Daniel Waernmark 

Státní příslušnost: Švédsko
Pozice: rozhodčí

Reprezentace