Aleksandar Stavrev 

Státní příslušnost: Makedonie
Pozice: rozhodčí