Pleurghburg: The Dark Ages – návod

  12:00aktualizováno  10. ledna 7:12
Pleurghburg je jedna z dost možná vůbec nejdelších, nejrozvětvenějších a nejobtížnějších freeware adventur. Kompletní návod, kterak ji dotáhnout do některého z možných konců, je zde.

Den první – ráno
Až se vzbudíte, seberte všechno možné ve svém pokoji a spusťte počítač. Projděte si poštu, počítač vypněte a vyjděte dveřmi ve spodní části místnosti. V koupelně seberte mýdlo a pokračujte do obýváku. Pusťte si televizní noviny, jděte do kuchyně. Seberte sladkost ze židle, vraťte se, seberte své klíče z krabice v předsíni a vyjděte ven. Pokuste se odemknou si auto, pak se vraťte a prohledejte pohovku. Jeďte do Lucasova domu, promluvte si s ním, seberte DNA analyzér zpod stolu v kuchyni, prohlédněte si granáty a otevřete okno u nich. Jeďte do Ahatmova obchodu, kupte Lucasovi časopis, seberte sklenici z pultu a doneste magazín Lucasovi. Obejděte jeho dům a otevřeným oknem vytáhněte červený granát. Jděte ke starému muži, prokažte se průkazkou PDA a promluvte si s ním. Pokračujte k márnici, vejděte dovnitř a jděte po stopách krve až k záchodkům. Prodívejte se na plášť v kabince, zkuste ho sebrat, pak ho zanalyzujte pomocí DNA analyzéru a tyto dvě akce opakujte tak dlouho, až v kapse objevíte papírek s nepříliš jasnou zprávou. Pokračujte dále po krvavých stopách, až dojdete k zamčené místnosti. Použijte červený granát a vejděte dovnitř. Prozkoumejte tělo, prohlédněte peněženku oběti, zanalyzujte její DNA, vyfoťte si místo činu a do pytlíčku seberte krev z podlahy. Vyjděte ven a sledujte dále stopy až ke květináči, v něm odříznutou ruku seberte do dalšího pytlíčku. Vraťte se domů a v počítači si vyhledejte jméno John Smith. Jeďte k němu, zkuste vejít dveřmi, pak obejděte dům, prozkoumejte vrchní okno, vylezte po popínavých rostlinách a skočte dovnitř. V rychlosti si vyfoťte obrázek na tabuli a zase vyskočte ven. Jeďte do PDA, přivolejte si výtah v sektoru 1, vyjeďte do třetího patra a předejte Haroldovi všechny možné důkazy. Pak vyjeďte do čtyřky a navštivte svého šéfa. Promluvte si s ním a vyptejte se na podrobnosti zmizení Hugha.

Den první – odpoledne
Potkejte se s Parkerovou ve spodním patře. V dome Stephena Hugha prozkoumejte místnost a povšimněte si pláště v šatníku. V kancleářích PDA si promluvte s šéfem o svém objevu. Jeďte ke Smithovi a dostaňte se stejným způsobem jako minule k němu domů. Spusťte počítač, prohlédněte si soubor Order Logo a následně si prohlédněte a vytiskněte soubor Order List.

Den první – večer
Vypněte počítač, seberte vytištěný soubor a jeďte do PDA. Dostanete hned v přízemí zprávu o tom, že se máte podívat do doků. Jeďte tedy tam, prozkoumejte mrtvé Stephenovo tělo a až na vás dva chlapíci v pláštích namíří pistole, skočte do vody.

Den druhý – ráno
Po probuzení si pusťte televizi, dozvíte se něco o uprchlém panterovi. Jeďte do PDA a promluvte si se šéfem. Dejte mu zakódovaný text ze Smithova počítače, sejděte do přízemí a vyjeďte do druhého patra sektoru 2. Promluvte si s doktorem, pak se vraťte k šéfovi, dozvíte se adresu Millerova domu. Jeďte tam a pokuste se vejít dovnitř, pak prozkoumejte okno vlevo, které je zakryté stromem. Jeďte domů a povšimněte si muže, kterému něco upadlo do kanálu. Prozkoumejte to – je to prsten. Jeďte k Lucasovi a seberte u něj z krabice přístroj a ze země magnet. V Ahatmově obchodě si kupte provázek a kombinací těchto dvou předmětů vylovte prsten z kanálu. Je na něm diamant, takže ho použijte k otevření okna u Millera. Prozkoumejte jeho dům, až otevřete šatník, najdete tam mrtvolu. Vyfoťte si ji a jeďte do PDA, dejte fotku Haroldovi a promluvte si se šéfem. Pošle vás ke starostovi. Jděte tam, vejděte do radnice, promluvte si se sekretářkou, povšimněte si bonbónů na jejím stole. Jděte k Ahatmovi, kupte si čokoládu a pomažte s ní mýdlo, pak použijte Lucasův přístroj, sundejte obal z tyčinky a zabalte do něj čokoládou obalené mýdlo. To dejte sekretářce, pak vyjděte z radnice, vraťte se, pokuste se vejít do starostovy kanceláře, seberte klíč z teď opuštěného stolu a otevřete si. U starosty si přečtěte papírek na zemi pod stolem a okopírujte si jeho obsah do notesu. Vraťte se do PDA a promluvte si se šéfem o tom, co jste našli.

Druhý den – odpoledne
Sjeďte dolů, Mick vás pověří prozkoumáním jedné nehody. Jeďte na místo, seberte zpod náklaďáku tyč a otevřete s ní kufr. Najdete tam Stephenovo tělo. Vyfoťte si ho a prozkoumejte ho, pak prozkoumejte kanál, zkuste ho otevřít a následně seberte vzorek kapaliny, který se tam nachází, do plastového pytlíčku. Jeďte do PDA, dejte důkazy Haroldovi a promluvte si se šéfem. Dostanete adresu Zacka Reeda. Jeďte k němu, zaklepejte u něj na dveře a odstupte stranou. Pak na dveře vystřelte, prolezte oknem na střechu, seberte cihlu, hoďte ji na druhou stranu střechy a rychle Zacka zastřelte. Prozkoumejte jeho tělo a seberte mu zápisník s telefonními čísly. Promluvte si se šéfem o Reedovi, pak jděte domů a zkoušejte volat na všechna čísla ze seznamu. Pak si v počítači najděte jméno George Andersona a jeďte k jeho obchodu se zbraněmi. Projděte boční uličkou, prozkoumejte popelnici a pomocí rukavice z ní vytáhněte kupón. Vejděte dovnitř, prozkoumejte obchod a promluvte si s bláznem, co si myslí, že je Ježíš Kristus. Jděte do PDA a promluvte si se šéfem. Pokračujte domů, vyberte si mail a jeďte se potkat se Samuelem Jonesem do doků. Promluvte si s ním, pak zkuste sebrat chleba. Nepůjde to, a tak si ho přítáhněte železnou tyčí. Pokračujte k Ahatmovi, dejte mu kupón a vezměte si kartičku a láhev vína. Chleba a víno dejte bláznovi, získáte klíč. Pak jeďte k radnici, uvidíte muže v plášti, zřejmě starostu. Jeďte do PDA a promluvte si se šéfem o nových událostech.

Druhý den – večer
Jeďte k sobě domů, stoupněte si do stínu u dveří a počkejte, až přijde chlapec s píšťalkou. Bafněte na něj a píšťalku si vezměte. Jeďte do parku, jděte nahoru, doleva a pokračujte tak dlouho, až dorazíte k trojúhelníkové skále. V průběhu cesty narazíte na pantera, stačí ale zapískatz na píšťalku a uteče. Prozkoumejte skálu, projděte cestou, která se za ní nachází, vejděte do chatrče Samuela Jonese a promluvte si s ním.

Třetí den – ráno
Až vstanete, pusťte si opět zprávy. Jděte do PDA a promluvte si se šéfem, sejděte do přízemí a vyjeďte k mrtvému tělu. Je to muž z prodejny zbraní. Seberte trubku ze země, prozkoumejte hromadu hadrů a seberte z ní peněženku, z peněženky pak vyndejte kartičku Hyper Print. Shoďte popelnici, vyndejte z ní tělo, prozkoumejte ho, vyfoťte, použijte DNA analyzér a odeberte vzorek krve. Vraťte se do PDA, promluvte si v sektoru 2 s doktorem a předejte Haroldovi důkazy. Pokračujte za šéfem. Hra se zde větví:

Cesta první – stoky
Řekněte šéfovi, že prozkoumáte stoky. Jděte za Parkerovou a požádejte ji o pomoc. Ve stokách jděte stále doprava, až ji najdete. Otočte druhý kohout zprava doleva, jděte dolů a doprava, až dorazíte na slepý konec. Zkoumejte stoky tak dlouho, až narazíte na prostor plný různých částí těla. Prozkoumejte část pláště a seberte z něj klíč. Vraťte se k Parkerové a zkuste klíčem odemknout dveře. Vyprázdněte zavařovačku od Ahatmy, otočte třetí kohout a naberte trochu kapaliny vytékající z trubky. Použijte ji na dveře a odemkněte je klíčem. Promlute si s Parkerovou, pak otevřete spodní šuplík a seberte kazeťák. Otevřete ho a vyndejte z něj kazetu, tužkou ji přetočte, vraťte ji zpět a kazeťák položte pod dveře. Zavřete dveře, zamkněte je a vraťte se do PDA. Tam si promluvte se šéfem a budete odveleni do domu starého muže, u nějž celá historie začala.

Cesta druhá – vydavatelství
Řekněte si šéfovi, aby vám našel něco o Hyper Printu, pak vyjděte z jeho kanceláře a zase se tam vraťte. Získejte od něj adresu a vypravte se tam. Promluvte si se sekretářkou, pak se šéfem, ukažte mu fotografii symbolu řádu. Vykrucuje se, ale je zřejmé, že knihy fanatikům vytiskli. Vyjděte ven, třikrát si promluvte s telefonující ženou, až se otočí, seberte jí bílý plášť. Převlékněte ho uvnitř a jako uklízeč vejděte do dveří nalevo od sekretářky, prozkoumejte bednu a seberte z ní řádovou knihu. Převlékněte se zpět a jděte do PDA. Ukažte ji šéfovi, budete odveleni na stejné místo, jako v případě první alternativy…

Třetí den – odpoledne
V domě použijte DNA analyzér na krvavou stopu, část si vezměte jako důkazní materiál. Promluvte si s Parkerovou, pak seberte ze dveří kus hnědého kabátu a ukažte jí ho. V PDA předejte důkazy Haroldovi a promluvte si se šéfem.

Nyní máte opět několik možností:

Cesta první – zajatec
Přístupná, pokud jste předtím zkoumali stoky. Vyhledejte si doma v počítači jméno Michael Davidson. Jeďte k němu a podívejte se na papír na jeho stole. Budete sraženi a uvězněni. Můžete přeskočit na popis možných konců hry – v současné situaci můžete dosáhnout konce ohněm a explozí.

Cesta druhá – márnice
Přístupná pokud jste předtím zkoumali nakladatelství. Automaticky navštívíte starou márnici, seberte zde ze zdi sekeru, promluvte si s mužem, vejděte do místnosti a otevřete sekerou skříňku s obrázkem řádu. Stiskněte zde tlačítko, slezte po schůdcích a přečtěte si knihu. V PDA řekněte všechno šéfovi a pokračujte do parku.

Cesta třetí – park
Sem se dostanete po projití druhé cesty, nebo se sem můžete přesunout, pokud jste předtím zkoumali stoky a nechce se vám skončit takhle brzy jako zajatec. Procházejte parkem, až narazíte na nové stopy. Sledujte je a skončíte na mýtině s několika mrtvými těly. Všechna je vyfoťte, analyzujte DNA, kde to jde, odeberte vzorky, do pytlíku strčte i samotnou hlavu oddělenou od těla. Prozkoumejte ještě kus dřeva v keři v pravém horním rohu lokace, načež sekeru pomocí rukavic vytáhněte. Promluvte si s Parkerovou a vraťte se do PDA, dejte důkazy Haroldovi a promluvte si o tělech se šéfem. Dostanete volno, a tak jděte domů – bude vám telefonovat značně vyděšený Lucas. Skočte do auta a jeďte k němu, obejděte dům, skočte oknem dovnitř a rychle zastřelte člena řádu, který mu vyhrožuje. O celé situaci zpravte šéfa a jeďte k radnici. Uvidíte tam podezřelý náklaďák. Sledujte ho, dorazíte až do parku. Jděte k Samuelovi a varujte ho před členy řádu, až s ním začnete mluvit, budou oknem létat kulky. Zastřelte člena řádu, až vykoukne zpoza kamene. Skončíte u svého bytu, vejděte dovnitř, prozkoumejte krabice a seberte z nich čočky. Kombinací čoček a trubky vyrobte dalekohled, jeďte do parku, jděte k místu, kde je kláda tvořící most, utrhněte z její spodní části větev tvaru praku, pak jděte do lokace, kde je vidět na vzdálený dům, zapíchněte klacek do díry v kameni a použijte na něj dalekohled. Dívejte se dalekohledem tak dlouho, než Jake půjde spát.

Čtvrtý den – ráno
Vyjděte z domu a jeďte do PDA. Promluvte si se šéfem, pak si ještě popovídejte s doktorem v sektoru 2. Jeďte do parku a znovu se dalekohledem podívejte na dům. Ano! Je to sídlo řádu! Jeďte to oznámit šéfovi, automaticky počkáte do večera a budete vysláni na místo.

Čtvrtý den – večer
Jděte doleva a obejděte dům, vlezte dovnitř jediným zhasnutým oknem. Jděte stále doprava, až dojdete do místnosti se schody nahoru. Jděte do prostředních dveří a ze skříňky u záchodu seberte chloroform. Vyjděte ven, po schodech nahoru, na stole se nachází kapesník. Napusťte ho chloroformem, jděte dolů, zpět do počáteční lokace, přivolejte si člena řádu a použijte na něj kapesník. Prohledejte ho a z přístěnku na nářadí seberte šroubovák. Vraťte se zpět do domu, otevřete si v místnosti s plakátem Welcome dveře hned u něj pomocí karty klubu Liquorama, klíče od člena řádu použijte na zelenou bednu a železným páčidlem vypačte jednu z krabic. Pokračujte do místnosti se schody, použijte řádové klíčky na dveře vpravo od schodiště a osvoboďte George Andersona. Promluvte si s ním.

Nyní můžete čtyřmi různými způsoby skončit hru:

Konec první – oheň
Pokud jste byli zajati, skákejte s židlí, dokud nebudete blízko police, za členem řádu. Několikrát do ní praštěte, až ho srazí. Jděte k trubce a přeřežte si provazy. Další pokračování už je stejné i pokud jste zajati nebyli: jděte do místnosti se spícím mužem a použijte na něj kapesník s chloroformem. Otevřete šatník a seberte z něj hábit. Až ho budete mít na sobě, jděte k ostatním na setkání. Až skončí úvodní řeč, seberte sirky ze stolu a použijte je na odpadkový koš s papírem.

Konec druhý – chloroform
Můžete provést pouze pokud jste úspěšně dali chleba a vodu "Ježíšovi" ve druhém dni. Otevřete klíčem, jenž jste dostali výměnou, stříbrné dveře. Otevřete bojler a nasypte do něj chloroform.

Konec třetí – vystrašení
Můžete provést pouze pokud jste úspěšně dali chleba a vodu "Ježíšovi" ve druhém dni. Omračte spícího muže chloroformem a oblečte se do jeho kabátu. Zúčastněte se setkání, vyslechněte řeč, pak místnost opusťte. Otevřete si stříbrné dveře tím klíčem, který jste dostali od "Ježíše", použijte šroubovák a stlačte páku. Vraťte se a "promluvte" si se dveřmi místnosti, kde jsou členové řádu.

Konec čtvrtý – exploze
Nechte se zajmout a skákejte s židlí po místnosti tak dlouho, až uslyšíte na podlaze praskavý zvuk. Skákejte po tom místě, propadnete se a následovat bude obrovská exploze… :o)

Autor:
 

Nejčtenější

Další z rubriky

Germánské webovky: Travian a OGame

webovky3_poster

Ještě jsme zde. Z původně plánovaného týdeníku rozebírajícího necelý tucet signifikantních webových her poslední dekády...

Návod: Awakener - zcela neznámý opilec

Awakener

Sympatická adventura s poměrně logickými řešenímu hádanek je vhodná i pro začínající hráče adventur. Pokud byste se i...

Family Farm - dojmy z demoverze

Family Farm perex

Skvělý simulátor farmaření od českého týmu Hammerware má pohlednou grafiku a nabízí promyšlenou příběhovou kampaň....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Najdete na iDNES.cz