Středa 23. června 2021, svátek má Zdeňka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 23. června 2021 Zdeňka

Kybernetická válka začala v roce 1982 výbuchem plynovodu

V roce 1965 přiletěl Vladimír Větrov do Paříže. Byl příslušníkem KGB, sloužil na hlavní správě T. Vystupoval jako inženýr sovětské obchodní mise. Ve skutečnosti měl především získávat tajné informace o západní vědě a technice v rámci programu L. Tato zajímavá práce ho plně pohltila.

Průkaz KGB v Rusku otevírá dveře i do nejvyšších míst. Někdy ale před popravou ochránit nedokáže. | foto: Wikimedia commons

Byl svobodný, měl rád ženy a jako ruský playboy měl Vladimír Větrov u francouzských dívek úspěch. Musel být opatrný, aby si nadřízení jeho milostných dobrodružství nevšimli, to se neslučovalo s morálkou sovětských „rozvědčíků“, jak si říkali.

Brzy se seznámil s inženýrem Jacquesem Prévostem od přední elektronické firmy Thomson-CSF, jednoho z hlavních dodavatelů francouzské armády. „Mohl byste mě ukázat vaše nové přístroje, které bychom mohli koupit?“ požádal Francouze.

Inženýr mu rád vyhověl. Jako důstojník tajné služby DST (Direction de la Surveillance du Territoire – Ředitelství domácího průzkumu) přesně věděl, o čem může mluvit. Pánové se občas scházeli, spřátelili se.

DST byl malý úřad o 1 500 lidech, který se zabýval kontrašpionáží, ochranou vědeckých středisek a strategických objektů, bojem s terorem. Rus netušil, že kontrašpionáž se na něj zaměřila a chce ho zverbovat.

Křest čtyř knih Karla Pacnera, Academia, 6.3.2019

Knihu Hořké konce vyzvědačů pokřtil 6.3.2019 Andor Šándor (zcela vlevo), Čtvrtstoletí republiky křtil Luboš Dobrovský (třetí zleva), Státníci a zločinci XX. století křtil Jaroslav Šedivý (čtvrtý zleva) a audioknihu Kosmonauti na pokraji smrti křtil Jan Kolář (zcela vpravo).

Jednou opilý Větrov havaroval se svým vozem. Nechtěl, aby se to dověděli lidé z ambasády. Proto požádal Prévosta o pomoc: „Mohl byste zařídit opravu auta?“

Prévost se o ni postaral. DST na ulici Nélaton číslo 7 v Paříži ohlásil: „Náš člověk se dostal do potíží. A musí je skrývat před ostatními Rusy.“

To byla příležitost, jak důstojníka KGB získat. Avšak než k tomu došlo, Větrova povolali zpátky do Moskvy. Nicméně i Rus si uvědomoval, že jeho francouzský přítel není jenom obyčejný konstruktér.

Krádeže ve státním zájmu

Vladimír Ippolitovič Větrov se narodil 10. října 1932 v Moskvě. S výtečným prospěchem vystudoval elektroinženýrství.

Takové lidi potřebovala tajná služba KGB. Nabídla mu práci. S chutí přijal, cesty do zahraničí ho přitahovaly. Jako vysoce kvalifikovaného odborníka ho zařadili na ředitelství T zaměřeného na průmyslovou a vědeckou špionáž. Hodně let se musel zacvičovat, než ho poslali na první místo, a to hned do Paříže.

Ve francouzské metropoli působil čtyři roky. Následovala opět služba v centrále – řízení vyzvědačů, analýzy získaných informací, hledání cest, jak obejít zákazy nákupu špičkových strojů a zařízení.

Fotogalerie

Západní státy totiž sestavily seznam unikátních zařízení a součástek, které Sověti neumějí vyvinout, ale potřebují je ke konstrukci nových zbraní a dalších důležitých aparatur, a proto jim je nelze prodávat. Sověti využívali antiamerické cítění řady západoevropských obchodníků k tomu, aby je přesvědčili, že mohou toto embargo obcházet a do SSSR je dovážet. Přirážka padesát procent ceny za toto riziko byla přitažlivá. Moskva se také snažila vysílat do západních továren a laboratoří delegace odborníků, zpravidla třetinu tvořili důstojníci KGB, kteří pod pláštíkem oficiální výměny informací pátrali po údajích tajných.

KGB a GRU vyvinuly po druhé světové obrovské úsilí, aby ukořistily špičkové poznatky západní vědy a techniky. Za pomoci výzvědných služeb států Varšavské smlouvy získaly podklady k okopírování amerického čtyřmotorového bombardéru B-29, britského tryskového motoru Rolls-Royce Nene, nadzvukového francouzsko-britského letadla Concorde, amerického raketoplánu, počítačů řady IBM a mnoha dalších. Nevíme však, na kterých úkolech ztroskotaly a nakolik bylo toto úsilí úspěšné.

Během příprav ke společnému letu kosmických lodí Sojuz a Apollo v létě 1975 se některým ruským odborníkům podařilo nahlédnout do zákulisí NASA. FBI zjistila, že jeden ze sovětských kosmonautů absolvoval špionážní výcvik v KGB, jeho jméno neoznámila. To byl také jeden z důvodů, proč tato spolupráce nepokračovala.

Poslední šéf KGB Vladimír Krjučkov ve svých memoárech přiznal, že celé sovětské hospodářství stálo na vědecko-průmyslové špionáži. V počítačích a mikroelektronice jsme za Západem pozadu nejméně o 15 let, stýskal si fyzik Roald Sagdějev, který byl vědeckým poradcem kremelského vůdce Michaila Gorbačova.

Schůzky na rušném tržišti

V roce 1974 poslali Větrova na obchodní misi do kanadského Montrealu. Avšak po roce se jeho chování znelíbilo členům výboru komunistické strany natolik, že dosáhli jeho odvolání.

Centrála musela provinilce potrestat. Přeložila ho z oddělení, které se zabývalo operativou, na nudnou kancelářskou práci – analyzoval vědecko-technické informace přicházející z rezidentur. Přitom získával přehled o činnosti po celém světě.

Sedět v kanceláři ho nebavilo. Navíc si stále víc uvědomoval, jak je sovětský režim proradný, prolezlý korupcí a přítelíčkováním.

V moskevském Expocentru se náhodou seznámil s Francouzem Alexandrem de Polem. Při jednom setkání jeho nový známý utrousil, že se kamarádí s Prévostem. Podplukovník KGB se rozhodl k pomstě.

Napsal dopis Prévostovi, v němž nabízel informace o vědecko-technické rozvědce KGB. Při další schůzce ho předal de Polovi s prosbou: „S velkou opatrností pošlete tuto obálku do Paříže.“

Nabídka doputovala do centrály DST. Vedení tajné služby určilo majora Ferranu, který pracoval v Moskvě pod diplomatickým krytím, aby za pomoci de Pola navázal styk s Větrovem. Na jaře 1981 se pánové dohodli, že se budou letmo scházet na rušném Čerjomuškinském tržišti, kde jejich styky v zástupech lidí případní sledovači těžko zpozorují. Francouzi a Američané dali Větrovovi krycí jméno Farewell (Sbohem).

Podplukovník Větrov byl velmi pilný. Majoru Ferranovi předal organizační schéma ředitelství T a kompletní seznam všech důstojníků – v centrále i v zahraničí, dále na čtyři tisíce tajných dokumentů, podrobnosti o ilegálním získávání embargovaných strojů a přístrojů ze Západu. Prozradil přes 100 zdrojů tajných informací v šestnácti západních zemích a jména 450 agentů. Patřil k nim i velitel jihoafrického válečného loďstva Dieter Gerhardt. Tajné kódy umožnily západním tajným službám zmařit řadu plánovaných dezinformačních, výzvědných a teroristických akcí KGB.

Podle jeho informací Francouzi 5. dubna 1983 vyhostili 47 příslušníků KGB, kteří se tam kryli diplomatickými pasy. Současně zatkli řadu jejich informátorů, nejvýznačnější byl Pierre Bourdiol z letecko-kosmické firmy Airbus. Západní státy označily na 150 sovětských diplomatů za nežádoucí osoby. Stejný počet lidí Moskva ze zahraničí preventivně stáhla. Tento pogrom narušil výzvědnou síť v mnoha západních zemích.

Důstojník KGB dokonce tlumočil názory Kremlu na situaci v Polsku, kde vzniklo nezávislé odborové hnutí Solidarita, a úvahy na atentát na prvního slovanského papeže Jana Pavla II.

Výbuch sibiřského plynovodu

„Pane prezidente, naši vyzvědači získali získat tajný zdroj uvnitř KGB, který nám vysvětluje, o jaká tajemství z oblasti vědy a techniky mají Sověti zájem,“ prozradil François Mitterrand Ronaldu Reaganovi 19. července 1981 na schůzce v kanadské Ottawě. Oba prezidenti se domluvili, že si jejich tajné služby budou tyto údaje vyměňovat.

Sověti se snažili dostat k vyspělým technologiím, především k počítačovým mikročipům, polovodičům, SCADA systémům pro počítačové řízení výroby a technice neviditelných letadel, což byly oblasti, ve kterých výrazně zaostávali.

Reagan nařídil řediteli CIA Williamu Caseymu, aby se spojil s francouzskými kolegy. Využívání těchto informací vyžadovalo spolupráci mnoha oborů. Casey proto požádal Guse W. Weisse, ředitele Komise mezinárodní ekonomiky Národní rady bezpečnosti (International Economics for the National Security Council), aby se jejího řízení ujal.

Necháme je dál krást naše informace a přístroje, ale upravené, rozhodl Weiss a jeho odborníci. A Reagan tento záměr v lednu 1982 schválil. Vědecké zprávy podstrčené Sovětům byly zčásti nepravdivé a zavádějící, pokaždé ukazovaly na vysokou úroveň Američanů. Počítačové programy v různých aparaturách měly určitou chybovost anebo naopak příkazy k nečekané činnosti. Američané prostě nasazovali do exportu „trojské koně“, to je termín převzatý z řecké mytologie. Když se bojovalo o Tróju na území dnešního Turecka, útočníci věnovali obléhaným dřevěného koně, v jehož útrobách se skryli bojovníci a v noci město ovládli.

Spojené státy nerady viděly, jak Sovětský svaz k sobě připoutává západní Evropu svou energetickou politikou, dodávkami ropy a plynu. Aspoň se snažily stavbu plynovodů a ropovodů omezovat tím, že neumožnily výrobu potrubí o velkém průměru. CIA také naprogramovala v řídicí centrále plynovodu na červen 1982 jeho explozi.

„Pumpy, turbíny a ventily na plynovodu byly naprogramovány tak, aby vznikl nezvládnutelný tlak a aby po určité době plynovod explodoval,“ napsal Thomas C. Reed, bývalý ministr letectví v knize At an Abyss (Na hranici propasti). „Důsledkem byla obrovská nejaderná exploze a požár, viditelné i z vesmíru. Vážně poškodila sovětské hospodářství.“ Výbuch o síle tří kilotun TNT připomínal svržení atomové bomby. Těmito akcemi zahájili Američané kybernetickou válku.

Poznání nízké úrovně sovětské techniky také přispělo k Reaganovu rozhodnutí Moskvu uzbrojit, konstruovat tak sofistikované zbraně a vojenské systémy, proti kterým bude muset postavit obranu ještě důmyslnější, vědecky složitější a dražší. Vrcholem měl být kosmický antiraketový deštník rozprostřený nad celou Severní Amerikou – projekt Strategické obranné iniciativy (Strategic Defense Initiative – SDI), familiárně „hvězdné války“. Okolo Země mají kroužit flotily antiraket, které zničí jakéhokoli útočníka ještě před tím, než dopraví vodíkovou nálož na cíl.

Pobodání v opilosti způsobilo konec

Působit jako dablér vyčerpá každého člověka – musí být ve střehu před domácí kontrašpionáží a přitom neustále lovit nové informace, které předává dál. Větrov dostal strach po necelém roce. Obrovské napětí utápěl v alkoholu, ale tato léčba nefungovala.

V únoru 1982 seděl se svou milenkou v autě v jednom moskevském parku. Větrov na ni žárlil, pohádali se a on ji v opilosti začal bodat. Všiml si toho kolega z vedlejšího vozu a zaklepal na okno. Větrov vyskočil a pustil se i do něho nožem. Bodal ho tak dlouho, dokud nevydechl naposled. Dívka naštěstí přežila.

Milice (policie) ho zatkla. Příslušnost ke všemocné KGB v takovém případě neomlouvala. Moskevský vojenský soud ho v listopadu 1982 zbavil hodnosti a poslal na patnáct let do vězení.

Přebal knihy Hořké konce vyzvědačů od Karla Pacnera, která měla křest 6.3.2019.

Přebal knihy Hořké konce vyzvědačů od Karla Pacnera, která měla křest 6.3.2019.

Při vyklízení jeho bytu našli kolegové z tajné služby různé pomůcky, které naznačovaly, že pracoval pro cizí stát. Z pracovního tábora poblíž sibiřského Irkutsku odvezli vězně do Lefortovské věznice v Moskvě. Důkazy byly usvědčující. Není známo, že by se dablér přiznal, stejně by mu to nepomohlo. Nejvyšší vojenský soud SSSR vynesl nad Větrovem konečný rozsudek: trest smrti. Popravili ho 23. ledna 1985.

Případ Farewell odtajnili Američané až v roce 2008 v časopisu CIA Studies in Intelligence. Následující rok o něm vydali knihu Adieu Farewell Sergei Kostin a Eric Raynaud. Vzápětí z ní vytvořili francouzští filmaři velké špionážní drama. Ve filmu měl hrát jeden vynikající ruský vědec a některé scény chtěli natáčet v Moskvě, Kreml to však zakázal.

„Případ Farewell vedl k rozkladu klíčového špionážního programu KGB právě v době, kdy ho sovětská armáda potřebovala,“ uvedl Weiss ve Studies in Intelligence. „Sovětská ekonomika se začala rozkládat a Spojené státy budovaly novou moderní obranu. Sovětský svaz ten závod prohrál.“

Text je kapitola z knihy Karla Pacnera Hořké konce vyzvědačů, která měla křest ve středu 6.3.2019.

Autor:
  • Nejčtenější

Kdo vám dovolil fotit? A my, že jsme tady doma. Takhle odcházeli Sověti

Před třiceti lety odešli z bývalé ČSFR poslední sovětští vojáci. Jejich odchod zachytila ale jen hrstka dokumentaristů....

Střední skupina vojsk měla ve výzbroji i „atomové“ bombardéry MiG-27

V letech 1990 a 1991 se z tehdejší ČSFR vracely po dlouhodobém pobytu domů i letecké útvary Sovětské armády....

Nainstalovali jsme uniklé Windows 11. Podívejte se, jak novinka vypadá

Měli jsme je vidět až 24. června, jenže Microsoftu unikl instalační soubor na internet. Neveřejné sestavení 21996.1 si...

Nástupce Windows 10 unikl na internet. Bude mít označení 11

Jak se blíží speciální akce Microsoftu, na níž má odhalit budoucnost Windows, objevují se úniky, které ukazují, jak by...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Windows 10 asi skončí. Co přijde po nich, není jisté

Již za devět dní bychom se mohli dozvědět, zda se společnost Microsoft rozhodla porušit své pravidlo a pokročit v...

Feri odešel s kryptoměnou za 3 miliony. Za peníze z mandátu, tvrdí

Premium Bývalý poslanec Dominik Feri stihl od začátku letošního roku do konce květnu nakoupit kryptoměnu v hodnotě přes 3...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s IQ 206

Premium Je jedním z nejchytřejších Čechů, ale jako robot nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním učitel,...

Z dětství jsem si nesla zranění, rodinu chceme, říká Gregor Brzobohatá

Premium Vítězka Miss World, topmodelka, zakladatelka nadace a influencerka Taťána Gregor Brzobohatá přijala další výzvu: právě...

  • Další z rubriky

Americký těžký bitevník měl tři motory. Letectvo ho nakonec nechtělo

V historii letectví najdeme řadu zajímavých prototypů, na které si dnes už téměř nikdo nevzpomene. Mezi ně patří i...

Střední skupina vojsk měla ve výzbroji i „atomové“ bombardéry MiG-27

V letech 1990 a 1991 se z tehdejší ČSFR vracely po dlouhodobém pobytu domů i letecké útvary Sovětské armády....

Kdo vám dovolil fotit? A my, že jsme tady doma. Takhle odcházeli Sověti

Před třiceti lety odešli z bývalé ČSFR poslední sovětští vojáci. Jejich odchod zachytila ale jen hrstka dokumentaristů....

KVÍZ: Letadla ve válce na druhém konci světa

Jak znáte letadla z období druhé světové války, jejichž bojištěm byl Dálný východ a Pacifik? Otestovat se můžete v...

TESTUJEME: Ušetří vám sous-vide masa čas a starosti s každodenním vařením?
TESTUJEME: Ušetří vám sous-vide masa čas a starosti s každodenním vařením?

Otestovaly jsme za vás čtyři nové druhy masa od Krahulíka z řady sous-vide. Masa jsou bez lepku, „éček“ a velmi pomalu vařená, aby si zachovala co...

Primark v Praze otevřel: fronta až od koně, hasiči lidi ve vedru kropili

S ročním zpožděním způsobeným koronavirovými restrikcemi se na Václavském náměstí otevřela pobočka irského řetězce s...

Nabídka lokálních potravin za hranicemi vyrazí dech, v Česku rozhoduje cena

Je všední letní den v bavorském příhraničí na německé straně Šumavy. Česká rodina si právě nakoupila v supermarketové...

Dojemné parte Šafránkové. Nikde mě nehledejte, jsem všude, také tedy ve vás

Pozůstalí po herečce Libuši Šafránkové ve čtvrtek zveřejnili netradiční smuteční oznámení. Dominuje mu černobílá...

Václav Kopta se pochlubil dcerami. Obě jsou pescetariánky

Václav Kopta se coby pyšný tatínek pochlubil dcerami Františkou a Janou. Společně dorazili do primácké Show Jana...

Kdo vám dovolil fotit? A my, že jsme tady doma. Takhle odcházeli Sověti

Před třiceti lety odešli z bývalé ČSFR poslední sovětští vojáci. Jejich odchod zachytila ale jen hrstka dokumentaristů....