Na stáří spořit nebo se pojistit?(2.díl)

  18:40aktualizováno  18:40
V druhé části komentáře se zaměříme na konkrétní příklady, které nám pomohou najít nejvhodnější nástroje k zajištění stáří.
V druhé části komentáře se zaměříme na konkrétní příklady, které nám pomohou najít nejvhodnější nástroje k zajištění stáří.

Příklad 2
Pokud by např. 50-ti letý klient platil po dobu 5 let 500 Kč měsíčně za důchodové pojištění u komerční pojišťovny s výplatou jen základního důchodu v 55 letech (bez zahrnutí invalidního důchodu a důchodu pro pozůstalé), nastřádá bez podílů na zisku 30 000 Kč. U penzijního připojištění by naspořil včetně státních příspěvků a také bez podílů na zisku 39 000 Kč. Již se srovnání obou naspořených částek je v tomto případě patrné (za předpokladu, že podíly na zisku pojišťovny a penzijního fondu jsou přibližně stejné), že starobní důchod u penzijního fondu bude vyšší, než základní důchod u pojišťovny. Pro návrat k prvnímu dílu klikni zde.

Z uvedených příkladů je patrné, že penzijní připojištění se státním příspěvkem se opravdu více blíží zvýhodněnému spoření, zatímco důchodové pojištění lépe pokrývá riziko invalidity a smrti. Již dříve naznačený rozdíl mezi spořením a pojištěním je zde patrný. Zatímco všechny příspěvky účastníka penzijního připojištění jsou připisovány na jeho osobní účet u penzijního fondu, pojistné se ukládá do pojistně technické rezervy, ze které jsou pojišťovnou hrazeny pojistná plnění (důchody). Další odlišností vyplývající z rozdílu mezi spořením a pojištěním je to, že na rozdíl od penzijního připojištění je v důchodovém pojištění používáno oceňování zdravotních rizik (zkoumání zdravotního stavu formou dotazníku). A to z toho důvodu, že výše placeného pojistného se zde odvíjí i od věku pojištěného a zdravotního stavu. Proto je výhodnější pojištění uzavřít v mladším věku, kdy není na riziko ”strhávána” tak velká částka jako v případě starších osob.

Důchodové pojištění lze označit za komplexnější zabezpečení stáří než penzijní připojištění. Má výhodu totiž v tom, že vedle zaručené výplaty sjednané pojistné částky nebo důchodu, zajišťuje pojištěného i jeho blízké ihned od počátku pojistného vztahu. V případě invalidity je z důchodového pojištění vyplácen sjednaný dočasný důchod do doby, než bude mít nárok na základní důchod. Pak je mu vyplácen základní důchod, i když po dobu pobírání dočasného důchodu neplatil pojistné. Oproti tomu z penzijního připojištění je klientovi v případě invalidity vyplacena jen částka, kterou měl v té době na svém účtu a výplatou invalidní penze zaniká nárok na starobní penzi. Jedná se pouze o jakési ”zpřístupnění” naspořených prostředků. Obdobně to platí i pro případ smrti klienta. V případě úmrtí je z důchodového pojištění vyplácen sjednaný dočasný důchod pro pozůstalé, zatímco z penzijního připojištění se vyplácí pozůstalostní penze pouze do vyčerpání celkem naspořené částky složené z vkladů účastníka, státních příspěvků a odpovídajících podílů na výnosech penzijního fondu. Z hlediska zabezpečení je tak výhodnější důchodové pojištění.

Co se týče výnosnosti, je výhodnější penzijní připojištění se státním příspěvkem. To platí zejména při úložkách do 500 Kč měsíčně, kdy lze maximálně využít státního příspěvku k penzijnímu připojištění. Konkrétní velikost zhodnocení prostředků klienta závisí na konkrétní pojišťovně a penzijním fondu, na vývoji trhu, inflaci a státní politice. Veškeré tabulky znázorňující budoucí výši klientova důchodu je tak třeba brát s rezervou. Lze učinit závěr, že pokud klient v průběhu placení příspěvků nezemře nebo se nestane invalidním, dostane vyšší plnění u penzijního fondu.

Nejvyššího zhodnocení u penzijního fondu lze dosáhnout, pokud se začne spořit ve věku 55 let nebo později. Celková naspořená částka ovšem pokryje pouze nepatrnou část budoucích výdajů, ale jedná se o výnosné spoření s nízkým rizikem. Relativně zajímavé výnosy lze dosáhnout i při spoření v dřívějším věku. Pro mladé ovšem není penzijní připojištění příliš výhodné - část prostředků je možné získat nejdříve po 15 letech spoření. Pro mladé klienty by mohla být ale atraktivní daňová výhoda. Jelikož penzijní připojištění musí trvat nejméně 1 rok, je možné smlouvu vypovědět a znovu obnovit, a tak každý rok získat daňovou úlevu. Konkrétní strategii spoření s penzijním fondem naleznete v sekci „Banky a spoření – penzijní připojištění“.

Zda doporučit důchodové pojištění nebo penzijní připojištění záleží zejména na finanční situaci klienta (pro nižší příjmové skupiny je vhodnější penzijní připojištění) , na jeho věku (pro mladší klienty může být vhodnější důchodové pojištění) , na jeho přáních, dále i na tom, zda má rodinu, pořizuje byt, má dluhy, které by opět nasvědčovaly vhodnost sjednání pojištění. Oba produkty tedy mají své výhody a nevýhody, které jsou často obtížně porovnatelné. Pokud klient nemá potřebu se zajistit pro případ invalidity nebo zajistit pozůstalé, je z tohoto pohledu penzijní připojištění se státním příspěvkem výhodnější než důchodového pojištění u komerčních pojišťoven. Pokud tedy klient chce zabezpečit především sebe samotného na stáří, ať zvolí penzijní připojištění, které ho lépe zajistí ve stáří. Pokud chce zajistit i svou rodinu, ať zvolí raději důchodové pojištění.

Jinou možností je rozdělení finančních prostředků do obou produktů, čímž je využito předností obou produktů. Pokud tedy má klient dostatečnou výši použitelných prostředků na investování do budoucnosti, zdá se jako optimální řešení kombinace obou produktů. Využít výhod, kterými se tyto produkty vzájemně doplňují lze i prostřednictvím nákupu tzv. kombinovaných produktů. Můžeme se setkat s produkty jako „Životní pojištění s penzí“, „Pojištění pro spoření”, „Pojistka gratis“, atd. Vycházejí z myšlenky, že ideální kombinací spoření a pojištění je takové pojištění, jehož spořící složka je investována do státem podporovaného produktu jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. Např. “Pojištění pro spoření” umožňuje najednou sjednat rizikové životní pojištění s jednorázovým pojistným na dobu 5 let a současně stavební spoření a případně i penzijní připojištění s výhodami všech tří produktů. Výhodou je, že klient sjedná na jednom místě až tři produkty, pojišťovna se stará o pravidelné srážení všech potřebných částek a hradí poplatky za uzavření smluv a vedení účtu. Nevýhodou je zejména skutečnost, že je jednorázově požadováno poměrně vysoké pojistné, takže se jedná o produkt pro klienty s dostatečným množstvím volných finančních prostředků. Obdobně „Životní pojištění s penzí“ je založeno na maximálním využití daňového zvýhodnění životního pojištění i daňového zvýhodnění a státního příspěvku penzijního připojištění.

Příklad 3
Pokud by např. muž ve věku 30-ti let uzavřel smlouvu na pojistnou částku 100 000 Kč. Zároveň uzavře smlouvu o stavebním spoření s měsíčním vkladem 1500 Kč, které bude financováno pomocí „Pojištění pro spoření“. Potom klient zaplatí jednorázové pojistné na 5 let ve výši 106 000 Kč. Po 5-ti letech má klient na účtu stavebního spoření částku 124 692 Kč (včetně státní podpory a úroků). Výše kapitálové hodnoty pojištění závisí na způsobu plateb na stavební spoření a zhodnocení dosaženém pojišťovnou. Z hlediska zhodnocení financí je nejlepší variantou platit příspěvky na stavební spoření vždy v prosinci zpětně za celý rok. Poté při garantovaném zhodnocení 5% p.a. je kapitálová hodnota pojištění 24 990 Kč. Celkem tedy klient vydělá minimálně 43 682 Kč. Při zhodnocení pojistných rezerv např. ve výši 8% p.a. bude zisk klienta 55 994 Kč, apod.

Hlavní možné výhody a nevýhody uvedených produktů lze shrnout do následující tabulky:

 VýhodyNevýhody
Důchodové pojištěníZabezpečení nejen ve stáří, ale i v invaliditěnízké odbytné při předčasném vypovězení
 Zabezpečení rodiny při smrtiNezhodnocují se všechny vložené prostředky
 Daňové zvýhodnění jako u živ.pojištění(pouze spořicí složka)
 Zaručené minimální zhodnoceníNižší zhodnocení pro starší klienty
 Možnost sjednání připojištění 
Penzijní připojištěníStátní příspěvekNegarantovaný výnos
 Daňové zvýhodnění, které se nevracíNárok na státní podporu nejdříve po 15 letech
 Výhodnější zdanění než u termínovaného vkladu 
 Možnost spořit i nízké částky 
Kombinovaný produktMaximalizace státních výhod (daňových zvýhodnění či státní podpory)Potřebné větší množství peněžních prostředků
 Vyšší zhodnoceníVhodné jen tehdy, když již nemáte sjednaný státem podporovaný produkt, který je součástí kombinace
 Flexibilita 
 Zaručené minimální zhodnocení 

Ať již se klient rozhodne pro spoření, pojištění nebo jejich kombinaci, vždy zmírní negativní důsledky snížení příjmů ve stáří či při jiných nepředvídatelných událostech, což se příznivě odrazí i na sociálním systému.

Pomocí jakých produktů bychom si měli zajistit klidné stáří? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

O vdovských a vdoveckých důchodech kolují mýty. Co je dobré znát

Ilustrační snímek

Vyrovnat se se ztrátou manžela či manželky není vůbec snadné. Řada pozůstalých má přitom zkreslené představy, jak je...

Nákupem přišel o tři tisíce. Viagogo si plní kapsy na náš úkor, říká

Ilustrační snímek

Nakupovat na internetu je pohodlné, rychlé a zpravidla i ušetříme. Pokud však narazíme na nepoctivý web, může nás nákup...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Zmapovali jsme deset aktuálně nejvýhodnějších běžných bankovních účtů

Ilustrační snímek

V Česku přibývají bankovní účty, které lze zřídit zdarma bez jakýchkoliv podmínek. Vyplývá to z analýzy, kterou server...

Kdo je bankovní tradicionalista a kdo digitální dobrodruh

Ilustrační snímek

Význam digitálního bankovnictví roste. Přichází mu na chuť stále víc lidí i v Česku. Internetové bankovnictví u nás...

Den spoření: co byla střádanka a jak šetřil Palacký i lidé za socialismu

Vkladní knížka Františka Palackého

Pokud patříte k lidem, kterým se daří šetřit, máte důvod k oslavě, 31. říjen je totiž Světovým dnem spoření. Ve...

Předpovědi na rok 2019: Akcie, zlato, bitcoin, marihuana, Apple

Předpovědi na rok 2019: Akcie, zlato, bitcoin, marihuana, Apple

Kurzy.cz Predikce toho, jak se budou vyvíjet ceny aktiv v daném kalendářním roce, jsou velice oblíbené a velice kritizované záro...

Najdete na iDNES.cz