff nebo Blue Angel.

U látek typu PBDE (DecaBDE) je situace poněkud složitější. Tyto přísady totiž zásadním způsobem pomáhaly snižovat riziko požárů a proto se do plastů přidávaly. Až potom, co test ukázaly, že při skládkování začaly látky pronikat do životního prostředí, došlo po roce 2000 k radikálnímu omezení a dnes zákazu. „Zda originální výrobci PBDE do svých tonerů dříve používali nedokážu říci. Dnes už to ovšem rozhodně nedělají. Dokazuje to řada provedených testů například v Německu,“ dodává Bálek. Renovované neoriginální tonery jsou vždy vyráběny z těl originálních tonerů, výskyt látek typu PBDE (DecaBDE) je tak u nich také vyloučen.

Autor:

Přechod na DVB-T2

Od 27. 11. probíhá postupný přechod na vysílací standard DVB-T2. Kvůli koronavirové pandemii vláda rozhodla o odložení zbývajících přechodů na vysílání DVB-T2. Diváci si tak musí pořídit televizi s podporou kódování H.265 (HEVC) nebo starší televizi doplnit vhodným set-top boxem.

  • Nejčtenější

Varování: probíhá útok na RDP protokol pro vzdálený přístup k počítači

O probíhajícím útoku na protokol RDP, který je používán některými programy pro vzdálený přístup k ploše, informovala...

Pořídí si Česko „neviditelné“ stíhačky? Problém je cena za hodinu letu

V roce 2027 končí pronájem stíhacích strojů Gripen. Jaká je možnost, že místo nich pořídíme „neviditelné“ stroje F-35?

Co nahradí gripeny? Ve hře jsou všichni kromě Číny a Ruska

Páteří české protivzdušné obrany jsou dnes letouny JAS 39 Gripen. Jejich pronájem končí v roce 2027, což vzhledem k...

Spojené státy mají covidový problém. I lepší nástroje na jeho zvládnutí

V USA se virus SARS-CoV-2 podle všeho rychle šíří ve státech, které se během jara nejhoršímu vyhnuly. Není jasné, zda v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

České letectvo došlo od migů ke gripenům. Co bude po nich?

České letectvo se musí začít chystat na dobu „po gripenech“. O tom, jak by mohla vypadat, naznačuje něco i dohoda o...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

Schizofrenní žena, nechtěná emigrace. Zachránila ho Nemocnice na kraji města

Premium Kde je hranice skutečné lásky? Kdy končí vztah a začíná tyranie? Ladislav Chudík na tyto otázky dlouhé roky marně...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

  • Další z rubriky

Při dezinfekci prostor opatrně, můžete napáchat více škody než užitku

Arzenál pro boj s viry, bakteriemi, plísněmi a různými patogeny je poměrně pestrý. Každý přístup má své výhody a...

Rekordní aero pro přelet Atlantiku bylo modifikováno na dopravní pro ČSA

Svého času dva naši armádní letci plánovali přelet Atlantiku, realizovat odvážný nápad jim však nebylo dopřáno. V...

Statisíce odběratelů dostanou chytré elektroměry, odhalí poruchu i krádež

Optická datová síť, obousměrný tok energie, chytré elektroměry. Společnost ČEZ Distribuce představila v rozvodně...

Záchrana při blackoutu. Náhradní zdroje umí nastartovat sebe i elektrárny

Advertorial Takzvaný blackout, tedy rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie, je dlouhodobým strašákem moderních energetických...

Najdete na iDNES.cz