Michael Jerovenko 

Státní příslušnost: Rusko
Pozice: rozhodčí