Pátek 21. ledna 2022, svátek má Běla
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 21. ledna 2022 Běla

On-line o energetické koncepci ČR

Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer.
velikost textu:
vydáno 1.8.2012 9:55
Stát hodlá posílit podíl jaderných zdrojů na výrobě elektřiny a naopak oslabit podíl uhlí. Dotace do obnovitelných zdrojů chce zastavit. Je to vhodná cesta k tomu, aby tuzemské firmy i lidé nakupovali elektřinu za dobré ceny a měli jí dostatek? Odpovídal expert na energetiku Pavel Gebauer.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 1. srpna 2012 do 10:30

OTÁZKA: Dobrý den, co se bude dít ve chvíli, kdy cena elektřiny z ostrovních fotovoltaických kompletů bude nižší než cena v síti ? Podle některých odhadů k tomu může dojít už za pár let. Pak se může stát, že bude dramatický rozdíl mezi odběrem ve slunečném a neslunečným dni. Jaderná elektrárna se moc regulovat nedá, plynová se dá, ale těžko se zaplatí jen z provozu ve špičce. Budete motivovat výstavbu či provoz vyrovnávacích zdrojů elektřiny ? Petr Danicek
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Cena elektřiny z fotovoltaických panelů může být opravdu již v budoucích letech konkurenceschopná. Do této ceny nejsou ale zahrnuty náklady na regulaci a přenos. Plné konkurenceschopnosti mohou tyto systémy dosáhnout až s akumulací, hlavně pomocí baterií. To odsouvá jejich reálné použití o další roky, do doby vývoje takových baterií. Toto je ale řešení vhodné pro domácnosti a v současnosti si nedovedeme představit, že takové zdroje by byly vhodné pro použití v průmyslu. 1.8.2012 10:08
OTÁZKA: Proč se stát nepřestane cpát do energetky a nenechá to na soukromých firmách? Cö je státu do toho, kolik se vyrobí z jakého zdroje? Proč to nenecháte na trhu, když jsou ty jaderné elektrárny tak úžasné?
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Energetika je ze své podstaty síťové odvětví, kde nemůže fungovat přirozený trh. Stát je odpovědný za to, aby obyvatelé měli dostupnou a spolehlivou energii. Pro stát je strategické, aby fungovala ekonomika, která je postavená na dodávkách energií. Z těchto důvodů je nutné, aby měl stát na energetiku a její regulaci vliv. 1.8.2012 10:11
OTÁZKA: Dobrý den, dotazy mám dva. Zaprvé by mne zajímalo, kdy se zahájí/dokončí výstavba nových reaktoru v JE Temelín. Za druhé co si myslíte o vypnutí JE v sousedním Německu a jejich přechod na obnovitelné zdroje. Děkuji Pavel Homolka
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Dobrý den pane Homolko, Výstavba bude zahájená v roce 2016. V energetické koncepci počítáme s uvedením JETE do provozu do roku 2025. Co se týká německé cesty, tak respektujeme jejich rozhodnutí. Myslím si, že vedle sebe mohou existovat dva rozdílné přístupu a v určitých situacích to může být pro oba státy společná výhoda. 1.8.2012 10:15
OTÁZKA: Všechny body koncepce vypadají na první pohled srozumitelně a logicky. Není mi ale jasná jedna věc: v čem jsou Češi tak jedineční, že je jejich energetická koncenpce zcela jiná, než koncepce ostatních evropských států? Německo je nejpokročilejší ekonomikou světa a dloho jí zůstane. Proč si myslíte, že se Německo v podpoře zelené energie a utlumu té konvenční mylí? Jan Nevyhoštěný, iDNES.cz
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Na tuto otázku jsem částečně odpověděl v předchozím příspěvku. Nemyslím si, že česká koncepce je zcela jiná, než u ostatních evropských států. Odklon od jádra prosazuje převážně Německo. I když se jedná o sousední stát, tak má pro jiné alternativní zdroje, hlavně větrné parky, mnohem lepší podmínky. Zároveň se jedná o nesrovnatelně větší ekonomiku, která za určitých okolností si může dovolit masivní dotace do zdrojů, které jsou dražší. 1.8.2012 10:20
OTÁZKA: Dobrý den, v médiích zaznělo kolem nové koncepce hodně informací, nicméně jsem neslyšel nic o smart grids/ chytrých sítích. Počítá se s nimi? Děkuji! Petr Pávek
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Chytré sítě jsou součástí rozvoje energetické infrastruktury, na kterou je v koncepci kladený vysoký důraz. Jejich zavádění chceme podporovat, ale budeme dbát na to, aby se jednalo o nákladově efektivní technologie s jasným přínosem pro výrobce i spotřebitele. 1.8.2012 10:23
OTÁZKA: Za jakých podmínek se vyplatí dostavět Temelin? Jaká je maximální cena? Mohl byste okomentovat vzrůstající cenu EPR ve Finsku a Francii v souvislosti s dostavbou Temelína?
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Co se týká problémů při dostavbě JE ve Finsku, ty jsou podle mého názoru způsobeny novým druhem reaktoru a technologií, se kterými nejsou v Evropě příliš velké zkušenosti. Podobným problémům se můžeme vyhnou jednak volbou technologie (tlakovodních reaktorů moderovaných lehkou vodou (PWR)) a jasnými zadávacími požadavky (nenavyšování ceny během dostavby). 1.8.2012 10:31
OTÁZKA: Nedávno mimistr Kocourek mluvil o vybudování přečerpávacích elektráren? Uskuteční se něco z toho? Jak budete řešit ztátový noční provoz jaderných elektráren?
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Přečerpávací elektrárny jsou jednou z možných variant, jak řešit regulaci elektrizační soustavy. Energetická koncepce počítá s vyšším objemem takových zdrojů, hlavně však plynových. Pokud se bude realizovat nějaká přečerpávací elektrárna, bude se jednat o rozhodnutí soukromého investora a stát bude pouze autorizovat možnost takové výstavby. 1.8.2012 10:34
OTÁZKA: Je už v ČR vyřešen problém skladování jaderného odpadu ? Připravuje se jiná lokalita pro JE mimo uzly Temelín a Dukovany ? Nepředstavuje koncentrace jE do dvou lokalit příliš velké bezpečností riziko ? Nebylo by levnější nakupovat elektřinu jinde ? martin Cojetidotoho
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Skladování jaderného odpadu je v současnosti řešeno na úrovni provozovatele. Pro konečné řešení je potřebné vybudovat hlubinné uložiště jaderného odpadu. Na tomto úkolu nyní pracuje SÚRAO, které do konce roku 2015 musí provést výběr lokality a předložit vládě k rozhodnutí. V současné situaci by bylo možné nakupovat elektřinu jinde a to i za nižší ceny. Ovšem na nutnosti zajištění energetické bezpečnosti, tedy maximální energetické samostatnosti, se shoduje drtivá převaha všech energetických odborníků i politiků. 1.8.2012 10:42
OTÁZKA: Vážený pane Gebaure, chtěla bych poprosit o konkrétní odpověď na následující dotaz: Vaše koncepce uvádí, že uhlí je dost do roku 2035. To se dramaticky odlišuje od údajů, se kterými pracovala pracovní skupina, kterou MPO vytvořilo ze zástupců tepláren, těžařů a ministerstva. Ta dospěla k závěru, že uhlí i v nejoptimističtějším případě bude chybět minimálně 2 milióny tun ročně a v nejhorším až 9 miliónů tun už od roku 2013. Jak je možné, že přicházíte s čísly tak dramaticky jinými, než které uvádí komise ministerstva, ta přece musela vycházet z vašich podkladů. Odkud a za kolik tak velké množství uhlí, které bude potřeba, budeme brát a jaký dopad bude mít jeho cena a doprava na spotřebitele? Děkuji. Helena Odstrčilová
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Zjednodušeně řečeno je uhlí dostatek za podmínky zvýšení účinnosti jeho užití, směřování zejména do tepláren, částečné náhrady uhlí za energetické využívání odpadů (3 mil. tun ročně) a maximální využití potenciálu biomasy. Údaje, které uvádíte se vztahují k současné situaci bez jmenovaných opatření. 1.8.2012 10:46
OTÁZKA: Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, co si myslíte o zrychlení odstupu od jádra v Německu po katastrofě Fukušima. Jaký to bude mít vliv na českou energetiku? Děkuji za odpověď.
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Na Českou republiku bude mít toto rozhodnutí značný vliv. Jednak politický a také i technický. Zejména se to bude týkat přeshraničních toků elektřiny a možnosti její regulace. Na odborné úrovni mezi přenosovými soustavami se tato situace řeší a nemělo by se stát, že budeme svědky negativních dopadů. Na politické úrovni se dá předpokládat významná diskuze na úrovni EU. 1.8.2012 10:49
OTÁZKA: A měla bych, prosím, ještě jeden dotaz: V návrhu ASEK se, pokud mám správné informace, uvádí že, budou zajištěny podmínky pro rekonstrukci existujících velkých kondenzačních uhelných zdrojů v rozsahu do 1800 MW a jejich provoz v horizontu SEK. Dále, že bude zajištěno uvedení do provozu nových kondenzačních zdrojů s vysokou účinností (nad 42 %) v rozsahu nejvýše 700 MW před rokem 2018. Kterých elektráren se toto týká? Jak MPO zajistí zastavení ostatních elektráren? Pokud přijde investor s návrhem na výstavbu nové uhelné elektrárny, splňující všechna emisní kritéria a s vysokou účinností nad 42%, obdrží od MPO státní autorizaci? A co nahradí chybějící produkci elektřiny? Děkuji. Helena Odstrčilová
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Tyto údaje se netýkají konkrétních zdrojů. Jedná se o představu instalovaného výkonu, který bychom si chtěli v naší soustavě ponechat. Konkrétní zdroje budou před výstavbou, anebo jejich rekonstrukci autorizovány MPO, které bude rozhodovat na základě předložených parametrů zdrojů (palivo, umístění, účinnost, naplnění SEK). Autorizace budou udělovány tak, aby byl zajištěn přebytkový charakter výroby elektřiny v ČR. 1.8.2012 10:55
OTÁZKA: Dobrý den,jak se díváte na problematiku inteligentních sítí?Je to budoucnost i pro českou energetiku a kde vnímáte největší problémy a rizika v této oblasti?Děkuji Martin Machek
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Odpověď viz výše. 1.8.2012 10:55
OTÁZKA: Jako student technického zaměření naprosto chápu tento krok státu. Jak si ale vysvětlujete že se k tomuto tématu mohu vyjadřovat různá sdružení, kteří nemají pro tuto diskuzi žádnou vědeckou podporu? pokud už mají nějaké vzdělání tak z uplně jiného oboru (sociologie atd.) a argumentují, protestují proti straně zastoupené vědci z fyzikálních oborů. Jak tato strana může vůbec připustit nějaký dialog s nimi a případně protesty neodsoudí hned na základě nedostatečné vědecké kapacity protestujících? Carlos María Pablo Veracruz del Bosque
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Plně chápu Váš názor, ale energetika je částečně věcí veřejnou, protože se dotýká každého obyvatele a životního prostředí. Proto je třeba diskutovat s každou stranou, aby byl dosažený co nejširší koncensus. 1.8.2012 10:58
OTÁZKA: Ekonomické studie poukazují na nízkou cenu silové elektřiny na trhu. Vzhledem k masívní výstavbě off-shore větrných elektráren se nepředpokládá zvýšení této ceny. Bude pro drahou jadernou energii odbyt ? Kdo zaplatíl rozdíl tržby z prodané energie a investic ? Dle mého názoru je jaderná politika stejný podraz na občany jako fotovoltaika. martin Cojetidotoho
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Nízká cena silové elektřiny je dána masivními dotacemi obnovitelné elektřiny, které pocházejí z jiných finančních zdrojů. Tím je trh pokřivený a na první pohled se může zdát, že cena výstavby a provozu JE je nepřiměřená. Elektřina z jádra je ovšem nedotovaná a proto jí nelze tak jednoduše srovnávat. My budeme pracovat na tom, aby tyto distorze byly z trhu odstraněny a situace se narovnala. JE zároveň představuje trvalý zdroj elektřiny, který není náchylný na klimatické podmínky a dodává energii v době, kdy jí společnost potřebuje. 1.8.2012 11:03
OTÁZKA: Dobry den Pracuji v elektrarne na CVS uz nekolik let, v dobe skrtu a vselijakych snizovani nakladu na provoz docela realne vim jak to v elektrarnach vypada a jak lide pristupuji ke sverene praci za techto podminek. Mate pro pripad havarie ubytovani pro zhruba vetsi pulku CR ?
Sekční ředitel pro energetiku ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Gebauer. Pavel Gebauer: Otázka případné jaderné havárie a řešení jejích následků je samozřejmě součásti bezpečností strategie státu. 1.8.2012 11:06

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.