Jak zhodnotit peníze v krátkém čase?

aktualizováno 
Jak rozmnožit peníze, které momentálně nepotřebuji? To je otázka, kterou si klade jistě mnoho lidí. Peníze, které můžeme jistou dobu postrádat, není výhodné ponechávat na běžných účtech. Budeme se věnovat krátkodobému zhodnocení prostředků. Jak naložit s volnými penězi v horizontu jednoho roku? Jakou možnost zvolit?

Podle statistiky ČNB leželo v prosinci 2003 na běžných korunových účtech domácností (včetně kontokorentů) cca 287 mld. korun, z toho obyvatelstvu (bez živností) patřilo 236 miliard. Vzhledem k úrokům na běžných účtech (v průměru mírně přes 0,2%) jistě nejde o optimální situaci. Pokud nahlédneme do téže statistiky do položky „termínované vklady“, zjistíme, že celkový objem prostředků domácností uložených v prosinci na těchto vkladech činil v korunách zhruba 558,7, resp. 551,7 miliard korun. Z toho nadpoloviční většinu tvořily krátkodobé vklady – do jednoho roku. Česká národní banka pojmem termínované vklady rozumí termínované vklady jako takové, ale i úsporné vklady se splatností či výpovědní lhůtou, vkladní knížky apod. Co tedy banky nabízejí klientům pro zhodnocení jejich prostředků? Z čeho lze vybírat?

Nejvýhodnější zhodnocení nabízejí banky mladým klientům – relativně vysoké úroky, případně různé bonusy lze najít na dětských vkladních knížkách. V poslední době se objevily i nové spořící produkty pro děti či mladé, kde úroková sazba předčí ostatní produkty. Těchto možností (zhodnocení i 2,5% p.a.) mohou využít rodiny s dětmi v příslušném věku, a to ještě s některými omezeními. My se ze zřejmých důvodů budeme věnovat krátkodobým produktům pro nejširší klientelu.

Pásmové úročení – výhoda dražších balíčků

Návnada jistých 3,5% není bez rizika. Více ZDE.

Součástí některých „vyšších typů“ balíčků je pásmové úročení v závislosti na zůstatku. Nejvyšší nabízí Česká spořitelna, u které u Komplexního programu činí úroková sazba 0,6% (pro 50 tis.), 0,9% (100 tis.), 1,2% (500 tis. Kč a více). Toto úročení může v některých případech předčit spořící i termínované vklady. Jen kvůli úročení se však dražší balíčky právě kvůli svým měsíčním poplatkům nevyplatí, ocení jej pouze ti, kteří využijí všechny služby v balíčku obsažené – pro ty to pak bude bonus navíc.

Termínované vklady – bezpečná klasika s nízkým výnosem

Zřejmě nejvyužívanějším depozitním produktem bank slibujícím vyšší zhodnocení jsou tradiční termínované vklady – tedy forma uložení peněz, kdy se klient zříká na určitou dobu svých prostředků výměnou za zhodnocení v předem stanoveném čase. Jsou termínované vklady výhodné? Jejich zřízení a vedení bývá zdarma, podobně jako pohyb na nich. U některých bank (v menšině případů) je ovšem podmínkou založení termínovaného vkladu existence běžného účtu u banky, což může výběr omezit, případně daný vklad znevýhodnit, neboť bude spojen s dalšími náklady, které při současných poplatcích za vedení běžného účtu a výši úroků mohou převýšit výnosy, které jsou daněny srážkovou daní 15%. Termínovaný vklad je ze zákona pojištěn (90%, max. 25 000 EUR). Je třeba dát pozor na požadovaný minimální vklad – může činit 1000, ale i 100 000 Kč u jednorázového vkladu.

Termínované vklady - nejvýhodnější sazby

Doba/Částka 50 tis. Kč 100 tis. Kč 500 tis. Kč 1 mil. Kč
3 měsíce 0,8% PS 0,95% VB 1,15% VB 1,35% VB
1,22% WS
1,56% WS 1,71% WS
1,6% CI* 1,6% CI*
6 měsíců 0,9% PS 0,9% PS 1,2% ČS 1,3% eB
1,38% WS 1,68% WS 1,88% WS
1,67% CI*
12 měsíců 0,9% PS 0,9% PS 1,5% ČS 1,45% ŽB
1,01%  KB* 1,68% WS 1,46% KB*
1,01% KB** 1,38% WS 1,84% CI* 1,88% WS
1,84% CI*

Pozn.: vybrány byly nejvýhodnější úrokové sazby na trhu - rozdělení je na větší a malé banky, všeobecné sazby a sazby v rámci akcí (pokud jsou výhodnější - jsou označeny hvězdičkami a popsány dole v textu); PS=Poštovní spořitelna, KB=Komerční banka, WS=Waldviertler Sparkasse von 1842, CI=Citibank, ČS=Česká spořitelna, VB=Volksbank, eB=eBanka, ŽB=Živnobanka
Citibank, eBanka a Živnobanka vyžadují k založení termínovaného vkladu existenci běžného účtu
Zdroj: banky

Vyplatí se vybírat - rozdíly mezi úrokovými sazbami mohou být značné. Příklady nejvýhodnějšího úročení mezi největšími českými bankami v modelových příkladech můžete nalézt v tabulce. Brali jsme v potaz termínované vklady s fixními úrokovými sazbami. Vyšší doba uložení nemusí vždy nutně znamenat vyšší úrok, proto je třeba volit při stejném úročení variantu s vyšší likviditou - zvlášť proto, že sankce za předčasný výběr bývají značné.

Banky se snaží klienty motivovat k ukládání peněz na termínované vklady různými bonusy. Citibank oslovuje nové klienty vůči většině  trhu relativně vysokými úrokovými sazbami – nabídka platí pro ty, kteří si založí termínovaný vklad do dvou měsíců od otevření běžného účtu (cena 200 Kč/měsíc - zahrnuje dále výpis, platební kartu, telefonní a internetové bankovnictví a spořící účet). Minimální vklad je 100 000 Kč, akce není časově omezena. Banka dále nabízí výhodnou úrokovou sazbu 3,5% novým klientům, kteří zainvestují do jejích fondů; nabídka však má svá omezení – více ZDE.

Komerční banka poskytuje zvláštní bonifikaci - 0,2% k běžné úrokové sazbě získají ti klienti, kteří mají zřízen běžný účet a založí si účet termínovaný či spořící. Ani tato zvýhodněná sazba, jak je z tabulky patrné, však někdy nestačí na to, aby byla nejvýhodnější na trhu.

Zajímavé úrokové sazby můžeme nalézt u některých malých bank. Příkladem je Waldviertler Sparkasse von 1842 (WSPK) - viz tabulka.  WSPK si ovšem účtuje jednorázový poplatek za vedení účtu ve výši 100 Kč.

Co nabízejí spořící účty

Dalším vkladovým produktem bank je spořící účet. Platí pro něj stejné dispozice jako pro termínovaný vklad – je pojištěn a výnosy zdaněny. Rozdíly mezi termínovaným vkladem a spořícím účtem v poslední době mizí – některé spořící účty jsou také rozděleny podle doby výpovědní lhůty či splatnosti a podle výše uložené částky. U dalších pak úroková sazba závisí pouze na vložené částce; třetí skupina se spíše podobá běžným účtům – úroková sazba je zde jediná. Rovněž u tohoto produktu platí, že někde je výhradně doplňkem k běžnému účtu, zatímco jinde jej lze získat i samostatně. Obecně lze říci, že spořící účty vyžadují nižší minimální vklady než termínované vklady. Bývají zřízeny a vedeny zdarma; zpoplatněny ovšem někde mohou být výpisy z nich či pohyby na účtu.

Spořící účty - nejvýhodnější sazby

Doba/Částka 50 tis. Kč 100 tis. Kč 500 tis. Kč 1 mil. Kč
3 měsíce 1,2 % HVB 1,2 % HVB 1,2% HVB, RB* 1,35% RB*
6 měsíců 1,2 % HVB 1,2 % HVB 1,2% HVB, RB* 1,35% RB*
12 měsíců 1,2% HVB 1,2 % HVB 1,25% ČSOB 1,45% ČSOB
ING konto vždy 1,75 %

Pozn.: vybrány byly nejvýhodnější úrokové sazby na trhu; RB=Raiffeisenbank; *) jde o spořící účet ke Kompletkontu Klasik a Optimum
Poštovní spořitelna zřizuje spořící účet pouze ke svým sporožirovým účtům
Zdroj: banky

Vkladní knížky: staré známé

Velice klasickým produktem, který banka nabízí ke zhodnocení volných prostředků, jsou vkladní knížky. Bývají rozlišeny na dva druhy: s výpovědní lhůtou a bez ní. Zaměřili jsme se na knížky s výpovědní lhůtou, které jsou jednoznačně lépe úročeny. Některé banky tento produkt ve své nabídce nemají, jiné od vydávání knížek upouštějí – například Raiffeisenbank je od 1.1.2004 nenabízí.

Vkladní knížky - nejvýhodnější sazby

Doba/Částka 50 tis. Kč 100 tis. Kč 500 tis. Kč 1 mil. Kč
3 měsíce 0,75 % HVB / 1,55% WS 0,75 % HVB / 1,55% WS 1,3 % ČS, PS / 1,55% WS 1,3 % ČS, PS / 1,55% WS
6 měsíců 0,75 % HVB / 1,75% WS 0,75 % HVB / 1,75% WS 1,4 %ČS, PS / 1,75% WS 1,4 % ČS, PS / 1,75% WS
12 měsíců 0,6 % ČS, PS / 2,15% WS 0,7 % ČS, PS / 2,15% WS 1,5 % ČS, PS  / 2,15% WS 1,5 % ČS, PS  / 2,15% WS

Pozn.: vybrány byly nejvýhodnější úrokové sazby na trhu - rozdělení je na větší a malé banky; PS=Poštovní spořitelna, WS=Waldviertler Sparkasse von 1842, ČS=Česká spořitelna
Zdroj: banky

Depozitní směnka: specifický produkt

Poněkud exotickým produktem v nabídkách bank jsou depozitní směnky – nabízí je pouze pět větších českých bank, dále některé z malých.  O jaký produkt jde? Banka vystavuje směnku ve prospěch kupujícího - klienta, který za ni zaplatí finanční obnos, jenž je nižší než nominální hodnota směnky. Rozdíl nominální a kupní ceny (tzv. diskont), představuje předem stanovený pevný úrok za sjednanou dobu splatnosti. Směnka nebývá spojena s žádnými poplatky, nákladem ale může v některých případech být účtovaná úschova směnky.

Problém u tohoto produktu může znamenat minimální vklad, který bývá vyšší – u Komerční banky tvoří 500 tis. Kč, ale může být i vyšší. U ČSOB je pak minimem padesát tisíc, stejně jako u Poštovní spořitelny a HVB Bank. U Raiffeisenbank je to 100 tisíc korun.  V den splatnosti směnky je bankou automaticky odečtena srážková daň (ve výši 15 %), obdobně jako u termínovaných vkladů. Depozitní směnky však nejsou  na rozdíl od výše uvedených produktů pojištěny. Relativně vyšší úrokové sazby nabízí u svých směnek Komerční banka, leckoho ovšem odradí výše zmíněný minimální vklad. Vyšší úrokové sazby na depozitních směnkách než na svých termínovaných vkladech ve všech pásmech má HVB Bank (v našich příkladech 0,78-1,35%; běžný účet u banky zde není nutný).

ING konto: vítěz mezi depozitními produkty

Chcete investovat do podílových fondů? Potřebné informace naleznete v této speciální sekci.

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvýhodnější alternativou z uvedeného je ING Konto. Jde o spořící účet, který při zůstatku 10 000 Kč a výše nabízí úročení 1,75%. Nemá výpovědní lhůtu. Jeho vedení, zřízení, zrušení a roční výpis poštou i transakce na účtu jsou zdarma. Účet lze ovládat přes internet, po telefonu a v klientském centru ING. Úroky jsou na něj připisovány čtvrtletně.

Nutno ovšem podotknout, že pokud máte více peněz, jste ochotni se jich vzdát na delší dobu a nebojíte se malých bank, naleznete i vyšší úrokovou sazbu než je zmíněných 1,75%. Totéž platí pro speciální akce, které ovšem bývají určeny pouze pro určitý okruh klientů, přičemž pro osttaní mohou znamenat dodatečné náklady (vedení běžného účtu apod.).

Fondy peněžního trhu – průměrná výnosnost 2,4%

Dalším „standardním“ produktem lze nazvat otevřené podílové fondy. V našem případě především fondy peněžního trhu. Tuto variantu můžeme označit za celkově nejvýhodnější. Tabulka ukazuje, jaké výnosnosti dosahovaly jednotlivé fondy v posledních dvanácti měsících. Váženým průměrem nám vychází průměrná výnosnost 2,4 procenta.

Je ovšem třeba počítat s případným vstupním poplatkem, respektive poplatkem při prodeji; dále poplatkem za správu - cca 0,5 – 1,25%.  Dále je dobré vědět, že je lépe setrvat ve fondu po dobu šesti a více měsíců, a to kvůli daňovému osvobození výnosů z peněz vložených na tuto dobu (při kratší investici než 6 měsíců je výnos zdaněn mezní daňovou sazbou). Výhodami investování do fondů peněžního trhu jsou především nízké minimální investice (cca 3 - 5 tisíc korun) a vysoká likvidita (s omezením, resp. znevýhodněním při odprodeji do šesti měsíců). 

Název fondu peněžního trhu

Změna VJ/PL za 12 měsíců

Vstupní poplatek (investice 100 tis. Kč)

ABN AMRO Interest Growth Fund CZK 2,15% 0,5%
ESPA Český korporátní fond p.t. 2,09% 0,5%
ING Český fond peněžního trhu 1,91% 0,5%
KBC MultiCash ČSOB CZK 1,87% 0,1%
HVB Fond pen.trhu PLUS 1,74% 0,3%
ESPA Český fond pen. trhu 1,73% 0,5%
ESPA Český hypoteční fond p.t. 1,47% 0,5%
ISČS Sporoinvest 2,89% 0,5%
IKS peněžní trh 2,03% 0%
ČPI Peněžní 1,88% 0%
Živnobanka Sporokonto 1,76% 0,4%

Zdroj: UNIS, AKAT

Celkový objem všech prostředků investovaných obyvatelstvem do domácích a zahraničních podílových fondů činil ke konci roku 2003 151 miliard korun. Podíl zahraničních fondů tvořil 30%. Mezi nejoblíbenější patří právě fondy peněžního trhu, které tvoří 45 procent trhu kolektivního investování.

Kampeličky

Možnosti uložení „krátkých peněz“ s minimálním rizikem jsme předchozím výčtem v podstatě vyčerpali. Na závěr jmenujeme jednu nekonzervativní – družstevní záložny. Mnohé z nich měly pohnutý osud, stále jich ovšem na našem území bez zvláštních opatření působí na čtyři desítky. Nabízejí na trhu nebývale vysoké úrokové sazby. Jako vždy ovšem platí – vyšší výnos, vyšší riziko. Co je dobré o nich vědět? Vklady u nich jsou ze zákona pojištěny, a to na 90%, maximálně 400 tisíc korun (oproti bankám je tedy maximum zhruba poloviční). Je připravena novela zákona, která má zpřísnit podmínky jejich fungování. Za vstup mohou některé vyžadovat nevratný poplatek. Za všechny uvádíme nabídku jedné z nich, nalézt lze ale na jednotlivých webech  i vyšší úrokové sazby.

 

Fio, družst. záložna 50 tis. 100 tis. 500 tis. 1 mil.
3 měs. 6 měs. 12 měs. 3 měs. 6 měs. 12 měs. 3 měs. 6 měs. 12 měs. 3 měs. 6 měs. 12 měs.
běžný účet 1,2 % 1,6 %
spořící účet 2,8% 2,9% 3,1% 2,95% 3,05% 3,25% 3,1% 3,2% 3,4% 3,25% 3,35% 3,55%
term. vklad s výp.lhůtou 2,9% 3,05% 3,25% 3,05% 3,2% 3,4% 3,2% 3,35% 3,55% 3,35% 3,5% 3,7%

Zdroj: Fio

Jakou variantu tedy zvolit?

V současnosti se obecně jako nejlepší jisté zhodnocení jeví ING konto, které při jakémkoliv zůstatku vyšším či rovným 10 tisíc Kč nabízí úročení 1,75%, a to za maximální likvidity prostředků. Pro ty, kteří si přejí vyšší zhodnocení, je vhodné investování do fondů peněžního trhu, které rovněž představuje nízké riziko. Rozhodnout se ale mezi jednotlivými alternativami musí každý sám – záleží na celkové finanční situaci, preferencích a ochotě podstoupit riziko.

Jak zhodnocujete volné prostředky? Dáváte přednost depozitním, nebo investičním produktům? Jaké s nimi máte zkušenosti? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

reklama


 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Dědická smlouva stojí výš než závěť. Dědicům tak dává větší jistotu

ilustrační snímek

Podařilo se vám nashromáždit nějaký majetek a chtěli byste mít určitou jistotu, jak s ním bude naloženo po vaší smrti....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Další z rubriky

Stavební spoření lze předplatit dopředu s výnosem přes tři procenta

Ilustrační snímek

Stavební spoření dnes využívají lidé, kteří si chtějí půjčit, stejně jako ti, kteří si jeho prostřednictvím spoří....

Stavební spořitelny vylepšují úroky u vkladů, úvěrů a snižují poplatky

Ilustrační snímek

Stavební spoření opět získává na popularitě. Jeho atraktivita je podle loňského průzkumu nejvyšší za posledních osm...

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Ilustrační snímek

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

Kurzy.cz (Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz) Nedávné rozhodnutí vlády naplnilo mediální prostor spoustou analýz, k...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK ÚDRŽBY

Advantage Consulting, s.r.o.
Ústecký kraj
nabízený plat: 35 000 - 42 000 Kč

Najdete na iDNES.cz