Pátek 19. srpna 2022, svátek má Ludvík
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 19. srpna 2022 Ludvík

Nejdříve nacisté postříleli ženy. V tu dobu už Ležáky hořely

Ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem si připomínáme události spojené s atentátem na Reinharda Heydricha před 80 lety. Červen 1942 byl v tomto kontextu velmi temným měsícem, kdy nacistickému běsnění padly za oběť nejprve obec Lidice a o dva týdny později i Ležáky.

Vypálené Ležáky | foto: VHÚ

„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora, jenž byl toho večera zastřelen spolu s dalšími obyvateli Ležáků. Jako první odvedli na popravu ženy. Nejmladší bylo patnáct let.

V pražském Národním divadle se 24. června 1942 v šest hodin večer rozezněly tóny předehry z Wagnerova Lohengrina. Ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec přítomným umělcům mimo jiné sdělil, že „kdyby nebylo národa německého, nebylo by také národa českého,“ a dále pokračoval: „Je pravda, že historie zaznamenala mezi oběma národy léta bojů a přechodných nedorozumění, ale vedle toho jsou tu celá staletí plodné spolupráce a velikých společných historických i uměleckých výkonů. Červen roku 1942, jak už se to dnes jeví, bude představovat veliký mezník v českém životě, mezník české sebezáchovy, sebezpytování a sebepoznání…“

O hodinu později rozhlas odvysílal zprávu o likvidaci Ležáků. Ve čtvrtek 25. června 1942 otiskly noviny následující zprávu: „Dne 24. června byla osada Ležáky u Louky (okres Chrudim) srovnána se zemí. Dospělí obyvatelé byli podle stanného práva zastřeleni. Obyvatelstvo přechovávalo české parašutistické agenty, kteří měli vedoucí účast na přípravách k atentátu na SS-Obergruppenführera Heydricha, a pokoušelo se je zachránit před policejním zakročením. Člen sboru protektorátního četnictva, příslušný pro osadu, který se provinil jako napomahač, spáchal před svým zatčením sebevraždu.“

Vypálené Ležáky | foto: VHÚ

Josef Goebbels si týž den zapsal do deníku: „V protektorátu byla vypálena zase jedna vesnice, která poskytovala atentátníkům na Heydricha útočiště, všichni obyvatelé byli zastřeleni.“ V pátek si zaznamenal svůj rozhovor s K. H. Frankem. Některé formulace ve zprávách o zničení Ležáků říšský ministr propagandy označil za nešikovné a propříště tomu chtěl předejít: „Frank mi bude zasílat komuniké včas, před uveřejněním, abych mohl provést korektury. Vnitropolitické zájmy v protektorátu nemůžeme v žádném případě nadřazovat našim zahraničně-politickým zájmům. Jestliže například byly při posledním trestném opatření v jedné vesnici zastřeleny také ženy, bylo to zřejmě z hlediska vnitropolitického nezbytné; navenek to však může mít katastrofální účinky.“

Opatření proti Čechům

Velitel německé Bezpečnostní služby v protektorátu ve své zprávě z 26. června 1942 o dopadech odvetných opatření proti osadě Ležáky na politickou náladu obyvatelstva uvádí: „Oznámení o zničení Ležáků vyvolalo u německého obyvatelstva v Čechách a na Moravě zadostiučinění. Uvítali zejména uveřejněné tiskové prohlášení, že byli zastřeleni všichni dospělí, tedy i ženy. Poukazují na to, že české ženy zaujímají šovinističtější postoje než muži. Protože se říká, že Češi, s výjimkou části dělníků, svůj názor nezměnili, většina Němců očekává dalších represivní opatření…

Němci v Plzni s uspokojením konstatovali, že tentokrát byla akce provedena s větším zápalem než při předchozích podobných příležitostech. Litují však, že jeden z nejlepších německých představitelů musel padnout, aby byla proti Čechům vydána taková opatření.

Popravení obyvatelé Ležáků (vlevo) a děti, odvlečené Němci (vpravo) | foto: VHÚ

Mezi českým obyvatelstvem vyvolala zpráva o odvetné akci proti Ležákům zděšení a strach. Skutečnost, že byli zastřeleni všichni dospělí, vzbudila mezi Čechy úžas. Hovoří o brutalitě Němců, jelikož tentokrát byly postříleny i ženy. Toto zostření trestu podle nich ukazuje, že Češi tvrdošíjně vytrvávají v odboji a nepřátelském chování vůči Němcům.“

Ležácký mlýn

V osadě Ležáky se v červnu 1942 nacházelo devět budov – osm domů a mlýn. Žilo zde 54 obyvatel. Mlynářský rod Šťulíků koupil mlýn v Ležákách na začátku dvacátého století. V roce 1937 se mlynářská dcera Františka Šťulíková provdala za Jindřicha Švandu. Její mladší bratr Josef Šťulík se o dva roky později oženil s Marií Pelikánovou z nedalekého Včelákova. V listopadu 1939 se manželům Šťulíkovým narodila Jarmila, v dubnu 1941 přišla na svět Marie. Josef Štulík si na pozemku, který patřil k mlýnu, otevřel kamenolom.

Lom Hluboká u Ležáků hrál v činnosti odbojářů a parašutistů důležitou roli. Ze dvojitého stropu strojovny zde vysílala radiostanice Libuše, obsluhovaná parašutistou Jiřím Potůčkem. Libuše pak putovala na jiná místa, posléze se vrátila do lomu Hluboká, ale v dubnu se už nachází v ležáckém mlýně, kde je mlynářem Jindřich Švanda.

Švagři – mlynář Jindřich Švanda a kameník Josef Šťulík – se už na začátku okupace zapojili do odbojové organizace, kterou založil jejich ležácký soused, autodopravce Čeněk Bureš. V odboji byl také vrchní strážmistr z Vrbatova Kostelce Karel Kněz, správce lomu Hluboká u Dachova Jindřich Vaško se svým bratrem Františkem, starosta Miřetic Karel Blatník a další spolehliví lidé. Shromažďovali zbraně, pomáhali rodinám zatčených, šířili ilegální tiskoviny. Na začátku roku 1942 skupina Čenda začala spolupracovat s výsadkem SILVER A.

Prostý pomníček na místech, kde v Ležákách stával mlýn. | foto: VHÚ

Vysílačku Libuši umístili bratři Vaškové ve strojovně lomu Hluboká, odkud radiotelegrafista Jiří Potůček v lednu úspěšně poslal do Londýna první zprávu. Na jaře 1942 se Jiří Potůček přesunul do ležáckého mlýna. Sedmnáctého června přijel za Švandou Luděk Matura a varoval ho, že se o ležáckém mlýnu začíná mluvit na pardubickém gestapu… Jindřich Vaško odvezl Potůčka téhož dne do Pardubic, odkud radiotelegrafista odeslal po půlnoci 18. června 1942 patnáct depeší do Londýna. Nemohl tušit, že jeho sedmi spolubojovníkům, kteří se ukrývali v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje, zbývá už jen několik hodin života

Svou poslední depeši odvysílal Jiří Potůček ze školy v Bohdašíně 26. června 1942: „26. června, Libuše O626O/42. Ležáky u Vrbatova Kostelce, kde jsem byl se svou stanicí, byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám pomáhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí jsem mohl zachránit stanici a sebe. … Zůstal jsem nyní sám. Lidé se bojí a jsou nedůvěřiví. …“

Nacisté věděli, že stopa je falešná. Přesto Lidice vyhladili

Zatýkání

Na úřadovnu gestapa v Petschkově paláci dorazil Karel Čurda 16. června 1942 kolem poledne. Byl nervózní, třásl se strachy. Nechal se ujistit, že když sdělí, co ví o atentátu na zastupujícího říšského protektora, budou on i jeho rodina ušetřeni. O vysílačce v ležáckém mlýně nic nevěděl, zato si vzpomněl i na to, co měl u Krupkových v Pardubicích k večeři, když u nich o dva měsíce dříve přespal. Uvedl i další kontaktní adresy. To, že se v ležáckém mlýně scházejí podezřelí lidé, nahlásil v červnu 1942 také horlivý udavač Karel Andrák.

Dvacátého června zadrželo gestapo bratry Vaškovy. Mlynáře Jindřicha Švandu zatkli v neděli 21. června v půl páté odpoledne. Cestou domů Františka Švandová zahlédla svého manžela v projíždějícím voze gestapa. Děti dala do opatrování k prarodičům, rodinné cennosti odnesla k příbuzným a spálila letáky. Gestapo se pro mlynářku o půlnoci vrátilo. Spoutané Františce Švandové gestapáci slibovali, že když řekne, co je jí známo, zachrání svou rodinu. Dvaatřicetiletá žena prohlásila, že se nemá k čemu přiznávat.

Četník Karel Kněz ve službě, na snímku vpravo | foto: Repro MF DNES

Četnický strážmistr z Vrbatova Kostelce Karel Kněz si v noci vzal život, aby uchránil svoji rodinu a spolupracovníky z odboje.

Četník Karel Kněz s rodinou. Zleva starší syn Karel a manželka Anna, vpravo mladší syn Jaroslav, kterému je dnes 83 let. | foto: Repro MF DNES

Josef Šťulík se dozvěděl o švagrově zatčení a ukryl se v lese nedaleko hřbitova. Gestapo, jež ho marně hledalo, jeho ženě Marii oznámilo, že pokud se její muž do odpoledne nepřihlásí, budou vesnice v okruhu pěti kilometrů vypáleny. Těhotnou Marii Šťulíkovou, její rodiče i čtrnáctiletého bratra zatklo gestapo 22. června odpoledne. Svoje dcerky – Jarmilku a Marušku – směla dát přes ulici k sousedům Louvarovým.

Marie Šťulíková zemřela v lednu 1943 v Osvětimi, Josefa Štulíka, který se kvůli vyděračskému ultimátu přihlásil na četnickou stanici ve Vrbatově Kostelci, zastřelili 2. července 1942 u Zámečku v Pardubicích. Na popravišti toho dne zemřelo třicet mužů a deset žen z Pardubicka, kteří pomáhali parašutistům z výsadku Silver A. Byli mezi nimi i manželé Švandovi z ležáckého mlýna a bratři Vaškovi. Týž den dopoledne četník Karel Půlpán zastřelil u Rosic Jiřího Potůčka.

Trest smrti

Ve středu 24. června 1942 si zaměstnanci gestapa k Louvarovým dojeli pro Jarmilu a Marii Štulíkovy. Plačícím holčičkám tvrdili, že pojedou za maminkou. Když je odváželi, byly už Ležáky obklíčené. Gestapo vyzvedlo také ležácké děti ze škol ve Včelákově a Skutči.

Nejmladší obyvatel Ležáků, Pavel Sýkora, měl 24. června 1942 oslavit svoje první narozeniny. Vojáci ještě před obědem jeho rodinu spolu s dalšími lidmi z Ležáků nahnali do lomu, kde se netěžilo. Kolem třetí odpoledne byli Ležáčtí odvezeni do sklepní místnosti Zámečku v Pardubičkách. Muži museli stát čelem ke zdi, ženy a děti se k sobě choulily na lavičce z prkna. V šest večer děti dostaly na krk cedulku se jménem a od matek je oddělili. V té době už Ležáky hořely. Hasičské sbory z okolních obcí vyhlásily poplach. Hasiče, kteří se vydali do Ležáků, zastavil na silnici německý voják.

Atentát na Heydricha - 80 let, seriál Technet.cz

Krematorium v Pardubicích bylo už ve tři hodiny odpoledne upozorněno, ať je v pohotovosti a připraví se na „větší várku“. Třiatřicet ležáckých obyvatel bylo stanným soudem v Praze v nepřítomnosti odsouzeno k trestu smrti. V devět večer je vyvedli ze sklepa na dvůr a postupně odváděli do lesíka k popravčím kůlům.

Nejdříve byly zastřeleny ženy. Heleně Skalické bylo patnáct let, Květoslavě Tuskové a Růženě Tomkové bylo osmnáct. Marii Boháčové bylo sedmdesát. Čtyřiadvacetiletá Květoslava Boháčová byla v devátém měsíci. Také Františka Burešová, manželka odbojáře Čeňka Bureše, čekala dítě.

Nadporučík Preuss Ochranné policie podal o exekuci hlášení: „Odsouzenci byli střílení postupně ve trojicích. Poprava proběhla bez jakýchkoliv nepředložeností. Všichni odsouzení byli vzpřímení, pokojní a klidní. Osoby uvedené pod čísly 1 až 30 během popravy nemluvily. Osoby uvedené pod čísly 31 až 33 volaly v českém jazyce: Ať žijí legionáři!“ Popel třiatřiceti obyvatel Ležáků, které zastřelili 24. června 1942, byl vysypán do Labe.

Jarmila Šťulíková se sestrou a strýcem Václavem Pelikánem | foto: archiv Jarmily Doležalové

K poněmčení byly vybrány pouze Jarmila a Marie Šťulíkovy. Ostatní ležácké děti byly na začátku července odvezeny do Lodže a zavražděny v Chełmnu. Martě Čechové bylo čtrnáct let, Jaromíru Mrkvičkovi a Pavlu Sýkorovi byl rok, Jiřímu Sýkorovi a Oldřichu Duškovi bylo devět, Emilce Švandové a Miladě Sýkorové byly tři roky, Břetislavu Tomkovi a Stanislavu Klapkovi bylo třináct, Marii Hrdé dvanáct a Bohumile Švandové byly dva roky.

Dodnes nevím, proč si mě vybrali, říká poslední přeživší z Ležáků

Jarmilu Šťulíkovou adoptoval zemědělský rada Rudolf Paetel s manželkou Hannah, kteří měli už pětiletou Angeliku a několikaměsíční Beatrix. Bylo jim řečeno, že jde o dítě prostitutky a muže, jenž byl popraven za činnost proti Říši. Marie Šťulíková se dostala do rodiny župního inspektora Kurta Alschera. Obě dívenky byly repatriovány v roce 1946.

Jarmila Šťulíková jako poslední přeživší vypálené osady Ležáky besedovala se studenty gymnázia Mozartova v Pardubicích.

Článek je převzatý z webu Vojenského historického ústavu a byl redakčně upraven.

Autor:

Gamescom 2022

Letošní veletrh her Gamescom 2022 opět pořádá na výstavišti v Kolíně nad Rýnem od 24. do 28. srpna. Slavnostní zahájení proběhne večer předem na Opening Night Live 2022 show 23. srpna.

  • Nejčtenější

Rusko začíná vyrábět vlastní notebook. Přirovnání k macbookům pokulhává

Po letech vývoje se má letos rozběhnout výroba zcela nového notebooku vyvinutého přímo v Rusku. Stroj s názvem Bitblaze...

ANALÝZA: Tchaj-wan v ohrožení. Neptejme se zda, ale kdy bude válka

Premium Uprostřed obav o budoucnost míru ve světě, na pozadí války probíhající mezi dvěma největšími armádami Evropy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Armáda by mohla dostat německé obrněnce Marder a svá BVP-2 poslat Ukrajině

Válka na Ukrajině rozpoutala v Evropě velké pohyby zbraní a vojenské techniky. Některé země své starší kusy posílají na...

Tatry na Technetu: letiště Poprad je vysoko. První linku mělo v roce 1943

Seriál U Popradu vzniklo nejvýše položené československé dopravní letiště, jeho nadmořská výška je 718 metrů. Když se v roce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Typů vrtulníků s tandemovými rotory vznikla řada, ale v SSSR jen jeden

Vrtulníky s tandemovými rotory mají své výhody i nevýhody. Zatímco na Západě vznikla řada konstrukcí, z nichž některé...

Porucha imunity je první známka, že je v našem životě něco špatně, říká lékařka

Premium Lidí s poruchami imunity přibývá. Příčinou je často špatný životní styl, což vede k vážným nemocem, třeba k rakovině....

Bude hůř. Považuji za férové sdělit to divákům předem, přiznal šéf ČT

Premium Inflace, energie, válka na Ukrajině a k tomu nízké koncesionářské poplatky. Současná situace postihla i Českou...

První díl rozhovoru s Shopaholicadel: Práci neseženu, každý den můžu umřít!

Premium Rozhovorům se dlouho úspěšně vyhýbala, nyní ale udělala výjimku a Expresu poskytla exkluzivní sondu do své duše....

  • Další z rubriky

Německý tank Leopard 2. Ušlechtilý potomek rodu Tigerů se stal legendou

Leopard 2 je bezpochyby nejdůležitějším evropským tankem konce studené války. Spolu s americkým Abramsem tvoří dodnes...

Co mají společného golfový míček a letoun F-35? Motor ukrývá i ruský nápad

Premium Co je zač letoun, o kterém se v poslední době tolik mluví a píše, „neviditelný“ americký F-35? Vláda se rozhodla jednat...

F-35 nesmí do vzduchu kvůli novým závadám. Po motorech jsou to i sedačky

První komerčně nabízený bojový letoun 5. generace, americký F-35, postihla další řada technických potíží, která ve...

Jak si vedli Češi na Jadranu a ve Středomoří. Řada se jich nevrátila

Ve druhé polovině 19. století rostla rakousko-uherská válečná flotila a také se postupně zvyšoval podíl námořníků z...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Bude hůř. Považuji za férové sdělit to divákům předem, přiznal šéf ČT

Premium Inflace, energie, válka na Ukrajině a k tomu nízké koncesionářské poplatky. Současná situace postihla i Českou...

K vulgárnímu nápisu musela tatéra přemluvit sexem. Teď ho chce pryč

Její nápad se v salónech nikomu nelíbil. Žádný tatér s ním nechtěl mít nic společného, tak moc nápis svou nositelku...

Jako noční můra. Umělá inteligence předpovídá poslední selfie lidstva

Obrázky generované umělou inteligencí jsou poslední dobou zajímavou internetovou kratochvílí. Občas se však povede...

Eva Burešová porodila. S Přemkem Forejtem dali synovi netradiční jméno

Herečka Eva Burešová (29) a šéfkuchař Přemek Forejt (35) přivítali na svět prvního společného potomka. Narodil se jim...

Oldřich Navrátil přestavěl starý mlýn u Třebíče na pohádkovou chalupu

Herec Oldřich Navrátil (69) nejraději tráví čas na chalupě kousek od rodné Třebíče, kde si užívá čerstvého vzduchu a...