„Dělnická strana se otevřeně propojila s neonacistickou scénou,“ tvrdí Klára Kalibová z nevládní organizace Tolerance a občanská svoboda.

„Dělnická strana se otevřeně propojila s neonacistickou scénou,“ tvrdí Klára Kalibová z nevládní organizace Tolerance a občanská svoboda. | foto: Jan Zátorský, MF DNES

Napojení na neonacisty Dělnické straně voliče nepřivede, soudí politolog

  • 84
Dělnická strana, pohrobek Republikánské mládeže Miroslava Sládka, vzala pod svá křídla neonacisty. Tímto spojením před časem marginální partaj získala řadu nových členů. Přinese jí to úspěch v nadcházejících krajských volbách? Čím bude vábit voliče? Politolog Jan Charvát z Karlovy univerzity jí velké šance nedává.

Dělnická strana (DS), v jejímž čele stojí Tomáš Vandas, byla až dosud malá strana s malým potenciálem jak členů, tak voličů.

Obvykle na jejich demonstrace chodilo kolem třiceti lidí. Letošní prvomájová oslava Svátku práce jich však do Prahy přilákala hned několik stovek. Většinu přitom tvořili neonacisté a neofašisté.  - čtěte Izrael i experti se zlobí, neonacisté v Praze beztrestně spílali Židům

Má strana po spojení s extremisty šanci uspět na podzim v krajských volbách?
Mizivou. Strana je jednoznačně spojována s extrémní pravicí, což jí u voličů škodí. Svou spoluprací se subjekty, jako jsou Autonomní nacionalisté sice získává pouliční podporu na demonstracích, ale ztratí voliče u voleb.  Xenofobie a útoky na cizince nemají v českém prostředí takový ohlas jako třeba v sousedním Německu. Stavět v Čechách svou politickou kariéru na podpoře hlasů z extrémní pravice je krátkozraké.

. Dělnická strana

Vznikla 18. ledna 2003 na troskách Republikánské mládeže Miroslava Sládka, která byla ministerstvem vnitra rozpuštěna o rok dříve. V jejím čele stojí Tomáš Vandas, asistent výrobního ředitele blíže neurčené pražské stavební společnosti. Vandas se pravidelně zúčastňuje demonstrací pravicových extremistů, na nichž také pronáší projevy. V posledních komunálních volbách DS získala 3 mandáty.

Čím se bude snažit oslovit voliče?
Pravděpodobně směsicí populismu, xenofobie a nacionalismu s akcentováním sociální problematiky. Jde o tradiční "koktejl" používaný stranami tohoto typu.

Může název strany zmást levicové voliče?
Nepochybně. Pravděpodobně je to i jeden z důvodů, proč ho strana použila.

ZMĚNA EXTREMISTICKÉ NÁLEPKY

Dělnická strana se před časem spojila s neofašistickým hnutím Národní korporativisté. Proč?
Pojem "spojení" bych nepoužil. Národní korporativismus se zjevně rozložil z vnitřku, jeho progresivní členové přešli k úspěšnějším stranám a zbytek skupiny již nebyl schopen dál organizaci spravovat. Proto ji rozpustil s doporučením, aby jeho političtí aktivisté přešli do Dělnické strany. Důvod k výběru Dělnické strany je celkem zjevný. Národní korporativismus dlouhodobě s Dělnickou stranou spolupracoval a sdílel s ní i podobné ideologické postuláty.

Tomáš Vandas při on-line rozhovoru pro iDNESJak pevný je tento svazek?
Tento svazek má šanci vydržet do té doby, než se lokální vůdci neonacistických part začnou snažit získat posty ve stranické hierarchii a určovat směřování strany. Z druhé strany ho může ohrozit snaha vedení strany zbavit se nálepky pravicových extremistů, která bude mít za následek spor s členskou základnou.

Mají tito vůdci zájem podílet se na politice DS? To znamená stát se součástí systému, proti kterému vystupují?
Účast na aktivitách Dělnické strany nebudou tito vůdci chápat jako podporu systému, ale naopak jako podporu politického boje proti systému. Přesně v tom také může být ve svém důsledku problém. Radikální aktivity vycházející z "ulice" budou trnem v oku politickému křídlu, které bude usilovat o etablování Dělnické strany v rámci politického systému.

Myslíte, že vydrží alespoň do krajských voleb, jak si plánuje předseda DS Tomáš Vandas?
Mohl by. Přesnější odpověď nelze dát.

DEMONSTRACÍ DĚLNICKÉ STRANY BUDE VÍC

Dělnická strana nedávno ohlásila vznik Ochranných sborů. Není těch odkazů na předválečnou Hitlerovu NSDAP trochu moc?
Ikonografická návaznost na prostředí krajní pravice, včetně původní NSDAP, je zřetelná. V tomto případě bych ale spíš viděl spojitost s pokusem Národní strany o založení Národních gard, na který Dělnická strana zjevně reagovala. - čtěte Dělnická strana je podezřelá z propagace nacismu

Podporu prvomájové demonstraci Dělnické strany v Praze vyjádřili i neonacisté z neregistrovaných militantních hnutí Národní odpor a Autonomní nacionalisté. Co z toho lze usuzovat?
Naznačuje to podporu, kterou má Dělnická strana u těchto subjektů. Opět nejde o nic zvláštního, spolupráce probíhá delší dobu. Zástupci Dělnické strany se pravidelně účastní akcí Autonomních nacionalistů, stejně jako členové Národního odporu.

Jak bude tato spolupráce probíhat dál? Dá se třeba čekat, že další akce NO a AN budou probíhat jen pod záštitou DS?
Neřekl bych. Předpokládám, že se zvýší četnost demonstrací pořádaných Dělnickou stranou, ale přinejmenším Autonomní nacionalisté budou s největší pravděpodobností organizovat nadále i samostatné akce, tak jako dosud.