BonusWeb Game Competition

  4:00aktualizováno  13. září 3:12
Největší český herní server BonusWeb a jeho portál věnovaný volně šířitelným titulům Plné hry.cz vyhlašují společně soutěž pro české a slovenské amatérské vývojáře ve tvorbě reklamní počítačové hry. Hlavní cena 10 000 Kč.

Největší český herní server BonusWeb a jeho portál věnovaný volně šířitelným titulům Plné hry.cz vyhlašují společně soutěž pro české a slovenské amatérské vývojáře ve tvorbě reklamní počítačové hry určené k propagaci těchto stránek. Soutěž BonusWeb Game Competition je dotována celkem 17 000 korunami, vítěz si odnese rovných 10 000. Soutěž je zahájena dnešním dnem, přičemž uzávěrka přijatých titulů je 30. 9. 2004 ve 24:00. Posléze přihlášené hry zhodnotí odborná porota složená z redaktorů serverů Plné hry a BonusWeb. Soutěž neklade žádná omezení na žánr, styl zpracování, herní systém či vývojářský nástroj, v němž bude hra tvořena: zajímá nás jen a jen čistá herní kvalita. BonusWeb Game Competition se řídí soutěžním řádem, jenž se nachází v plné podobě pod tímto odstavcem a je též ke stažení v textové podobě odsud.

Pozor, změna! Všichni, kdo jste poslali své projekty na e-mailovou adresu plnehry@bonusweb.cz, pošlete je prosím ZNOVU na e-mail TOMAS.KRAJCA@IDNES.CZ. Omlouváme se za způsobené potíže související se změnami e-mailů ve firmě, které jsme nemohli při vyhlášení předvídat...

Pravidla BonusWeb Game Competition

I.
Obecná ustanovení
1.Soutěž "BonusWeb Game Competition" (dále také jen „soutěž“) je určena amatérským vývojářům počítačových her.
2.Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle níže stanoveným způsobem program - počítačovou hru. Hry budou zasílány buď e-mailem na adresu: plnehry@bonusweb.cz, přičemž v textu e-mailu autor uvede své jméno, příjmení, datum narození a bydliště, nebo doručeny poštou či osobně na adresu "Redakce BonusWeb, Vinohradská 10, Praha 2, 120 00" na CD či jiném vhodném nosiči (disketa, ZIP apod.) kde budou v doprovodném dopise uvedeny výše specifikované údaje a e-mailová adresa účastníka a který bude účastníkem podepsán.
3.Organizátorem soutěže je obchodní společnost MAFRA, a.s., se sídlem Na Příkopě 988, Praha 1, PSČ 111 21, IČ: 45313351, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B/1328 (dále jen „MAFRA“).
4.Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci MAFRA.
5.MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
6.Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
7.Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
8.Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. MAFRA je však oprávněna vyřadit ze soutěže zaslané počítačové hry, které:
a)budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel hry,
b)budou porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
c)nebudou zaslány způsobem uvedeným v odst. 2,
d)mohly by poškodit pověst či dobré jméno MAFRA anebo jejích produktů,
e)již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
f)k nimž by nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách..
g)které budou v rozporu s těmito pravidly,
h)které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
9.Výhry nad 10.000,- Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

II.
Základní mechanismus soutěže
1.Soutěž bude probíhat od 1.7. do 30.9.2004. Úkolem soutěžících je vytvořit počítačovou hru pro server BonusWeb a to hru pro počítače PC nebo Apple ..Podmínkou je tématická spjatost se serverem BonusWeb (pojatá dle libovůle autorů) a umístění reklamní obrazovky s logem BonusWebu na začátek hry nebo na obrazovku během hry. Hra může být libovolného žánru, libovolného zpracování, tvořená pomocí libovolného vývojářského nástroje, v českém nebo slovenském jazyce (angličtina možná, není podmínkou), její velikost není omezena. Musí být spustitelná a funkční, musí obsahovat alespoň stručný manuál. Logo BonusWeb je ke stažení na adrese: transparentní, na bílem pozadí, na černém pozadí.
2.Po ukončení termínu a uzavření soutěže všechny přihlášené hry ohodnotí odborná porota složená z redaktorů serverů Plné hry a BonusWeb. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 31.10. 2004.
3.Porota určí pořadí na prvních třech místech. Vítěz (vítězný tým) hlavní ceny získá 10.000 Kč, druhý v pořadí 5.000 Kč, třetí 2000 Kč. MAFRA je oprávněna vázat definitivní rozhodnutí o vítězi na to, že vybraný potencionální vítěz podepíše písemné prohlášení o tom, že jsou splněny podmínky dané těmito pravidly týkající se vítězné hry.
4.Všechny přihlášené hry budou po ukončení soutěže vystaveny jakožto freeware na serveru BonusWeb.cz. a www.plnehry.cz s uvedením pořadí v soutěži.

III.
Předání výher
1.Vybrané vítězekontaktuje MAFRA prostřednictvím e-mailu.
2.Ceny vítězům předá MAFRA po předchozí dohodě v provozovně MAFRA, Vinohradská 365/10, Praha 2. Pokud si vítěz výhru osobně nevyzvedne do 21 dnů po dni, kdy mu byla zaslána informace, výhra propadá.
3.Vítězi mladšímu 18 let bude výhra předána pouze po písemném souhlasu jeho zákonného zástupce.

IV.
Ostatní ujednání

1.Do soutěže mohou být přihlášeny pouze hry původní, které budou autorovým vlastním duševním výtvorem a k nimž bude autor oprávněn udělit licenci ve smyslu těchto pravidel. Zasláním hry (byť i jiným než v těchto pravidlech stanoveným způsobem) účastník zároveň akceptuje tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
2.Účastí v soutěži uděluje účastník MAFRA ohledně jím přihlášené hry bezúplatně licenci k této hře, ke všem způsobům jejího užití (jak komerčnímu tak nekomerčnímu) a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. MAFRA je oprávněna počítačovou hru upravovat a měnit, spojit s jiným dílem anebo ji zařadit do díla souborného. Licence ke hrám, které se umístí na prvních třech místech, je poskytována úplatně za úplatu uvedenou v čl. II. odst. 3. Licence je poskytována jako nevýhradní.
3.Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho jméno, příjmení a adresa byly použity pro účely propagace společnosti MAFRA, jejích produktů nebo propagace či sdělování výsledků BonusWeb Game Competitiona to zejména zveřejněním na webových stránkách serverů rodiny idnes.cz a v ostatních médiích (tisk, rozhlasové a televizní vysílání), formou šíření reklamních spotů apod. Zároveň účastník soutěže souhlasí s tím, že v souvislosti se soutěží mohou být pořízeny a zveřejněny také jeho podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy.
4.Okamžikem přihlášení do soutěže účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů společností MAFRA, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti MAFRA. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje účastník soutěže na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů, jakož i další práva dle ustanovení §21 zák. č. 101/2000 Sb.
Autor:
 
Témata: Apple

Nejčtenější

Další z rubriky

Germánské webovky: Travian a OGame

webovky3_poster

Ještě jsme zde. Z původně plánovaného týdeníku rozebírajícího necelý tucet signifikantních webových her poslední dekády...

Osada – interaktivní klip od autorů Machinaria

Osada

Mix trampů a Divokého západu šokuje svou vytříbeností.

Smrt mladíka vážícího 160 kilogramů mohou mít na svědomí videohry

Neurony

Letošní červen byl osudný pro třiadvacetiletého Francise Haydocka z britského Birminghamu. Mladík zemřel po náhlém...

Najdete na iDNES.cz