Joël De Bruyn 

Státní příslušnost: Belgie
Pozice: rozhodčí