Česko je v regionu nejbohatší

aktualizováno 
Jsou Češi bohatí, nebo spíše chudí? Jde o to, s kým se porovnáváme. Bohatství domácností umístěné ve finančních produktech hodnotila studie finanční skupiny UniCredit. Jak si stojíme oproti ostatním státům střední a východní Evropy a jak vůči původní evropské patnáctce? Kam dáváme své peníze?
Ilustrační snímek

(ilustrační snímek) - Peníze | foto: Profimedia.cz

Finanční bohatství českých domácností bude letos růst tempem 10,2 % (z 9,4 % růstu v roce 2004). Jeho zdrojem bude solidní růst mezd, štědrý sociální systém a cenový boom na pražské burze. Bohatství českých domácností tak překročí hranici 67 % HDP ČR a na této hodnotě by mělo setrvat až do roku 2008.

Vyplývá to ze studie finanční skupiny UniCredit o finančním bohatství domácností zemí střední a východní Evropy. Průměrný roční nárůst finančního bohatství domácností ve vybraných státech střední a východní Evropy („nové“ státy EU – ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko plus Turecko - dále označované jen jako NE-8) od roku 2000 do roku 2004 byl v regionu 10 %, zatímco původní státy EU (EU-15) zaznamenaly pouze dvouprocentní nárůst.

Ovšem jiné je to ve srovnání s celkovým podílem bohatství domácností na HDP - v NE-8 dosáhl pouze 52 %, zatímco v původní patnáctce států EU to bylo 185 % HDP. Bohatství na jednu osobu v NE-8 tak ke konci roku 2004 činilo 2327 eur (v EU-15 47 904 eur). Česká republika je přitom v rámci NE-8 nejbohatším státem. Na každého Čecha připadá finanční bohatství v hodnotě 5746 eur, což je o 29 % více než na obyvatele Maďarska, kterému připadá druhá příčka (4468 eur). Třetí místo obsadilo Chorvatsko s 4233 eur na hlavu.

Růst celkového finančního bohatství v NE-8 by měl dále posílit při změnách ve struktuře finančního majetku domácností. V období 2004 až 2008 by bohatství v NE-8 mělo ročně růst v průměru o 13 % (vždy ve srovnání s předchozím rokem) a na konci roku 2008 dosáhne 560 miliard eur. To představuje 3416 eur na osobu. Ze sledovaných států by však finanční bohatství v Česku mělo růst nejnižším tempem, a to ročně o 8 %. Naopak největší vzestup lze očekávat v Rumunsku (19 %) a Bulharsku (17 %).

Tabulku srovnávající finanční bohatství domácností ve střední a východní Evropě naleznete ZDE.

Tempo zadlužování v Česku je však výrazně vyšší než růst majetku domácností. Dluhy českých domácností se v letošním roce zvýší o 29 % a dosáhnou 16,7 % úrovně HDP ČR. V dalších letech by se dynamika zadlužování měla postupně snižovat. V roce 2008 bude dluh domácností podle studie dosahovat téměř čtvrtiny českého HDP. Takže bude celková čistá hodnota procentního podílu bohatství na HDP postupně klesat, stejně jako v Maďarsku, Rumunsku či na Slovensku. Protože je dluh domácností spojen především s dynamickým rozvojem hypotečního trhu, lze si tento fakt přeložit jako přesun majetku domácností z finančních produktů do nemovitostí. Naproti tomu v Polsku či Bulharsku bude čisté finanční bohatství stále vykazovat rostoucí tendenci.

Co se týče struktury zadlužování, potvrzuje se známá pravda – většinou se Češi zadlužují kvůli bydlení (přes 50 %). Největší bude totiž za letošní rok zájem o hypotéky (růst o třetinu oproti minulému roku). Úvěry občanům a leasing vzrostou o čtvrtinu.

Kam dávají Češi peníze

Díky vyhlídce vyšších úrokových sazeb v Česku v následujících letech lze předpokládat, že tradiční bankovní vklady se pomalu vzpamatují a budou mírně růst, zatímco posilování koruny se ultumí. Nicméně i tak budou vklady spolu s hotovostí ztrácet váhu v rozdělení finančního bohatství. Nastane posun k sofistikovanějším investičním a spořícím nástrojům.

U stavebního spoření  se začal projevovat vliv nižší státní podpory poskytované od ledna 2004. V červnu činil růst stavebního spoření 16,4 % (oproti 21,2 % v prosinci 2004). Klesající trend bude v budoucnu pokračovat, přesto však popularita tohoto produktu zůstane relativně vysoká díky velmi nízkému riziku a poměrně slušnému výnosu.

Majetek v českých podílových fondech stoupl díky nízkým úrokovým sazbám, které motivovaly obyvatelstvo k vyhledávání vyšších výnosů, než jaké jim nabízely tradiční bankovní instrumenty. Historicky byl růst fondů rekordní v roce 2002 (73,9 %). Zhruba polovina celkového množství prostředků směřovala do fondů peněžního trhu, což potvrdilo fakt, že čeští investoři jsou snad nejkonzervativnějšími investory na světě, zejména poté, co mnoho z nich přišlo o mnoho peněz v průběhu chabě řízené kupónové privatizace na začátku 90.let. Avšak zdá se, že jejich důvěra postupně sílí – alespoň podle současného přílivu peněz do akciových fondů. Očekává se, že podílové fondy přitáhnou dalších 22 miliard korun celkově za druhou polovinu roku, což by znamenalo růst za celý rok ve výši 28,9 %. Pro rok 2006 se přepokládá růst 13,6 % - kvůli očekávané slabší výkonnosti akciového trhu.

Růst majetku jednotlivců investovaného v kotovaných cenných papírech se letos odhaduje na 34,4 % díky boomu na akciových trzích a rostoucímu počtu nově podepsaných smluv o zprostředkování. Podle studie lze i v příštím roce předpokládat přetrvávající zájem drobných investorů o nákup akcií, nárůst investic už ale nebude tak silný jako v letošním roce: roční přírůstek investic do akcií by měl v roce 2006 dosáhnout pouze 1 %.  Očekává se, že v roce 2006 dojde ke snížení tempa růstu cen akcií na pražské burze a letošní enormní nárůst akciového indexu burzy se již nebude opakovat. 

 

Ukazatel/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Finanční bohatství (% HDP) 59,9% 61,1% 63,0% 63,9% 65,0% 67,3% 67,2% 67,4% 67,4%
Zadlužení (% HDP) 6,8% 8,0% 9,3% 11,5% 13,8% 16,7% 19,3% 21,6% 23,6%
Čisté finanční bohatství (%HDP) 53,1% 53,2% 53,7% 52,4% 51,2% 50,6% 47,9% 45,8% 43,9%

 

Nárůst (vždy ve srovnání s předchozím rokem)
Hotovost 5,0% 9,6% 11,9% 7,0% 9,8% 6,5% 4,7% 4,1%
Bankovní vklady (retail) -3,9% -5,4% -2,1% 1,7% 2,4% 3,2% 3,5% 3,8%
Stavební spoření   34,7% 31,5% 21,2% 11,8% 8,4% 8,1% 8,0%
Jiné cenné papíry než akcie 88,9% -37,3% -1,0% 63,5% 4,2% 8,8% 10,8% 2,4%
Kótované akcie -7,6% -2,2% 36,8% 50,6% 34,4% 0,6% 0,8% 1,2%
Podílové fondy -13,0% 73,9% 6,3% 11,0% 28,9% 13,6% 12,0% 10,7%
Spořící složka životního pojištění 14,3% 15,5% 11,8% 11,7% 11,3% 10,6% 10,3% 8,5%
Penzijní fondy 25,8% 25,8% 21,1% 22,2% 20,4% 19,5% 20,4% 20,6%
Celkové finanční bohatství 9,9% 7,5% 7,3% 9,4% 10,2% 7,3% 7,1% 7,0%
Hypotéky 35,0% 32,5% 43,9% 43,2% 32,6% 27,3% 21,4% 17,6%
Úvěry občanům* 25,6% 17,3% 15,2% 18,8% 25,0% 20,2% 16,3% 14,5%
Leasing 10,2% 6,4% 39,0% -1,1% 23,4% 20,9% 19,2% 17,7%
Celkové zadlužení 27,0% 22,1% 30,7% 28,4% 29,0% 24,3% 19,5% 16,6%

Pozn.: *) úvěry občanům zahrnují spotřebitelské úvěry, kotokorenty, ostatní úvěry (na nákupy cenných papírů atd.) a úvěry z kreditních karet

Zdroj: studie UniCredit

Asociace penzijních fondů oznámila, že 11 penzijních fondů v zemi nashromáždilo na konci 1. pololetí 103,4 miliard korun – o 20,8 % více než rok předtím. Počet klientů penzijních fondů narostl o 185 700 k celkovým 3,135 milionu. Pro rok 2006 studie předpokládá pokračující silný zájem o spoření v penzijních fondech, který jim zajistí klíčovou roli. Záležet ovšem bude i na implementaci penzijní reformy, která bude ležet na vládě vzešlé z voleb v červnu 2006. Příliv finančních prostředků do penzijních fondů si ale podle předpokladů i v dalších třech letech udrží zhruba 20% nárůst.

Sečteno a podtrženo – největší přírůstky by letos měly směřovat do kotovaných cenných papírů (již zmiňovaný roční nárůst o 34,4 %), podílových fondů (28,9 %) a penzijních fondů (20,4 %).

Vývoj v ostatních státech regionu byl měl být podobný, ovšem každý stát má svá specifika. Stejně tak není ani původní evropská patnáctka v tomto směru homogenním celkem. Zatímco například v Německu a Francii dominuje životní pojištění (cca 20% podíl na veškerém finančním majetku) spolu se základními finančními nástroji (především bankovními vklady), ve Velké Británii a Nizozemí je více než 50 % úspor domácností uloženo v dlouhodobých produktech (zejména životním pojištění a penzijním připojištění). Španělsko pak v rámci původních členů EU představuje nejzajímavější případ – většina úspor leží v bankách na vkladech a míra uložení peněz v pojištění a penzijních fondech je nízká).

Kam dáváte své peníze vy? Myslíte si, že se v budoucnu potvrdí závěry studie? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

reklama


KB Penzijní Fond

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz


 
Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

České domácnosti bohatnou rychleji, než se zadlužují. Jsou však rozdíly

Ilustrační snímek

Jaká je majetková situace českých domácností? Bohatneme, nebo si půjčujeme stále víc peněz? V čem a kde máme uložený...

Úroky na spořicích účtech rostou, zatím pomalu. Sonda v 15 bankách

Ilustrační snímek

Rostou úroky. Zatím to sice není o procenta ročně, ale jistý vzestup se pozorovat dá. A očekávání jsou mírně...

Česká spořitelna rozesílá SMS: Do George se přesuňte do tří týdnů

"Každý klient dostane na to, aby si George odzkoušel a přešel do něj, minimálně...

V Česku probíhá největší přesun v historii novodobého internetového bankovnictví, týká se 1,5 milionu lidí. Servis 24...

Eurozóna je neudržitelná

Eurozóna je neudržitelná

Kurzy.cz „Euro slaví dvacet let od svého vzniku, ale šampaňské nikdo neotvírá. Snad s výjimkou pomýlených eurokratů, jako je pre...

Advantage Consulting, s.r.o.
SEŘIZOVAČ CNC – TRUTNOVSKO

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 25 000 - 27 000 Kč

Najdete na iDNES.cz