Středa 7. prosince 2022, svátek má Ambrož, Benjamin
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 7. prosince 2022 Ambrož, Benjamin

Koordinátor české digitalizace Zdeněk Duspiva

Zdeněk Duspiva
velikost textu:
vydáno 30.10.2008 13:00
Česká televize vypíná analogový signál. Pokud jste si dosud nepořídili set top box nebo satelit, přijdete možná už v noci na pátek o program ČT 2. Signál z ústeckého vysílače Buková hora, pražského Žižkova, plzeňského Krašova a chebské Zelené hory bude nahrazen digitálem.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 30. října 2008 do 13:13

OTÁZKA: Dobrý den, proč přechod na digitál tak trvá ? Vždy se zapne jeden vysílač v kraji a už se uhání do dalšího kraje. Opravdu je takový problém po zapnutí prvního (hlavního) vysílače provést během několika následujících dnů/týdnů měření a spustit hned i dokrývače ? Digitalizace mi zase připomíná českou cestu řešení čehokoli, tzn. rozděláme něco a pak se to časem dodělá, co na tom, že jinde by to zvládli mnohem rychlejc (pochybuju, že v Německu trval přechod v každém regionu několik let jako u nás).Digitální signál se přece bude šířit stejně, ať se jedná o dočasný multiplex nebo definitivní. Občan
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Dobrý den Jsou dvě zásadní množnosti 1. buď vypnout celou republiku naráz nebo 2. postupně po jednotlivých oblastech. Většina zemí v Evropě volí, stejně jako my, druhou postupnou cestu, kromě Finska které vypnulo analog ve stejný okamžik i s rizikem několika set tisíc diváků po delší čas bez příjmu TV a s následných "dořešením". Naše situace je o to složitější, že se ukončení analogu dotkne téměř 80% obyvatel závilsých na terestriálním, tedy s příjmem TV přes běžnou anténu.To nemá až na výjimky nikde obdoby a o to je to složitější. Rovněž je zde nedostatek volných kmitočtů, které jsou v analogu využity plně pro celoplošné vysílání pouze 4 televizních programů. Proto jsme museli zvolit cestu postupného ukončování analogu a z uvolěnných kmitočtrů sestavujeme digitální sítě - již pro mnohem více televizí spolu s přidanými službami. Pro digitál nebude díky technologii potřeba tolik vysílačů a dokrývačů jako v analogu a proto je plán postupu(TPP) postaven na vysílačích velkého výkonu na základě počítačových modelů. Až skutečná intenzita signálu v daném regionu , zjištěná na základě měření, potvrdí případnou nutnost využít další dokrytí a kmitočty. Celkově je pokrytí plánováno na téměř 100% území v případě ČT/ČRo a k 95% pro komerční televize, závislé na dohodách zúčastněných (podle zákona mají současné komerční TV zajištěno pokrytí identické jako tomu bylo v analogu). Přechodný stav při ukončení ČT2 a v některých postupné přeladění je nutné z hlediska technologie a výměny anténních a dalších systémů (+ přechod programů z provizorních sítí doe definitvních s oddělením veřjenoprávní sítě as nových sítí komerčních).Jde o přehcodný a velmi krátkodobý stav, jehož výseldkem bude definitvní umístění vysílání z pevných vysílačů, navíc díky identitě operátora pro většinu sítí na zcela totožná místa. 30.10.2008 13:15
OTÁZKA: Dobrý den, nehrozí nespuštění vykrývačů ? Aby lidé, co mají dnes špatnej analog neměli časem žádnej digitální signál, protože pro pár lidí v členitém terénu se nevyplatí vykrývač spouštět ? Jde mi o to, abych nečekal na digitál a pak se nedozvěděl, že pokrytí mít nebudu, satelit bych v tomto případě koupil už ted. Divák
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Plán ČVTÚ i reálné plány operátorů , sestavené dle TPP, zaručují dostatečné pokrytí republiky digitálním signálem v souladu se zákonem a, to jak ČT tak i dosavadním komerčních televizím (minimálně identické jako v analogu).Uvolněním analogu vznikne dostatečný počet volných kmiotčtů, bude-li potřeba dokrýt nějaké "bílé místo". Jsou samozřejmě lokality, kde je již analogový příjem komplikovaný a je řešen individuálně. Známým případem je obec Nemanice na Domažlicku, kde operátor zajistil spciální opakovač pro danou lokalitu i v digitálu, byŤ řada lidí s přešla na satelit. Mapy plánovaného pokrytí jsou k dispozici na mnoha webových stránkách¨či v tisku- Česká televize (www.digict.cz) , web operátorů a státních institucí. Asi do měsíce by po uzavření smluv měl být také spuštěn plnohodnotný web a telefonní linka v rámci celostátní kampaně k úplnému vypnutí analogu, které nastane nejprve v Praze na jaře 2009. 30.10.2008 13:25
OTÁZKA: Dobrý den, bydlím v bytovém domě (panelák) který vlastní soukromá firma. Majitel nám-nájemníkům-k digitalizaci řekl, že společnou anténu pro digitál upravovat nebude žádným způsobem. Zároveň nám zakázal umisťovat na střechu i balkóny vlastní antény i satelitní. Jediné co povolil je připojení na místní kabelovou televizi, se kterou má nějakou smlouvu o exkulzivitě, u které je docela drahý i jen základní "balíček". Jak máme takovou situaci řešit ? Jiří
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Jsou dvě základní možnosti konverze společných antén STA - nákladnější společné úpravy s vložkováním pro digitální příjem i rozvod na "centrálním" příjmu nebo dílčí připojení individuálních set top boxů jednotl. obyvateli domu v případě ponechání STA bez zásadních úprav, kromě zájkladní konverze vč.nasměrování na příslušné vysílače -viz doporučení NKS a dsalších k této věci z minulosti nebo po poradě s odbornými firmami. V případě větších aglomerací je možné využít v případě dostatečně kvalitního signálu i domácí pokojovou anténu - dle konkretní polohy domu a vysílače. Jinak je samozřejmě na individuálním rozhodnutí obyvatel, zda nevyužijí IPTV, satelit nebo kabelovou TV. 30.10.2008 13:30
OTÁZKA: Kdy začne informační kampaň k DVB? ladaa1
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Kampaň jako taková probíhá v zasádě nepřetržitě, nyní zejména díky spolupráci NKS prostřednictvím České televize, která postupuje mimořádně rychle i přes mírné zpoždění v počátku díky prodlevám s vydání předpisů (TPP).ČT přistoupila k projektu mimořádně aktivně a to právě i v informovanosti (web, chaty, tel.linka, zpravdoajství, speciální pořady, diskuze atd.). Postup ČT jde vlastní ale náročnou cestou rychlého uvolňování kmitočtů pro digitální sítě, i díky finanční podpoře ze zákona plané od ledna letošního roku. podpoře ze zákona Kromě tohto běží informace prakticky ve všech médiích, v Českém Rozhlase, v tisku a na internetu , kde je i řada specializovaných serverů.Určitě jsou i rezervy ve vysílání komerčních televizí, ale například Prima se nyní a také aktivně vlastní podporou zapojuje. Státní informační kampaň je připravena včetně financování a bude spuštěna tak, aby byla zajištěna zásada z vládní koncepce - tzn. minimálně vždy 3 měsíce před definitvním ukončením analogu v daném regionu (poprvé v dubnu 2009 v Praze). K tomu postupně probíhaly přípravné práce,které navvázaly na definitivní zlomové body (uzavření smlouvy na vysílací služby pro ČT a souhlas s TPP od komerčních televizí v polovině letošního srpna - ve hře byly i jiné krizové varianty včetně rizika dalšího odkladu).Po uzavření dohody mezi NKS ,MV ČR s ČT proběhly první řízení na dodavatele služeb, kdy po dokončení a podepsání smluv by měla asi do měsíce začít mj.fungovat celostátní informační telefonní linka a speciální web s aktuálními a kompletními informacemi. Připravuje se soutěž na mediální část,v souladu se zákone o veřejných zakázkách. Součastí informačního projektu je i technikcá asoistence specifickým skupinám obyvatel a intutucí, které se nyní formou zpřesňování dat věnujemetak, abychom vybrali co nejefektivnější metodu přímé podpory při přechodu. Jsou připraveny další projekty s participací komerčního sektoru, například s Digitální koalicí a dalšími subjekty. 30.10.2008 13:43
OTÁZKA: Dobrý den, mám jednoduchý dotaz. Proč Němci dokáží pokrýt své území až k hranicím, resp. německé programy jdou chytnout i u nás, ale ČR není schopna si pokrýt ani své území - viz oblast nikoho (bez signálu) např. na Domažlicku podél hranice ? J
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: V SRN mají podstatně méně lidí "závislých" na příjmu terestrické televize (cca 10%) a zahájili digitální vysílání mnohem dříve. Za několik týdnů dojde v Německu k úplnému vypnutí analogu na posledních lokalitách. Kmitočtový plán ja závazně dán na základě mezinárodních dohod, finálně ze Ženevy v roce 2006. Právě oblast Domažlicka byla u nás řešena jako první díky předstihu digitálního rozhlasového vysílání v Německu, které rušilo televizní příjem v pohraničí.Dílčí problému jsou řešeny bilaterárně, jako nyní s Polskem, kde se očekává obráceně "expanze" našich programů do zahraničí... 30.10.2008 13:49
OTÁZKA: Jak to bude z vysíláním digitálního signálů z vykrývačů. Např. Beroun. Totež pro kabelové televize Radil
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Kabelových televizí se vypnutí analogového terstrického vysílání a zahájení vysílání digitálního netýká. V případě Berouna by mělo být pokrytí zajištěno z hlavních vysílačů, přesné informace jsou odvislé od programu, který Vás zajímá a přesné lokality - odkazuji na mapy pokrytí, kde lze najít zda se nacházíte v oblkasti příjmu z hlavního vysílače. Aktuální potřeba dokrytí bude obecně řešena tam, kde se ukáže že plánované pokrytí signálem je v praxi nedostatečné. ČT má tuto část ještě otevřenou. http://www.ceskatelevize.cz/ct/technika/obr/praha.gif 30.10.2008 13:53
OTÁZKA: Jaký úspěch můžet podle Vás mít nová televize Barrandov? Karel
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Start TV Barrandov v ldenu 2009 je velkým pozitivem digitalizace pro diváky a i pro konkurenční boj, i když to stejně jako všechny další nové TV nebudou mít lehké. Postupně jsem přesvědčen o naplnění plánů této TV i podnikatelské oblasti (vč. sledovanosti), i když s "plnoformátem" je to o těžší i díky vyšším nákladům a potřebou budování nové značky. 30.10.2008 13:56
OTÁZKA: Jak se bojuje s NOVOU - brzdou to digitalizace? Bukiš
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Digitalizace není boj ale nutná technologická změna, která se nevyhnutelně dotkne všech účastníků v první řadě diváků. Pod diváky je efekt největší, byť za cenu nutnosti pořízení STB nebo nové televize, které příjem digitálu umožní (+ nové programy a služby). Pro všechny další je to změna s řadou nákladů a změn, jejichž výsledek nenastane automaticky. Je pochopitelné, že v obecné rovině pro všechny dominantní hráče na jakémkoliv trhu je narušení relativně pohodlného status quo nepříliš vítanou věcí. Na druhé straně všechny hlavní subjekty včetně NOVY mají ohromně výhodnou pozici pro přechod na digitál, včetně zázemím síly značky atd. Celý proces u nás je i díky historickým rozhodnutím připravován na bázi dohody (státu a subjketů na trhu), ostatně i tak je nastavena legislativa a právě realizovaný Technický plán, kde současné televize při souhlasu s vracením kmitočtů získávají mj. i další nové licence.Obecně i v digitalizaci, stejně jako v dalších oborech podnikání platí, že posilují silní... 30.10.2008 14:03
OTÁZKA: Co je to NKS , je to často zmíněno, ale jakou má na starosti činnost? Jirka
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Národní kordinační skupina pro digitální vysílání v ČR je pracovním orgánem vlády , složená z vrcholných zástupců vybraných ministerstev (náměstci ministrů..)a regulačních orgánů (předsedové ad.), které mají k digi kompetenční a profesní vztah. Podílíme se mj. i na tvorbě legislativy, která umožnila praktické odblokování a i dnešní hektické dny :-) více i zde : http://www.mvcr.cz/digitalni-televizni-vysilani.aspx 30.10.2008 14:07
OTÁZKA: Dobrý den, dohaduji se se známými. Mám kabelovou televizi a někteří lidé mi tvrdí, že budu potřebovat STB, já mám ale zato, že to nutné nebude. Kde je pravda? tento poskytovatel dokonce obchází okolí našeho bydliště a proaktivně v něm nabízí STB. Netuším proč? Kryloush
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Kabelové TV se současně vypínání terestrického analogu netýká. Přechod kabelovek na digitál je jinou technologickou ( a podnikatelskou) změnou na straně prozovatele sítě, který ji nyní někde nabízí zájemcům spolu s příslušným set top boxem )a digitální kvalitou vysílaných programů a dalších služeb. 30.10.2008 14:09
OTÁZKA: Dobrý den, dočkáme se digitálního vysílání TV Prima z Cukráku? Děkuji Petr Nový
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Právě teď dochází ke konci provizorního společného multiplexu ČT a NOVY a vzniká samostatný veřejnoprávní mux se všemi programy ČT a ČRo a komerční síŤ 2, kam přechází kromě NOVY nyní i Prima - tzn. Prima po současné změně nově i z Cukráku (31.10.ČRA). 30.10.2008 14:12
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, které stanice dneska vypnou, bydlím blízko Kadaně, teda Ústecký kraj. Slyšela jse, že by to měl být jen ČT1 a ČT2 nebo vypne i Nova a Prima? Děkuji Eva
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Z Bukové hory se vypíná nyní jen ČT2 a zahájí digitálně komplet ČT s ČRo a od 31.8 i síť 2 s Novou a Primou, zatím poběží i analog ČT1 a komerční TV. 30.10.2008 14:14
OTÁZKA: Dobrý den, můžete mi prosím říci, kdy bude digitalizováno okolí Karlových Varů? Děkuji za odpověď zdenka
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Z Jáchymova za měsíc ČT a ČRO a síť 2 (NOVA, Prima + bonusy obou TV po jejich spuštění a od ledna 2009 TV Barrandov)v létzě 2009 - viz Technický plán Případně Krašov - ČT již "jede" a komerční síŤ cca za rok 30.10.2008 14:17
OTÁZKA: Dobrý den, myslíte si, že se všichni adepti na kompenzační licence pokusí začít vysílat? Tomáš
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Včera byl oznámen start další z těchto televizí a to RTA v květnu 2009. U dvou z potenciálních držitelů kompenzací to zatím netuším, ale po vánocích si myslím, že se věci pohnou tak , jak se nyní hýbá česká digitalizace a s tím i přecházející diváci směrem k digitálu se všemi výhodami. 30.10.2008 14:19
OTÁZKA: Jak si dle Vašeho názoru v přechodu na digitální televizní vysílání ČR stojí? ladaa1
Zdeněk Duspiva Zdeněk Duspiva: Myslím, že v této chvíli jde o mimořádný projekt, ketrý asi zatím v Evropě nebyl,i přes některé nejasnost vnímám současný postup jako opravdový "tah na branku" a to díky všem účastníkům. Vnímám i to, že diváci i přes dočasné nejasnosti si tam , kde to jde, užívají digitálního vysílání se všemi výhodami. I já k nim doma na jihu Čech už patřím. 30.10.2008 14:22

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.