Středa 24. dubna 2024, svátek má Jiří
  • Středa 24. dubna 2024 Jiří

Pravidla

Smyslem projektu iDNES.cz Otázka pro prezidenta (dále „Projekt“) je zprostředkování interakce mezi uchazeči o úřad prezidenta ČR a čtenáři iDNES.cz formou anket s aktuálními a důležitými tématy. Čtenáři iDNES.cz budou v rámci Projektu hodnotit odpovědi kandidátů, aniž by věděli, čí která odpověď je - tedy bez ovlivnění osobními sympatiemi či antipatiemi k jednotlivým uchazečům.

Portál iDNES.cz nabídne účast v anketě těm uchazečům o funkci prezidenta ČR, kteří svůj úmysl kandidovat veřejně a seriózně oznámí a u nichž bude zřetelně viditelná příprava na kandidaturu.

Nabídnout účast v Projektu může portál iDNES.cz i v průběhu Projektu. Účastnící se uchazeči o úřad prezidenta ČR (dále „Účastníci“) mohou kdykoliv z Projektu odstoupit, či mohou být ze závažných důvodů z projektu vyloučeni či jejich účast pozastavena. Tuto skutečnost portál iDNES.cz čtenářům oznámí v následujícím článku, který v rámci projektu publikuje.

Portál iDNES.cz v rámci Projektu jednou za měsíc zvolí a zformuluje Otázku měsíce. Tu souběžně (vždy ve 12:00 pracovního dne) rozešle všem Účastníkům předem domluveným komunikačním kanálem.

Účastníci pak budou mít - nebude-li portálem iDNES.cz určeno jinak - šest dní (tzn. do 12:00 v příslušný den) na zpracování odpovědi, kterou odešlou skrze internetovou stránku s rozhraním, které připraví a bude spravovat portál iDNES.cz.

Délka odpovědi je pevně omezena na nanejvýš 500 znaků. Zaslanou odpověď nebude Účastník moci zpětně editovat (redakce sama opraví pouze případné gramatické a interpunkční chyby).

Odpověď Účastníka musí být tématická (tzn. musí jít o odpověď na položenou otázku), výhradně textová a nesmí obsahovat odkazy. Odpověď dále nesmí obsahovat nic, co by umožňovalo jakoukoliv bližší identifikaci jejího autora. Odpověď dále:

  • musí být v souladu s pravidly slušného chování (nesmí obsahovat vulgarismy, hrubosti, urážky, vyhrožování apod.)
  • nesmí, zejména v období před parlamentními volbami, obsahovat žádnou formu agitace týkající se voleb
  • nesmí být v rozporu se zákonem ani nesmí obsahovat obraty či jiné prvky zavdávající důvodnou pochybnost o kolizi se zákonem (podněcování k nenávisti, pomluva apod.)
  • nesmí útočit na jiné kandidáty či iDNES.cz

Portál iDNES.cz si vyhrazuje právo odpověď pro porušení zmíněných omezení nepřijmout.

Pokud takto nepřijme odpověď odeslanou alespoň 24 hodin před termínem konce odpovídání, kontaktuje portál neprodleně příslušného Účastníka se zdůvodněním a žádostí, aby ve zbývajícím čase zformuloval odpověď znovu.

Po termínu konce odpovídání portál iDNES.cz do 24 hodin vydá článek s příslušnou anketní otázkou a rozhraním, umožňujícím čtenářům hlasovat o odpovědích. U každé odpovědi půjde zvolit souhlas či nesouhlas. Portál iDNES.cz čtenáře informuje, kteří Účastníci se daného kola projektu účastní, u konkrétních odpovědí ale jména jejich autorů nebudou.

Odpovědi budou řazeny náhodně. Před odesláním hlasování bude čtenář mít možnost si své odpovědi prohlédnout a případně upravit.

Účastníci ani jejich spolupracovníci nesmějí do ukončení hlasování nijak naznačovat, která odpověď v anketě patří kterému Účastníkovi (zejména sdělit či naznačit okruhu svých příznivců, která odpověď je „jejich“). Toto platí především pro média a sociální sítě. Upozornit na anketu samotnou přípustné je.

Projekt má osm kol. První je vázané na květen 2017, další jsou vztažena k následujícím měsícům konče prosincem 2017.

Každé kolo ankety bude uzavřeno souhrnným článkem, ve kterém portál iDNES.cz zveřejní, komu která odpověď patřila a jakou čtenářskou reakci (podíl souhlasů a nesouhlasů) vzbudila. Dále pak bude součástí takového článku žebříček dosavadních výsledků Účastníků.

Portál iDNES.cz si vyhrazuje právo

  • upozornit Účastníka na případné porušení pravidel s žádostí o zamezení takového jednání v budoucnu;
  • v případě opakovaného či hrubého porušení pravidel zrušit účast Účastníka v aktuálním kole Projektu, v extrémním případě v celém Projektu;
  • úpravy pravidel pro následující kolo soutěže, o čemž budou Účastníci předem informováni skrze domluvené komunikační kanály;
  • celý projekt (ve zvlášť závažných důvodech) zrušit;
  • mazat prokazatelně podvodné (opakované) hlasy.

Žebříček

Barevné pruhy níže ukazují podíl souhlasných, neutrálních a nesouhlasných reakcí čtenářů na odpovědi, které dosud daný účastník Otázky pro prezidenta zaslal. Určujícím prvkem řazení je rozdíl mezi souhlasnými a nesouhlasnými reakcemi.

Poslední aktualizace: 7. 12. 2017, 15:17

Celý žebříček