Paolo Tagliavento 

Státní příslušnost: Itálie
Pozice: rozhodčí