Jak získat hypotéku co nejrychleji?

  9:41aktualizováno  9:41
Nemáte dostatek peněz a potřebujete si rychle pořídit dům nebo byt? Pak můžete zkusit hypotéku, která je stále oblíbenější především kvůli poklesu úrokových sazeb. Avšak její vyřízení trvá v mnohých případech velmi dlouho. Částečně je to tím, že musíte dodatečně shánět potřebné doklady, které jste mohli mít připraveny předem.
Zajistěte si potřebné doklady s předstihem
Pro vyřízení hypotéky musíte počítat s velkým papírováním. Z množství dokladů, které budete potřebovat, se vám možná zatočí hlava. Nehledě na to, že získání některých z nich trvá delší dobu, a to samozřejmě oddaluje okamžik, kdy vysněnou nemovitost konečně získáte. Proto je dobré shánět listiny a potvrzení s dostatečným předstihem.

Hypotéka řeší i vypořádání manželů po rozvodu
Hypotéku lze použít nejen na koupi nového či starého domu a bytu, na stavbu, případně rekonstrukci, ale pomůže i k vyřešení takových životních situací souvisících s bydlením, jako je vyplacení druhého z manželů při rozvodu nebo dalších pozůstalých v případě dědictví. Většina potřebných dokladů je shodná ve všech případech, zbývající se pak liší podle konkrétní situace. A které budete potřebovat vždy?

Například výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, nabývací titul, znalecký odhad nebo doklady týkající se příjmů. Nemůžete však nikdy počítat s tím, že vám banka půjčí sto procent ceny. "Průměrná výše úvěru se podle našich zkušeností obvykle pohybuje kolem dvou třetin odhadní ceny nemovitosti, to je asi 66 procent," uvedl Jan Urban, ředitel společnosti Simply, zabývající se poradenstvím a makléřstvím pro úvěrové financování nemovitostí. "Měli jsme i případy, kdy banka klientovi půjčila až 80 procent," dodal.

Banka si pečlivě vybírá zástavu
Hodně času zabere vyřízení zástavního práva k nemovitosti. Protože je hypotéka dlouhodobý úvěr a na velkou částku peněz, nestačí bance jen ručitelé, ale vždy vyžaduje do zástavy také nemovitost. Zpravidla je to ta, kterou kupujeme. Může být i rozestavěná. Zástavou může být také jiná nemovitost. Banka si totiž může vybrat. "Žádná banka nevezme do zástavy nemovitost, která se jí 'nelíbí'. Jinými slovy, banky chtějí pouze ty nemovitosti, jež jsou na trhu poměrně snadno prodejné," říká Jan Urban.

Ve většině případů tedy banky nevezmou do zástavy pozemky, pole, lány, lesy, ale ani školky či školy - ty totiž musí být vždy využity k původnímu účelu. Banky tedy zaujme pouze dům, popřípadě stavební pozemek, a ještě lépe se stavebním povolením nebo alespoň s územním rozhodnutím. Velmi záleží na lokalitě, kde se nemovitost nachází, protože například v Praze je prodejné podle odborníků všechno; na rozdíl od ekonomicky slabých regionů.

Banku zajímají vaše příjmy
Většina z nás si řekne: Proč chtějí banky ještě další zajištění, když už sama nemovitost by mohla být dostatečnou zárukou? "Banka je obchodník s penězi, a nikoli s realitami. Proto je nejvíc zajímají vaše příjmy, vaše schopnost úvěr splácet," vysvětluje Urban.

Jelikož jde o úvěr na 15 až 20 let, jsou banky v hodnocení vaší schopnosti splácet velice pečlivé a opatrné. Za tak dlouhou dobu se toho totiž může hodně stát. A odhadnout to je velice obtížné. Do budoucnosti nikdo nevidí, a tak banky mohou vaši bonitu odhadnout pouze z vaší historie. Proto vyžadují tolik dokladů.

Zdržení zaviní katastrální úřady
Značné zdržení, s nímž musíte počítat především v Praze a některých velkých městech, přináší zápis změn do katastru nemovitostí. Poté, co podepíšete kupní smlouvu, spolu se žádostí o vklad ji musíte poslat na katastrální úřad.

V hlavním městě trvá i několik měsíců, než změnu zapíšou. V některých případech vám totiž banka peníze uvolní až poté, co jí přinesete nový výpis z katastru. Tuto proceduru bohužel nemůžete nijak urychlit.

Kdy dostanete peníze?
Čím dřív budete mít všechny potřebné doklady pohromadě a předáte je bance, tím dřív dostanete peníze. Musíte však dodržet termín stanovený ve smlouvě. Při koupi již dokončeného domu či bytu (nový nebo starý), zpravidla banky uvolní peníze jednorázově.

Pokud chcete půjčit na stavbu či rekonstrukci, obvykle probíhá uvolňování peněz postupně podle toho, jak pokračuje stavba. Ale obvykle poslední část peněz banka poskytne až po její kolaudaci. Dejte si vždy časovou rezervu, protože se může stát, že se stavba protáhne a kolaudaci nestihnete tak, jak jste se zavázali. V takovém případě vám banka termín změní, avšak za poplatek.

Hypotéku vyřídí specializovaná firma
Obíhat všechny banky a zjišťovat, která banka umí váš konkrétní případ nejlépe "proúvěrovat" a jaké doklady k tomu budete potřebovat, by bylo velice zdlouhavé a zbytečné. Zvláště pokud se v této problematice příliš neorientujete. Doporučujeme vám proto obrátit se na některou ze specializovaných firem, které se vyřizováním úvěrů zabývají.

Pracovníci takové společnosti jednají v podstatě s bankou za vás. Vědí, na co která banka úvěr spíše poskytne, za jakých podmínek a co k tomu všechno vyžaduje. Díky jejich zkušenostem máte nejen větší šanci na úspěch, ale také se výrazně zkrátí doba vyřizování úvěru. Bude vás to sice něco stát obvykle jedno procento z poskytnutého úvěru, ale vyplatí se to.

Jaké dokumenty potřebujete k vyřízení hypotéky?
DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE SAMOTNÉ NEMOVITOSTI
(kterou kupujete nebo kterou ručíte)
* výpis z katastru nemovitostí na dům či byt - pokud je v katastru vyznačena plomba "P" nebo nevyjasněné právní vztahy "*" (např. u restitucí), tak také informace k těmto záznamům

* kopie katastrální mapy

* geometrické plány, pokud se nemovitost teprve staví. Geometrický plán zaměřuje rozestavěnou stavbu.

* nabývací titul prodávajícího, například kupní smlouva. Z nabývacího titulu se dají zjistit případná břemena váznoucí na nemovitosti, která nejsou vyznačena v katastru.

* znalecký odhad nemovitosti u některých bank si odhadce musíte vybrat ze seznamu těch, se kterými má banka smlouvu, a odhad zaplatíte sami. V dalších bankách provede odhad přímo zaměstnanec banky a cena bude zahrnuta v poplatku za úvěr. Jiné bankovní ústavy zase spolupracují s externími odhadci a výběrovým řízením se stanoví, který znalec odhad zpracuje.

DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE ŽADATELE
(Mají ukázat, zda je žadatel hypotéku schopen splácet)
1. Žadatel je zaměstnancem u nezávislého zaměstnavatele
* potvrzení o výši příjmu za poslední 3, 6, 12 měsíců, ale někde dokonce i za poslední 3 roky

* pracovní smlouva - nejlépe na dobu neurčitou. U pracovní smlouvy na dobu určitou budou některé banky chtít i doklad o tom, že vám smlouva v blízké době nekončí nebo že vám například již jednou byla prodloužena.

* výplatní pásky

* potvrzení o tom, že zaměstnanec není ve zkušební době, ani s ním není vedeno řízení o skončení pracovního poměru, tedy že není ve výpovědi

2. Žadatel je zaměstnancem své vlastní společnosti - potřebujete stejné doklady jako běžní zaměstnanci, a navíc ještě:
* potvrzení o bezdlužnosti ze Správy sociálního zabezpečení

* potvrzení o bezdlužnosti ze zdravotní pojišťovny

* potvrzení o výši vyměřovacího základu

* daňové přiznání společnosti

3. Žadatel je podnikatelem - podniká na základě živnostenského listu nebo jiného povolení (například advokáti):
* daňové přiznání za poslední 3 roky včetně příloh - a připravte se na to, že banka počítá se ziskem

* potvrzení o bezdlužnosti z finančního úřadu, popřípadě potvrzení o zaplacení daní

* potvrzení o bezdlužnosti ze Správy sociálního zabezpečení

* potvrzení o bezdlužnosti ze zdravotní pojišťovny

* výsledky hospodaření

* oprávnění k podnikatelské činnosti (například živnostenský list)

* někdy i stručný podnikatelský záměr

4. Žadatel má pravidelné příjmy z pronájmu:
* daňové přiznání

* někdy i nájemní smlouva

5. Žadatel má jiné jednorázové příjmy (například prodej auta se ziskem)
* banka s nimi většinou nepočítá právě proto, že se jedná pouze o jednorázový příjem.

DOKLADY TÝKAJÍCÍ SE PRŮBĚHU SAMOTNÉ TRANSAKCE
* doložení vlastních zdrojů - hypotéka není nikdy bankou poskytnuta v plné výši ceny nemovitosti. Obvykle vám půjčí zhruba 2/3 ceny. A vy musíte prokázat, že máte zbývající část peněz.

* smlouva o smlouvě budoucí a kupní smlouva u koupě nemovitosti

* smlouva o dílo, projektová dokumentace, stavební povolení a rozpočet, pokud se jedná o hypotéku na stavbu nemovitosti

Poznámka: množství dokladů, které budete potřebovat k vyřízení hypotéky, je u každé banky jiné a samozřejmě nejvíce záleží na konkrétním případě. Může se stát, že některé bankovní ústavy na vás budou chtít ještě další doklady, nebo naopak nebudete potřebovat všechny výše uvedené.

Doklady k hypotéce, které si můžete připravit ještě dřív, než jdete do banky:
* aktuální výpis z katastru nemovitostí

* snímek katastrální mapy

* nabývací titul k nemovitosti prodávajícího (např. kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení dědictví)

* doložení vlastních finančních prostředků vztahujících se k investičnímu záměru (ta část peněz, kterou dáváte vy)

* potvrzení o výši pracovního příjmu dlužníka (tedy vás), spoludlužníka (toho, kdo o úvěr žádá s vámi, nejčastěji druhý z manželů) nebo ručitele

* daňové přiznání až za poslední tři zdaňovací období, jste-li podnikatelem

* návrh znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě, popřípadě přímo kupní smlouvy

Zájem o hypotéky roste závratným tempem
Všechny domácí banky hlásí nárůst poskytnutých úvěrů o desítky procent a na letošní rok se očekává další navýšení. A to i přesto, že právě od února se zcela ruší státní podpora hypoték u nového bydlení a u staršího bydlení pro mladé lidi klesá ze tří na dvě procenta.

Hlavní důvod tak vysokého růstu zájmu o hypoteční úvěry se přičítá prudkému poklesu úrokových sazeb, který byl způsoben opakovaným snížením sazeb centrální banky. Úroky hypoték se tak pohybují již kolem pěti procent ročně. Největší hypoteční bankou byla loni Česká spořitelna. Ta poskytla skoro sedm tisíc hypotečních úvěrů. Většina jich byla poskytnuta v rámci programu Top Bydlení, který Česká spořitelna nabízí od června 2001.

Půjčky v rámci tohoto programu jsou již za více než deset miliard korun! Druhou největší hypoteční bankou je Českomoravská hypoteční banka (ČMHB), následují Komerční banka, HVB Bank a GE Capital Bank. Hypotéky samozřejmě poskytují i ostatní bankovní ústavy.

Odhad bude potřebovat prodávající i kupující. Prodávající především kvůli výpočtu daně z převodu nemovitosti, kupující například jako podklad pro získání hypotéky.

Autor:

Nejčtenější

Dům, zahrada, sad. Rodina si splnila sen o klidném životě na vesnici

Stavba je posazena v nejvyšší části pozemku.

Příroda, klid, venkov, žádný signál, divoká zvěř a v noci absolutní tma. Na takovém místě si Petr se Šárkou postavili...

Praha láká sběratele zážitků. Luxusní byty s fórkem se staví pro ně

Top rezidence Pomezí, Praha - Košíře. Projekt tvoří domy s devadesáti byty a...

Lokalita, dostupnost škol, oblíbené kavárny, blízko do práce, park a zeleň. „Každý chce mít blízko vše podstatné pro...

Jak se staví sen: proměna kuchyně, kde nebyla původně ani dvířka

Nová kuchyň je v romantickém venkovském stylu, proto zde přibyly i trámy z...

Lucie si před 18 lety postavila s manželem dům a svou vysněnou farmu. Zachraňovala týrané koně, ale manželství se jí...

Malou dřevostavbu si řezbář vyrobil za tři měsíce, má jen dvoje dveře

Dřevostavbu si majitel postavil za tři měsíce.

Ne, není to tradiční dům. Nemá sousedy ani klasické místnosti. Dveře spočítáte velmi rychle. Jsou jen dvoje, vchodové a...

Chalupářský styl nahradily v domě moderní prvky a kovářská čerň

Trámy a krov nechali architekti upravit lazurou v bílé barvě, vše doplnili...

Proměnit interiér staršího domu a dodat mu moderní vzhled, to byl hlavní úkol pro architekty ze studia Free Architects....

Další z rubriky

Na trojúhelníkový pozemek potřebovali atypický dům. Má tvar oblouku

Nestandardní pozemek trojúhelníkového tvaru byl pro architekty tvrdým oříškem,...

Atypických domů, zejména těch postavených do oblouku, je jako šafránu. Možná na první pohled komplikovaná stavba nebyla...

Vila s třemi schodišti a obrovským obrazem oslňuje vzdušností i tvarem

Na velkoformátové dlažbě Palissandro přivezené z Itálie se skvěle vyjímá kožená...

Východní okraj Prahy se stal novým domovem Šárky a Pavla. Z pera erudované architektky Evy Heyworth se zrodil moderní...

Utekli z vlhkého bydlení v Anglii a postavili si dřevěný dům ve Finsku

Dům majitelé ladili do přírodních, tlumených a klidných barev, které souzní s...

Prostorný rodinný dům pro šestičlennou rodinu na finském venkově je dobrým příkladem toho, jak lze snoubit moderní...

Najdete na iDNES.cz