Čtvrtek 28. května 2020, svátek má Vilém
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 28. května 2020 Vilém

Jak na pojištění domácnosti?

aktualizováno 
Pojistit si domácnost není vůbec jednoduchá věc. Od rozhodnutí pojistit se k uzavření smlouvy trvá dlouhá a mnohdy trnitá cesta. Je proto vhodné řídit se několika užitečnými pravidly, abychom pak nebyli překvapeni, až se bude pojišťovna zdráhat vyplatit pojistku.

Jak na to

Při jednání se zástupcem pojišťovny bychom měli mít co nejpřesnější znalosti o celkové hodnotě vybavení pojišťované domácnosti včetně struktury majetku. Je to důležité proto, že pojišťovny mají jiná kritéria (zejména cenová a také pro případnou následnou likvidaci pojistné události) pro běžně užívané zařízení bytu jako je nábytek, koberce a jiná pro věci osobní potřeby, elektroniku, výpočetní techniku, cennosti, sbírky apod. Samozřejmě že nemusíme chodit po bytě, otevírat šuplíky a skříně a vypočítávat každou knížku či ponožku. Pojistná částka se zpravidla stanovuje při základním pojištění pro tzv. soubory zařízení, ve kterých jsou zahrnuty všechny běžné věci. Ale pozor, každý soubor má své horní limity a víc pojišťovna při pojistné události nezaplatí.

Podobně to funguje i u běžné elektroniky, ale je možné se setkat s tím, že již v těchto případech bude chtít pojišťovna bližší specifikaci pojišťovaného zařízení, stejně jako u výpočetní techniky. Čím přesněji popíšeme pojišťovanou věc, tím méně komplikací budeme mít při případné pojistné události. Vhodné je také uschovávat si doklady o pořízení např. dražších přístrojů nebo šperků.  Další nezbytností je uvědomit si, zda náhodou nemáme v bytě např. televizor či jinou věc vyšší hodnoty zapůjčené od souseda. U některých pojišťoven by tento fakt mohl být problematickým při pojistné události, protože tyto věci mohou být z pojištění vyjmuty nebo mohou mít omezené plnění, např. v časové ceně. Jiné pojišťovny naopak stanovují, že pojištěny jsou i předměty, které nejsou ve vlastnictví členů pojištěné domácnosti, ale jsou jimi oprávněně užívány. Pokud si však nejsme nadále se stanovením pojistné částky jisti, měl by nám zástupce pojišťovny vyjít vstříc a vyplnit s námi dotazník, i když pojišťovny rády používají formulaci, že za stanovení pojistné částky odpovídá klient.

Asi nejvíce problematickou záležitostí bývá pojištění předmětů uložených ve sklepních kójích v bytových domech, rozdělených maximálně tak dřevěnými příčkami. Ačkoliv tyto prostory v podstatě nelze účinně zabezpečit proti zlodějům, přesto jsou v nich uloženy předměty vysokých hodnot. I pojišťovny se na tyto prostory dívají s nedůvěrou a podle toho také nastavují podmínky pro jejich pojištění. Kromě omezení pojistného plnění na určitou maximální částku bývá zvykem i stanovení takových podmínek zabezpečení, které není v podstatě možné splnit, za což pak při pojistném plnění uplatňuje pojišťovna sankci. Leckdo může namítnou, že to není férové, ale na druhou stranu se nelze pojišťovnám divit.

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na většinu živelných rizik, ale jejich nabídka se liší pojišťovna od pojišťovny, dále pak na odcizení, někdy i vandalismus. Je důležité si pročíst nejen rozsah rizik, ale také ve vysvětlivkách pojmů zjistit, co je kterým rizikem myšleno. Např. pojištění vandalismu bývá často kryto pouze v souvislosti s odcizením, takže při „pouhém“ zdemolování bytu nemusí poškozený dostat nic. Zajímavou nabídkou zahrnutou v ceně naopak bývá pojištění dočasného náhradního ubytování v případě neobyvatelnosti pojištěné domácnosti.

Pojistná částka, pojistné plnění, spoluúčast

Stanovení pojistné částky již bylo alespoň přibližně popsáno. Přesto je vhodné seznámit se s určitým měřítkem pro stanovení hodnoty majetku. Běžně zařízený byt 3+1, s obytnou plochou zařízených místností např. 70 m2 by měl být pojištěn na celkovou pojistnou částku (tzn. součet všech položek) 350 – 400 000 Kč. Úroveň vybavení se pohybuje při jednoduchém a běžném vybavení okolo 4 - 5 000 Kč/m2, u prvotřídních je to kolem      6 000 Kč/m2, u exkluzivních pak i 12 000 Kč/m2. Sice platí pravidlo, že čím vyšší pojistná částka tím vyšší platíme pojistné, měli bychom se důrazně vyvarovat tzv. podpojištění domácnosti. Zjistí-li totiž pojišťovna při pojistné události, že jsme podcenili rizika a stanovili pojistnou částkou hodnotu majetku nižší než jaká byla v době pojistné události, uplatní na pojistném plnění sankci ve stejném poměru, v jakém jsme ji „ošidili“. Je proto lepší vždy pojistnou částku přiměřeně nadhodnotit a vyvarovat se pozdějším možným potížím. Zjednoduší nám to život i ve chvíli, kdy si pořizujeme do bytu další věc a nemusíme tak ihned přepracovávat pojistnou smlouvu z důvodu zvýšení celkové hodnoty vybavení domácnosti. Stanovení pojistné částky by mělo být provedeno na základě tzv. nové hodnoty pojištěných věcí, tzn. v hodnotě potřebné na nové pořízení věci stejného druhu, parametrů a kvality při cenách obvyklých v místě pojištění. Problematickými mohou být věci umělecké nebo historické hodnoty, kdy nebývá pojištěna tato jejich hodnota, ale pouze „materiálová“ – tedy oprava nebo znovuzřízení věci. Problematické dále mohou být i věci sloužící k výkonu povolání nebo podnikání, záznamy na nosičích dat a zvuku, peněžní hotovost, cenné papíry nebo nehmotná práva majetkového charakteru. U některých zde vyjmenovaných věcí lze situaci řešit připojištěním za širších, zpravidla přísnějších pevně stanovených podmínek, ovšem také za vyšší cenu. Ne vždy je to ale možné nebo finančně únosné.

Většinou není vhodné pojišťovat domácnosti jako celek na časovou cenu (tzn. částka odpovídající nové ceně snížená o částku odpovídající míře opotřebení nebo jiného znehodnocení pojištěné věci). Pojištění bývá sice levnější, ale poškozený také mnohem méně dostane. Plně postačí, že časovou cenu pojišťovny většinou stejně uplatní zejména u elektroniky, jízdních kol, výpočetní techniky, věcí osobní potřeby od předem stanoveného stáří věci. Není proto možné dostat za zničený nebo odcizený televizor starší pěti let jeho novou cenu, stejně jako u prošlapaných značkových sportovních bot. Světlou výjimkou kde se pojištění na časovou cenu může hodit, mohou být snad jen domácnosti se starším zařízením, kde jde spíše jen o pocit jistoty pro její obyvatele.

Některé pojišťovny mají nastavené tzv. spoluúčasti pojištěného na pojistném plnění, což znamená, že se klient podílí na každém pojistném plnění pevně stanovenou částkou. Zpravidla to bývá částka od 500 Kč výše, a čím vyšší je, tím bývá levnější placené pojistné. Klientům lze u běžné domácnosti doporučit částku pro spoluúčast ve výši 500 – 1 000 Kč.

 Příklad: běžná domácnost se základní pojistnou částkou 400 000,- Kč

Pojišťovna

Město

Spoluúčast

Roční pojistné

Poznámka

Pojišťovna České spořitelny

Tábor

500 Kč

800 Kč

pojištění na novou cenu, v ceně pojištění odpovědnosti za škody na částku 200 000 Kč

Brno

1 360 Kč

Triglav pojišťovna

Tábor

500 Kč

1 000 Kč

pojištění na novou cenu, po tříletém bezeškodním průběhu sleva na pojistném, odpovědnost za škody za příplatek

Brno

1 480 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna

Tábor

500 Kč

1 000 Kč

pojištění na novou cenu, pojištění odpovědnosti za škody za příplatek

Brno

2 000 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna

Tábor

500 Kč

720 Kč

pojištění na časovou cenu, pojištění odpovědnosti za škody za příplatek

Brno

1 000 Kč

Pramen: pojišťovny, internetové stránky pojišťoven

Zabezpečení

Jedním z nejdůležitějších bodů pro výběr pojištění je požadované zabezpečení pojišťované domácnosti. Zde je velmi nutné pozorně prostudovat podmínky stanovené pojišťovnou pro jednotlivé užívané pojišťované prostory. Nevyhovují-li nám nebo nejsme schopni je při rozumných nákladech splnit, je dobré zkusit jinou pojišťovnu. Požadavky jsou skutečně velmi rozdílné. Jako poslední variantou může být v odůvodněných případech oboustranná smluvní úprava podmínek ve prospěch pojištěného, nicméně této variantě nejsou pojišťovny u občanských pojištění příliš nakloněny. Za nedodržení předepsaného pojištění mají pojišťovny právo v případě pojistného plnění uplatnit poměrně tvrdé sankce.

Připojištění

Pojišťovny nabízejí různá připojištění, která umožní pojistit i věci, jež jsou v základní smlouvě obtížně pojistitelné nebo vůbec nepojistitelné. Jedná se např. o drahé předměty překračující svojí hodnotou limity základní smlouvy, nebo se jedná o předměty uložené mimo domácnost atd. Jako velmi důležité připojištění lze považovat pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem domácnosti. Uplatní se zejména v bytových domech, kdy není neobvyklé vytopení nižších pater díky závadě např. na pračce. Možnosti tohoto pojištěni bývají ale podstatně širší a kryjí členy pojištěné domácnosti i na různé činnost „mimo prostor“ bytu.  Toto připojištění lze u některých pojišťoven získat v omezeném rozsahu zdarma jako „prémii“ k pojištěné domácnosti, jinak jej lze pořídit v řádu stokorun za rok.

Jak vybrat pojišťovnu

Pojišťovnu bychom měly vybírat nejen podle ceny, ale především podle toho, co nám za naše peníze nabízí,  jaká kryje rizika, jaké požadavky na nás klade, apod. Orientační cenový výpočet s výpočtem pojištění domácnosti umístěné ve dvou různých městech uvádíme níže. Menší obce budou mít pojištění o něco levnější, rizikovější oblasti jako Praha a okolí, krajská města atd. zas výrazně dražší. Uvedené částky pojistek zohledňují jakýsi standard na našem trhu. Nabídka výrazně levnější než uvedené by měla klienta varovat, neboť může mít velmi omezený okruh rizik nebo pojišťovna prodává za dumpingové ceny. Příliš levná pojišťovna totiž nemusí dostát svým závazkům jestliže dojde k větším škodám, jako např. byly záplavy v roce 1997.

Jaké jsou vaše zkušenosti s pojišťovnami? Může se vůbec normální člověk vyznat v právních kličkách pojišťoven? Těšíme se na vaše názory!

Autor je finančním poradcem.

Autor:
  • Nejčtenější

Zrušení daně z nabytí nemovitosti budí rozpaky. Kdo na něm vydělá?

Vláda schválila zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti výměnou za zrušení odpočtů úroků u úvěrů na bydlení z...

Peníze z brigády dal do cesty po Indii. Díky tomu úspěšně podniká

Je mu teprve pětadvacet, a přestože se mu v začátcích moc nedařilo, nevzdal se. Dnes už ho podnikání živí. Jak sám...

Jednou doma, pořád doma. Komu vyhovuje home office?

Řada firem nechává své lidi pracovat z domova i po uvolnění opatření kvůli koronaviru. Home office slibují i přes letní...

KOMENTÁŘ: Zájem o penzijní fondy roste. Jak je ale využít na maximum

Češi si začínají uvědomovat, že v otázce důchodu se nemohou na stát spolehnout, a proto se na stáří raději připravují...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Objemy hypoték navzdory pandemii trhají rekordy. Úroky mírně klesly

Očekávaný dramatický propad hypotečního trhu kvůli pandemii koronaviru nepřišel. Objemy sice oproti březnu poklesly,...

Virus se mění pod rukama. Přírodní izoláty se tak nechovají, vysvětluje Peková

Premium Do povědomí širší veřejnosti se molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková z laboratoře Tilia dostala pro své neshody...

Svoboda na dvou kolech Čechy láká. Porovnali jsme nejpopulárnější skútry

Premium Skútr, to znamená hlavně svobodu pohybu namísto stání v kolonách. V porovnání s automobilem nabízí levnější a...

Mám už celé krize dost, hyperbola strachu je šílená, říká šéfkuchař Pohlreich

Premium Když vidíte sedět Zdeňka Pohlreicha v úplně prázdné restauraci Next Door v centru Prahy, kde jste si dřív bez rezervace...

  • Další z rubriky

Bojí se kvůli nákaze jít zpět do práce. Sankce však mohou být tvrdé

Premium Koronavirová epidemie uzavřela obrovské množství firem, tisíce lidí pracují z domova a mnozí pobírají jen část...

Když chybí peníze v domácím rozpočtu: je rozumné vypovědět stavební spoření?

Premium Možná se vám v důsledku pandemie snížil příjem. A možná jste dokonce bez práce. O kolik přijdete, když zrušíte stavební...

Na plošný pokles cen bytů ještě nenastal ten správný čas

Kdo čekal, že poslední dva měsíce, kdy ekonomiku decimují opatření zavedená kvůli koronaviru, budou mít dopad na ceny...

Jednatelé malých firem byli na odstřel. Teď dostanou až 44,5 tisíce

Paní Dana podniká v oboru cukrářském. Před lety založila malé eseróčko, ve kterém kromě sebe zaměstnává i další dva...

Statistik: V Česku epidemie nebyla a není. Proto nevíme, kdy „skončí“

Jak probíhalo šíření nákazy virem SARS-CoV-2, zatím zcela přesně zmapováno není. V každém případě však slovo epidemie...

Stále více lidí platí za bydlení sexem. Kvůli krizi jejich počet vzrostl

Čím dál větší počet pronajímatelů ve Spojených státech a Británii žádá po svých nájemnících sex výměnou za odpuštění...

Monika Bagárová porodila. Dcera dostala jméno po mamince Muradova

Zpěvačka a porotkyně SuperStar Monika Bagárová (25) je maminkou. Se šťastnou novinkou se pochlubila fanouškům na...

Milenec? Ano, ale nezapomínejte na důležitá pravidla nevěry

Nejen muži, ale i ženy často utíkají za potěchou mimo domov. Hledají si milence, který jim dá to, co ve vlastní ložnici...

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer zrušily všechny prázdninové zájezdy

Cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer kvůli epidemii koronaviru zrušily všechny zájezdy plánované na letošní červenec...