Zdražení životního pojištění na spadnutí?

aktualizováno 
Většina pojišťoven mírně snižuje nebo se v blízké době chystá snížit technickou úrokovou míru, která se používá při výpočtu ceny pojištění. Znamená to tedy, že se pojišťovny chystají zdražovat životní pojištění? Mají si zájemci o životní a důchodové pojištění pospíšit s jeho uzavřením?

Protože životní pojištění má většinou dlouhodobý charakter, je při stanovování výše pojistného nezbytné zahrnout do výpočtu faktor času. A právě technickou úrokovou míru používají pojišťovny při těchto propočtech – při diskontování pojistného (k výpočtu komutačních čísel z údajů v úmrtnostních tabulkách) a pro úročení technických rezerv. Pojistnou matematiku necháme v tomto okamžiku stranou a podíváme se, jaký vliv má výše technické úrokové míry na velikost naspořených prostředků v pojištění a zda je snižování technické úrokové míry dostatečným argumentem pro nákup životního pojištění.

Technická úroková míra (dále TÚM) podstatně ovlivňuje výši pojistného, kterou pojišťovna vybírá od pojištěných za účelem vytvoření rezervy na sjednanou pojistnou částku. TÚM tak udává minimální zhodnocení prostředků klienta uložených na rezervě („konto pojištěného“), ke kterému se pojišťovna zavazuje po celou dobu trvání smlouvy, i když skutečné zhodnocení je většinou výrazně vyšší (dle předběžných odhadů v loňském roce v průměru přes 7% p.a.). „Konto pojištěného“ zhodnocují pojišťovny investováním peněz do většinou bezpečných investičních instrumentů, nejvíce do dluhopisů a pokladničních poukázek. Pojišťovny přitom ale nevědí, jak se budou úroky z těchto instrumentů v budoucnu pohybovat, tudíž je výše TÚM stanovena dosti nízko (4% - 5% p.a.), což bylo patrné zejména v minulých letech, kdy bankovní úroky byly podstatně vyšší než TÚM pojišťoven.

Vybírat si pojištění jen podle výřečnosti klienta se nevyplácí. Víte, jak správně vybírat pojištění?

Důvodem této nízké úrovně technických úrokových měr je dlouhodobost životního pojištění, po kterou se pojišťovny smluvně zavazují ke zhodnocení prostředků právě ve výši TÚM, která by se neměla snižovat po celou dobu pojištění. Jak je důležité stanovení odpovídající výše TÚM bylo patrné například v Japonsku, kde se úroková sazba dostala výrazně pod TÚM, která byla pojištěným smluvně zaručena ve starších pojistných smlouvách (ve výši i přes 8% p.a.), což vytvořilo dodatečný tlak na kapitál pojišťoven. Pokud totiž pojišťovny zhodnotí rezervy méně než, kolik se zavázaly TÚM, musí odpovídající rozdíl doplatit z vlastních zdrojů. Naopak, pokud je skutečné zhodnocení rezervy větší než kolik činí stanovená TÚM, nepřichází pojištěný zkrátka - rozdíl je mu vyrovnán ve formě podílů na zisku (nejčastěji formou výplaty zvláštní prémie k pojistné částce), k čemuž se pojišťovny zavazují v pojistných podmínkách. Nižší TÚM tak může znamenat vyšší podíly na zisku pro klienta.

Zhodnocuje se pouze část pojistného

Zopakujme, že nedochází ke zhodnocování celého pojistného, ale pouze jeho části, která ze zaplaceného pojistného zůstane po odečtení příslušných nákladů pojišťovny a po odečtení části pojistného určeného k pokrytí rizika, jak znázorňuje následující graf:

Například TÚM ve výši 4% p.a. tak představuje závazek pojišťovny, že „konto klienta“ ročně zhodnotí o 4% ročně a to po celou dobu platnosti smlouvy, i když skutečné zhodnocení je díky zmíněným podílům na zisku často vyšší. Ve většině zemí je hodnota technické úrokové míry nástrojem regulace ze strany státního dozoru , která má zabezpečit solventnost životních pojišťoven v případě poklesu tržních úrokových měr. Jednotlivé státy se odlišují ve způsobech regulace, které jsou stanovení zákonem, rozhodnutím vlády nebo regulace pojistným orgánem. U nás je výše TÚM upravena vyhláškou MF č.75/2000, kde je její maximální výše stanovena na 4% a blíže vymezeny možnosti její změny. TÚM se například nepoužívá ke zhodnocování rezerv investičního životního pojištění, které jsou odděleny od ostatních rezerv a pojišťovna se smluvně nezaručuje k výnosu, neboť o investiční strategii rozhoduje pojištěný.

Vliv technické úrokové míry na cenu pojištění

Technická úroková míra se odráží v ceně pojištění a platí, že čím nižší technická úroková míra, tím by mělo být vyšší pojistné a opačně. Stanovení vysoké technické úrokové míry by pro pojišťovny znamenalo nízké rezervy a nebezpečí platebních problémů. Naopak nižší technická úroková míra by díky vyššímu pojistnému znamenala pro pojišťovnu větší tvorbu rezerv, ale možnou ztrátu konkurenceschopnosti. Výše uvedený vztah platí, pokud se nemění ostatní faktory, které působí na cenu životního pojištění.

 

Pokud vás zajímá, co je nového ve světě pojištění, aktuální informace naleznete ZDE.

 

Dalším důležitým faktorem jsou také používané úmrtnostní tabulky, i když její hodnoty ovlivňují výsledné pojistné výrazně méně než TÚM (literatura uvádí, že v průměru vliv úrokové míry činí 75%, zatímco vliv úmrtnostních tabulek jen 25%). Obecně ale platí, že pojišťovna, která využívá moderní úmrtnostní tabulky, které zohledňují prodlužující se střední délku života, může nabízet levnější pojištění pro případ úmrtí, ale dražší pojištění pro případ dožití a tudíž dražší také smíšené pojištění, kde složka dožití hraje zcela dominantní roli.

Jedním ze způsobů, jak se takovému nežádoucímu zdražení vyhnout, je použití vyšší technické úrokovou míry (např. 5%), což byl jeden z důvodů, proč některé pojišťovny stanovily TÚM na mírně vyšší úrovni než konkurence. Posledním významným faktorem na výslednou cenu životního pojištění jsou správní náklady (např. náklady na provize, správu pojistné smlouvy, provoz pojišťovny a jiné), které mnohdy činí 20-40% zaplaceného pojistného. Snížením těchto nákladů mohou pojišťovny rovněž kompenzovat pokles TÚM a její dopad na výslednou cenu pojištění.

 

Rostoucí hodnoty ročního pojistného při snižování technické úrokové míry (muž: 40 let, PČ pro případ smrti nebo dožití: 300 000 Kč, doba pojištění: 20 let)
Technická    úroková  míra (v %) 4,5 3 0
Roční pojistné          (v Kč) 10 635 12 246 16 212

Situace na trhu

V souladu s trendem na finančním trhu (pokles úrokových sazeb) mají či budou mít zákazníci pojišťoven u nových smluv nižší garantované zhodnocení. Od prvního dubna činí nejvyšší možná technická úroková míra na českém trhu 4 %. Řada pojišťoven, které donedávna nabízely 4,5% či více, proto nyní sazbu snižuje, případně už ke snížení přistoupily. Česká asociace pojišťoven doporučuje svým členům stanovení TÚM ve výši 3%. V současné době také probíhá reklamní kampaň České pojišťovny lákající na jednorázové životní pojištění s TÚM ve výši 4,5%. Podle poradce České pojišťovny Rudolfa Čechury dojde od 1.4.2002 k poklesu TÚM České pojišťovny a k nárůstu pojistného životního pojištění. Proto klientům doporučuje sjednání životního pojištění ještě v březnu.

 

Další informace naleznete v sekci životního pojištění.

 

Rovněž řada pojistných agentů již přesvědčuje klienty o výhodnosti sjednání životního pojištění za současných technických úrokových měr. Tento tlak agentů na klienty bude nepochybně vzrůstat. Již nyní se objevují agenti, kteří tlačí na klienty, aby se sjednáním životního pojištění neotálely, neboť prý mají jedinečnou šanci k výhodnému uzavření životního pojištění. Ze zjištění Fincentra, ale vyplývá, že změny pojistně-technické úrokové míry měly či budou mít pouze dílčí dopad na změny cen životních pojištění, ale neměly či nebudou mít plošný dopad a výběr optimální pojistné ochrany z celé škály nabídek tuzemského trhu životních pojištění neovlivní. Snižování technické úrokové míry tak nelze považovat za signál k nákupu životního pojištění, jestliže pojistnou ochranu životního pojištění v současné době nepotřebujete.                        

Přesvědčoval Vás pojistný agent k nákupu životního pojištění z důvodu poklesu technické úrokové míry? Považujete snižování technické úrokové míry za důvod k nákupu životního pojištění? Děkujeme.

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Ilustrační snímek

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého,...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Hypotéka je pro Čechy už zase "luxus". Hypotéky jsou nejdražší za pět let, letos...

Hypotéka je pro Čechy už zase "luxus". Hypotéky jsou nejdražší za pět let, letos...

Kurzy.cz Průměrná sazba hypoték v Česku se lednu dostala na úroveň tří procent. Tak drahé byly hypotéky naposledy před takřka pě...

Najdete na iDNES.cz