Bez drátů ve zkratce: Bluetooth versus WiFi (Seznamte se s 'Wireless')

  0:01aktualizováno  0:01
Co jsou bezdrátové sítě? Na jakém principu fungují? K čemu se hodí? A k čemu ne? Jak se doplňují a kde si konkurují? Jak je může uživatel využít pro své potřeby? Kde jsou jejich výhody a nevýhody? Podívejte se s námi na průvodce technologiemi, které hýbou světem. Máme pro vás "kuchařku" bezdrátových WLAN sítí a Bluetooth.

Bezdrátová evoluce. Nebo snad revoluce?

Dnešní uživatelé již nepožadují pouze desktop, nestačí jim jen to, co mají na pracovním stole. Jsou v pohybu a rádi mají k dispozici vše potřebné i mimo to jedno jediné místo, které bylo kdysi vyhrazeno stacionárnímu počítači. Více jak deset let po té, co se počítače odpoutaly od pracovního stolu a přestěhovaly se do našich aktovek, začíná fáze druhá. Stěhuje se s námi i naše spojení s okolním světem.

Notebooky.cz - Bluetooth

A namísto drátů je to opět mobilní řešení. Bezdrátové sítě jsou na postupu. Jak se ovšem vyznat v jejich rozdílech? V zásadě jsou tu dvě bezdrátové technologie budoucnosti, o nichž bude dnešní článek. Abychom však věci trochu zkomplikovali, věnujme se na úvod technologii třetí, která však s uvedením dvou novějších ztrácí na významu.

IrDA alias FIR nebo SIR...

Řeč je o infračerveném přenosu a následně o jeho dvou perspektivních nástupcích. Infra se prosadilo v noteboocích jako způsob, jak si bezdrátově vyměňovat informace s organizéry, přenášet data pomocí mobilu v sítích GSM, či synchronizovat diáře a kontakty, eventuálně i tisknout. Ačkoliv bylo poměrně univerzální a z původně poměrně pomalé verze SIR (s rychlostí pouze 115 kbit/s) se vyvinulo až do aktuální varianty FastInfraRed (FIR), která přenáší 4 Mbit/s, jeho nevýhody ho předurčují k pomalému, ale takřka jistému zániku. Není otázkou zda, ale kdy se s námi rozloučí. Nemožnost komunikace více zařízení mezi sebou, krátký dosah, nutnost přímé viditelnosti, rušení různými změnami světelných podmínek, nízká bezpečnost, nemožnost skutečného klasického zasíťování - to vše byly a jsou nevýhody infračerveného přenosu, které z něj dělají brzkou oběť dvou nastupujících standardů.

Bluetooth a WLAN - konkurenti, nebo partneři?

Podívejme se zblízka na dvě současné technologie, kolem nichž se točí většina diskuzí v branži. Protože nám půjde především o rozdíly a doplňující se aspekty těchto dvou hlavních technologií, odhlédneme od rozdílů v jejich "variantách", především častých u WLAN alias WiFi sítí - jež by vydaly na samostatný článek.

Notebooky.cz - rádiem ovládané Bluetooth autíčkoJak Bluetooth, tak Wireless LAN sítě jsou založené na rádiovém přenosu. Protože zde nosičem informace není světelný paprsek, ale rádiová vlna, je eliminována nutnost přímé viditelnosti. Což v realitě znamená, že zařízení vůbec nemusejí být blízko sebe, nemusejí na sebe "vidět", ba co víc, mohou být například jedno v kapse, druhé na stole, či rovnou za stěnou. Navíc spojení může probíhat i mezi vícero účastníky než jen základní dva, s pomocí těchto technologií lze vybudovat skutečné sítě. Rádiový přenos probíhá v pásmu, které je nelicencované a zdarma - to znamená, že pro používání těchto zařízení není třeba je nahlašovat a uživatel nemusí platit za pásmo, jež používá. Na druhé straně také v tomto pásmu může dojít k "přetížení" a rušení, protože v něm mohou právě tak nehlášeně a zdarma operovat i další zařízení: od telefonů až po mikrovlnné trouby.

Bluetooth - bezdrátové USB

Tím však veškerá podobnost končí. Obě technologie mají ve výše jmenovaných aspektech nepochybně konkurenční charakter: obě umožňují přenos dat, komunikaci mezi zařízeními, vznik menších sítí. V těchto směrech skutečně soutěží o přízeň uživatelů, avšak teprve při bližším pohledu se ozřejmí rozdíly, které z těchto sítí vytvářejí ideální partnery namísto zatvrzelých protivníků.

Bluetooth je bezdrátová technologie, jež má umožňovat přímou komunikaci mezi zařízeními. A to mezi zařízeními bezmála libovolného typu, která se však musejí nacházet v dosahu zpravidla do 10 metrů. V současnosti jsou již možné sítě i s větším dosahem, většina skutečně kapesních zařízení s integrovaným Bluetooth adaptérem má však většinou jen právě 10metrový dosah. Díky technologii Bluetooth mohou zařízení nejrůznějších typů spolupracovat, pokud to jen trochu dává smysl.

Například mobilní telefon předává hovor do miniaturního bezdrátového handsfree, digitální diář synchronizuje svá data bezdrátově s osobním počítačem, notebook přistupuje na internet přes mobilní telefon, digitální fotoaparát tiskne přímo na tiskárnu, MP3 přehrávač posílá hudbu do bezdrátových sluchátek. To, zda si zařízení budou schopna rozumět a přímo mezi sebou komunikovat, ovlivňují "profily", jež to které konkrétní zařízení ovládá. Podle svých schopností každé zařízení ovládá určitou sadu schopností - "profil", jímž je dáno chování a způsob komunikace s ostatními. Existuje celá řada profilů, jejichž kompletní výčet je nad rámec tohoto článku (navíc stále vznikají další, podle aplikací a použití, pro něž je Bluetooth používáno). Jmenujme alespoň synchronizační profil, handsfree, LAN komunikaci, vytáčené připojení alias profil Dial-Up.

Bluetooth je zde, aby především nahradilo všechny datové kabely mezi zařízeními v osobním okolí uživatele, od tiskárny přes telefon, diář, myš, klávesnici. Klíčem je vznik "osobní sítě", kde mezi sebou komunikují napřímo konkrétní zařízení, bez obtěžující kabeláže. Pokud uživatel chce, každé zařízení Bluetooth může navázat komunikaci s jiným zařízením Bluetooth (pokud si mají "o čem popovídat", tj. mají podobnou sadu znalostí alias společný profil) hned jakmile jsou ve vzájemném dosahu. Protože technologie Bluetooth podporuje jak přímá spojení typu bod-bod, tak i s více zařízeními typu bod-více bodů, může vzniknout mnoho malých sítích (takzvaných sítí "piconet") se spojením dohromady, jak je právě potřeba (ad hoc).

PAN aneb Personal Area Network - osobní síť na základě Bluetooth

Právě zde se dostáváme do hájemství "velkých" sítí. Bluetooth je primárně navrženo jako náhrada kabelů, můžeme si jej představit ideálně jako univerzální kabel - ale bez kabelu, zkrátka bezdrátový "kabel" k libovolnému zařízeními. Kdekoliv by uživatel chtěl použít kabel pro spojení dvou zařízení, tam může použít bezdrátové spojení Bluetooth.

Ovšem "svatým grálem" technologie Bluetooth je vytvoření skutečné PAN sítě (Personal Area Network) aneb osobní sítě, pomocí PAN profilu, v níž jsou schopna zařízení libovolné velikosti a relativně libovolných schopností schopna komunikovat mezi sebou jako rovný s rovným: tedy prakticky jako počítače v klasické kabelové síti Ethernet. Předpokladem je jistá "inteligence" na straně zařízení. Těžko si lze představit, že se bezdrátové sluchátko zapojí do bezdrátové sítě PAN a bude z ní těžit něco více než z přímého spojení s mobilním telefonem (pomocí handsfree profilu). Některá zařízení tak z pochopitelných důvodů PAN profil neovládají, protože jej nemají jak smysluplně využít.

Notebooky.cz - Toshiba Bluetooth sušičkaZcela jinak však situace vypadá například u tiskových serverů, kde pak tiskárna může být plnohodnotnějším partnerem počítači, nebo u organizérů a chytrých telefonů, které jsou schopny například "brouzdat" internetem nebo přistupovat k datům na ostatních počítačích, nejen v rámci konkrétního určení jednoho z profilů. Z relativně jednoúčelového spojení daného určením konkrétního profilu se tak stává spojení mezi mnoha zařízeními skutečně multifunkčním - vytváří se osobní síť na bázi Bluetooth, v níž zařízení využívají maximum přístupných možností.

Omezení daná do vínku technologii Bluetooth

Podle vyzařování a síly signálu zvládají Bluetooth zařízení přenosy na 10, 50 či 100 metrů (podle vyzařovací třídy, té odpovídá zpravidla i spotřeba). Většina miniaturních zařízení operuje jen do vzdálenosti 10 metrů, přístupové body a některé USB adaptéry však již dnes zvládají i desetinásobně větší vzdálenosti. 10 či 100 metrů je maximální dosah při optimálních podmínkách, samozřejmě že jakékoliv překážky (stěny, oblečení, brašna) dosah zmenšují.

Maximální datový průtok je cca 1 megabit za vteřinu, reálně však adaptéry dosahují nejvýše cca 70procentních hodnot. Tato šířka pásma je dostatečně široká pro většinu "osobních" aplikací jako tisk, synchronizace, přenos dat z klávesnice a myši, atp. Jak bylo zmíněno, Bluetooth operuje v nelicencovaném frekvenčním pásmu 2,4 - 2,48 GHz. V tomto pásmu však pracují i bezdrátové telefony, spotřební elektronika a v neposlední řadě i bezdrátové sítě WLAN. A tak nastává čas podívat se i na druhou variantu bezdrátové komunikace.

Konkurence či doplnění v podobě WLAN WiFi sítí

WLAN (Wireless Local Area Network) aneb WiFi (Wireless Fidelity) jsou shodné termíny pro technologii postavenou též na bezdrátovém rádiovém přenosu. Pokud Bluetooth mělo sloužit především jako náhrada USB kabelu a nabízet jeho univerzálnost, ovšem bez omezení samotným kabelem, WLAN si lze nejlépe představit jako náhradu klasické síťové kabeláže Ethernet aneb tzv. "twist" kabelu.

Tyto sítě pracují víceméně ve stejném pásmu jako Bluetooth (eventuálně ještě v pásmu 5 GHz), ovšem nabízejí podstatně větší dosah (100 - 500 metrů namísto 10 - 100 m), umožňují "roaming" mezi sousedícími sítěmi, celkově odpovídají strukturovanější síti. Většina komunikace prochází přes "centrum", takzvaný přístupový bod, který může být branou do pevné sítě nebo jen ústřednou pro bezdrátovou komunikaci dalších zařízení.

Notebooky.cz - WiFi Print ServerFunkcí bezdrátové sítě WLAN je především rychlá výměna dat mezi plnohodnotnými počítači. Jakákoliv náhrada USB kabelu zde nepřichází v úvahu, zařízení musí mít dostatek "inteligence", aby se vyrovnala s přenosy na bázi Internetového protokolu TCP/IP. Síť se zde stará čistě o přenos dat, jakákoliv přidaná funkčnost je čistě na zařízeních - nahrazuje tak skutečně kabel sítě Ethernet, ne tak jako Bluetooth kabel USB.

Proto nabízí více funkcí na úrovni velkých sítí a méně univerzální konektivity. Do sítě jsou zde zapojeny počítače, notebooky, eventuálně diáře či síťové tiskárny. Každé zařízení musí disponovat výkonným procesorem a má samo o sobě poměrně univerzální funkci, ne tak omezenou jako v případě bezdrátového sluchátka či bezdrátové klávesnice. Proto zřejmě neuvidíme v dohledné době WLAN telefony, protože ty tolik inteligence a výkonu ještě nenabízejí (ale všeho do času!).

Bezpečnost je podstatným prvkem sítě WLAN. Komunikace je šifrována a měla by dosahovat takřka srovnatelné úrovně s klasickým kabelem. Žel, nedosahuje - na vylepšení se intenzivně pracuje, ale pravdou je, že už kvůli snadnému zachycení bezdrátové sítě a poměrně děravé specifikaci bezpečnostního protokolu se do bezdrátové sítě lze nabourat podstatně snadněji než do sítě kabelové.

Roaming je velkou předností WLAN sítě, kterou Bluetooth nemůže napodobit. Jakmile se notebook vzdálí příliš daleko od svého původního přístupového bodu sítě WLAN a v dosahu je jiný, který patří ke stejné síti, adaptér se automaticky přeladí na nový přístupový bod, podobně jako v případě sítí GSM.

Kooperace, nebo konkurence?

Obě technologie sdílejí stejné pásmo. Mohlo by se tak zdát, že se budou výrazně rušit a znemožňovat funkci jeden druhému. Částečně to v extrémních případech stále ještě platí, avšak pokrok v přizpůsobení na straně obou technologií toto nebezpečí eliminuje. Fyzicky jsou tak obě technologie schopny sdílet společný prostor, dokonce i v jediném zařízení - nejmodernější notebooky nabízí jak adaptér WLAN, tak Bluetooth.

Spíše na straně funkčnosti může vzniknout dualita. Obě technologie umožňují vybudovat síť, Bluetooth s poněkud nižšími náklady a zřejmě rychleji, ale zato s podstatně nižším datovým průtokem. Bluetooth je koncipováno jako síť menšího dosahu, s univerzální konektivitou, naopak WLAN jako síť s velkým dosahem a jediným účelem - vysokorychlostním spojením účastníků.

Notebooky.cz - WiFi WLAN

Bluetooth komunikuje rychlostí maximálně 1 Mbit/s, bezdrátová síť WLAN minimálně na 11 Mbit/s, stále častěji již i na 54 Mbit/s. I když se zde jedná v případě obou technologií o maximální teoretický průtok, v realitě nadále zůstává mezi oběma více jak řádový odstup. Bluetooth nahradí nízkorychlostní USB, WLAN nahrazuje kabelovou síť Ethernet. Přirovnání zde pokulhává, protože pomocí USB jen těžko spojíte více počítačů, zatímco pomocí Bluetooth poměrně snadno ano.

Avšak přesto, hlavním cílem Bluetooth není vytvářet maximalistické síťové prostředí. Naopak, s jeho pomocí lze snadno a rychle vytvořit spíše účelově zaměřené minisítě s omezeným dosahem, nízkou propustností a kapacitou, ale vysokou efektivitou. Naproti tomu WLAN je schopna rychlého přesunu dat mezi rovnocennými účastníky.

Do budoucna tak vidíme ideální šance pro obě sítě; především v noteboocích střední a vyšší třídy nelze než doporučit nákup obou technologií. Každá má těžiště a hlavní výhody někde jinde a dohromady dávají stejně těžko porazitelný pár jako kabeláž USB a síť Ethernet, v krásné nedaleké budoucnosti však bez potřeby oněch těžkopádných, omezujících, překážejících a neestetických kabelů.

Když nezbývá než volit, tak který si tak vybrat?

Pokud chcete spojit hloupější, úspornější, menší zařízení mezi sebou, je rozhodně ideální volbou Bluetooth: klávesnice, myš, mobilní telefon, diář... Pokud toužíte po vysokorychlostních přenosech a páteřní domácí či kancelářské síti bez tahání kabelů, sáhněte po WLAN adaptérech a přístupových bodech. Samozřejmě, nejlepší variantou je seznámit se s oběma možnostmi a vhodně vyvážit a doplnit deficity jedné výhodami druhé. Pak může vzniknout skutečně optimální síť, v níž se lze obejít zcela bez potřeby kabelové instalace.

 

Nejčtenější

Jednosměrná letenka na rudou planetu se odkládá. Mars One krachuje

Ilustrace základny na Marsu, jak si ji představují v organizaci Mars One...

Firma Mars One, která slibovala soukromý let na Mars už v roce 2024, zkrachovala. Plány dostat na Mars lidské obyvatele...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

Tančík pro vnuka poručíka Grubera. Němci ho nasadili i proti Tálibánu

Lehké obrněné vozidlo Wiesel s 20mm kanonem

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do...

Kapitán nedosáhl na pedály. Začátek proudové éry přinesl zvláštní nehody

B-707 N7071  Braniff

Nová technika není vždy nutně bezpečnější. Dokládá to vývoj v letectví na přelomu 50. a 60. let. Piloti se s novými...

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Další z rubriky

Asus se chlubí nejmenším notebookem se samostatnou grafikou

Čtrnáctipalcový Asus ZenBook v rukou slovenské marketingové manažerky.

Asus u notebooků pro rok 2019 sází na jedné straně na tenký design včetně rámečků kolem displeje a na druhé se chlubí...

Do hospody daleko? Kapslový pivovar od LG pivo uvaří i načepuje

Vypadá trochu jako pákový kávovar, nalévá se do něj voda a vkládají kapsle, ale...

Vypadá trochu jako pákový kávovar, nalévá se do něj voda a vkládají kapsle, ale teče z něj pivo. Domácí pivovar LG Home...

Sledování pohybu očí mění virtuální realitu. Novinka HTC se povedla

I baseballový trénink na HTC Vive Pro Eye využívá sledování pohybu oči.

Skoro až nečekané možnosti přináší sledování pohybu očí v novém headsetu pro virtuální realitu HTC Vive Pro Eye. Pomocí...

ČPZP se stará o zdraví a pohodu nastávajících maminek i jejich dětí
ČPZP se stará o zdraví a pohodu nastávajících maminek i jejich dětí

Začátek nového života přináší do rodiny spoustu radosti, ale i starostí. Doprovází ho obavy o zdraví, změna režimu a zařizování nezbytné výbavičky pro miminko. Pomoc přichází z nejrůznějších stran. Od rodiny, přátel. Víte ale, že Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí maminkám až 3 000 Kč?

Najdete na iDNES.cz