Soutěž:

Tipujte nejlepší střelce biatlonové sezony


Hledáme nejlepší střelce mezi českými biatlonisty ve Světovém poháru 2017/18. Tipuje se bez rozdílu pohlaví, hledáme absolutně nejlépe střílejícího reprezentanta či reprezentantku.
Soutěž má deset kol a jednu finálovou hru:
Speciální kolo = zlatá trefa (ohodnocená trojnásobným počtem bodů)
1.-9. kolo = jednotlivé podniky Světového poháru
Finálová hra = součet bodů za deset kol

Termíny:
Hraje se od 15. listopadu do 25. března. Každé dílčí kolo má uzávěrku pro zasílání tipů ve chvíli startu prvního závodu podniku. Zlatá trefa je otevřena do začátku 3. podniku SP, čtenáři tedy mají šanci zhodnotit vyhlídky jednotlivých závodníků.

Co se tipuje:
a) V každém kole čtenáři tipují, kdo z reprezentantů bude ve střelbě nejúspěšnější (tzn. bude mít nejlepší percentuální úspěšnost).
b) Zároveň musí tipnout, jakou bude mít úspěšnost (v procentech).

Princip tipování:
Soutěžící si vybírají z předem zadaného seznamu českých reprezentantů. Aby byl biatlonista hodnocen, musí nastoupit aspoň ke dvěma závodům v daném podniku (v případě zlaté trefy alespoň ke 40 procentům závodů v sezoně). Odhad percentuální úspěšnosti napíše soutěžící s přesností na celá procenta do textového pole.

Vyhodnocení:
V každém dílčím kole vyhrává soutěžící, který uhodne nejlepšího střelce a zároveň se nejvíce přiblíží jeho percentuální úspěšnosti. Desetinná čísla se zaokrouhlují do čtyřky dolů, od pětky nahoru. Percentuální úspěšnost je pomocným kritériem, hlavním úkolem je správně tipnout nejlepšího střelce. Tři nejlepší tipující z každého kola získají dílčí ceny.

Bodování:
Každý soutěžící, který uhodl nejlepšího střelce, získá jeden bod do dlouhodobé soutěže. V případě zlaté trefy za správně tipovaného nejlepšího střelce sezony se získávají 3 body. Pokud čtenářem tipovaný vítěz skončí v reálu na druhém místě, získá čtenář 2 body; za třetí místo bude analogicky hodnocen 1 bodem.

Vyhodnocení za celou sezonu:
Celkovým vítězem tipovačky se stává soutěžící, který získal nejvíce bodů za tipy z dílčích kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje tip celosezonní percentuální úspěšnosti ze zlaté trefy. V takovém případě se následně porovná odchylka od střelecké úspěšnosti toho biatlonisty, kterého dotyčný soutěžící tipoval jako vítěze a jeho skutečného výsledku.
Úplná pravidla soutěže zde