Právní úprava designu euromincí

  22:19aktualizováno  22:19
Evropská unie nedoporučila Slovensku vydat minci, na nichž by byli svatý Cyril a Metoděj se svatozáří kolem hlavy. Návrh mince se nelíbil některým členským státům EU, které se odvolávaly na uplatňování principů náboženské neutrality. Jak jsou však vůbec euromince upraveny v právu EU?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Slovenský případ (podrobnosti najdete zde) vyvolává otázky, do jaké míry je regulovaná úprava euromincí.

Základem je Smlouva o fungování Evropské unie

Základ unijní úpravy bankovek a mincí tvoří článek 128 Smlouvy o fungování Evropské unie (původně článek 106 Smlouvy o založení Evropského společenství). Běžné mince jsou vydávány v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centů a 1 a 2 eura.  Každá členská země eurozóny může vedle běžných mincí vydávat pamětní mince v nominální hodnotě 2 eura, které jsou zákonným platidlem ve všech zemích eurozóny a sběratelské mince, které však platí pouze na území země, která je vydala. Evropská komise vzory všech nových euromincí zveřejňuje v úředním věstníku EU. Narozdíl od mincí mají bankovky jednotné vzory a jsou vydávány centrálně.

Článek 128 Smlouvy o fungování Evropské unie

1. Evropská centrální banka má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Tyto bankovky mohou vydávat Evropská centrální banka a národní centrální banky. Bankovky vydávané Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které mají v Unii status zákonného platidla.

2. Členské státy mohou vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje schválení Evropskou centrální bankou. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou přijímat opatření k sladění nominálních hodnot a technických specifikací všech mincí určených pro oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich plynulého oběhu v Unii.

Jako prováděcí předpis k tomuto článku bylo vydáno Nařízení Rady č. 975/98. Určuje, že euromince mají jednu stranu evropskou, tedy stejnou pro všechny mince, a druhou stranu tzv. národní, na níž může kterýkoliv stát umístit své symboly - v případě Slovenska šlo o soluňské bratry. I národní strana však musí dodržet základní jednotný design této strany - musí obsahovat kruh dvanácti hvězd, které zcela lemují národní vzor a označení roku a názvu vydávajícího členského státu. Vzory národních stran mincí naleznete na webu Evropské centrální banky.

Pamětní mince

Pamětní mince mohou být vydávány jednotlivým členským státem nebo všemi státy. Pamětní mince musí zobrazovat jiný národní vzor než ten, který je použit na běžných mincích, a mohou být vydávány pouze jako připomínka významné příležitosti národního nebo evropského významu. Pamětní mince vydané společně všemi členskými státy, jejichž měnou je euro, mohou připomínat pouze příležitosti nejvyššího evropského významu.

Externí obrázek

Pamětní slovenská euromince (upravená verze) s motivem Cyrila a Metoděje, autor Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

Dotčenou mincí byla pamětní mince v hodnotě 2 eura. Tato mince má být vydána k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu. Národní banka Slovenska vyhlásila na grafický návrh této mince v květnu 2012 anonymní soutěž. V soutěži zvítězil návrh Mgr. art. Miroslava Hrice, ArtD. Mince obsahuje zobrazení postav soluňských bratří (původně se svatozáří) se symbolickým dvojitým křížem v popředí. Cyril dále drží v rukou knihu, která představuje vzdělanost a víru a Metoděj  je zobrazen s kostelem, který je symbolem víry a církve.

Mince schvaluje Rada EU

Webové stránky Národní banky Slovenska k celé kauze:

"Pôvodný súťažný návrh bol upravený na základe pripomienok uplatnenýchv rámci informačnej a schvaľovacej procedúry realizovanej v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 975/98."

Z pohledu aktuální kauzy je zajímavé schvalování vzorů euromincí. Podle článku 1i nařízení č. 975/98 EU je členský stát, který chce mince vydat, povinen předložit návrhy jejich vzorů Radě EU, Evropské komisi a ostatním členským státům, jejichž měnou je euro, zpravidla nejpozději tři měsíce před plánovaným datem vydání. Každý členský stát používající euro může proti návrhu mince vznést námitky, pokud je pravděpodobné, že daný návrh vzoru vyvolá mezi jeho občany nepříznivé reakce (princip náboženské neutrality tedy není výslovně zmíněn jako důvod, pro který by mohly členské státy mince odmítnout). Je otázkou, jaké nepříznivé reakce očekávaly členské státy, které tyto námitky vznesly. Mince definitivně schvaluje Rada a to kvalifikovanou většinou. O případu mincí se web Národní banky Slovenska vyjadřuje jen velice krátce.

Nařízení Rady č. 975/98 o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh

Článek 1i

1. Členské státy se vzájemně informují o návrzích vzorů nových národních stran oběžných mincí včetně vlysu hrany mince a v případě pamětních mincí o odhadovaném objemu emise, a to před formálním schválením těchto vzorů.

2. Pravomoc schvalovat vzory nových či pozměněných národních stran oběžných mincí se svěřuje Radě, která rozhoduje kvalifikovanou většinou v souladu s postupem uvedeným v odstavcích 3 až 7.

Při přijímání rozhodnutí podle tohoto článku se pozastavují hlasovací práva členských států, jejichž měnou není euro.

3. Pro účely odstavce 1 vydávající členský stát předloží návrhy vzorů oběžných mincí Radě, Komisi a ostatním členským státům, jejichž měnou je euro, zpravidla nejpozději tři měsíce před plánovaným datem vydání.

4. Do sedmi dní od předložení návrhů podle odstavce 3 může kterýkoli členský stát, jehož měnou je euro, vznést k návrhu vzoru předloženému vydávajícím členským státem námitku v odůvodněném stanovisku určeném Radě a Komisi, pokud je pravděpodobné, že daný návrh vzoru vyvolá mezi jeho občany nepříznivé reakce.
5. Pokud se Komise domnívá, že návrh vzoru nesplňuje technické požadavky stanovené tímto nařízením, musí do sedmi dní od předložení návrhu podle odstavce 3 předložit Radě negativní hodnocení.
6. Pokud není Radě ve lhůtě podle odstavců 4 a 5 předloženo odůvodněné stanovisko ani negativní hodnocení, považuje se rozhodnutí, kterým se návrh schvaluje, za přijaté Radou dnem následujícím po dni uplynutí lhůty podle odstavce 5.
7. Ve všech ostatních případech Rada neprodleně rozhodne o schválení návrhu vzoru, pokud do sedmi dní od předložení odůvodněného stanoviska nebo negativního hodnocení vydávající členský stát svůj předložený návrh nestáhne a Radu neinformuje o svém úmyslu předložit nový návrh vzoru.

8. Všechny příslušné informace týkající se nových vzorů národních stran oběžných mincí zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie.
Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Server justice.cz ochromila chyba systému

Státní znak (ilustrační foto).

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní rejstřík, insolvenční...

Stanovisko Nejvyššího soudu k promlčení nároku na omluvu

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání dne 11.9.2013 stanovisko, které se týká...

Předpisy ve sbírkách zákonů od 15.5.2013 do 31.5.2013

Ilustrační snímek

I ve druhé polovině května 2013 byl aktivnější evropský zákonodárce.

Hypotéka je pro Čechy už zase "luxus". Hypotéky jsou nejdražší za pět let, letos...

Hypotéka je pro Čechy už zase "luxus". Hypotéky jsou nejdražší za pět let, letos...

Kurzy.cz Průměrná sazba hypoték v Česku se lednu dostala na úroveň tří procent. Tak drahé byly hypotéky naposledy před takřka pě...

Najdete na iDNES.cz