Neděle 26. ledna 2020, svátek má Zora
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 26. ledna 2020 Zora

Víra, láska, naděje čili mírná Alžběta rozklovaná lidskými supy

  8:38aktualizováno  8:38
Čím déle soubor Dušana D. Pařížka a Davida Jařaba sídlí v pražském Divadle Komedie (účinkuje zde od roku 2002), tím se repertoár souboru politizuje. Co to pro tuhle vyhledávanou scénu znamená, jak se to projevuje, o tom v následující recenzi uvažuje Josef Chuchma, konkrétně nad inscenací hry Ödöna von Horvátha Víra, láska, naděje.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Stanislav Majer a Ivana Uhlířová | foto: Divadlo Komedie - Viktor Kronbauer

Sílící inklinace k politice má v Komedii nejspíš trojí příčinu. Jednou bude vnitřní vývoj uměleckého vedení, které si během let vyzkoušelo a odžilo své "hermetické" záliby a zredukovalo a "očistilo" svoji zprvu vnitřně rozbujelou poetiku, jakkoliv navenek výsledek často působil minimalisticky, skoro fakírsky. Druhou příčinou zřejmě bude existenční situace souboru, jenž sice sklízí kritické i divácké uznání, ale nedostává se mu ze strany pražského magistrátu té finanční podpory, kterou by si podle Pařízka a Jařaba zasloužil – ti srovnávají výši přidělených dotací s obdobnými pražskými scénami a cítí se být poškozováni. A třetí pravděpodobná příčina s tou druhou těsně souvisí a lze ji označit za ztrátu trpělivosti a tolerance Pařízka, Jařaba & spol. vůči stavu tuzemských věcí veřejných.

Zcela zřetelnými, nejhlasitějšími projevy této politizace (a radikalizace) Divadla Komedie byly a jsou hra Davida Jařaba Zajatci (premiéra 4. dubna 2009, režíroval autor), aktualizační inscenace proslulé hry Petera Handkeho Spílání publiku 2010 (premiéra letos 10. září, režie Dušan D. Pařízek) a nejnověji inscenace hry jiného rakouského dramatika – protože v Komedii je stávající sezona označena jako rakouská – Ödöna von Horvátha (1901-1938) Víra, láska, naděje.

Spisovatel Ödön von Horváth

Spisovatel Ödön von Horváth

Člověk člověku vlkem

Původně kostýmní výtvarnice, divadelní grafička a fotografka Kamila Polívková (1975) ve své první, loňské režii v Komedii, v adaptaci románu Němce Thomase Brussiga Hrdinové jako my, promlouvá k české přítomnosti nepřímo, prostřednictvím monologu někdejšího příslušníka východoněmecké bezpečnostní služby Stasi. Inscenace je vážným, ironií i groteskou maskovaným příspěvkem k diskusím o účtování s komunistickou minulostí.

O hře

Ödön von Horváth
VÍRA, LÁSKA, NADĚJE

Překlad Valeria Sochorovská. Režie Kamila Polívková, výprava Kamila Polívková a Pavel Borák, hudba: Ondřej Švandrlík, dramaturgie Viktorie Knotková.

Hrají: Martin Finger, Stanislav Majer, Kajetán Písařovic, Dana Poláková, Jiří Štrébl, Ivana Uhlířová, Petr Vaněk, Ježek a čížek, Magdalena Komárová.

Divadlo Komedie, Praha

(http://www.prakomdiv.cz

Scénické uchopení von Horváthovy hry se cele a razantně obrací k aktuálnímu dnešku, i když představení explicitně nehovoří o nynějších českých reáliích a má obecnější "dostřel". Horváth hru napsal roku 1932, v čase velké hospodářské krize, hluboké deprese a vzmáhající se inklinace k radikalismu. Civilizační slupka pukala, v lidech se s novou silou probouzela k akci pudovost. Kamila Polívková má ambici ukázat tuto třaskavou konstelaci dílem v její obecné platnosti, a to se jí daří - díky scénografické oproštěnosti (jedinou kulisou je přes jeviště diagonálně běžící masivní plot složený ze železných segmentů) a redukci jednání a rozložení postav až na modelovou konstrukci. Kromě dvou – ústředních – figur se žádná další nevyvíjí, každý je hotovým prototypem, zapojeným do systému, jenž nemá s druhým člověkem slitování. Polívková má ovšem i ambici nasunout, napasovat tyto obecné, historií již prověřené mechanismy na naši aktuální přítomnost, a v této rovině pro mě její inscenace vyznívá jako hlučné, ale míjející gesto.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Martin Finger, Ivana Uhlířová, Petr Vaněk, Jiří Štrébl

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Martin Finger, Ivana Uhlířová, Petr Vaněk, Jiří Štrébl

Herečka a její život

Do středu dění, do soukolí sociální a psychologické mlýnice je vhozena mladá žena Alžběta. Nedaří se jí, zadlužila se, není schopna peníze splácet, získá sice práci, ale je z ní vyhozena. Sblíží se s Policistou. Zprvu se zdá, že ranaře láska polidštila, avšak ochránce zákona ze vztahu vycouvá, jakmile by jej známost s podivínkou mohla uvést v kariérní nepříjemnost. Je-li vůbec možné pro Alžbětu udržet si hrdost, pak za cenu odchodu z takového světa. Víra, láska, naděje je tedy v Komedii postavena coby sociální drama, respektive sociálně-politické drama, neboť Soudce ztéká i politickou dráhu a při předvolební kampani slibuje vytlačení nepřizpůsobivých občanů do bezpečné zóny, kde o ně bude "řádně" postaráno. V těchto okamžicích inscenace přímočaře reaguje na nedávné populistické úmysly činitelů pražského magistrátu ohledně "vyčištění" středu metropole od bezdomovců nebo na jarní "hlídkové" aktivity Věcí veřejných.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Stanislav Majer a Martin Finger

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Stanislav Majer a Martin Finger

Aktuální realistickou strunu o to víc rozezvučí výstup členů divadla lidí bez domova Ježek a čížek, kteří při Soudcově výstupu postupně vstávají ze svých míst v hledišti a dostávají se s ním do konfliktu. Bezdomovečtí herci vykřikují věty opřené o své vlastní autentické osudy, které jsou u každého tohoto účinkujícího ve zkratce načrtnuty v programu k inscenaci. Ale nejdelší z těchto životopisně-informačních odstavců v programu náleží Ivaně Uhlířové, kmenové herečce Divadla komedie, která ztělesnila roli Alžběty. Můžeme vyčíst, že Uhlířová (nar. 1980) prošla od svého absolutoria Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (1998) drsnou životní anabází včetně bezdomoveckých epizod. Zatímco ovšem u členů souboru Ježek a čížek jsou doplňující, autenticitu stvrzující informace zajímavé a funkční, u Ivany Uhlířové to jednoznačné není; je už uznávanou profesionálkou a míra přesvědčivosti výkonu (jakékoliv) takové herečky vůbec nemusí záviset na tom, zda ve svém osobním životě strádala obdobně, jako nyní trpí na jevišti coby určitá postava. (Ostatně herečka a pěvkyně Soňa Červená odpovídala v minulých dnech, v souvislosti s premiérou Čapkovy Věci Makropulos v Národním divadle Praha, že své osobní problémy nikdy nepromítá do role, že na jeviště výhradně ztělesňuje postavu, kterou studovala.)

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - členové souboru Ježek a čížek

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - členové souboru Ježek a čížek

Ivana Uhlířová nadto nepotřebuje zveřejnění svých osobní patálií coby oporu pro svůj výkon, nemusíme brát ohledy a dělat pardony kvůli její nelehké soukromé minulosti. Předvádí výkon excelentní, možná jím bude kandidovat na nějakou tu hereckou cenu roku, ale pro spravedlnost dodejme, že je to logické a kontinuální pokračování její herecké dráhy, že to není zjevení, nýbrž průběžné umělecké zhodnocení. Její postava, pochopitelně v souhře s ostatními členy souboru, hmatatelně a naléhavě dává pocítit ten beznadějný stav cizoty a opuštěnosti mezi dravci. Policajtův příklon k Alžbětě a posléze odtah od ní podává Stanislav Majer s velikou odstíněností, která stav Alžbětiny nepatřičnosti dále prohlubuje. Alžběta v podání Ivany Uhlířová je expresivně a přitom uvěřitelně podanou obranou ponížených a uražených, zřídkakdy na českých jevištích nějaká postava vyvolává tolik soucitu. V tomto bodě je Víra, láska, naděje inscenací absolutní.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Stanislav Majer a Ivana Uhlířová

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Stanislav Majer a Ivana Uhlířová

Deklarace postojů

Je tu však něco, co mi s těmi vrcholnými okamžiky a záchvěvy v inscenaci Kamily Polívkové nehraje – a to právě ona apelativní natočenost k domácí politické scéně. Nebo přesněji: zatím ne zrovna plodný vliv této apelativnosti na herecký projev a inscenační přesvědčivost souboru. Jedna věc je umělecké, potažmo občanské angažmá, které tím soubor projevuje, druhá věc však to, že jakmile herci v Komedii začnou doslova i v přeneseném smyslu křičet směrem k publiku, ať v Handkeho "Spílání" nebo nyní ve von Horváthově Víře, lásce, naději, vytrácí se pro mě to, co ustavilo jejich výjimečnou pozici mezi (minimálně) pražskými scénami – průrazná jemnost významů. Když se v závěrečném obraze Víry, lásky, naděje celá ta skvadra syčáků v čele se Soudcem (Jiří Štrébl) šklebí do zástupu potenciálních voličů a pomyslných objektivů a přitom Alžbětu zbavují života, je to krajně vyostřená karikatura, v níž se projevuje nejen nabroušenost tvůrců, ale také – paradoxně – pootočení inscenační tváře souboru do gest, v nichž ztrácí svou jedinečnost a jen ilustruje a křečovitě deklaruje postoj.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Petr Vaněk

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje - Petr Vaněk

Divadlo Komedie, respektive soubor v něm působící, se vyvíjí k něčemu, co může znamenat jeho zánik v dosavadní podobě. Intendant Dušan D. Pařízek opakovaně tvrdí, že jestliže peněz nebude víc, než je teď, že své v pořadí třetí grantové čtyřletí soubor v Komedii již nedotáhne do konce a sezonou 2011/2012 jej předčasně uzavře. Mám takový dojem, že mluví-li Pařízek o jakémsi spění k předčasnému konci, že i inscenačně se začíná Divadlo Komedie velmi pozvolna, tiše, ale přece naklánět k naplnění možností, která tahle tvůrčí konstelace má.

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje -Martin Finger, Petr Vaněk, Ivana Uhlířová, Jiří Štrébl, Dana Poláková

Ödön von Horváth: Víra, láska, naděje -Martin Finger, Petr Vaněk, Ivana Uhlířová, Jiří Štrébl, Dana Poláková

Autor: Kavárna

Na jihu Francie roste islamismus a strach, říká bloger Kechlibar

  • Nejčtenější

Ve Wu-chanu lidé kolabují v ulicích. Nová nemocnice musí stát do šesti dnů

Lidé omdlévající na ulici, přeplněné nemocnice a těla zesnulých ležící na chodbách. Kvůli nebezpečnému koronaviru už v...

Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera, bylo mu 72 let

V nedožitých 73 letech zemřel předseda Senátu a člen ODS Jaroslav Kubera. V letech 1994–2018 stál coby starosta a...

Kubera zkolaboval v kanceláři, zemřel po převozu na urgentní příjem

Předseda Senátu Jaroslav Kubera zemřel v pondělí dopoledne. Politikovi se podle zdroje MF DNES udělalo nevolno v...

Ve Vejprtech vzplál domov pro mentálně postižené. Osm lidí zemřelo

Při tragickém požáru v neděli ráno ve Vejprtech na Chomutovsku v domově pro lidi s mentálním postižením zemřelo osm...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček se po třinácti letech rozvádí

Manželství místopředsedy vlády, ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka končí. „Ano, mohu potvrdit, že jsme společně s...

Premium

Do dvou let se ukáže neudržitelnost elektroaut, říká bývalý šéf Škoda Auto

Vadili jsme hlavně značce Volkswagen, když jsme postavili Octavii proti Golfu, říká v rozhovoru pro LN Vratislav...

Premium

Parkování zadarmo díky fíglu. Stačí si připlatit za vlastní espézetku

Češi parkující v centru Prahy na takzvaných modrých zónách zkoušejí fígl, jak nezaplatit za parkovné svého auta ani...

Premium

Proč vyhraje vodík. Vynálezce Tůma má o budoucnosti automobilů jasno

Už před dvaceti lety se projel vodíkovým autem, kterým chtějí Japonci na letošní olympiádě v Tokiu propagovat...

  • Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Pussyriotismu zdar. Babiš nebo Zemanovci?

Dávka angažované poezie. Nápad na byznys s politickým deštěm. Hledání odpovědi na otázku: Kdo je horší? To jsou témata...

ZÁPISNÍK: Panika o českých volbách a sex v Japonsku

Cizinci se divili, proč Češi šílí kvůli volbám. Vzpomínky na válku. Málo sexu u Japonců podle The Washington Post....

Příloha MF DNES Kavárna se vrací, vychází ve velkém formátu

Po prázdninové přestávce se vrací tradiční příloha Kavárna do sobotního vydání deníku MF DNES. Příloha zabývající se...

ZÁPISNÍK. Miss America a vůdkyně Bobo. Papež poskytl interview

Hrozné, Miss America je mohemedánka. Pinožení u klausistů. Proč na rozdíl od Němců odsuzujeme velkou koalici. Rozhovor...

NAPSAL SÁM ŽIVOT: Mladá maminka už potřetí bojuje s rakovinou
NAPSAL SÁM ŽIVOT: Mladá maminka už potřetí bojuje s rakovinou

Před třemi lety se Janě Ryšánkové obrátil život naruby. Byla v pátém měsíci těhotenství, když jí lékaři oznámili, že má rakovinu v pokročilém stádiu.

Najdete na iDNES.cz