Přehled o sociálním zabezpečení podáváte, i když máte nulové příjmy

aktualizováno 
Pokud jste alespoň část roku podnikali, máte povinnost podat přehled správě sociálního zabezpečení, a to i v případě, že vaše příjmy byly nulové.
Správě sociálního zabezpečení platíte pojistné, abyste jednou dostali penzi. Platit musí pracující i důchodci.

Správě sociálního zabezpečení platíte pojistné, abyste jednou dostali penzi. Platit musí pracující i důchodci. | foto: Profimedia.cz

Přehled o příjmech a výdajích podávají ti, kdo si vydělávají jako takzvané OSVČ (mezi osoby samostatně výdělečně činné totiž nepatří jen podnikatelé na živnostenský list, ale třeba i advokáti, lékaři a jiní, podnikající podle zvláštních předpisů). A za rok 2009 jej letos poprvé musí podat také lidé, kteří vykonávají uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost. Třeba dostávají honoráře za články či vystoupení v televizi.

První strana přehledu

1. Identifikace osoby: Vše dle občanského průkazu, variabilní symbol je číslo, které vám přidělila správa sociálního zabezpečení.

model

Jana Malá je zaměstnaná, její mzda je 15 tisíc korun hrubého měsíčně (180 tisíc za rok), k tomu si přivydělává jako živnostnice. Za loňský rok byly její příjmy z podnikání 144 tisíc korun. Uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 procent.

2. Údaje o činnosti:
Řádek 9: Když máte kromě podnikatelských příjmů i peníze ze zaměstnání nebo jste třeba důchodce, na rodičovské, jste takzvaný "podnikatel vedlejší" a označíte to zde.

Řádky 10 až 15: Jsou popsány dostatečně návodně, pouze zaškrtáváte ano či ne.

3. Vedlejší činnost:
Řádky 16 až 20:
Pokud jste uvedli, že vaše samostatná výdělečná činnost byla vedlejší, vyplníte zde, ve kterých měsících, a zakřížkujete důvod, proč je vedlejší. V některých případech musíte vedlejší činnost doložit potvrzením. Stáhnete si ho spolu s formulářem. Potvrzení přikládají například studenti.

4. Údaje o daňovém základu:
Řádek 21:
Zapíšete rozdíl mezi příjmy a výdaji ze samostatné výdělečné činnosti. Do výdajů se nezapočítává zaplacené pojistné.
Model: Jana počítá rozdíl 144 000 - 86 400 = 57 600 korun

Řádky 22 a 23: Uvedete měsíce, kdy jste vykonávali výdělečnou činnost hlavní a kdy vedlejší. Započítávají se i měsíce, kdy jste tuto činnost vykonávali třeba jen část měsíce, nebo celé měsíce, kdy jste měli nárok na nemocenskou či mateřskou.
Řádek 24: Hodnotu z řádku 21 vydělíte číslem z řádku 23 a získáte tak průměrný měsíční daňový základ. Pokud nevyjde celé číslo, je možné ho zaokrouhlit na celé koruny nebo uvést se dvěma desetinnými místy.

Model: Jana pracovala na živnostenský list celý rok, daňový základ 57 600 vydělí 12, vyjde jí 4 800 korun.

Řádek 25 a 27: Vyplňují pouze ti, kteří vykonávali v průběhu roku 2009 zároveň samostatnou výdělečnou činnost hlavní i vedlejší. Třeba podnikatelé, kteří byli část roku zaměstnáni.
Řádek 26: Vypočítáte vyměřovací základ - 50 procent daňového základu. Částku z řádku 21 vydělíte dvěma a zaokrouhlíte na koruny nahoru.

Kdo si přivydělává, musí do konce dubna podat přehled o příjmech a výdajích

Pokud jste vykonávali v roce 2009 pouze vedlejší činnost a v tomto řádku vám vyšla částka nižší než 56 532 korun, vyplňte hned do řádků 26 až 29 nulu. Částka 56 532 korun platí na celý rok, v případě, že jste třeba podnikali kratší dobu, snižuje se o 4 711 korun za každý měsíc.

Model: Jana má vyšší daňový základ, než je rozhodná částka 56 532 korun, zapisuje do řádku 26 do kolonky pro vedlejší činnost 28 800 korun.

Řádek 28: Kdo měl podnikání jako hlavní činnost, uvede částku z řádku 26. Pokud je však nižší než 70 668 korun, zapíšete 70 668 korun jako minimální vyměřovací základ. Naopak maximum je 1 130 640 korun.

Podnikatelé "vedlejší" mají minimální vyměřovací základ 28 272 korun. Horní hranicí vyměřovacího základu je i zde částka 1 130 640 korun.

Řádek 29: Pokud se vám zdá vypočtený vyměřovací základ nízký a vy chcete mít v budoucnu vyšší důchod, můžete si základ na tomto řádku zvýšit. Snižovat možné není.
Řádek 30: Když jste byli vedle podnikání i zaměstnáni, uvedete sem vyměřovací základ ze zaměstnání. Najdete ho na potvrzení z práce.
Řádek 31: Sečtěte řádky 29 a 30.
Řádek 32: Když je součet vyměřovacích základů vyšší než 1 130 640 korun, odečtěte od této částky vyměřovací základ ze zaměstnání (řádek 30). Jinak opište řádek 29.

Řádky 33 a 35: Vypočítáte pojistné ve výši 29,2 procent vyměřovacího základu. Hodnotu z řádku 32 vynásobíte číslem 0,292. Částka se zaokrouhluje nahoru. Odečtete zaplacené zálohy (nezapočítává se doplatek pojistného a penále). Se znaménkem minus vám vyjde přeplatek, kladná bude částka, kterou musíte doplatit do osmi dnů od podání přehledu.
Model: Jana měla zálohy 688 korun měsíčně, musí doplatit 154 korun.

FAKTA o Sociálním zabezpečení

Kdo musí řešit: podnikatelé, autoři, zaměstnanci, kteří si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností Kdo nemusí řešit: ti, kdo mají příjmy z pronájmu, a příležitostné příjmy (v daňovém přiznání § 10)
Kde získat formulář:
* na pobočkách okresní správy sociálního zabezpečení
* z webových stránek www.cssz.cz v sekci tiskopisy OSVČ
* použít interaktivní formuláře například na www.idnes.cz/dane
Kdy a kam odevzdat:
* do 30. dubna
* ten, komu zpracovává daňové přiznání poradce, musí to oznámit své pobočce správy sociálního zabezpečení do 30. dubna a termín odevzdání se posune na 30. července 2010
* kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání, musí předložit přehled nejpozději do 2. 8. 2010
* odnést na pobočku
* poslat poštou
* e-podání (elektronický podpis)
* přes datovou schránku
* kdo vykazuje takzvanou činnost vedlejší, musí o tom doložit potvrzení nejpozději do měsíce od podání přehledu (např. studenti)
Dokdy uhradit nedoplatek:
* do osmi kalendářních dnů od podání Přehledu Zálohy na sociální pojištění

Druhá strana přehledu

5. Použití přeplatku:
Pokud vám vyšel přeplatek, vyberete si, jak ho chcete vyplatit. Přijít by vám měl do 30 dnů. Rozpustit ho můžete i do záloh na další období.

Model: Janě vyšel nedoplatek, tuto část nevyplňuje.

1 731 korun

je minimální měsíční záloha pro podnikatele.

6. Výše zálohy na další rok:
Řádek 36: Měsíční vyměřovací základ určíte tak, že hodnotu z řádku 21 vynásobíte číslem 0,5 a vydělíte částkou z řádku 22 a zaokrouhlíte na celé koruny nahoru.

Pro hlavní činnost je minimální měsíční vyměřovací základ 5 928 korun, pro vedlejší 2 371 korun. Maximálně se započítává 94 836 korun.

Řádek 37: Hodnotu z řádku 36 vynásobíte číslem 0,292 a výsledek zaokrouhlíte na koruny nahoru. V roce 2010 je pro hlavní činnost nejnižší záloha na důchodové pojištění 1 731, nejvyšší 27 693 korun. U vedlejší činnosti zaplatíte minimálně 693 korun měsíčně. OSVČ vedlejší, jejíž příjmy po odpočtu výdajů nedosáhly 56 532 korun, píší do řádku 36 a 37 nulu.

Model: Jana těsně přesáhla minimum pro vedlejší činnost. Bude platit zálohy. Do řádku 36 píše 2 400 korun, měsíční záloha bude 701 korun.

693 korun

Takovou zálohu budou platit ti, kdo jsou s podnikáním současně zaměstnáni.

7. Spolupráce: vyplňují ti, kteří měli při podnikání spolupracující osobu.

8. Přihláška: pro ty, kdo nedosáhli z vedlejší činnosti rozhodnou částku (příjmy minus výdaje) 56 532 korun a nemusí tudíž povinně platit důchodové pojištění, mohou se k němu dobrovolně přihlásit. Když nechtějí, zaškrtnou políčko "ne".

9. Opravný přehled: vyplňují jen ti, kteří podávají opravný přehled.

10. Podpisy a razítka: Pokud k přehledu dokládáte nějaké přílohy, například studenti potvrzení o studiu, vyplní do políčka jejich počet.

Nakonec napíšete datum a podepíšete se.

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Důchodcem načisto: reportáž, jak jsem si začala vyřizovat státní penzi

Ilustrační snímek

Začít si vyřizovat starobní důchod je pro mě tak trochu zvláštní situace. Už samotné slovo starobní mi zní divně. Moje...

Další z rubriky

Velké daňové opakování: kdo musí podávat daňové přiznání a kdo nemusí

Ilustrační snímek

Letos je termín pro odevzdání daňového přiznání 3. dubna. Musí to udělat ti, kdo podnikají, přivydělávají si nebo měli...

Přehledně: slevy, odpočty a zvýhodnění, které vám sníží daň z příjmů

Ilustrační snímek

Daň z příjmů má na rozdíl od povinného zdravotního a sociálního pojištění jednu velkou výhodu: při jejím výpočtu se...

Nevydělávali jste si celý rok? Vyplatí se vám podat přiznání

Ilustrační snímek

Pro ty, kdo nevydělávají celý rok, má podání daňového přiznání jedno kouzlo. Pokud za ně zaměstnavatel odvedl daň, a je...

Société Générale se chystá na masové propouštění. Evropské banky se potácí v pro...

Société Générale se chystá na masové propouštění. Evropské banky se potácí v pro...

Kurzy.cz „Evropské banky se s globální finanční krizí, která propukla před více než 10 lety, vyrovnaly podstatně hůře než americ...

Najdete na iDNES.cz