On-line rozhovor

Tomáš Macura, nový primátor Ostravy z hnutí ANO

Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).
velikost textu:
vydáno 7.11.2014 9:59
Hektické povolební vyjednávání plné zvratů je definitivně u konce. Co má v plánu jako první kroky nový primátor Ostravy?

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 7. listopadu 2014 do 10:15

OTÁZKA: Dobrý den pane Macura, v první řadě Vám gratuluji k vítězství ve volbách a k postu primátora Ostravy. Můj dotaz je, jestli jste při brilantním veletoči, který odstavil jednoho z největších gaunerů pana Semeráka spolupracoval i s buňkou ANO na Moravské Ostravě, kteří s jeho machinacemi na radnici a lživou kampaní mají své zkušenosti. Gál
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, děkuji za gratulaci. K Vašemu dotazu musím říci, že nebylo mým záměrem provádět nebo iniciovat žádný povolební veletoč, jak píšete. Je známou skutečností, že jsme po volbách preferovali variantu koaličního spojení právě s hnutím Ostravak. To, že to nakonec dopadlo jinak, je věc jiná. Zastupitelé zvoleni za hnutí ANO na obvodu MOaP mají svou autonomii ve vyjednávání. 7.11.2014 10:08
OTÁZKA: A další dotaz : jak a kde chcete provádět zmiňované audity ve městě a jak si chcete pohlídat aby pánové Palyza a Rykala, kteří jsou známí svou špinavostí, nepokračovali v rozkrádání městské pokladny. Gál
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Audity chceme zahájit co nejdříve a z logiky věci vyplývá, že je bude provádět nezávislá auditorská společnost. Nechci předjímat žádné chování našich koaličních partnerů a vůbec už ne takové, které naznačujete svým dotazem. Pravdou nicméně zůstává, že členové rady města za hnutí ANO mají v kompetenci klíčové resorty pro to, abychom si městskou pokladnu pohlídali. 7.11.2014 10:11
OTÁZKA: Dobrý den pane primátore, jednou z priorit Vašeho hnutí je oživení centra Ostravy. Není trochu paradoxní, že v první pětici Vaší kandidátky jsou dva lidé bezprostředně spjatí s Novou Karolinou (vedoucí prodeje bytů na Nové Karolině a člověk zajišťující marketing obchodnímu centru)? Jaké přesné kroky k oživení centra tedy plánujete? Děkuji za odpověď. Pavel
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Oba dva naši kandidáti, které zmiňujete, nenesou žádný osobní podíl na současném stavu historického centra Ostravy. Pokud jde o oživení tohoto prostoru, zastáváme názor, že centrum města neožije, pokud v něm nebudou bydlet lidé, a to lidé různých věkových skupin. Ti vytvoří logickou poptávku po odpovídajících službách. Naším hlavním záměrem proto bude podpořit bydlení v centru města. Dalšími opatřeními by pak měla být podpora lokálních podnikatelů, řešení parkování, estetizace veřejného prostoru atd. 7.11.2014 10:17
OTÁZKA: Dobrý den, pane Macuro, už jste se usmířili s panem Rychtářem? Nebudete osobní konflikty přenášet do politiky? Děkuji. PŘ Pavel Řapek
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, zřejmě si mě pletete s jiným panem Macurou. Nejsem bulvární mediální hvězdou. :-) 7.11.2014 10:18
OTÁZKA: Dobrý den, pane Primátore. Zaujaly mě dvě věci - prý jste podnikal / podnikáte v cestovním ruchu? Můžete to nějak upřesnit? Otázka č.2 - budou provedeny nějaké změny v obsazení "zaměstnanců v okolí Primátora"..? Zvolení třeba paní Piperkové to nenaznačuje? Děkuji za odpověď. Karel
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, otevřeně odpovídám, že má podnikatelská činnost v oblasti cestovního ruchu zahrnuje vlastnictví a provoz jednoho penzionu v Beskydech a spoluvlastnictví jednoho hotelu v zahraničí. Co se týče otázky č. 2, neplánuji žádné významné změny v profesionálním aparátu města. Paní Piperková není zaměstnancem města, ale byla zvolena do finančního výboru zastupitelstvem města na základě nominace provedené naším koaličním partnerem. 7.11.2014 10:22
OTÁZKA: Dobrý den, jak chcete řešit problém s nepřizpůsobivými občany a to zejména z romský ghett? Norbert
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, náš přístup k řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů, lhostejno jakého jsou etnika, vychází z následujících principů: 1) stejná práva, ale i stejné povinnosti pro všechny, 2) město je povinno zajistit veřejný pořádek ve všech lokalitách, 3) jakkoliv to není v přímé kompetenci města, musíme se podílet na postupu proti zneužívání sociálních dávek, 4) těm obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, kteří budou ochotni spolupracovat (vzdělání dětí, práce), podáme pomocnou ruku k začlenění do "normální" společnosti. 7.11.2014 10:28
OTÁZKA: Gratuluji ke zvolení. Udivilo mě, jak někteří noví z ANO byli ochotni obětovat stranu kvůli svým osobním cílům. Mám tím na myslí dámu a pány z Moravské Ostravy. Například kvůli tomu, že paní Heříková přišla na MOravské Ostravě o kšeft s televizí Fabex, tak nechtěla spoluprácovat se Semerákem. necháte si od těchto lidí dále diktovat? Vždyť jste kvůli tomu málem skončili v opozici! Petr Svoboda
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Děkuji za gratulaci. Nemám dojem, že by kdokoliv z našich kandidátů na obvodu MOaP byl ochoten prodat svou stranu, jak píšete. Důvodem negativního postoje našich lidí na centrálním obvodu k zamýšlené koalici s hnutím Ostravak v úvodu koaličního vyjednávání byly jejich některé negativní zkušenosti s předchozího fungování radnice na tomto obvodu. Dokázali však tento svůj postoj překonat a ve finále jsme hnutí Ostravak předložili nabídku, která plně respektovala výsledky voleb na tomto městském obvodu. (Starosta a největší zastoupení v radě pro hnutí Ostravak). Následně se ukázalo, že celá otázka povolebního vyjednávání na městském obvodu MOaP byl jen zástupným problémem, proč s námi hnutí Ostravak nechtělo koalici na velké radnici a ve zbytku města uzavřít. 7.11.2014 10:35
OTÁZKA: Dobrý den, jaké budou Vaše první kroky pro oživení města, hlavně v podnikatelské sféře. Centrum města je vylidněná oblast, hodláte něco udělat v prvním roce? Děkuji za odpověď. anonym
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, k oživení historického centra města jsem se již vyjádřil v některé z předchozích odpovědí. Dodal bych ještě, že úspěch našich snah v tomto směru je ve značné míře podmíněn dobrou spoluprací mezi magistrátem a radnicí městského obvodu MOaP, která, jak jistě víte, měla v uplynulém období daleko k ideálu. Věřím zde v pozitivní změnu. 7.11.2014 10:38
OTÁZKA: Dobrý den, po volbách jste řekl, že ČSSD neprošla sebereflexí, takže s ní nebudete spolupracovat. Za těch pár dní už sebereflexí prošla, když jste změnil názor? Radek
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, ano, rozumím Vaší otázce. Osobně necítím spokojenost s tím, jakým způsobem náš koaliční partner ČSSD k otázce sebereflexe přistoupil, tím spíš, že tuto otázku nastolili oni sami. Já bych na jejich místě postupoval jinak, ale respektuji jejich rozhodnutí. Poté, co zkrachovala naše jednání s hnutím Ostravak, jsme se však ocitli v situaci, kdy jsme měli na výběr buď skončit v opozici a nebo vytvořit koalici na vládním půdorysu. Vyhodnotili jsme situaci tak, že druhá varianta je z hlediska možností prosazování našich programových cílů lepší. 7.11.2014 10:46
OTÁZKA: Dobrý den, ráda bych zjistila, co Vás přimělo tak rázně změnit přístup a dohodnout se s ČSSD? Děkuji za odpověď. Michaela Ferfecká
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, na tuto otázku jsem již odpověděl výše. Chtěl bych ještě dodat, že naše zastoupení v radě města a kompetence v klíčových oblastech nám dávají garanci, že jsme schopni dohlédnout na transparentní fungování města. 7.11.2014 10:48
OTÁZKA: Dobrý den. Jaký je Váš názor na následující problematiku: má mít osoba, která působí ve veřejné funkci /politicky angažovaná/ a na které byť jen ulpí stín pochybností /např. v důsledku zahájeného prověřování okolností, zda nebyl v souvislosti s výkonem takové veřejné funkce spáchán trestný čin/, dobrodiní toho, že se má na ní dívat jako nevinnou, dokud jí nebude pravomocně vina prokázána; nebo má taková osoba podle Vašeho názoru již ve chvíli, kdy se podezření objeví, složit sama mandát a dále nepůsobit ve veřejné funkci nepůsobit? Lukáš
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, je to velmi citlivá otázka a neumím na ni dát univerzální odpověď. Museli bychom rozdiskutovat, co to znamená, pokud na někom "ulpí stín pochybností". Osobně jsem toho názoru, že u politiků by měl být princip presumpce neviny posuzován mnohem přísněji, než u jiných občanů. Na druhé straně jsem proti skandalizaci veřejně činných osob jenom na základě dohadů nebo "zaručených" zpráv. Vždy je to v takovém případě hlavně na osobním přístupu a charakteru konkrétního člověka jaké ve svém ve svém případě vyvodí závěry. Situace je pochopitelně jiná, pokud by konkrétní osoba již byla obviněna nebo jí byl nějaký trestný čin prokázán. 7.11.2014 10:55
OTÁZKA: Čím je ČSSD s panem Palyzopu a paní Piperkovou důvěryhodnější než Ostravak? Marek
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Já jsem nikdy neporovnával míru důvěryhodnosti hnutí Ostravak a ostravské ČSSD. Jak jsem již odpovídal výše, poté, co zkrachovala jednání s hnutím Ostravak, jsme se ocitli na křižovatce buď zůstat v opozici a nebo vytvořit koalici na vládním půdorysu. V koaliční smlouvě s ČSSD a KDU-ČSL jsme se dohodli, že si personální nominace nebudeme vzájemně napadat a já tuto dohodu dodržím. 7.11.2014 10:59
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak chcete oživit centrum, když je jasné že ho Nová Karolina úplně vysála ( podle plánu předešlé radnice). Pavel Borovička
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Dobrý den, naše vize oživení historického oživení centra města nespočívá v představě, že by se tato lokalita stala obchodním konkurentem Nové Karoliny. Jde o to vytvořit koncepci, ve které by se jednotlivé lokality tvořící širší centrum města (historické centrum, Nová Karolina, Černá louka, Dolní oblast Vítkovic) vzájemně doplňovaly a nesoutěžily spolu. 7.11.2014 11:01
OTÁZKA: Znáte kauzu Dědic? Co si o ní myslíte? A co si myslíte o lidech, kteří jsou s ní spojováni a se kterými budete sedět na radnici? Radek
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Kauzu Dědic znám zatím pouze z médií. Obecně je samozřejmě nepřípustné, aby politici na jakékoliv úrovni byli loutkami v rukou podnikatelů. Pokud je mi známo, je takzvaná kauza Dědic ve stadiu vyšetřování ze strany Policie ČR, bude proto fér si počkat na závěry tohoto vyšetřování. Abychom lépe rozkryli hospodaření městských společností, které jsou s touto kauzou spojovány, provedeme v co nejkratší době jejich hloubkové audity. Pokud jejich výstupy ukáží jakékoliv pochybení ze strany konkrétních osob, budeme postupovat podle zásady padni komu padni. To Vám mohu slíbit. 7.11.2014 11:08
OTÁZKA: Myslíte si taky, že hnutí Ostravak těží pouze ze svého jména a lidé kteří ho volí jsou politicky negramotní? Děkuji Luboš
Nový primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO). Tomáš Macura: Nechci nijak kádrovat členy ani sympatizanty hnutí Ostravak. Jsem přesvědčen, že mezi nimi je většina takových, kterým jde v prvé řadě o blaho tohoto města. To, že nakonec nedopadlo naše vyjednávání s lídrem hnutí panem Semerákem, je věc jiná a bylo to především v důsledku zcela neúměrných požadavků z jeho strany, které naprosto neodpovídaly získanému volebnímu výsledku. 7.11.2014 11:13

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz