On-line rozhovor

Zeptejte se Ing. arch. Jany Medlíkové

velikost textu:
vydáno 21.4.2004
Co můžete požadovat od architekta? Kolik si nechá zaplatit za návrh? Na tyto a další otázky z oblasti architektury se můžete ptát architektky Jany Medlíkové.

Poznámka: Nejde o on-line rozhovor, odpovědi proto očekávejte cca do týdne.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 30. dubna 2004 do 0:00

OTÁZKA: Srdečně Vás zdravím a ráda se s Vámi setkávám alespoň touto cestou. Daří se Vám vyhovět běžnému stavebníkovi a současně vytvořit dobrou architekturu? Mně jen zřídka, mám asi jiné klienty než arch. Lábus. Lea Vojtová
ODPOVĚĎ: Také Vás zdravím a těší mě, že čtete mé články. Svým klientům se snažím vše vysvětlit a vycházet jim vstříc, tak aby výsledkem byl alespoň kompromisem, pokud ale vidím, že je to zcela marné, raději z takové zakázky vycouvám. Nyní pracuji na rodinném domku pro velmi osvíceného klienta, který mi dává naprosto volnou ruku a důvěřuje mi. Stinnou stránkou je, že má velké oči a málo peněz. I tak je to radost pro něj pracovat. 28.4.2004 19:54
OTÁZKA: Dobrý den.Chci postavit moderní dům, který zapadne do krajiny, ale nechci sedlovou střechu a to je požadavek, který "odborníci" na stavebním úřadu nechtějí akceptovat. Existuje nějaký způsob, jak toto "regulační opatření" obejít? Peter
ODPOVĚĎ: „Odborníci“ na stavebních úřadech jsou pro nás často noční můrou. Jejich požadavky na typ střechy (někdy až nepochopitelné) nebo na podlažnost by měly být podloženy územním plánem obce nebo regulačním plánem vypracovaným pro danou lokalitu. Nejprve by bylo dobré na stavebním úřadě zjistit, zda-li je pro obec takovýto plán vypracován, nebo se zpracovává, a tudíž jestli je v kompetenci úředníků tímto způsobem ovlivňovat výraz stavby. Pokud ano, pak stojí za pokus, poslat na úřad Vašeho architekta, který jako odborník vysvětlí úředníkům svůj záměr, proč by dům neměl mít požadovaný typ střechy, nebo se alespoň pokusí vybojovat kompromis - střechu pultovou. Pokud žádná z těchto snah nevyjde a Vy při realizaci stavby nepostavíte sedlovou střechu podle dokumentace, na kterou bylo vydáno stavební povolení, a budete tedy stavbu provádět v rozporu se stavebním povolením, hrozí Vám finanční pokuta ve výši 25.000 – 50.000 Kč. 28.4.2004 20:38
OTÁZKA: Vážená paní Medlíková, víte, že v EU budou inženýři pozemních staveb postaveni na roveň architektů pro pozemní stavby? Vyprošuji si váš urážlivý tón o stavebních inženýrech a mám ještě další dotaz: co víte o Obcí architektů vysoce oceněných rodinných domech v Rudníku, které vyprojektovali architekti? Ing. Václav Klíma
ODPOVĚĎ: Nechci nijak urážet stavební inženýry, ani je stavět pod úroveň architektů. Tyto profese mají společný obor činnosti – stavebnictví a velmi se prolínají. Je zcela patrné, že jisté věci zvládne architekt (výraz objektu, estetiku vzhledu, použití hmot, matriálů a barevné řešení, začlenění do krajiny,….), a jiné zase stavař ( návrh konstrukčního řešení objektu, technologii provedení, stavebně, event. tepelně-technické řešení, profesní vybavení a technologické zázemí objektu, …) . Chápu, že když za stavebním inženýrem přijde klient s domem, za který by se architekt pravděpodobně styděl, stavební inženýr neposuzujete dům z hlediska estetické kvality návrhu, pro něj je to jen rutinní práce za peníze. Možná, že Vy takový nejste, ale já takové znám. Architekt má přeci jenom ve věcech estetiky, vnímání prostoru a vkusu více vzdělání (i nadání) a stavař zase v oblasti konstrukčně technické. Kolonky v Rudíku pochopitelně znám, kauza kolem nich je poměrně složitá a nerada bych se pouštěla do jakýchkoliv podrobností. Proti návrhu nemám výhrad, co se týče výrazu nebo dispozičního řešení. Je to jeden z mála příkladů moderní architektury u nás, architektury, která si na nic nehraje. Zásadní problém vidím ve špatném technickém řešení a provedení stavby. 28.4.2004 20:39
OTÁZKA: Dobrý den, nejsme si jisti, zda by bylo vhodné stavět na pozemku o rozměru š. na jedné straně 25m, zužuje se na 20m, délka 80 m. Domek jistě postavit lze, ale ... hodil by se spíše podélný půdorys nebo čtvrcová plocha? Děkuji Andrea
ODPOVĚĎ: Šířka pozemku 20 – 25 metrů je pro stavbu rodinného domu zcela postačující. Důležité je dodržet předepsané odstupové vzdálenosti od hranice pozemku tj. 3m a min 7 m od sousedního obytného objektu. Zda na pozemku vznikne dostatek místa na terasu nebo obytnou zahradu záleží na vlastní velikosti domu a na jeho umístění a orientaci na pozemku. Například dvojpodlažní dům půdorysného rozměru 7 x 14 metrů lze na takovém pozemku zcela jistě postavit jak podél tak napříč pozemku. Jeho umístění a natočení záleží na umístění komunikace, odkud bude vstup a vjezd do domu, na orientaci pozemku vůči světovým stranám vzhledem k oslunění, na vzdálenosti okolní zástavby a dalších okolnostech. Proto je lépe pozemek vidět nebo znát podrobnější informace. Na táhlé parcele by byl obdelníkový dům pravděpodobně lepší variantou než čtvercový. Centrální prostory u čtvercového domu se špatně přirozeně větrají a osvětlují. Výběrem pozemku a umisťování staveb na něm se budeme věnovat v některém z dalších dílů našeho cyklu. 28.4.2004 20:39
OTÁZKA: Dobrý den, ráda bych vedela, kolik by stála drobná úprava projektu, který jsem si vybrala z katalogu. Mám vybraný domek, ale není tam úplně všechno dle mých představ, přála bych si drobné úpravy, ale sama nevím, jak to vyřešit tak, aby to bylo správně. Např. přemístění některého z pokojů, přidání místnosti nebo naopak ubrání, zmenšení pokoje, přidání přístřešku na garáž atp. Zajímá mě tedy cena za úpravu již hotového projektu, případně i nějaký kontakt (Brno). Děkuji za odpověď Klára
ODPOVĚĎ: Jedná-li se o takovýto rozsah úprav (ubírat místnosti, přidávat, zmenšovat) u již hotového typového projektu, může to znamenat i celý nový projekt. Ačkoli Vám tyto úpravy připadají banální, znamená to změnu ve výkresech základů, nové půdorysy, výkresy stropů, pohledy, výpisy výrobků, výkresy nových rozvodů instalací, kanalizace, elektro, .. atd. Když se pak sečte cena za relativně laciný typový projekt a za dodatečné úpravy, jejichž cena se pohybuje podle Výkonového a honorářového řádu ČKA v rozmezí 350,- až 650,- Kč/hod , přiblížíte se ceně za individuální projekt. Ale budete mít stále jen přepracovaný projekt. Z Vašich informací se nedá přesně určit rozsah změn a tudíž ani odhadovat cenu. Zkuste si udělat takové vlastní výběrové řízení. Oslovte několik projekčních kanceláří (z Brna vám bohužel nedokážu žádné doporučit) a nechte si u nich zpracovat cenovou nabídku úprav. Nevybírejte pouze podle ceny, zajímejte se také o referenční stavby, které kanceláře projektovaly. 28.4.2004 20:39
OTÁZKA: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký typ domu by se podle Vás hodil do zalesněného údolí, kde již stojí několik klasických domků se sedlovou střechou. A v jakém stylu by k němu měla být navržena zahrada.Děkuji. Zdenka
ODPOVĚĎ: Obecně do přírodní krajiny dům z přírodních materiálů. Stojí za zvážení, zda motiv sedlových střech je v dané lokalitě natolik silný, že by jej bylo nutno udržet. Zahradu přírodní anglického typu, upravená tráva s přirozenou vzrostlejší zelení, bez skalek apod. Po obhlídce pozemku, může být ale názor architekta zcela jiný. Důležitý je genius loci (duch místa), který na nás zapůsobí v konkrétním místě. A ten klidně může říci: „Zde by se báječně vyjímal skleněný dům s plochou střechou“. Každý pozemek je totiž individuální a proto neexistují pravidlo, co kde stavět. 28.4.2004 20:40
OTÁZKA: muze architekt udelat navrh domu za pozadovanou cenu treba i pro socialne slabe do 1,2 milionu nebo do 2 milionu.Jak by takovy dum vypadal?muze byt kvalitni? pivoinne@
ODPOVĚĎ: Samozřejmě, že architekt může vytvořit návrh domu i pro sociálně slabší. Architekt nestaví jen pro vyšší vrstvy. Krásný dům za 10 miliónů dokáže udělat téměř každý architekt, ale postavit krásný a laciný dům, to je umění. To je mnohem přitažlivější téma, než bez rozmyšlení použít hliníková okna, mramorové obklady a exotické dřevo. Tak by laciný dům asi nevypadal. Byl by menší, z běžných materiálů, také vybavení by bylo standardní, ale byl by stejně kvalitní, nápaditý a Vám ušitý na míru. Malým a laciným rodinným se budeme věnovat v některém z dalších dílů našeho cyklu. Zatím se můžete podívat na www.cka.cc/zaplavy/usporny_dum/seznam.htm, kde jsou úsporné domy navržené architekty v cenové relaci kolem miliónu korun. 28.4.2004 20:40
OTÁZKA: Poznámka k typizovaným domům: méně solventní zákazník má dvě možnosti, koupit starší dům nebo postavit typizovaný. U staršího domu je možností k výběru ještě mnohem méně než u typizovaného. Méně solventní zákazník je přirom ten, který dá dohromady 2-3 mil Kč! Držte se prosím při zemi a snažte se prosím chápat možnosti velké většiny. Je tu ještě jeden moment, a to je lidová tvořivost zbohatlíků a snaha architektů vyhovět, přestože mají jiný názor. Výsledek je často dosti odpudivá demonstrace kupní síly za kažsou cenu. jurák
ODPOVĚĎ: Přečtěte si, prosím, odpověď pro PIVOINNE, je zároveň reakcí na Váš příspěvek. Za 2-3 milióny se dá postavit nevkusný typizovaný dům, ale také velmi kvalitní a vkusný dům. Souhlasím s tím, že někteří architekti pro peníze vyhovují zbohatlíkům a staví pro ně zámky, ačkoli sami mají jiný názor. Zřejmě proto, že nemají sílu takovéto klienty ovlivnit správným směrem, natož sílu se nekvalitní zakázky vzdát a zachovat si dobré jméno. 28.4.2004 20:41
OTÁZKA: Dobrý den, dle jakých pravidel se řídí cena individuálního projektu? Potřebuji si udělat přibližnou představu o ceně. Děkuji za odpověď Lukáš
ODPOVĚĎ: Cena projektu individuálního domu se stanovuje podle Výkonového a honorářového řádu České komory architektů. Celkový základní honorář se vypočítává podle honorářových zón a započitatelných nákladů na stavbu (cena stavby). Honorářové zóny představují náročnost projektu. S větší náročností honorář stoupá, s většími započitatelnými náklady klesá. U rodinných domů se základní honorář pohybuje v rozmezí 8-15 % započitatelných nákladů – tedy ceny stavby. Celkový honorář se skládá z devíti výkonnostních fází, z nich např. studie (návrh domu) činí 13% z celkového základního honoráře, dokumentace ke stavebnímu povolení 22%. V této ceně je zahrnuta stavební část, statika, profese, požární ochrana, ale také autorský dozor a technický dozor. Někomu to může připadat jako poměrně vysoká částka, ale ve srovnání se 3 – 5%, které si berou realitní kanceláře jako provizi z ceny za prodej domu, je to alespoň částka za něco. Uvědomme si , že projektová a inženýrská činnost je vysoce kvalifikovaná a náročná duševní práce. I u menšího rodinného domu trvá řadu měsíců a podílí se na ní celý tým odborníků, kteří nesou značnou odpovědnost. 28.4.2004 20:41
OTÁZKA: Dobry den, uvazuji o stavbe RD na rovinnatem pozemku 770m2, firma mi nabizi dum 4+1+G na klic o zastavene plose 134 m2, uzitna plocha 192 m2 za ca. 3 000 000 Kc bez DPH. Jak hodnotite tuto cenu? Muzete mi doporucit stavebni firmy v okoli Brna? Tichy
ODPOVĚĎ: Dnes se cena za obestavěný metr u rodinného domu pohybuje v rozmezí 3500 – 4500 Kč. Užitná plocha domu je192 m2, což může představovat objem cca 700-800 m3, podle tvaru střechy. Pak cena domu vychází v rozmezí 2,45 – 3,6 mil. Kč. Záleží také na tom, jaký standart vybavení je v domku uvažován. Vnitřní vybavení (obklady, sanita apod.) může být položkou pohybující se v rozdílech řádově desetitisíců. 28.4.2004 20:42
OTÁZKA: Dobry den, chapu, ze je to Vase prace a ze nebudete chvalit typove projekty. Spousta architektu bude porad dokola opakovat, jak jsou typove projekty nekvalitni apod., ale to jen proto, ze diky nim prichazeji o praci. Ja se domnivam, ze na beznem rodinnem dome v bezne zastavbe se toho co se tyce vnitriniho usporadani ploch a vnejsiho vzhledu moc noveho vymyslet neda. Nezapomente, ze do okolni venkovske zastavby se nejake moderni monstrum nehodi a v satelitu tezko muzete mluvit o splynuti s okolim, kdyz je kazdy dum jineho stylu (bungalov, drevostavba, rozhlehly dum, vedle skoro chatka apod.) a Vy to neovlivnite. Domnivam se, ze lepsi je jednoduchy obdelnikovy tvar domu nez nejake hvezdice apod., ktere vypadaji sice zvenci okazale a rozlehle, ale co se tyce vyuziti plochy nemohou jednoduchym tvarum konkurovat, hlavne v podkrovni casti pak vznikaji zvlastni tvary mistnosti. Jaky je Vas nazor? Volf
ODPOVĚĎ: Nemohu souhlasit s názorem, že „na běžném rodinném domě v běžné zástavbě se toho, co se týče vnitřního uspořádání ploch a vnějšího vzhledu, moc nového vymyslet nedá“. Jednak nevím, co znamená označení běžný dům a běžná zástavba. Každý pozemek je přeci jiný, jako je jiný investor a tudíž jsou jiné jeho požadavky. Zkuste nechat vypracovat několik návrhů domu na jednom pozemku pro jednoho investora od různých architektů a uvidíte, co všechno se dá vymyslet, že se budou všichni lišit a nebudou sklouzávat k jednomu stejnému řešení. Protože každý bude věc vidět jinýma očima, s nadhledem a trochou fantazie, a to lidem chybí. Jednoduché tvary domu jsou opravdu lepší, než zmíněné hvězdice. Jsou lépe zabydlitelné, mají např menší tepelné ztráty, … Podkroví jsou hluchá místa domu, zbytečně nevyužitý prostor zabírající třetinu půdorysu. Taková zkosená část střechy v podkroví je o jediném, celý život se učíte chodit ohnutí. 28.4.2004 20:42
OTÁZKA: Dobrý den. Uvažuji o stavbě nízkoenergetického domu a rád bych využil této příležitosti a položil několik otázek. 1. Jaké jsou záruky a následná vymahatelnost při nedodržení technických parametrů stavby (potřeba tepla,...)? 2. Jakým způsobem jsou vypořádána autorská práva k projektu? 3. Jakým způsobem jsou řešeny odchylky od projektu při realizaci stavby? Děkuji Miloš
ODPOVĚĎ: K bodu 1. Projekt stavby má ze zákona garantovat tepelně-technické, či stavebně-technické, statické vlastnosti objektu. Realizační firma (dodavatel stavby ) poskytuje záruky na stavbu min. na 3 roky, na některé části stavby i déle. Po tuto dobu lze vymoci bezplatnou opravu závad, které budou prokázány. Jste-li na pochybách o kvalitě díla, kontaktujte soudního znalce v oboru (statik, tepelný technik, …). K bodu 2. Autorská práva k projektu řeší Autorský zákon. Projekt je podle tohoto zákona duševním vlastnictví autora, a jako takovému mu náležejí autorská práva. Tedy má právo zpracovávat další stupně projektové dokumentace, je povinností přizvat ho k další spolupráci na projektu, provádí placený autorský dozor na stavbě. Autorizovaný architekt, který opomene autorská práva na díle jiného architekta, může být postaven před stavovský soud a ten mu může za tento vážný přestupek i odebrat licenci. K bodu 3. Veškeré odchylky při realizaci stavby, nejasnosti a změny v technologii výstavby, je dodavatel stavby povinen konzultovat se zpracovatelem projektu - autorem. Jsou to nepředvídané skutečnosti, které se mohou vyskytnout v průběhu provádění prací. O těchto změnách musí dodavatel provést zápisy ve stavebním deníku. To je kontrola pro investora, že např. dodavatel nešetřil na tepelné izolaci, nebo na kvalitě betonu,… Pokud se jedná o malé změny, postačí je před kolaudací zakreslit do původního projektu, pokud je rozsah změn větší, je třeba nechat vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. 28.4.2004 20:42
OTÁZKA: Dobrý den, mě by zajímalo kolik bych tak přibližně zaplatila za návrh domu od nějakého známého architekta jako je např. pan Ladislav Lábus, jehož styl se mi velice líbí. Děkuji Erika
ODPOVĚĎ: Podle Výkonového a honorářového řádu České komory architektů činí cena návrhu 13% z celkového základního honoráře. Celkový základní honorář u rodinných domů se pohybuje v rozmezí 8 – 15% započitatelných nákladů na stavbu. Ceny jsou smluvní, vše záleží na dohodě obou stran. Nevím, nemohu říci, jak je to v případě pana architekta Lábuse. 28.4.2004 20:43

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz