Letos poprvé se zápisy dětí do škol posunuly až na duben. Zbývá tedy ještě pár týdnů na to, abychom budoucí prvňáčky naučili vše, bez čeho se ve škole neobejdou.

Mezi základní dovednosti patří správný úchop tužky. Děti se ho snadněji naučí i díky šikovným pomůckám.


„Správný úchop psacího náčiní je jedna z dovedností, kterou by dítě mělo zvládat ještě před nástupem do školy. Rodiče se často snaží naučit budoucí prvňáčky číst a psát, ovšem mnohem důležitější je naučit je včas vhodnému sezení u psacího stolu a správnému držení tužky. Získá-li dítě jistotu a správný návyk, rychleji a snadněji si osvojí psaní,“ říká Martina Linková z portálu AladinE.cz, který je zaměřený na rozvíjení tvůrčích schopností dětí i dospělých.


„Při našich kurzech pozorujeme, že mnoho předškoláků trpí grafomotorickými potížemi. Jejich písmo je těžkopádné a dokonce neradi kreslí a malují. Nejspíš i proto, že ťukání do tabletů je mnohem jednodušší. Potížím se psaním a kreslením lze ale snadno předejít, pokud dětem věnujeme potřebný čas, naučíme je správně držet psací nebo kreslicí náčiní a dodáme jim dostatek inspirace.“
Základem je špetkový úchop


Správné držení tužky v prstech – neboli špetkový úchop – by děti měly zkoušet okolo třetího roku věku, nejpozději kolem pátého. Ruka je při něm uvolněná a nesvírá tužku křečovitě. Tužka leží na posledním článku prostředníčku. Přidržuje ji bříško palce a ukazováčku, přičemž ukazováček se nesmí prohýbat. Zbylé dva prsty – malíček a ukazováček – jsou volně pokrčeny pod tužkou. Konec tužky směřuje mezi loket a rameno. Pohyb nevychází ze zápěstí, ale z lokte a ramene.

Tip: Poskytněte dítěti na malování či psaní větší formát papíru. Tím, že využije větší plochu, uvolní celou ruku od zápěstí po rameno.
Šikovné pomůcky inspirují


Při trénování špetkového úchopu můžeme využít různé psací a kreslicí náčiní. „Pro první pokusy jsou nejvhodnější klasické pastelky. Měly by být měkké, nejlépe trojhranné, o průměru 8–9 mm, aby děti podněcovaly ke správnému úchopu a snadněji se jim s nimi kreslilo. Na uvolnění ruky využíváme prstové barvy, nasazovací štětce, klasické štětce a barvy. Dobře se osvědčila i razítka, která děti velmi baví a inspirují je. Spontánně pak berou do ruky pastelku či štětec a poměrně dlouhou dobu se věnují obrázku, aby ho samy dotvořily,“ předává své zkušenosti Martina Linková z portálu AladinE.cz. Správné sezení


Dítě by mělo při psaní sedět rovně, neopírat se o opěradlo, oba lokty by měly být lehce položené na stole. Nohy nesmí být překřížené a obě chodidla se opírají o podlahu.


  9:00,  aktualizováno  25. března 2019 18:24