Pondělí 27. září 2021, svátek má Jonáš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 27. září 2021 Jonáš

Nesnažte se pochybovat, že sex nemá duši

  11:25
Sex je posvátný a mělo by se k němu přistupovat s takovou úctou, jakou projevujeme sakrálním místům – to je základní poselství knihy Duše sexu: péče o život jako akt lásky od amerického, jungiánsky orientovaného psychoterapeuta a spisovatele Thomase Moorea (1940). Co to ale konkrétně znamená a jak se to má projevovat?

Tak se nezdráhejte kouknout... | foto: Wikipedia.org

Moore se skepticky vyjadřuje o současné módě půjčování slov z tantrických příruček, ani neradí ke kolektivnímu zavádění podobných praktik, nýbrž se snaží, aby i lidé na Západě dokázali tento aspekt sexuality najít ve svém každodenním jednání i ve svých snech. Úmyslně nechává stranou biologický základ sexuality i její evoluční kontext. Vydává se na nejistou půdu, v evropské civilizaci dlouho zanedbávanou. Snaží se pojmenovávat to, pro co „nemáme vhodná slova ani propracovaný rituál“. Ani on konkrétní rituály nenabízí, ale popisuje podmínky, za jakých si je lidé můžou sami vytvořit.

Za pornografii se není třeba stydět

Tvrdí, že náš sexuální pohled je plný numinózna, se kterým ale neumíme zacházet. (Pozn. red.: Numinózum je pojem používaný úprávě v jungoánské psychologi. Pochází z latinského pojmu numinosum – ten označuje dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka. Numinózní působení je provázeno hlubokými emocemi.) Tendence doprovázet sexuální pohled zářícími světly ve stylu show z Las Vegas nebo temnotou kina jsou podle Moora možná „skrytými pokusy o rituál“. Referuje třeba o snu muže, který ležel na podlaze před královským trůnem a hleděl vzhůru mezi nohy bohyně-matky, jež seděla na trůnu. Tím pohledem byl naprosto zaujatý a „měl pocit, že celý běh života se šťastně zastavil, aby mu poskytl toto absolutní potěšení“. V kontextu této vize se autor ptá, zda není například útěk k pornografii „ztělesněním tohoto snu, rituálním návratem k bohu či bohyni, k nimž je třeba přistupovat sexuálním způsobem a o jejichž přítomnosti je třeba rozjímat s dosti pokorným, ne-li dokonce ponižujícím způsobem“. Stydí se muži přitahovaní pornografií za to, že se jako lidské bytosti nechali přitáhnout právě k této bohyni, jejíž existenci a nároky popírají či ignorují? Dělají na ulici to, co klient ve svém snu?, ptá se sugestivně autor.

Sex ba pornografii můžete vidět, když chcete, leckde - třeba ve fraktálních

Sex ba pornografii můžete vidět, když chcete, leckde - třeba ve fraktálních obrazcích

O knize

Thomas Moore Duše sexu: péče o život jako akt lásky

Přeložil Ivo Müller
Portál, Praha 2012, 344 stran, doporučená cena 429 korun.

Obálka českého vydání Moorovy knihy Duše sexu

Obálka českého vydání Moorovy knihy Duše sexu

O pornografii obecně se Moore – na rozdíl od mnoha moralizátorů vynášejících absolutizující soudy – vyjadřuje ne zcela odmítavě, snaží se spíše pochopit, co záliba v ní o mnoha lidech vypovídá. Připomíná, že někdy přitahuje i vysoce vzdělané a hluboce duchovní lidi, například teologa Paula Tillicha, který si prý „občas vkládal do svých teologických spisů erotický časopis“ a doplňme, že u starších lidí pornografii doporučoval pro zpestření a stimulaci jejich sexuálního života. I Moore poznamenává, že je užitečné mít na stěnách malby a fotografie, „jež nás otevřou pro nuance pohledu a pozvou k nám ducha erotu“.

Přiznejte si, co vlastně chcete

Autor čtenáře vyzývá, aby byli k sexuální stránce své vlastní bytosti otevření, naše sexualita totiž podle něj „bude úplná, když se přestaneme chránit před erotickými touhami, které se vymykají společenským očekáváním“. Rozhodně tím nenabádá k bezuzdným sexuálním orgiím. Naopak: odsuzuje ty, kteří „lžou, podvádějí a válejí se ve spodních vodách sexu“.

Thomas Moore

Thomas Moore

Mnoha lidem by podle Moora naopak pomohlo, kdyby si „přiznali nárok na svou sexuální plachost, neodmítali ji jako osobní slabinu, ale kdyby uznali, že požitkářství a nevázanost nejsou jedinou formou sexuálního osvobození“ (a zastává se i celibátu jako jedné z legitimních forem prožívání vlastní sexuality). Stejně jako otevřenost totiž k sexu patří i tabu, i přirozené zábrany, které mají svoje opodstatnění a jež je tak vzrušující pomalu překonávat: intenzivní pocity při svlékání, zábrany stejně jako potěšení z převlékání přitom podle autora „pramení z jemných emocí a stavů duše“.

I když autor otevřeně polemizuje s moralizátory v oblasti sexu, důležitost zodpovědnosti nesnižuje, připomíná i význam morálky, kterou poněkud neotřele definuje jako „souběh zájmů naší vlastní povahy s osudem, samotnou přírodou a komunitou“. Ovšem více než morální závazky zdůrazňuje to, že i manželství může přispívat k rozvoji vlastní osobnosti či „duše“.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

Sexuální prožitek, kam se podíváš

Vzhledem k autorově inspiraci Jungem čtenáře nepřekvapí, že v knize najde množství odkazů na antickou mytologii, klasické literární texty, výtvarná díla, ale i na sexuální ikony jako Marylin Monroe. To vše Moore mimo jakýkoli historický kontext navzájem mísí tak, aby to dobře ilustrovalo jeho teze. Spíše jako plod nějakého pokleslého Freuda místy působí kapitoly o „svůdných budovách“ nebo „smyslných pracovištích“ („vcházíte-li do dveří a nemáte přitom ani nejmenší sexuální prožitek, dveře by se měly upravit“) či jídla. Autorovo úsilí hledat skryté spirituální pohnutky i u věcí, kde by je člověk většinou nečekal, je takřka nevyčerpatelné (ostatně ve svých dalších knihách, které hojně vycházejí i v češtině, se zabýval třeba spiritualitou či „mystickými dimenzemi“ přírody, politiky, podnikání, cestování nebo umění). Občas to však přehání a nechtěně dovádí do karikatury.

Ilustrační snímek

(ilustrační snímek)

Kdykoli prý vidí skupinky mužů, jak postávají před regály s časopisy plnými fotografií odhalených žen, zdá se mu zřejmé, že „jsou pohrouženi do kontemplace“. Obecně zájem o anonymní sex podle autora nemusí být ani ostudným zanedbáním lásky, ani redukcí druhého člověka na pouhý objekt, nýbrž to může projevem „pozornosti zaměřené na nadosobní a transcendentní dimenze“. A podobně zájem o dobrou tělesnou kondici může podle něj být „součástí touhy po transcendenci, která se projevuje přáním dlouhého, plodného a zdravého života“. Jistě, jenže takto z pozitivní stránky se dá vylíčit leccos, třeba závislost na drogách coby touha po zážitku dokonalého, transcendentního světa přesahujícího ten náš všední.

Na druhou stranu je na knize sympatické, že se autor netváří jako někdo, kdo snědl všechnu moudrost (jako Julius Evola v knize Metafyzika sexu). Naopak uznává, že „tajemství propletenců sexu a ducha nechápeme“; i proto je jeho slovník občas poněkud neurčitý, takže se dá interpretovat v duchu new age i dosti liberálního křesťanství. Dodejme, že k jedné z jeho předchozích knih napsal přímo oslavnou předmluvu Tomáš Halík. Byť u Moora uvádí anglická Wikipedie vyznání římsko-katolické, on sám dnes ve svých teologických úvahách podle vlastních slov vychází i z teologů protestantských, religionisty M. Eliadeho a básníka R. M. Rilkeho, buddhismu i súfismu, „z modliteb amerických indiánů i z afrických písní a příběhů“.

Sex ve městě

Sex ve městě - holky z TV seriálu, které se "o tom" nebojí mluvit a taky "to" dělat

Autor takzvaně vyvážený. Možná až moc

Celkově Thomas Moore zkrátka nezachází do žádných extrémů. Uznává jak tradici křesťanské mystiky, tak i víceméně přijímá výsledky sexuální revoluce na Západě (mimo jiné se zastává homosexuálů a jejich práva uzavírat manželství). Měli bychom podle něj být „sexuálně tvořiví a svobodní a zároveň sexuálně mravní“, potřebujeme totiž jak „dospělý hlas zodpovědnosti“, tak „adolescentní hlas běsnících hormonů, máme-li najít duši sexu, což je nakonec jediná věc, která nás uchová v bezpečí“. Můžeme namítnout, zdali zde autor náhodou nechce, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“. Na to si každý čtenář musí odpovědět sám.

Každopádně Moorovi jde o jungiánskou syntézu protikladných (doplňujících se) složek lidské duše i těla, kterou vytyčuje coby ideál. A podobně je ideálem i jeho představa o manželství, v němž se manželé milují „v ložnici s láskou přichystané na sex, v domě překypujícím sexuálními vjemy barev, vůní a doteků, ve světě bohatém na smyslnost, která sexualitu onoho páru podporuje a udržuje“, takoví lidé podle něj „sex zdokonalují tak dlouho, až je zbaven kazu“.

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Obecně sice zmiňuje nebezpečí sexuální rutiny, ale pouze okrajově a bez větších podrobností (typu rad co dělat, když jsou starosti s dětmi či si manželka stěžuje na bolesti hlavy nebo na únavu). Převládá onen optimistický pohled: sex v manželství je či může být podle autora „religiozitou, rituálem, modlitbou i eucharistií“. To vzbuzuje pochybovačnou otázku, zdali toho od sexu nevyžaduje příliš. Vždy se sice můžeme odvolat na to, že z pisatelovy strany jde zřejmě o snahu o vyvažování mnohasetletého podceňování až démonizace sexuality ze strany křesťanů, ovšem Thomas Moore už dříve -  v knize Návrat k okouzlení - sliboval cosi jako „návrat do ráje“. Kudy? Třeba když získáme nové zaměstnání oblažující naši duši; když se budeme věnovat našim výstředním zájmům a uskutečníme své bláznivé nápady; když budeme žít tam, kde „duch místa konejší naše znavené tělo a emoce“; nebo když „uzavřeme nebo zrušíme manželství na základě hluboké touhy našeho srdce“.

Duše sexu může v tomto smyslu u čtenářů iniciovat jak úsilí o obohacení jejich sexuálního života, tak i hlubokou nespokojenost i stále nové marné pokusy a ztroskotání v uskutečňování vize, která je ve vykreslené podobě neuskutečnitelná.  


Autor:

Koronavirus

Parlamentní volby v roce 2021 se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Ve volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.

Kandidátky stran a koalicí:

Na co zírá mašinfíra: Malebnou Vysočinou za rekordy do Pelhřimova

  • Nejčtenější

Zůstala jsem sama, bránila se lékařka, která odešla od krvácejícího dítěte

Ocitla jsem se v situaci, na kterou jsem nebyla vůbec připravena. Taková slova pronesla u pardubického soudu lékařka...

Feri potají sundal kondom, pak řekl, že už je to jedno. Vyšetřují ho jiní

Vyšetřování bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho, který je podezřelý ze sexuálního násilí, se protahuje. Policie se...

Bydlíme u Okamury. Dům má zvláštní, s lidmi se nedruží, říkají sousedé

Bydlí v netradičním obydlí, v sousedství se příliš neprojevuje a před domem ho obléhají novináři. Tak vidí sousedé...

Zeman opustil nemocnici, při setkání v Lánech s Fialou už měl víno

Prezident Miloš Zeman ve středu dopoledne opustil Ústřední vojenskou nemocnici v Praze, kde byl hospitalizován...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Bartoš: S muslimskou Evropou problém mám, Francie mi změnila názor

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve středu řekl, že s muslimskou Evropou má problém, protože se ukázalo například ve...

Mizejí už i chodníky. Ústecké ghetto se vymyká, čeká ho nový režim

Premium Ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem, která se za dvacet let změnila ze solidního sídliště v ghetto, nastane nový režim....

Zabaveno. Policie hon na Savova nevzdává, vzala mu nemovitosti a sto milionů

Premium Kontroverzní podnikatel František Savov je už sedm let obviněn v případu obřích daňových úniků a zhruba stejnou dobu se...

Vlak do Chorvatska klidně zruším, pokud problémy s ním neustanou, tvrdí Jančura

Premium Skupina Student Agency se během léta zvedla z covidového dna, přesto za sebou táhne půlmiliardový účet a chybí jí i...

  • Další z rubriky

Příloha MF DNES Kavárna se vrací, vychází ve velkém formátu

Po prázdninové přestávce se vrací tradiční příloha Kavárna do sobotního vydání deníku MF DNES. Příloha zabývající se...

ZÁPISNÍK: České sebebičování. Přijali jsme Mnichov a vůbec

Obama přestal kouřit kvůli své ženě a lidem chybí nadhled. Říkáme, že jsme nejhorší a že se Beneš v roce 1938 choval...

VIDEA TÝDNE: Výbuch plynu v paneláku, sexy reklama i vypnutý mikrofon Babiše

Tragický výbuch plynu v panelovém domě v Prešově a sexy reklama na mobilní telefon. To jsou dvě nejsledovanější videa...

ZÁPISNÍK. Miss America a vůdkyně Bobo. Papež poskytl interview

Hrozné, Miss America je mohemedánka. Pinožení u klausistů. Proč na rozdíl od Němců odsuzujeme velkou koalici. Rozhovor...

Jsem zohavená, říká Linda Evangelista. Po kryolipolýze je k nepoznání

Topmodelka Linda Evangelista se rozhodla bojovat s projevy stárnutí pomocí kryolipolýzy a skončila podle svých slov...

Anife Vyskočilová má chatu v Suchdole s krásným výhledem na Prahu

Vzpomínáte si na poslední díl seriálu Sanitka, natočený podle skutečné události, kde na zahrádkářskou kolonii v...

Nechávat teď ležet peníze na účtu v bance je holý nerozum

S rostoucí inflací si teď láme hlavu nejedna domácnost s volnými penězi. Řeší otázku, kam peníze uložit, jak je...

Marek Ztracený na koncertě spadl z pódia na hlavu a skončil v nemocnici

Zpěvák Marek Ztracený bude na koncert v Pardubicích dlouho vzpomínat. Během vystoupení si nevšiml, že je už na okraji...

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec se vzali, ukázali fotky z veselky

Přestože na jaře prohlašovali, že kvůli drahému rozvodu hokejisty Tomáše Plekance do svatby nebudou investovat,...