(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Do Ostravy míří výjimečný výzkum. Má se zabývat eliminací škodlivin

  • 1
Nové způsoby, jak dál snižovat množství škodlivin vypuštěných do ovzduší, ale také do vody či prostřednictvím odpadů, začínají hledat ostravští vědci. Do krajské metropole míří výzkum, jenž dá návod, jak lépe čelit energetickému a průmyslovému zatížení oblasti.

Institut environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity na něj získal přes sto milionů. Jde o vrcholový výzkum, který slibuje nové metody i jejich přenesení do praxe.

„Dlouhodobým problémem nejen na Ostravsku je špatný vzduch. Díky tomuto projektu budou vědci dále zkoumat možnosti snižování znečištění ovzduší speciálními metodami. Výzkumníci se budou zabývat také snižováním zátěže životního prostředí plynoucí z produkce velkoobjemových odpadů původem z metalurgického a energetického průmyslu, kterého je v Moravskoslezském kraji stále dost, nebo také zvýšením úrovně a bezpečnosti anaerobní přeměny odpadů na plyn,“ nastínila mluvčí univerzity Petra Halíková.

Hledat budou například možnosti, jak snížit škodliviny v odpadních plynech z průmyslu. Chtějí například novými přístupy či z nekonvenčních materiálů získávat látky, které pomohou snižovat či odstranit plynné škodliviny. Cílem je zvýšit účinnost stávajících technologií i najít zcela nové.

„Jako příklad lze uvést fotokatalytickou degradaci oxidů dusíku a těkavých organických látek pomocí speciálních nátěrů aplikovaných na stěnách a za přítomnosti světla, ideálně slunečního,“ uvedla Lucie Obalová, ředitelka Institutu environmentálních technologií. Výzvou pro vědce je také přeměna oxidu uhličitého na jiné, užitečné produkty, například metan. Kromě ovzduší se budou zabývat také vodou a snižováním množství škodlivin do ní vypouštěných.

„Povolené limity koncentrací znečišťujících látek se zpřísňují a řada látek není stávajícími technologiemi dostatečně, nebo dokonce vůbec eliminována, jako je tomu například v případě hormonů nebo léčiv v odpadních vodách,“ uvádí příklady Obalová.

U plynů se vědci zaměří na oxidy dusíku a skleníkový plyn oxid dusný, věnovat se budou i těkavým organickým látkám a oxidu uhličitému. Ve vodách je budou zajímat léčiva, hormonálně aktivní látky, přípravky osobní hygieny a pesticidy.

Z odpadů elektřina a teplo

V části výzkumu týkající se velkoobjemových odpadů půjde například o recyklaci materiálů z polyethylenu nebo PVC. „Další aktivitou je výzkum v oblasti zvyšování úrovně a bezpečnosti anaerobní přeměny odpadů na plyn s vysokou kalorickou hodnotou, což jsou procesy typické pro bioplynové stanice s cílem výroby elektřiny a tepla,“ doplnila ředitelka institutu.

Předmětem zájmu bude i struska a popílek, které bude možné zrecyklovat buď ve vlastních výrobních závodech, tedy železárnách a ocelárnách, nebo materiálové využití ve stavebním průmyslu a při rekultivacích.

Institut enviromentálních technologií

  • Výzkumně-vzdělávací pracoviště se zaměřuje na životní prostředí.
  • Zabývá se mimo jiné šířením škodlivin v životním prostředí, čištěním odpadních plynů a vod či energetickým využitím a metodami zpracování odpadů.
  • Excelentní výzkum za 107,3 milionu korun je rozplánovaný v mezidobí od listopadu 2018 do konce října 2022.
  • Řešit bude eliminaci škodlivin do ovzduší a vod a snižování zátěže z průmyslových odpadů.

Na řešení excelentního projektu se bude podílet na padesát výzkumníků. „Součástí týmu budou také významní zahraniční odborníci a samozřejmě studenti,“ upřesnila Obalová. Peníze z projektu pomohou posílit výzkumný tým, zefektivnit mezinárodní spolupráci a přenést výstupy do praxe.

Projekt je čtyřletý, začíná letos v listopadu a potrvá do konce října 2022. „Samozřejmě nebudeme začínat řešit veškerou problematiku od nuly, v řadě témat navážeme na stávající výzkum našeho institutu,“ uvedla Obalová s tím, že i zveřejňování výsledků bude průběžné, prostřednictvím odborných vědeckých časopisů i samostatných odborných publikací.

„V posledním roce řešení předpokládáme rovněž podání patentových přihlášek k vybraným tématům výzkumu,“ uzavřela ředitelka institutu.