On-line rozhovor

Odvolaná nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká

Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.
velikost textu:
vydáno 6.1.2011 11:00
Renatu Veseckou vláda odvolala jednomyslně z čela Nejvyššího státního zastupitelství v říjnu. Její pozici zpochybnily soudní pře a spekulace o spojení s členy "justiční mafie", která zasahovala do kauzy Jiřího Čunka. Vesecká byla nejvyšší státní zástupkyní pět let.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 6. ledna 2011 do 11:20

OTÁZKA: Dobrý den, paní Vesecká. Mám jen jeden dotaz: Kdybyste mohla něco PODSTATNÉHO ve svých rozhodnutích za posledních řádově deset let změnit, co by to bylo? Například: šla byste do té funkce? Jinak Vám přeji hlavně dobré nervy, zdraví a klid. O Vaše další uplatnění se neobávám. Shodou okolností se mnou ve firmě pracoval člověk, kterému jste (bylo to ještě v Hradci Králové) několikrát pomohla. Proto vím, že jste pracovitá a inteligentní žena. A právě takovéto a k tomu velmi pěkné ženy to mají v české politice hodně těžké. Tato naše, dosud nevyvinutá demokratická společnost přejímá zkratkové informace medií. Bohužel se všemi negativními dopady. Jako třeba případ pana Jiřího Čunka. Začal úspěšně řešit složitou problematiku sociálně znevýhodněných osob. Stačilo vytrhnout pár vět z kontextu a například z přestěhování do lepších poměrů se stává „vyhnání do kontejnerů“. Na neřešení této problematiky přitom všichni doplatíme, nejen ekonomicky, ale i morálně . Karel Prokopič
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Určitě bych žádné rozhodnutí neměnila, pokud se týká profese, každá zkušenost pozitivní i negativní je dle mého názoru dobrá. Stejně tak bych neměnila ani žádné rozhodnutí ve věcech, které jsem zpracovávala, za svými rozhodnutími si stojím. Děkuji za Vaše vyjádření důvěry. 6.1.2011 11:03
OTÁZKA: Umíte plavat? Jak moc dobře? Kolik uděláte bazénů? Jakým stylem nejčastěji plavete? Michal Kolesa
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Myslím, že plavu dobře. Plavu určitě ráda a ve všem, do čeho jsem vhozená. 6.1.2011 11:04
OTÁZKA: Zůstanete na Nejvyšším státním zastupitelství, odejde do advokacie, nebo máte ještě jiné plány?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: V současné době si užívám plánovaného volna na horách, kdy tento časový prostor chci využít k vyhodnocení nabídek a možností, které jsem obdržela jak v rámci soustavy stát. zastupitelství tak v soukromé sféře, po zvážení a vyhodnocení se rozhodnu určitě tak, aby mne práce bavila a uspokojovala. 6.1.2011 11:05
OTÁZKA: Byla jste ve funkci 5 let, je to hodně nebo málo?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Z hlediska působení doposud všech nejvyšších státních zástupců - se mnou byli 4, je to myslím nadprůměrná délka, první dva působili v rozmezí každý dvou let, moje předchůdkyně přibližně stejně jako já. Je to doba, kdy se dá začít se změnami, avšak nikoli je všechny plně dotáhnout do konce. 6.1.2011 11:07
OTÁZKA: Jak hodnotíte angažmá p. Němce v kause katarský princ?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Uvedená věc probíhala za působnosti mé předchůdkyně, já jsem z pozice nejvyšší státní zástupkyně s uvedenou věcí nepřišla do styku, pouze tak, že jsem policii uložila prověřit, zda v dané věci nedošlo ke korupčnímu jednání. Poté, co policie věc odložila, jsem ji nechala znovu otevřít a doplnit prověřování. Ani poté policie nezjistila podezření z trestného činu kohokoli. 6.1.2011 11:09
OTÁZKA: Dobrý den, jak se jako právník díváte na možnost odebrání akademického titulu, o které se před časem mluvilo v souvislosti s tzv. plzeňskou aférou? Je to podle Vás možné?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Jedná se o správní řízení, které není, domnívám se, ještě ukončeno. Určitě nechci činit žádné soudy bez znalosti věci či materiálů. Pravdou je, že ohledně právnické fakulty v Plzni jsem již v roce 2007 podala několik správních žalob, týkajících se neplatnosti nostrifikace. Tyto žaloby byly úspěšné. K titulům mohu uvést, že jsem v pozici NSZ uložila netrestnímu odboru se vyhodnocením zabývat. 6.1.2011 11:12
OTÁZKA: co říkáte důvodům, pro které jste byla odvolána?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Důvody jsem žádné konkrétní neslyšela a v rozhodnutí o odvolání není ani žádné odůvodnění, což by při praxi soudů, které hodnotí odvolání jako správní rozhodnutí, mohlo vést k soudnímu sporu, což však v žádném případě neudělám. Pokud bych měla vycházet z toho, co zmiňují média, a to je důvod spočívající v kauze Čunek, pak by to znamenalo, že prosazovat zákon a stavět se za něj je špatně a lepší je nevybočovat a schovávat se za jiné, pokud by důvodem měla být kauza mafie, pak by to znamenalo, že je lepší se nechat osočovat a neuplatňovat základní ústavní právo domáhat se ochrany u soudu, protože dosud žádný platný rozsudek v této věci není, a pokud by důvodem měla být jakási abstraktní důvěryhodnost, pak by dle mého názoru musel být rozpuštěn parlament či odejít vláda, protože ani oni dle průzkumu veřejnosti nepožívají důvěry všech. 6.1.2011 11:17
OTÁZKA: Kolik nabídek jste v souvislosti se svým odchodem s funkce nejvyšší státní zástupkyně dostala? Směřovaly více do soukromé sféry, nebo státní správy?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Byla jsem překvapena množstvím, týkají se jak advokacie tak i podnikatelské sféry. 6.1.2011 11:17
OTÁZKA: Ministr vnitra John řekl, že zametáte kauzy pod koberec, Vy jste chtěla, aby řekl jaké. Více se o tom neví. Můžete k tomu něco bližšího říci?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Vyzvala jsem ministra vnitra, aby uvedl konkrétní kauzy, ale do současné doby mně ani ministru spravedlnosti nic nesdělil, přestože později uváděl, že vše sdělí právě ministru spravedlnosti. Navíc ministr John uváděl, že tyto informace má od vedení policie, přestože jsou písemné materiály, z nichž vyplývá, že mu takovéto informace vedení policie nedávalo. 6.1.2011 11:19
OTÁZKA: Máte ráda kytičky, zvířátka? Nepocitujete vždy na jaře zvýšený pocit něhy?
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Mám ráda všechna roční období. Dokonce patřím mezi ty, co mají rádi i podzim. Ve vztahu ke zvířatům nebo přírodě pro mě roční období nehraje roli. 6.1.2011 11:21
OTÁZKA: Dobrý den, co považujete za největší úspěch a naopak za neúspěch Vaší práce jako nejvyšší státní zástupkyně? A co si myslíte o pojmu "soudní mafie"? Přeji hodně úspěchů v další práci. Hans Bartsch
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Za úspěch považuji to, co možná na první pohled není vidět, ale je to rozhýbání soustavy státního zastupitelství k větší aktivitě vůči policii, to znamená, že se zástupci zaměřili více na zákonnost trestních stíhání a také na vyřešení starých věcí - ležáků. Neúspěch je to, že se mi o tomto kroku nepodařilo jednoznačně přesvědčit veřejnost. Nechci hodnotit, zda existuje či neexistuje soudní mafie, pro mne je tento pojem spojen vždy z dlouhodobým působením v rozhodujících funkcích a je zajímavé, kým je a byla justice ovlivňována od roku 1990. 6.1.2011 11:27
OTÁZKA: Dobrý den, Máte tak velkou hlavu nebo to jsou vlasy? Děkuji. Petr Bartoš
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Mám malou hlavu, ale asi mám velký mozek. 6.1.2011 11:28
OTÁZKA: Prosím jak se dívate na to, že prakticky žádná kauza českých politiků nebyla dotažená do konce?? Jak je možné, že soudruh Rychecký brečí do TV obrazovky, jak nizké jsou tresty u nás??? Kdo s tím může něco udělat??? Já nebo např. Vy a Rychecký??? Kdo má větší šanci??
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Museli bychom se vždy bavit o konkrétních kauzách, abych vám mohla říci důvody. Ukládání trestů je výlučně v kompetenci soudů. Jedině soudy mohou rozhodnout o druhu a výši trestu. Nemyslím si, že zákon v současné době neumožňuje ukládat vysoké tresty, ale vždy pokud hodnotíte trest, je nutné zase znát kauzu. Za špatný signál pro právní vědomí považuji to, když politici hodnotí, zda soud uložil trest nízký nebo vysoký. Opravdu to může hodnotit pouze ten, kdo zná tu kterou konkrétní věc. 6.1.2011 11:31
OTÁZKA: Měl bych takovou ošidnou otázku: Když Policie něco vyšetřuje / Nerozumí tomu/ Pak něco vytrhne ze souvislosti a položí otázky soudním znalcům. Ti odpoví na kladené otázky a tím je záležitost sklizena ze stolu.... Má občan jako klient právo nahlížet do tohoto spisu l/Podávající oznámení 2/ Trestně stíhanyý Děkuji Radek Šatan
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Nahlížení do spisu upravuje přesně trestní řád. Z těch, které uvádíte, může nahlížet pouze obviněný nebo jeho obhájce, stejně tak poškozený, pokud je oznamovatel. Policie ani státní zástupce by neměli automaticky přejímat závěry znalců, vždy musí závěry samostatně hodnotit. 6.1.2011 11:35
OTÁZKA: Proč myslíte, že z vás dělá mafiánku zrovna paní Andělová, které musel být případ Čunek sebrán pro absolutní neschopnost zajistit nestranné vyšetřování? Jan F
Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. ODPOVĚĎ: Možná je to právě proto. 6.1.2011 11:36

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz