Premium

Získejte všechny články
jen za 49  Kč / 1. měsíc

Tři, dva, jedna a máte problém. Nebo také ne, pokud zálohujete správně

  0:04
„Omluvte výpadek.“ Informace, se kterou se setká každý. Ať už jste zákazníkem mobilního operátora, nebo jen chcete nakoupit v e-shopu. Dočasná nebo trvalá ztráta dat však nemusí končit jen nedostupností služby. Zálohou a obnovou dat se zabývá řada firem. Jednou z největších i u nás je Veeam Software.

Konference VeemON 2015 Las Vegas. | foto: Veeam

V roce 2005 začala virtualizace měnit IT do podoby, jakou známe dnes. Jako jedna z prvních začala virtualizaci serverů nabízet společnost VMware společně s Microsoftem, Citrixem a dalšími. Běžné datové centrum tehdy využívalo své servery v průměru na osm procent. Jinými slovy, většinu času zůstávalo 92 % výkonu serverů nevyužitých. Právě to razantně změnila virtualizace, která umožnila zásadně lepší využitelnost hardwarových prostředků (na jeden skutečný server je možné nainstalovat několik virtuálních/softwarových serverů).

Co je to Veeam

Mezinárodní společnost Veeam Software se sídlem ve Švýcarsku a Rusku začínala v roce 2005 s doslova pár zaměstnanci, dnes pro ni pracuje téměř 2000 lidí po celém světě.

V listopadu proběhla v Las Vegas konference VeeamOn, které se měl Technet.cz možnost zúčastnit. Před dvěma týdny také společnost oznámila otevření nového centra pro výzkum a vývoj (R&D Center) v Praze. Nové vývojové středisko pomůže s vývojem služby pro více než 168 tisíc zákazníků po celém světě. V čele společnosti stojí od samého začátku Ratmir Timashev.

S výraznou úsporou nákladů a již zmíněným ekonomičtějším využíváním výkonu se však objevil i problém. Jak takovéto virtualizované stroje (virtualizované aplikace a data) zálohovat a hlavně, jak jejich funkčnost co nejrychleji obnovit v případě poruchy, výpadku, atd. Žádná banka, herní portál e-shop, nebo třeba státní úřad ve vyspělém státě si nemůže dovolit výpadek serverů na několik hodin. Tyto výpadky se přitom samozřejmě dějí a je tedy nutné zajistit, aby návrat do normálního provozu byl co nejrychlejší nebo lépe řečeno okamžitý.

Právě tehdy nastupují speciální zálohovací systémy, například řešení Veeam. To používá například i Česká televize, která si výpadek v internetové nabídce nemůže dovolit. Kvůli neustále se zvyšujícímu zájmu musela také přejít z klasických serverů do virtualizovaného prostředí s VMware clustery a několika stovkami virtuálních serverů. Součástí řešení jsou i servery poskytující televizní vysílání v Praze a v Ostravě a v plánu je integrace Brna. Řešení, které televize používá, musí být schopné při havárii obnovit ze zálohy stovky terabajtů dat do několika málo minut.

Jak dlouho můžete čekat?

Nejen Veeam

Systémů zálohování pro datová centra a on-line služby je celá řada. Ve článku píšeme o Veeam, jejichž konference jsme se zúčastnili a ze které jsme informace čerpali.

Vhodnost či nevhodnost konkrétních řešení se odvíjí od konkrétního systému, který má být zálohován.

VMware změnil strategii IT. Veeam pak v roce 2006 pomohl změnit způsob, jak se data ve virtuálním prostředí a později i v cloudu nejen zálohují, ale hlavně to, jak se obnovují. Zajišťuje jak dostupnost dat na úrovni aplikací, i na úrovni samotných dat. Tuto schopnost systému udává parametr RTPO (Recovery Time and Point Objectives).

Zjednodušeně řečeno jde o to, za jak dlouho zákazník (banka) potřebuje mít systém od okamžiku výpadku opět funkční a jak hluboko do minulosti musí každá aktuální záloha dat jít, aby nedošlo ke ztrátě informací. Jinými slovy, parametr obnovy (viz boxík Zkratky... ) si nastaví každý zákazník podle toho, jak dlouhý výpadek IT si může dovolit a o kolik nejaktuálnějších dat může přijít, aniž by to ohrozilo jeho živobytí a jeho klienty. To, co dříve trvalo hodiny, dnes lze zvládnout běžně pod 15 minut. Některé české banky, které řešení Veeam používají (z pochopitelných důvodů nemůžeme jmenovat), počítají s výpadkem ne delším než tři minuty.

Zkratky obecně používané při zálohování a obnově dat

RTO = za jak dlouho bude systém obnoven

RPO = jak moc aktuální (nová) data musí v záloze být. Z toho plyne i četnost záloh - např. každých 15 minut. Vedle toho je samozřejmě možné držet i kompletní dlouhodobou zálohu.

RTPO do 15 minut = do 15 minut jsou obnovena všechna data stará maximálně 15 minut. Tak rychlá obnova neohrozí chod firmy. Starým způsobem by bylo při výpadku nutné obnovit například celou týdenní zálohu, což by trvalo 20 hodin.

Dříve (a někde i dodnes) se servery zálohovaly ve večerních hodinách v průměru čtyři až osm hodin a plná záloha se dělala přes víkend a trvala běžně i 12 hodin (samozřejmě v závislosti na objemu dat). Když uvážíte, že celou tu dobu jsou data nedostupná, je zřejmá nevýhoda tohoto řešení. Po nástupu řešení typu Veeam se běžná záloha odehraje za 15 minut a plná za dvě hodiny. Díky virtualizaci navíc celý proces může běžet na pozadí, takže data jsou dostupná stále.

Zásadní zkrácení procesu zálohování bylo možné díky inovacím v šifrování, kompresi, duplikaci a deduplikaci dat. Deduplikace zabraňuje ukládání stejných datových bloků, což redukuje objem zálohy a samozřejmě následně i čas potřebný k případné obnově. Funkci přesně popisuje heslo na Wikipedii: „Deduplikační jednotka ukládá informace (referenční informace) o datové struktuře a díky tomu je schopná při zpětném čtení deduplikovaných dat zpět obnovit původní, komplexní informaci.“ Zjednodušeně řečeno, potřebujete-li zazálohovat (uložit) tisíckrát stejný soubor o velikosti 1 MB, uložíte jej pouze jednou a v ostatních případech na originál „jen“ odkazujete. Pokud dojde ke změně originálu, ukládáte zase pouze vzniklé rozdíly.

Systém samozřejmě musí být schopen vyhodnotit (vypočítat), co uložit a co ne v reálném čase. „Data jsou deduplikována ještě před uložením na cílové úložiště v reálném čase. Vyhodnocuje se přítomnost datového bloku na úložišti, a pokud již existuje, nezapíše se. Pouze je vytvořena reference na datový blok v deduplikační jednotce,“ vysvětluje heslo na Wikipedia.org.

Systém samozřejmě automaticky testuje obnovitelnost záloh a replik při každém zálohování. Tím administrátorům a správcům odpadla další část zdlouhavé agendy. Každou zálohu je totiž nutné testovat v čase, zda je skutečně funkční. Zálohovací program toto dokáže udělat automaticky nebo na vyžádání a vydat varování, v případě, že úbytek dat je už takový, že by hrozila ztráta informace a je potřeba zálohu obnovit.

Celá (denní) záloha může mít například v bance i několik terabajtů. Obnova takového množství dat samozřejmě trvá několik hodin. Veeam však umí skrze takzvaný Explorer najít chybu přímo v rámci jednotlivých aplikací. Pozná, kde přesně došlo k pádu, a dá povel obnovit pouze tuto poškozenou část.

Ratmir Timashev (vlevo), zakladatel a šéf společnosti Veeam Software.

Takovýmto způsobem lze například v rámci velké korporace rychle obnovit uživatelům důležité části e-mailové schránky bez toho, aby bylo nutné oživit celou obrovskou databázi. Explorer totiž umí v záloze hledat doslova položku po položce. Může najít konkrétní e-mail a obnovit třeba jen konkrétní jednu přílohu.

Výše popsaný postup vychází z logiky, že v případě havárie nepotřebuji ihned všechna data ze zálohy, ale jen pouze relativně malou část (například data týkající se klientů, kteří právě stojí u přepážky).

3 - 2 - 1 záloha nebo problém

Při zálohování dat platí jednoduché, ale ne vždy dodržované pravidlo, které lze shrnout do „šifry“: 3 - 2 - 1. Do češtiny přeloženo to znamená: Pořiďte si tři kopie dat, uložte je na dvě místa, z nichž jedno by mělo být uloženo mimo budovu, kde se nachází první kopie. To samozřejmě platí nejen pro firmy, ale pro kohokoliv, kdo chce například své digitálně uložené fotografie ukazovat i vnoučatům za dvacet let.

Podmínka, že druhá kopie by měla být mimo budovu, je důležitá a často opomíjená. „Není neobvyklé, že klient si druhé diskové pole uloží jen třeba do jiné místnosti téhož podzemí,“ podotýká Ondřej Vlach, manažer pro partnery společnosti Veeam. „Pak samozřejmě stačí jedna živelná pohroma a vše je ztraceno.“

Záloha dat vypadá následovně. Nejprve je takzvaná primární záloha, nad kterou přímo běží systémy a aplikace firmy. Sekundární záloha se pravidelně kopíruje na další disky a třetí záloha se obvykle prováděla (a někde stále provádí) na magnetické pásky. Třetí kopie slouží pro případ velkých nehod a primárně se nepočítá s tím, že by data zde uložená musela být rychle dostupná. Právě proto se zde uplatnily magnetické pásky, které jsou sice velmi spolehlivé z pohledu „trvanlivosti“ dat, ale jen velmi obtížně si lze představit nějaké rychlé vyhledávání nebo obnovení systému.

Pásky jsou pomalu vytlačovány cloudovým řešením, které umožňuje rychlou a levnou zálohu (a následné obnovení dat) zcela mimo infrastrukturu firmy, u jiného poskytovatele. Pochopitelně existují data a firmy, které se takovémuto postupu logicky brání (banky, pojišťovny, atd.). Právě u nich stále přežívají pásky. V takovém případě vzniká něco jako „analogový cloud“, kdy jsou pásky fyzicky odváženy do bezpečí mimo sídlo firmy. Zálohování na pásky však má ještě jedno specifikum. Aby provozovatel měl jistotu, že záloha na nich je stále funkční, měl by je za tímto účelem pravidelně testovat. To se však podle zkušeností Ondřeje Vlacha ne vždy děje. Taková činnost je totiž časově a tím i finančně náročná.

Cloud s sebou přinesl i dosud nemyslitelné řešení krizových situací. Představme si opět výpadek systému, tentokrát třeba u úplně malého e-shopu těsně před Vánoci. To, co by dříve vyžadovalo příjezd techniků na místo, se dá nyní vyřešit po telefonu. Pokud má majitel e-shopu data zálohována v cloudu, stačí se spojit s firmou, která zálohu provozuje, a ta je schopna celý systém opět „nahodit zpět“. Nebo ještě jednodušeji: stačí zmáčknout doslova pár tlačítek v aplikaci Veeam Backup & Replication a přes cloud si obnovíte data z cloudu sami. Mezitím je možné pracovat na opravě.

Podle Ondřeje Vlacha se ukazuje, že mnohem větším nebezpečím pro únik dat není ani tak jejich teoretická krádež při přenosu do datacentra nebo přímo z uložiště v datacentru (cestou tam i ven jsou bezpečně kryptována), ale samotní administrátoři v postižené firmě. Právě na jejich úrovni dochází podle Vlacha nejčastěji k únikům.

Autor:
  • Nejčtenější

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním systémem Windows do „modré obrazovky smrti“. Ani po restartu se nespustí. Některé...

19. července 2024  11:01,  aktualizováno  18:52

OBRAZEM: Jugoslávské karavany byly zcela jiný level než ty z NDR, PLR a ČSSR

V roce 1965 se ve slovinském městě Novo Mesto začala psát historie továrně vyráběných jugoslávských a následně slovinských karavanů. Tak vznikla značka Adria, jejíž život se potom přenesl přes rozpad...

23. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Mistr vedlejších rolí Krška hrál geniálně alkoholiky a muže zlomených osudů

Herec Vladimír Krška, který se narodil před 100 lety, byl téměř čtyři desítky let členem souboru pražského Divadla na Vinohradech. Na jeho scéně vytvořil na osmdesát rolí.

22. července 2024

Vyzkoušeli jsme 3D tiskárnu pro děti. Je to hračka, která tiskne hračky

Pod značkou Kidoodle míří na trh 3D tiskárna určená přímo pro děti. Spoustu hotových modelů připravených k tisku k ní výrobce přibalil, tisknout však můžete i vlastní výtvory. Má své mouchy, ale...

19. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jak dlouho budou naše stopy na Měsíci ještě patrné? 55 let od Apolla 11

O tom, jak důležitý okamžik nastal v oblasti vesmírného výzkumu před 55 lety, když člověk poprvé přistál na Měsíci, máme možnost se opakovaně přesvědčovat i v současnosti, kdy se ukazuje, že i s...

20. července 2024

Přičichli jsme k MHD budoucnosti, to nejzajímavější ovšem není vidět

Trochu kosmicky vyhlížející vozítko ze všech stran obalené kamerami a senzory – to je typická ukázka autonomní městské hromadné dopravy na technických veletrzích. V Plzni prošel testy systém, který...

25. července 2024  9:29

Jak přežijí dekády? Co je nutné zvážit při uchování fotek, videí a dokumentů

Premium

Uložit data není věda. K dispozici je jak interní úložiště přímo v PC, tak různá externí, jakou jsou přenosné disky nebo optická a pásková média, případně NAS zařízení či cloudová úložiště. Kam ale...

25. července 2024

To nejlepší, co divákům nabídly první dny letecké show Farnborough 2024

Pokochejte se první sérií letounů, které se letos objevily na letecké airshow v britském Farnborough. Kromě vojenských strojů nechyběla ani velká dopravní letadla.

24. července 2024  18:49

Staré necky v druhé světové válce. Pigboaty plují proti samurajům

Předcházející díly naší zábavné prázdninové série pojednávaly o vzniku a službě nejstarších amerických ponorek – takzvaných pigboatů. Některé čluny pozdních tříd zůstaly ve službě až do čtyřicátých...

24. července 2024

Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

Můj syn Xavier zemřel, říká Musk o transgender dceři. A chce zničit „virus woke“

Miliardář Elon Musk tvrdí, že byl podveden, když dovolil svému synovi stát se transgender ženou. V rozhovoru s...

Ruská kráska Sofja Lebeděva šla donaha v seriálu Vikingové: Valhalla

Bývalá gymnastka Sofja Lebeděva (30) potěšila fanoušky seriálu Vikingové: Valhalla, když se v jedné ze scén nového dílu...

Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do obilných lánů v okolí...