On-line rozhovor

Inspektorka oprav Karlova mostu Lenka Svobodová

Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury
velikost textu:
vydáno 1.12.2008 11:00
Lenka Svobodová je podepsaná pod kritickým protokolem, který je výsledkem kontroly rekonstrukce Karlova mostu. Co je na opravách špatně?

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 1. prosince 2008 do 11:40

OTÁZKA: Zajímalo by mě, jaká chyba při opravě Karlova mostu je podle Vás nejhorší? Děkuji Zuzana, Praha
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: K nejzávažnějším pochybením došlo už při přípravě opravy Karlova mostu, kdy byl opakovaně porušován zákon o státní památkové péči. Mnohá pochybení měla přímý negativní dopad na vlastní provedení opravy. Za největší chybu považuji to, že nebyl vypracován stavebně-historický průzkum, základní předpoklad kvalitní opravy kulturní památky. Dalším zcela zásadním pochybením je skutečnost, že před zahájením opravy nebyla vypracována dokumentace, která by konkrétně řešila obnovu kamenného zábradlí mostu. Nebylo tak rozhodnuto orgánem státní památkové péče, zda je zamýšlená a v současné době realizovaná oprava zábradlí vůbec z hlediska zájmů státní památkové péče přípustná a za jakých podmínek. 1.12.2008 11:40
OTÁZKA: Jednalo se skutečně o pouhé formální porušení zákona, které nemělo žádný vliv na kvalitu prováděných prací, jak tvrdí firma co zajišťuje opravu Karlova mostu? Děkuji Eva
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Nejednalo se o formální porušení zákona. Zejména absence prováděcí dokumentace, která by konkrétně řešila opravu kamenného zábradlí, způsobila vážná pochybení ve všech fázích opravy, počínaje rozebíráním kamenného zábradlí, přes výběr kamenů k vyřazení, nakládání s kameny rozebraných částí, opravy a úpravy původních kvádrů, výběr nového kamene a výroba nových kusů, až po chyby v opětovném sesazení zábradlí. To vše mělo být podrobně řešeno v projektu, který před zahájením opravy nebyl předložen orgánu státní památkové péče k rozhodnutí a stanovení podmínek. 1.12.2008 12:00
OTÁZKA: Je možné, že se teď opravy zastaví? Byla byste pro? Děkuji za odpověď Kamil
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Je to rozumné řešení. Je třeba, aby se vlastník zamyslel nad kontrolními zjištěními Památkové inspekce, přiznal si svá pochybení a zajistil opravu Karlova mostu bezchybně tak, jak si tato jedinečná národní kulturní památka určitě zaslouží. 1.12.2008 12:07
OTÁZKA: Pracují na stavbě restaurátoři? Jakou kvalifikaci mají "kameníci", co opracovávají kameny? Tušíte kolik podobných středověkých mostů opravila dodavatelská firma? nick
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Není třeba, aby na Karlově mostě pracovali restaurátoři. Úplně by stačilo, kdyby zde pracovali zkušení kameníci. Další otázky jsou zajímavé, ale zeptejte se dodavatelské firmy. 1.12.2008 12:12
OTÁZKA: Je pravda, že bylo při opravě Karlova mostu vyměněno víc kamenů, než předpokládal průzkum? Kde skončily vyřazené kameny? Co říkáte na článek v Reflexu? Květa
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Je to přesně tak. Průzkum, který prováděla Přírodovědecká fakulta před zahájením opravy, hodnotil stav kamenných kvádrů s ohledem na jejich dlouhodobou životnost, a to 50 až 100 let. Např. v prvém úseku od Malé Strany (XV B)bylo průzkumem navrženo k vyřazení 30%, ovšem při realizaci bylo vyřazeno 70% kamenů. Velké množství kamenů skončilo v drtičce, aniž by byla provedena jejich fotodokumentace či jiná dokumentace, některé kameny jsem podle tak vychvalované evidence vůbec nedohledala a zbytek je uložen ve skladu. Podle prof.Siegla, který vypracoval znalecký posudek, je 30% uskladněných kamenných kvádrů v dobrém stavu a nebylo nutné je vyměňovat za nové kusy. Pana Doležala jsem o uvedených zjištěních informovala, ale on je ve svém článku v Reflexu neuvedl. Musím říct, že další argumenty, že kamenné kvádry nebyly vyřazovány řádně a odborně, ani nechtěl slyšet se slovy: "Na to jsem se vás neptal!" . Naše setkání, které trvalo jen několik minut, rázně ukončil. 1.12.2008 12:33
OTÁZKA: Dobry den.Kdo muze za chyby pri stavbe mostu a jaka je vyse skody? Mirek
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Podle zákona o státní památkové péči je zodpovědný vlastník kulturní památky, v daném případě hlavní město Praha. Ten má zákonem uloženou povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před poškozením. Vyčíslení škod nebylo předmětem naší kontroly. 1.12.2008 12:38
OTÁZKA: Dobrý den, dostane za neprofesionální opravu vlastník pokutu? Jak by až mohla být vysoká? Můžete jí udělit vy, nebo kdo? K. Severa
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Za porušení povinností stanovených zákonem o státní památkové péči by měla být uložena pokuta, která dnes činí 4 miliony, původně 500 tisíc. Památková inspekce bohužel nemá pravomoc uložit pokutu. Příslušným orgánem státní památkové péče je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy. 1.12.2008 12:46
OTÁZKA: Je možné, že se zábradlí kvůli velkým spárám bude rozebírat a sestavovat znovu? Myslíte, že by druhou etapu opravy měla dělat stejná firma? Kuba
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Nově sesazené kamenné zábradlí mostu je v zásadním rozporu s jeho původní podobou a nejedná se pouze o velké spáry. Nové kamenné kvádry se svým tvarem a rozměrem neshodují s původními. Vyskytují se i případy, kdy jeden kvádr nahrazuje několik původních a naopak. Pohledové plochy kamenných kvádrů často vystupují z líce nebo naopak za líc zapadají, a to až o několik cm. Kameny jsou osazeny křivě a nepřesně a jsou dosekávány na místě, aby bylo skryto jejich špatné osazení. Charakter kamenických prací lze podle prof. Siegla považovat za hrubé porušení řemeslné tradice kamenického řemesla. O dalším postupu bude teprve rozhodnuto. 1.12.2008 13:05
OTÁZKA: Dobrý den, proč se rozebíraly parapety? Na základě jaké projektové dokumentace? Kdo zpracoval rozbor parapetů dle jednotlivých druhů kamene? Lze jednoznačně tvrdit, že arkózy v parapetech jsou středověkého původu? Zpracoval někdo stavebně-historický průzkum? dolr
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Vlastník si v rozporu se zákonem o státní památkové péči nevyžádal závazné stanovisko k dokumentaci, která by řešila opravu zábradlí. Nebylo tedy řádně rozhodnuto zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek se mohou parapety rozebírat. Předmětná realizační dokumentace byla tomuto orgánu předložena až téměř po roce od zahájení opravy a týden po zahájení naší kontroly, která předložení předmětného rozhodnutí požadovala. Průzkum stavu jednotlivých kvádrů, včetně petrografického zařazení, provedla Přírodovědecká fakulta UK v Praze.Podle průzkumu se v zábradlí vyskytovaly nejen karbonské arkózy a původní svrchnokřídové pískovce, ale i petřínské pískovce, které se ve středověku používaly k nejnáročnějším stavebním akcím. Při stavbě Karlova mostu byly tyto kvádry pravděpodobně druhotně použity z pobořeného Juditina mostu. Tyto původní kameny mají důlky pro kamenické kleště, používané ve středověku. Jeden hrubě poškozený petřínský pískovec, který ani nebyl označen číslem jako ostatní kameny, ale otazníkem, jsem vyfotila ve skladu vyřazených kamenů a foto tvoří přílohu protokolu z kontroly. Stavebně-historický průzkum nebyl vypracován, přestože to byla podmínka pravomocného rozhodnutí orgánu státní památkové péče. Byl zpracován pouze souhrn stavebně- historických průzkumů. Přitom původní průzkum vlastního mostu z roku 1964 už v úvodu uvádí: "Protože za dané situace nebylo možno zkoumat most v uvedeném rozsahu, nutno považovat elaborát za pouze úvodní stať k řešení tohoto úkolu. Další průzkum z roku 1983 je téměř doslovným přepisem předchozího včetně věty "Protože za dané situace nebylo možno zkoumat most v uvedeném rozsahu, nutno považovat elaborát za pouze úvodní stať k řešení tohoto úkolu. Žádný jiný (nemluvím o věžích) již zpracován nebyl. 1.12.2008 13:36
OTÁZKA: při veřejné diskuzi zástupci tecnického dozoru zpochybňovali váš závěr že je rozebírání špatně dokumentováno a dokumentace k některým již zničeným kamenům zcela chybí. Tvrdili že mají tičíce dokumentáčních fotografií. Můžete sdělit pochopitelným způsobem výhrady Památkové inspekce k dokumetace a jak to je s oněmi zničenými anedokumentovanými starými kameny? David Stejskal
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Fotodokumentace sice existuje, ale nikoli podrobná dokumentace rozebírání jednotlivých úseků kamenného zábradlí. Stav vyřazených kamenů nebyl zdokumentován, nebyl proveden žádný záznam o typu, stupni a rozsahu jejich poškození. Zejména u kamenů, které byly určeny k likvidaci drcením, je absence fotodokumentace a záznamů o jejich poškození zcela zásadním pochybením. 1.12.2008 13:54
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat zda-li bylo použito nějaké vědecké metody na určení toho že stavební firma odstranila (vyhodila) kvalitní kámen nebo jste použila jen tzv. okometrii ? Není tohle pouze zbytečný humbuk na zvýšení Vašeho politického kreditu? JIrka
Lenka Svobodová, památková inspekce ministerstva kultury ODPOVĚĎ: Mohu vás ujistit, že při vyřazování kamenů ze zábradlí se žádné vědecké metody nepoužívaly. Pan docent Drozd sice - podle pana Doležala - o kamenech vykládal, že by to vydalo na román, ale pravdou je, že se vyřazování kamenů přes rok vůbec nezúčastňoval. Při hodnocení kamenů se (před jeho nástupem) používala, jak bylo vtipně řečeno, "okometrie". Z vyřazování kamenů jsou pouhé dlouhé seznamy čísel, které nebyly podepsány ani jeho předchůdcem z Přírodovědecké fakulty ani zástupcem orgánu státní památkové péče. Zbytečný humbuk - to asi ne. Prosím, uvědomte si, že se jedná o Karlův most. Věřím, že naše kontrolní zjištění budou mít pozitivní dopad na další průběh opravy. A vývoj situace mi dává za pravdu. Už v průběhu kontroly se počet vyřazovaných kamenů mnohonásebně snížil. 1.12.2008 14:28

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz