Střešní krytina na rodinném domě vydržela jen 13 let. Šumava je drsná

  1:00aktualizováno  1:00
Některé domy mají pestrou historii, což platí i o rodinném domě na Šumavě. Původně to mělo být jen zázemí pro farmu s chovem nutrií. Po šedesáti letech existence však dům bude muset už potřetí měnit střešní krytinu. I proto se majitel přihlásil do naší soutěže Vyhrajte novou střechu.

Dům byl zkolaudovaný v roce 1956. Od té doby na něm všichni majitelé udělali spoustu práce. | foto: Archiv majitelů

Chtěl bych ve svém příspěvku představit náš dům, který jsme koupili v roce 2006 a od té doby v něm i bydlíme, dnes i se dvěma syny (7 a 11 let). Dům stojí na okraji šumavského městečka v blízkosti malé říčky, kterou lemuje vzrostlý porost olší a vrb.

Může se hodit

Lidická Alej

Lidická Alej

Lidická Alej - rodinné domy v historicky významné lokalitě Lidice.

Více na Reality.iDNES.cz.

Dům obklopuje zahrada o rozloze více než půl hektaru, na které je kromě užitkových stromů různého stáří i větší počet okrasných zeravů a cypřišů zasazených již koncem 50. let. Když jsme jej poprvé uviděli, jak je zasazený doprostřed zahrady plné stromů, nemohli jsme odolat.

Od nutrií až po školáky

Jde o menší rodinný dům s obytným podkrovím se zastavěnou plochou o 76 m2, a to včetně jednopodlažní přístavby vchodové předsíně. Podle původních plánů byla stavba navržena jako zázemí pro chov nutrií v roce 1952.

Dům je umístěn v zahradě, ze všech stran jsou již vzrostlé stromy.

Dům je umístěn v zahradě, ze všech stran jsou již vzrostlé stromy.

Na kamenném soklu sklepa mělo původně přijít roubené patro s obytným podkrovím pro administrativu plánovaného chovu nutrií. V tehdejší době byla dost omezená možnost stavět rodinné domy na zemědělské půdě, a to i v našem případě, kde šlo o pastvinu na bývalých sejpech (pozůstatky po rýžování zlata ve formě terénních nerovností).

V roce 1954 první majitel zažádal o prodloužení lhůty ke stavbě a posléze, pravděpodobně v důsledku politického tlaku na svou osobu, rozestavěný objekt prodal dalšímu majiteli. Ten významně změnil projekt domu.

Nově bylo podlaží nad sklepem vyzděné z tehdy populárních podomácku vyráběných škvárobetonových tvárnic a objekt se v dokumentech už označil jako rodinný dům. Byl stavěný svépomocí, tomu odpovídá i použitý materiál. Kromě již zmíněných tvárnic ńebylo prvotřídní ani stavební dřevo, pocházející z bouraček. Některé trámy by měly být z tehdy bourané hájovny Březník, což se ukázalo při rekonstrukci podlah v podkroví, kde se po odstranění podlahových prken objevily ručně tesané silné trámy.

Fotogalerie

Další stavitelská lahůdka? Dům je postavený nad tehdy existující studnou, která je dnes ve sklepě, ale jako zdroj vody se nevyužívá kvůli malé vydatnosti.

Střecha čeká na další výměnu

Na střechu o ploše 110 m2 vybral tehdejší majitel tehdy módní eternit. Objekt po dokončení zkolaudoval stavební úřad v roce 1956. Dům se v nezměněné podobě dochoval až do rekonstrukce, která byla provedena v letech 2002 až 2004 po smrti druhého majitele.

Rekonstrukce spočívala v odstranění některých dřevěných hospodářských přístavků domu. Vyměnila se okna i dveře a v detailech se změnila i vnitřní dispozice domu. Objekt byl zateplen kontaktním systémem z polystyrenu a udělaly se i nové vnitřní rozvody. V průběhu rekonstrukce došlo i k přístavbě zděné předsíně s pultovou střechou s krytinou z falcovaného pozinkovaného plechu. A hlavně byla sejmuta původní eternitová střešní krytina, velmi poškozená od větví z okolních vzrostlých stromů.

Dům ze všech stran obklopují již vzrostlé stromy.

Dům je umístěn v zahradě, ze všech stran jsou již vzrostlé stromy.

Jako novou krytinu použili tehdejší vlastníci bitumenový šindel, který má nízké váhové zatížení jako eternit, aby se nemusela měnit konstrukce krovu s prkenným bedněním. Dalším důvodem byla i odolnost bitumenového šindele proti mechanickému poškození větvemi. Okapový systém je z pozinkovaného plechu stejně jako střešní krytina na přístavbě vchodové předsíně.

Jenže už po 13 letech na materiálu vznikají malá ohniska koroze. I na krytině z bitumenového šindele se začínají projevovat jeho nedostatky. Ze severní strany je krytina narušována silným obrostem mechu, který začíná zejména po deštích nadzvedávat jednotlivé vrchní díly krytiny.

Mech začíná být velký problém...

Mech začíná být velký problém...

Ačkoliv je na internetu řada zaručených rad, jak se mechu zbavit, není to v reálu tak snadné. Mechanické odstranění za použití smetáků nebo gumových stěrek na okna je sice účinné, ale dochází k poničení vrchní ochranné vrstvy bitumenového šindele tvořené minerálním posypem.

Další možností je použití chemických přípravků na odstraňování mechů, které má také svá úskalí. Přípravky se většinou projevily jako neúčinné. Nikdy nedošlo k úplné likvidaci mechů na ploše střechy a zároveň byl obrost mechu po čase zpět.

Na trhu jsou také přípravky, které jsou účinné a mají i preventivní vliv proti dalšímu vzniku mechů, ale ty nám zase rozpouštějí ochrannou vrstvu pozinkování na použitém plechu svodů a obrub. Dochází pak k rychlé korozi těchto prvků. Další „mínus“ bitumenových šindelů se projevil letošní rok po silných větrech. Na návětrné západní straně došlo na několika místech k přelomení vrchních překrývajících pruhů dílů šindele. Ulomené kousky, které jsem našel na zahradě, byly velmi křehké a v rukách se téměř rozpadaly.

Poslední dobou dochází také k většímu smývání minerálního posypu bitumenového šindele, což je patrné na usazeninách v nádobě na užitkovou vodu, do které mám svedené svody ze střechy. Po 13 letech je vlastně krytina již za svým zenitem. Je sice sympatické, že si ji můžete položit svépomocí, ale odmítám to dělat každých 15 let.

Typická zima na Šumavě

Typická zima na Šumavě

Nyní stojím před rozhodnutím, jakou novou střešní krytinu si pořídit. Požadavky na krytinu jsme zvolili následující:

  • měla by být lehká, protože kvůli subtilní konstrukci krovu nelze na naši střechu použít taškové krytiny
  • měla by být odolná proti mechanickému poškození větrem unášených úlomků větví: tato podmínka vylučuje eternitové, břidlicové střešní krytiny stejně jako v poslední době oblíbenou bitumenovou vlnovku
  • měla by být odolná proti obrostu mechem, protože je lepší jít cestou prevence než každý rok mech nákladně likvidovat
  • měla by být odolná proti poškození způsobených sněhem a mrazem, protože zimy na Šumavě nebývají nejmírnější
  • měla by mít delší životnost než 20 let zmiňovaných u bitumenových šindelů
  • velmi důležitým požadavkem je i nenáročnost další běžné údržby krytiny, ideálně nulová, žádné natírání běžné u pozinkovaných plechových krytin apod.
  • musí být taková, abych nemusel řešit její výměnu za svého života

Z výše uvedených požadavků mně jako vítěz pomyslného výběrového řízení vychází ocelová profilovaná krytina zhotovená podle severských technologií. Je lehká, nezatěžuje krov více než dva předcházející druhy krytiny a dokáže odolat mechanickému poškození způsobených sněhem, mrazem nebo větvemi.

Poškození jednotlivých šindelů přibývá.
Poškození jednotlivých šindelů přibývá.

Poškození jednotlivých šindelů přibývá.

Odolnost proti korozi je nadstandardní a hlavně se nemusí natírat. Mech se na ní také nemá kde uchytit, odpadá tak starost, jak je střecha orientovaná vůči světovým stranám kvůli růstu mechu na zastíněné straně. Předpokládaná životnost je pro mě vzhledem k průměrnému věku dožití v ČR více než dostatečná, tedy pokud budu poněkud pragmaticky morbidní. Dalším plusem ocelové profilované střechy je pro mě i možnost využít stávajícího bednění krovu při pokládce nové krytiny.

A pokud ji budou moji potomci někdy vyměňovat, tak dožilou krytinu prodají do sběrny kovového odpadu. Nemusí tak řešit a hlavně platit její likvidaci, což v době zvyšujících se poplatků za odpad může finančně „zabolet“.

Někdy bývá jako hlavní nevýhoda plechových střech zmiňována její hlučnost při dešťových srážkách. Já jsem prožil pod plechovou střechou z tehdy populárního alukrytu celé dětství a usínání za bubnování deště na střechu bylo prostě úžasné.

Z hlediska hlučnosti je také u našeho domu důležité zmínit, že v podkroví máme ložnici a dětský pokojík pro kluky, které jsou zateplené minerální vlnou se sádrokartonovým podhledem. Zateplení by mělo případnou hlučnost způsobenou dešťovými srážkami snížit na minimum. Díky solidnímu zateplení střechy nepociťujeme velký vliv tak často na internetu zmiňovaného přehřívání plechové střechy.

Před čtyřmi roky se ještě neprojevoval silný obrost mechem z východní strany.

Před čtyřmi roky se ještě neprojevoval silný obrost mechem z východní strany.

Řada mých přátel má střechy z ocelových profilů a většinou je kladně hodnotí. Poslední dobou bývá dost v médiích zmiňována střešní krytina z recyklovaných plastů ve formě šablon. Co jsem četl reakce a zkušenosti stavebníků, kteří si takovou krytinu pořídili, byli, jemně řečeno, rozčarováni. Většinou kritizovali její tvarovou nestálost vlivem teplot, zápach v případě větrání pomocí střešních oken a některých typů vyráběných z recyklovaných kabeláží i obsah mědi, který má korozivní vliv na pozinkované střešní doplňky.

pro iDNES.cz čtenář Radek

Podmínky soutěže Vyhrajte novou střechu

Pro účast v soutěži nám pošlete „příběh“ střechy vašeho domu či chaty, nejpozději do 6. 9. 2015. Text s informacemi v rozsahu minimálně jedné rukopisné strany (1 800 znaků) a s alespoň 10 fotografiemi v odpovídající kvalitě (formát jpg/jpeg v max. velikosti 1 MG a o minimální šířce 800 obrazových bodů) zašlete na e-mailovou adresu: bydleni@idnes.cz.

Redakce bude postupně zveřejňovat zaslané příspěvky. Vítěze soutěže určí hlasování veřejnosti 28. září. V anketě, kam postoupí deset finalistů, které vybere odborná porota, bude možné hlasovat až do 4. října 2015. Jména tří soutěžících s nejvyššími počty hlasů zveřejní redakce do pěti dnů po skončení hlasování.

Kritéria soutěže:
Přihlásit se mohou majitelé domů (nebo rodinní příslušníci majitelů), kteří rekonstruují svůj rodinný dům, chalupu či chatu, nebo rekonstrukci plánují. Stavba musí mít šikmou střechu s minimálním sklonem sedm stupňů.

Text by měl obsahovat následující informace:
Základní informace o stavbě
- stručný popis rodinného domu, chalupy, chaty nebo rekreačního domku:
- jak starý je dům a jaká je jeho historie?*
- použité stavební materiály*
- k čemu dům slouží?*
- kdo v domě bydlí nebo kdo jej užívá k rekreaci?*
- jaké má stavba přednosti a jaké nedostatky?*
- kdo dům postavil (rodinní předci, stavební firmy, stavba svépomocí)?
- zajímavosti ze stavby domu


Základní informace o střeše
- z jakého materiálu je vaše střešní krytina?*
- podle jakých kritérií jste vybírali současnou střechu domu?*
- je vaše střecha zateplená?*
- k čemu slouží prostor přímo pod střechou domu (bydlení, půda, jiný účel)?*
- jak dlouhou záruční dobu měla (má) vaše krytina?
- potýkali jste se při výběru a montáži střechy s nějakými problémy? Jakými?
- kdo prováděl montáž střechy? (firma doporučená výrobcem, osobně vybraná klempířská – pokrývačská firma, stavba střechy svépomocí...)
- další zajímavosti o střeše a její montáži
- proč vám stávající střecha nedělá radost?
- co vám na vaší střeše nejvíce vadí a znepříjemňuje komfort bydlení?*
- vyjmenujte tři největší problémy vaší střechy*
- kdy se začaly objevovat první nedostatky střechy?*
- řešili jste reklamaci své střechy?
Popište stručně, prosím, jak reklamace případně probíhala a dopadla.

(povinné položky jsou označeny*)

Upozornění: Příspěvky s nekvalitními fotografiemi či neúplnými podklady nemohou být zveřejněny, redakce si vyhrazuje také právo na výběr příspěvků k zařazení.
Hlavním kritériem výběru soutěžních příspěvků je originalita příběhu domu a střechy. Pořadí výherců vybere hlasováním veřejnost. Soutěž vyhrávají první tři soutěžící s nejvyšším počtem hlasů. Soutěžící se podle počtu hlasů umístí na prvním, druhém a třetím místě.

Ceny
1. cena v soutěži: poukázka v hodnotě 50 000 Kč na odběr střešních produktů Ruukki (střešní krytina, okapy, bezpečnostní prvky) v libovolné kombinaci
2. cena v soutěži: poukázka v hodnotě 30 000 Kč na odběr střešních produktů Ruukki (střešní krytina, okapy, bezpečnostní prvky) v libovolné kombinaci
3. cena v soutěži: poukázka v hodnotě 10 000 Kč na odběr střešních produktů Ruukki (střešní krytina, okapy, bezpečnostní prvky) v libovolné kombinaci

Do přihlášky kromě textu a fotografií také uveďte:
- místo (stačí město)
- kontaktní údaje – jméno, telefon, e-mail
- do předmětu zprávy napište "Střecha"

Podrobná pravidla soutěže naleznete ZDE.

Ukázka použití střešní krytiny Ruukki
Logo Ruukki
Ukázka použití střešní krytiny Ruukki
Autor:

Nejčtenější

Horská chata zvenčí respektuje historii, uvnitř nabízí luxusní pohodlí

Původní část má fasádu z tradičního opalovaného dřeva.

České i moravské hory dohánějí letitý dluh. Přibývají moderní horské hotely a apartmány, staré se rekonstruují. Autoři...

Dům, zahrada, sad. Rodina si splnila sen o klidném životě na vesnici

Stavba je posazena v nejvyšší části pozemku.

Příroda, klid, venkov, žádný signál, divoká zvěř a v noci absolutní tma. Na takovém místě si Petr se Šárkou postavili...

Jak se staví sen: proměna kuchyně, kde nebyla původně ani dvířka

Nová kuchyň je v romantickém venkovském stylu, proto zde přibyly i trámy z...

Lucie si před 18 lety postavila s manželem dům a svou vysněnou farmu. Zachraňovala týrané koně, ale manželství se jí...

Byt pro mladý pár a psa měl štěstí. Odvážné nápady z něj udělaly palác

Byt stojí v centru Sao Paula, největšího a nejbohatšího města Brazílie.

Architektonická kancelář Pascali Semerdjian přestavěla byt v brazilském Sao Paulu. Bydlí v něm mladá dvojice vášnivých...

Malou dřevostavbu si řezbář vyrobil za tři měsíce, má jen dvoje dveře

Dřevostavbu si majitel postavil za tři měsíce.

Ne, není to tradiční dům. Nemá sousedy ani klasické místnosti. Dveře spočítáte velmi rychle. Jsou jen dvoje, vchodové a...

Další z rubriky

Dům, jehož pomyslné srdce tvoří atrium. Je to druhý obývací pokoj

Atrium nabízí příjemný odpočivný prostor včetně letní kuchyně.

Navrhnout dům, který nabídne dostatek prostoru pro setkávání celé rodiny a zároveň poskytne i dnes tak ceněnou...

Postavili si skvělou dřevostavbu s jezírkem. Topí elektrickými fóliemi

Koupací jezírko plánují dokončit letos. Je dostatečně velké a doplněné...

Občas je dobré nenechat se svést stereotypy. Na opačném konci pozemku (tedy ne u cesty jako sousedé) možná budete mít...

Geniální Steve Jobs ovlivnil architekturu slavného studia Pixar

Nedaleko za hlídanou branou vjezdu je v nadživotní velikosti slavná lampa...

Studio počítačových animací Pixar se stalo světovým fenoménem nejen díky digitalizaci filmové tvorby, sbírce Oscarů a...

Najdete na iDNES.cz