Úterý 1. prosince 2020, svátek má Iva
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 1. prosince 2020 Iva

Putin dělá jenom to, co od něj očekává ruský národ, míní politolog

  21:15
Kořeny aktuálních bouřlivých událostí na Krymu sahají mnohem hlouběji do historie. Poloostrov v Černém moři není pro Rusy jen strategickým bodem. "Pro Rusko je Krym klíčový symbol, jde o konstitutivní téma ruské státnosti," říká pro iDNES.cz politolog a historik z Masarykovy univerzity Jan Holzer.

Ruský prezident Vladimir Putin promluvil o ukrajinské krizi na tiskové konferenci ve své rezidenci nedaleko Moskvy (4. března 2014). | foto: Reuters

Jaká jsou východiska nutná k pochopení stávající krize na Ukrajině?
Zdroje pochopení celé situace jsou ve vnitřní dynamice jak ukrajinské, tak ruské politiky. Chování Ruska, a koneckonců i všech dalších aktérů, je totiž primárně motivováno vnitřní politikou. I Putinův režim se zkrátka musí nějakým způsobem zodpovídat ruské společnosti, musí s ní nějak komunikovat. To, co nyní Putin dělá, je z velké části určeno ruskou společností, z jejíž strany předpokládá pozitivní odezvu.

A upřímně řečeno, Západ na tom není jinak. Západní postoje jsou zase především motivovány odpovědností západních elit vůči vlastním voličům. Je to hra o zájmy a preference, hodnoty, o způsob legitimace rozhodnutí tváří v tvář vlastním voličům.

Favorit Putin

Popularita prezidenta Vladimira Putina v ruské společnosti se už druhý týden drží na bezmála rekordní úrovni. Potvrzují to výsledky průzkumu agentury VCIOM, o nichž ve čtvrtek informovala ruská média.

Podle výsledků průzkumu schvaluje Putinovu činnost ve funkci hlavy státu 67,8 procenta Rusů. Podle analýz sociologů je příčinou vysoké popularity šéfa Kremlu politika vůči Ukrajině a zejména podpora ruské menšiny na Krymu.

Zdroj: ČTK

Je možné, že by se situace vyvíjela jinak, kdyby v čele Ruska nestál Vladimir Putin, ale jiná osoba?
Osobně se nedomnívám, že kdyby prezidentem nebyl Putin, chovalo by se Rusko zcela jinak. Vyjděme z toho, že se jedná o autoritativní režim, v němž je osoba lídra typicky důležitá. Takovýto lídr legitimizuje své kroky tím, že se opírá o mentalitu převažující části dané společnosti. Jistě, je možné, že by k této krizi vůbec nedošlo, kdyby v čele Ruska nestál Putin, ale to je už čistě spekulativní rovina.

Chcete tím říct, že kroky Kremlu jsou opřeny o jakési přesvědčení většinové části ruské společnosti?
Přikláním se k tomu, že Putinovo chování vyjadřuje určité přirozené směřování Ruska. Tamní autoritativní elity tíhnou v zásadě k symbióze s většinovým názorem společnosti, že ruský stát má určitá práva i ve svém blízkém příhraničí a musí si je hlídat. Přesvědčení, že existují jisté povinnosti vůči ruskojazyčnému obyvatelstvu, byť v tuto chvíli není začleněno v rámci Ruské federace. To jsou v zásadě kánony, kterým, ať je v čele Putin nebo kdokoliv jiný, musí být vyhověno.

Kde se ovšem bere ona touha Rusů po silném, autoritativním lídrovi? Dalo by se čekat, že po desetiletích totalitní vlády by měli spíše tíhnout k liberálněji smýšlejícím vůdcům.
Je to výsledek reflexe ruské společnosti období 90. let, tedy Jelcinovy éry, která, jakkoli se jednalo v podstatě o demokratickou formu vládnutí, silně znechutila velkou část ruské společnosti. A ruská společnost na to jasně odpověděla přitakáním autoritativnímu obratu. Lidé zkrátka řekli, že takový nepořádek v zemi už nechtějí. Požadovali, aby politické elity razantněji vyjadřovaly jednak ruské zájmy navenek, na straně druhé pak obnovily moc státu i směrem dovnitř.  A takhle to funguje už pomalu patnáctý rok.

V symbolické debatě o Krym tahají Ukrajinci za kratší konec

Jaké jsou historické kořeny současného dění na Krymském poloostrově?
Ve chvíli, kdy se začal v polovině 16. století utvářet moderní ruský stát, vznikal v zásadě jako stát vnitrozemský, bez přístupu k moři. Možných směrů expanze, jak se stát námořní velmocí, se tehdy nabízelo hned několik. Jedním z nich byl jižní směr k Azovskému a Černému moři. Expanze tímto směrem je nedílně spjata s budováním pozice Ruska jako námořní velmoci, která snila o tom mít pod kontrolou proslulé úžiny Bospor a Dardanely a ve výsledku přístup do Středozemního moře.

Historickou kapitolou, v níž posléze jasně zaznívá slovo Krym, jsou roky 1853 až 1856, tedy krymská válka. Právě díky tehdejšímu konfliktu se stal Krym pro Rusko klíčovým symbolem budování ruské státnosti a ruských imperiálních ambic. Tato skutečnost je srozumitelná pro každého Rusa. Jedná se o velké, řekl bych přímo konstitutivní téma ruské státnosti.

Je Krym natolik klíčovým symbolem i pro Ukrajince? Spojuje jej také Ukrajina s prvopočátky své státnosti?
Pro Rusy je Krym symbol, pro Ukrajince již méně. Formování moderní ukrajinské státnosti bylo mnohem komplikovanějším a nejednoznačnějším procesem než v případě Ruska. Mluvit tak o ukrajinském státu a říci, co do něj patří, jaké jsou jeho konstitutivní elementy, zdali je jeho součástí například Krym, je mnohem složitější.

Navíc tradiční obyvatelstvo Krymu není slovanské. Tím byli krymští Tataři, takže situace není jednoznačná ani etnicky. Pochopitelně jsou historické události, které by ten vztah mezi Ukrajinou a Krymem mohly dokumetovat, ale nemá to pro Ukrajinu onu symbolickou hodnotu. V symbolické debatě o Krym tahají Ukrajinci za kratší konec než Rusové. Krym je pro Rusy určitě emočně důležitější než pro Ukrajince.

Proč tedy tehdejší sovětský vůdce Nikita Chruščov daroval Krym před
60 lety Ukrajině, je-li pro Rusy natolik klíčovým symbolem?

Onen akt z roku 1954, kdy Chruščov předal Krym do teritoria Ukrajinské sovětské socialistické republiky, byl pouze aktem formálním. Šlo o akt představitele sovětské moci, který tak činí spíše symbolicky, jako připomínku 300 let staré Perejaslavské dohody, tradičně interpretované jako připojení Ukrajiny k Rusku. Krym s tím, upřímně řečeno, nemá moc společného. Podstatné je především sebechápání Sovětského svazu jeho elitami v 50. letech 20. století.

Fotogalerie

Jaký je v tom rozdíl oproti současnosti?
Tehdejší sovětské elity nepracovaly v nacionálních kategoriích typu Ukrajina, Rusko a podobně. Chruščov se jako sovětský vůdce prostě choval tak, že mu patří celý Sovětský svaz. To, co dělalo sovětský stát jednolitou entitou, nebyly historické mentality, ale sovětský režim a bratrství jeho národů, tedy ideologie.

V tomto smyslu se zkrátka jednalo o bratrský dar komunistického lídra lidu jedné z patnácti svazových republik, jenž neměl žádný geopolitický nebo mocensko-politický rozměr. Bylo to prostě gesto. V tu chvíli nikdo nepředpokládal, že by Sovětský svaz neměl přetrvat na věky věkoucí a že jednou z toho vznikne jakýkoli problém, ať už teritoriální, natož mezinárodní.

Dění na Ukrajině je připomínkou, že každý sleduje své zájmy

Aktuální dění na Krymu bývá často přirovnáváno k okupaci Československa v roce 1968. Je to na místě?
Československo roku 1968 je v tomto případě zcela irelevantní, odlišností je celá řada. V roce 1968 šlo o ideologické důvody, v Československu se odehrával projekt narušující monolitičnost komunistického bloku, a to sovětská moc nemohla dovolit.

Dnes je situace odlišná, Rusko už není totalitní, ale autoritativní režim. Nicméně zůstaly ony imperiální potřeby. Jak už jsem říkal, politické elity jsou povinny nějakým způsobem reagovat na to, jaké jsou požadavky většinové společnosti. A musíme si přiznat, že velká část Rusů prostě preferuje, aby Rusko bylo silné a sílu vidí v oněch tradičních, silových nástrojích.

Západ často argumentuje, že takový silový postup je ale porušováním mezinárodního práva.
Je třeba si říci, že neexistuje žádný přirozený stav mezinárodních vztahů. To je jenom iluze posledních let po devětaosmdesátém roce, že jsme dospěli do jakéhosi přirozeného stavu, garantovaného univerzální lidskoprávní rétorikou. To, co se nyní děje na Ukrajině, je prostě realistickou připomínkou toho, že různí političtí aktéři mají tendenci narušovat rovnováhu a hledat novou, pro ně výhodnější pozici.

Jan Holzer

Hlavním působištěm politologa a historika prof. PhDr. Jana Holzera, Ph.D. je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Zaměřuje se na problematiku postkomunistických politických režimů, zejména Ruska a postsovětských republik, nebo teorii nedemokratických režimů.

Na podzim roku 2012 byl jmenován profesorem.

Nelze si nevšimnout velké role, jíž v řešení aktuální krize na Ukrajině sehrává Polsko. Jaké cíle tím Varšava sleduje?
Polsko je tradiční aktér v teritoriálním prostoru dnešní Ukrajiny. Pro Poláky bylo toto teritorium důležité pro budování jejich vlastní státnosti. Současné teritoriální vymezení polského státu je velmi mladé, tradičně totiž byla polská státnost spjata mnohem více s prostorem dál na východ. Pro významnou část polské společnosti je tak to, co se děje na Ukrajině, integrální součástí jejich politické identity a jejich politického uvažování. I pro obyčejného polského občana je to, co se děje na Ukrajině, důležité. Je to moment, který polské elity nemohou ignorovat.

Byly to však současné vládnoucí elity kolem premiéra Donalda Tuska, které ještě nedávno brojily proti tesknění po východních územích.
Z dnešního pohledu je poněkud paradoxem, že ministr zahraničí Radoslaw Sikorski opakovaně nabádal, aby se Polsko zbavilo oné přítěže až mesiášského vidění své role na východě. Právě Sikorski apeloval na budování polské pozice v Evropě, třeba na posílení vztahů s Německem, za což schytal od tradičněji orientované, s Kaczynským spjaté politické reprezentace řadu kritik. Nicméně i Sikorski ve chvíli, kdy se situace na Ukrajině zdramatizovala, pochopitelně začal jednat tak, jak od něj očekává podstatná část polských voličů.

V neposlední řadě samozřejmě hraje také o lepší pozici Polska v rámci Evropské unie, Polska jako nenahraditelného aktéra v procesu budování východní politiky unie. Jinak řečeno, Poláci mají na Ukrajině své zájmy stejně jako Rusové, ale pochopitelně jsou jiná váhová kategorie. Určité postupy si prostě nemohou dovolit.

Historie Krymu. Od nadvlády Tatarů po Chruščova a rozpad SSSR:

Autoři: ,
  • Nejčtenější

Česko ve 3. stupni: hospody do 22:00, boty v karanténě, kadeřník s omezením

Ministerstvo průmyslu a obchodu doplnilo upřesnění k chodu protiepidemického systému, kterými by se měl řídit provoz...

Zákazům navzdory. Hospoda v Praze přivítala štamgasty, zasahovala policie

Pražská restaurace Šeberák se ve čtvrtek otevřela zákazníkům. Úplně jako za časů před koronavirovými opatřeními,...

Obchody, restaurace i služby se otevřou od 3. prosince. Znovu i v neděli

Od čtvrtka 3. prosince se otevřou všechny obchody, restaurace i služby, které jsou nyní uzavřené kvůli opatřením proti...

Z okna kladenské školy vypadla patnáctiletá dívka, zraněním podlehla

Při pádu z okna kladenské školy v Moskevské ulici ráno zemřela mladistvá dívka, podle prvních informací žákyně 9....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Cizinci vtrhli na nákupy bez košíků a roušek, pravidla vysvětlovala policie

Hlídky státní i městské policie zasahovaly v pondělí navečer v plzeňském Kauflandu, kam vtrhlo několik desítek cizinců...

TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled

Premium Od 3 190 do 62 990 korun. Všechny zobrazovací technologie, všechny televizní operační systémy a jedenáct vybraných...

Jak vydržet v ledové vodě? Finta je jednoduchá, popisují otužilci

Premium Klepat se zimou tak, že si nedokážete zavázat ani tkaničky u bot, a přitom se tomu smát? I to dokáže koupání v ledové...

Manažer postavil srub uprostřed chráněné oblasti. Tvrdí, že to je posed

Premium Nejprve tvrdil lidem, že je to seník. Když se o jeho stavbu začaly zajímat úřady, prezentoval ji jako posed. Ve...

  • Další z rubriky

Trumpův kontroverzní poradce pro koronavirus rezignoval, čelil kritice

Zvláštní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro koronavirus Scott Atlas rezignoval. Během svého čtyřměsíčního...

Moderna dokončila testy covidové vakcíny. Jako druhá žádá mimořádné nasazení

Vakcína proti covidu-19 americké biotechnologické společnosti Moderna má podle úplných výsledků poslední fáze testů...

Amazonský prales se za jediný rok zmenšil o rozlohu Středočeského kraje

Odlesnění brazilského amazonského deštného pralesa dosáhlo v letošním roce 12letého maxima. Z dat brazilského Národního...

Vítězství Bidena potvrdily i Wisconsin a Arizona, oficiálně má 306 volitelů

Další dvě klíčová bojiště z letošních prezidentských voleb ve Spojených státech vyhlásila oficiální výsledky hlasování...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Svůj nový vztah jsem radši šla ohlásit řediteli, říká zamilovaná Witowská

Premium Její život se letos pořádně otočil. Možná ještě víc, než když předloni bravurně zvládla prezidentskou debatu. Aby měla...

Kapitán je na tahu, bude šach mat, oznámil po líbánkách Pavel své ženě

Psycholožka, terapeut a genetička vybrali na základě testů i DNA mezi více než patnácti sty přihlášenými jednotlivci...

Bahamské úřady zveřejnily příčinu smrti Seana Conneryho

Bahamské úřady zveřejnily oficiální pitevní zprávu k úmrtí herce Seana Conneryho. První a nejdéle sloužící James Bond...

Promoření? Odvážný sen, tragické následky. Stádní imunita funguje jinak

Jak se nejlépe zbavit covidu-19? Už od jara mluvili někteří odborníci o kontroverzní strategii známé jako „promořování“...

Mívám silné sny. A přání se mi plní, říká MOgirl Ria

Chtěla být ajťačkou a díky úsilí si onu profesi i osvojila. „Pak jsem měla ještě malý, druhý sen stát před objektivem...