Legenda zemřela: Infima BBS byla definitivně odpojena

aktualizováno 
Po několika letech agonie se provozovatel kdysi největší a legendární české BBS Infima rozhodl definitivně ukončit její provoz. Mapujeme 11 let historie BBS Infima - vzpomínejte s námi.

Takřka nepozorovaně, bez velkých proslovů na rozloučenou a tryzen pozůstalých včera po dlouhé a těžké nemoci zesnula jedna z legend českého internetu a českých online komunit, Infima BBS. Po jedenácti letech provozu ji osobně odpojil jeden z jejích zakladatelů Tomáš Svoboda. Namísto kdysi největší české bíbíesky nyní je k dispozici pouze doména bbs.infima.cz, kde si pamětníci mohou založit freemail se stejným jménem, jako měli v časech slávy a rozkvětu infimácké bbs.

Možná nechápete, možná nepamatujete, možná vůbec nevíte, o co šlo. BBS, tedy buletin board systémy, jsou v podstatě něčím jako pradávným internetem – tedy počítačem, ke kterému jste se připojovali pomocí modemu a kde jste mohli diskutovat a vyměňovat si poštu podobně jako dnes po internetu. Ovšem BBSky byly svým dosahem omezeny na lidi ochotné se k nim připojovat a tento problém odstranila až amatérská síť FidoNet, kde už doručování zpráv probíhalo podobně (to je ovšem velmi hrubě řečeno) jako na internetu.

 BBSky byly od modemového dávnověku místem, kde se setkávali lidé vlastnící zázračný počítač a dokonce i modem, kde se utrácely impulsy Telecomu a hlavně kde se diskutovalo, povídalo, chatovalo a downloadovalo. Velmi vzdáleně lze toto prostředí přirovnat k diskusním serverům jako je Mageo – jen s tím rozdílem, že cena a dostupnost počítačů i modemů tehdy selektivně propouštěly k účasti na BBSkovém životě podstatně užší a tím také vyhraněnější skupinu, než jak je tomu dnes, kdy počítač i připojení k internetu je samozřejmostí.

K 1. červenci 2002 tedy Infima definitivně ukončila svůj provoz a nezbývá, než lidem kolem ní poděkovat za těch krásných jedenáct let. A protože do životů mnoha lidí se Infima BBS zapsala písmem nesmazatelným, připravili jsme pro vás úryvek z knihy Historie českého internetu, věnované právě Infima BBS.

V diskusním fóru na konci článku se s námi můžete podělit o svoje vzpomínky na jednotlivé BBSky, nemusí jít jen o Infimu. Určitě máte také mnoho zajímavých zážitků...

Poznámka na závěr: autor článku používal na Infima BBS login Astrolog …

Infima BBS – ta nejpopulárnější  

V roce 1991 vznikla Infima BBS provozovaná společností Infima. Podstatnou výhodou této BBSky byla  skutečnost, že za ní stála firma hodlající se živit prodejem a dodávkami BBSek pro komerční organizace. To byl samozřejmě ten správný důvod, proč pojmout provoz vlastní BBSky trochu jako technologické demo a patřičně ji vybavit.

Malá vsuvka: velmi pravděpodobně jste z dosavadního povídání o BBS dospěli k názoru, že jde o ryze amatérskou věc bez praktického komerčního uplatnění. Možná dnes, ve věku internetu – ale počátkem devadesátých let bylo i v USA vyloučené, aby se komerční firmy distribuující software nebo hardware mohli spolehnout na internet jako platformu pro šíření ceníků, download upgradů a přístup k technické podpoře. Svoje BBSky měly firmy jako IBM, Borland, Microsoft – na ně bylo možno si zavolat a napsat technikům o radu, pročítat diskusní fóra s nářky podobně postižených či downloadovat dema nebo updaty. Proto se myšlenka prodávat vybavení komerčních BBSek  počátkem devadesátých let nejevila tak zcestná, jako by se mohlo zdát dnes.  

Společnost Infima se také dodávkami specializovaného modemového a BBS software dosti dlouho úspěšně živila. Na bázi jejího Major BBS software firmy Galacticom ostatně fungoval ještě nedávno homebanking Komerční banky (klientem byl program BBSman), týž software obsluhoval clearingové centrum České národní banky. Komerčních zákazníků na BBS software měla Infima několik desítek.

Infima byla také jedním z prvních prodejců modemů US Robotics (pohlceno firmou 3com) – tyto modemy patřily ke světové špičce a až do roku 1993 bylo možno je dovážet jen se speciálním povolením USA, protože se na ně vztahoval zákon o vývozu vyspělých technologií do zemí komunistického a postkomunistického bloku. Všichni jejich kupující museli být registrováni a až teprve potom dostali privilegium koupit si modem v ceně 35 000 Kč pracující již tehdy na rychlosti 28,8 kbps  - tato rychlost byla v době, kdy běžné modemy zvládaly s problémy 9,6 kbps, neuvěřitelným luxusem.  

Infima zastupovala americkou společnost Galacticom dodávající software i hardware pro komerční BBSky. Dlužno podotknout, že existoval i software zdarma, instalovaný především na amatérských BBSkách, sofware Galacticomu byl o něco uživatelsky přítulnější a především ve svých pozdějších verzích nabízel i propojení do internetu a další vlastnosti, jež nebyly ze zdarma software tak snadno rozchoditelné.

Infima hned z počátku poskytla velkorysých pět telefonních linek, jimiž bylo možno se připojit k BBSce, později tento počet rozšířila až na neuvěřitelných 32 linek. Do té doby naprostá většina BBSek měla k dispozici jedinou telefonní linku, výjimečně pak linky dvě a ještě řidčeji tři linky.  

Infima BBS se prakticky přes noc stala rájem modemových kecálků ochotných trávit na ní hodiny svého telefonního připojení. Postupem času sice došlo ke zmiňovanému nárůstu přípojných telefonních linek, ale v praxi musela přijít i jiná opatření, aby se zajistila alespoň únosná dostupnost této BBSky. V prvé řadě došlo k omezení délky pobytu na BBSce na půlhodinu, hodinu až hodinu a půl dle statutu uživatele – poté byl uživatel odpojen a musel zavolat znovu, v nejnižší uživatelské kategorii mohl zavolat až následující den. Smyslem tohoto opatření bylo dát šanci ostatním se dovolat mezi tím, než uživatel linku znovu vytočí.

Hlavní výhodou software Major BBS bylo množství modulů, jež bylo možno doinstalovávat na Infimu a tak zvyšovat její možnosti. Infima modulů záhy zprovoznila značné množství a z Infimy bylo možno se záhy dostat také do Fido konferencí a od konce roku 1994 také na internet. 

V té době ale již většina provozu Infimy vyžadovala „kredity“ – tedy jakési poukázky na používání služeb. Každý modul měl svoji kreditovou cenu a uživatelé si mohli za své kredity nechávat zpřístupnit jednotlivé moduly. Nejdříve bylo možno kredity získat v časopisech, později se staly regulérně placenou záležitostí. Infima tak začala na své popularitě zcela legitimně vydělávat a většinu služeb, které byly oproti ostatním BBSkám nadstandardní, zpoplatnila. Tím se jí mimo jiné podařilo regulovat obrovský nárůst uživatelů.

Za peníze tak bylo možno se dostat k internetu -  z počátku ale pouze k emailu. Od konce roku 1994 bylo možné si za 500 Kč měsíčně nechat zřídit svoji vlastní emailovou adresu pro internet a vyzdvihovat si přes Infimu emaily. Cena postupem času padla na nějakých 250 Kč měsíčně a ve své době Infima nabízela naprosto nejlacinější kontakt s internetem.

Internetové služby se pomalu rozrostly o možnost využívat telnet jak pro přístup na Infimu, tak pro přihlašování se z infimy ven do internetu. 

Infima v době svého největšího rozmachu měla více jak 30 000 uživatelů. V době milionů internetových uživatelů můžete toto číslo vypadat směšně, mějme ale na paměti, že okruh uživatelů byl díky pražskému telefonnímu číslu omezen v podstatě jen na pražské uživatele, ačkoliv Infima měla i uživatele z jiných měst. Navíc v roce 1994 nebyl modem ani počítač vůbec lacinou záležitostí a tak desetitisícová aktivní uživatelská obec představovala nevídaný úspěch.

Díky tomu, že Infima poskytovala spolehlivé služby a záhy se kolem ní i vytvořila značná komunita velmi věrných uživatelů,  kteří byli náchylní k placení za nadstandardní služby, jež by ostatně jinde za podobnou cenu nesehnali, se BBSka postupně stala výdělečnou záležitostí. Zisk z jejího provozu sice nikdy nebyl enormní, ale provozní výsledek byl kladný, což bylo v té době u podobného podnikání něco jako malý zázrak.  

Na přelomu let 1995 a 1996 prožívala Infima BBS svoje zlatá léta. Její uživatelé pořádali srazy, dovolat se na BBSku chtělo nebetyčnou trpělivost a dobře nakonfigurované automatické vytáčení, diskusní fóra vřela příspěvky a knihovny byly nacpány zajímavými soubory k prasknutí. Někteří (platící) uživatelé k tomu používali email či plnohodnotný přístup k internetu, jako je WWW. Ke stažení byl i luxusní Windows klient pro práci s BBSkou, který umožňoval mnoho věcí provádět off-line a hlavně komfortním ovládáním. K dispozici byla i diskusní fóra FidoNetu a Usenetu (internetové diskusní skupiny) – Infima BBS byla doslova světem sama pro sebe a o sobě.

Ne vše fungovalo dokonale. Například ve Fidonet komunitě byla Infima BBS velmi nepopulární a Infima BBS měla i svoje problémy s blokováním provozu v rámci Fida. Uživatelé Infimy si totiž nedávali mnohdy práci se studováním pravidel Fidonetu a příspěvky neodpovídaly rules. Na nátlak administrátorů Fidonet nodů musela Infima přístup do echomail konferencí omezit pouze na čtení a možnost psaní příspěvků dávali sysopové Infimy jen výjimečně.

Co se diskusních fór týká, představovala Infima BBS ve své době naprostý unikát. Bylo zde možno číst (a s jistou dávkou úsilí i přispívat) do diskusních fór Fidonetu, ale i do internetových diskusních fór usenetu. A pak tu samozřejmě byly stovky vlastních diskusních fór, které se nedistribuovaly mimo Infima BBS, ale vzhledem k počtu uživatelů této BBS to nebyla žádná podstatná nevýhoda.

Spolu s vycházejícím sluncem nad českým internetem začalo pomalu ale jistě zapadat i slunce nad Infima BBS. Pro přístup k internetu se software Major BBS nehodil, jeho těžiště spočívalo v BBS, nikoliv v internetovém rozhraní. Ještě v roce 1996 sice Infima představovala lacinou alternativu pro práci s internetem, vážní zájemci o práci s internetem se ale postupně začaly přesouvat přímo na internet a Infimu BBS začali využívat přes telnet rozhraní a to stále méně a méně.

Počátkem roku 1997 prodává Infima svoje internetové klienty Spinetu a z internetu jako poskytovatel couvá.

Proč se Infima nestala poskytovatelem internetu?

Je to logicky se nabízející otázka – proč se Infima nestala poskytovatelem internetu, když pro tuto aktivitu měla velmi slibnou uživatelskou základnu? Mnozí to považují za chybu, která Infimu stála zbytečně mnoho, ovšem viděno v kontextu tehdejšího stavu trhu není zhodnocení tohoto rozhodnutí tak jednoduché. Především provoz BBSky vyžadoval poněkud jiný hardware ale také software a tedy i know-how, než jaký si vyžadoval provoz klasického internetového providera, takže počáteční výhoda Infimy v technickém náskoku by se neprojevila.

Za další by si taková změna vyžádala veliké investice a Infima si v té době, jako většina českých společností, financovala rozvoj z vlastního zisku. Jistě by tu byla možnost hledat venture kapitál, ale rok 1996 nebyl nakloněn podobným investičním dobrodružstvím.

Důležité je také mít na paměti, že koncem roku 1996 se trh s ISP již začal plnit a do hry vstupovaly bohaté firmy, kde se „nováčkové“ bez velkého finančního zázemí chytali už podstatně obtížněji. Jistě, Infimě by se velmi pravděpodobně podařilo obsadit část trhu, rozhodně by ale nemohla počítat s tím, že dlouhodobě by mohla hrát vedoucí roli.

Proto se rozhodnutí Infimy nejít do připojování k internetu a odprodat internetové aktivity jeví být spíše jako rozumná volba v okamžiku, kdy si firma mohla vybrat mezi cestou, na níž si svoji pozici již vybudovala, nebo cestou, kde začínalo býti dosti těsno. Je sice možné, že v době internetové horečky v letech 1999 – 2000 by mohli majitelé Infimu prodat za velmi lukrativní peníz, to ale nebyla věc, kterou bylo možno v roce 1996 s alespoň základní prediktivní jistotou předvídat, natož se na ni kvalifikovaně spolehnout, navíc by bylo nutno míti velmi šťastnou ruku při prodeji – uvidíme později, že i tací šťastlivci existovali.

Infima BBS na prodej

V průběhu roku 1997 se ukazuje, že BBS systémy svůj nevyhlášený souboj s internetem prohrávají na plné čáře a odklon uživatelů od BBS k internetu je spíše než otázkou, odpovědí. Společnost Infima se v té době již velmi ostře věnuje internetovým aktivitám navazujícím logicky na její původní BBS program a zastupuje v ČR společnost Netscape a je také dodavatelem firewallové technologie Gnat Box a dalších zajímavých internetových software určených především pro korporativní klientelu.

Infima BBS se tak stává přítěží a na přelomu roku 1997 a 1998 je pro ni hledán kupec, byť dosti vlažně a nesystematicky. Jsou rozesílány zprávy všem uživatelům Infima BBS a na titulní stránce visí výzva. Diskusní fóra se plnily katastrofickými vizemi, jež předjímali jednotliví uživatelé: nový majitel bude na tuty Telecom, celý provoz BBSky bude zpoplatněn, nový majitel ji koupí a zruší…

Nic z toho se nestalo. Několik zájemců o Infima BBS se sice údajně objevilo, vždy ale měli nabízet nepřijatelné podmínky. A tak se Infima BBS neprodala – fakticky existuje dodnes, i když přístup k ní je možný jen po internetu na http://bbs.infima.cz nebo telnetem na tutéž adresu.

Počátkem roku 2001 je Infima prakticky mrtvou BBSkou. Sice má ještě stále plné knihovny souborů, některé služby na ní již nefungují, nelze volat modemem a v dříve nejvytíženějších hodinách jsme najednou byl na BBSce sám, když jsem se šel podívat, jak vypadá. Tak situace vypadal až do 1. července 2002, kdy se ji provozovatel, společnost Infima, rozhodla definitivně vypojit z provozu. Jedenáct let nádherné legendy se stalo definitivně minulostí. 

Toto vyprávění ale není samoúčelné. Stopy Infima BBS nicméně najdeme na českém internetu dodnes. Na Infimě se objevila většina lidí dnes aktivně činných na internetu a „stará garda“ se povětšinou zná „osobně“ z časů slávy Infimy.

(Historie českého internetu) 

Autor:
 

Nejčtenější

Sexuálně nejvýkonnější vyzvědače přebrali československé rozvědce Sověti

Býval agent československé rozvědky v USA Karel Köcher

Československým komunistickým rozvědčíkům se ve špionáži proti Spojeným státům dlouho nedařilo. Nakonec ale zaznamenali...

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

Lokální předpověď počasí se razantně zpřesní, možná pomáhá i váš telefon

GRAF

Nejpřesnější lokální předpovědi počasí dnes nabízejí aplikace v našich telefonech - i proto, že s nimi samy pomáhají....

V Perském zálivu spustili největší baterii světa. Virtuální a bez lithia

Sodíko-sírové bateriové systémy japonské firmy NGK. Systém, který se vejde do...

Ve Spojených arabských emirátech byla připojena do sítě největší „virtuální“ baterie světa s obřím výkonem a úctyhodnou...

Tančík pro vnuka poručíka Grubera. Němci ho nasadili i proti Tálibánu

Lehké obrněné vozidlo Wiesel s 20mm kanonem

V množině bojových vozidel Bundeswehru nalezneme s trochou štěstí i malé, ale o to více zajímavé tančíky Wiesel. Do...

Další z rubriky

Exkluzivní síť pro 2,3 miliardy. 15 let Facebooku očima Zuckerberga

Facebook slaví desáté narozeniny. Podívejte se s námi na to nejdůležitější z...

Už patnáct let uplynulo od spuštění sociální sítě TheFacebook.com na Harvardově univerzitě. Dříve exkluzivní síť se...

Tipy na weby: jak parkovat v Praze nebo převedení textu z obrázku

Ilustrační foto - parkování

Parkování v Praze nemusí být peklem na zemi. Pomůže web ParkujVklidu.cz. Texty z obrázků již nemusíte přepisovat ručně....

Tipy na zajímavé weby: vyzkoušejte Office nebo Photoshop v prohlížeči

Ilustrační foto - cloud

Už není zcela nutné vyzvedávat e-mail v aplikaci, psát dokumenty, vytvářet tabulky v programu instalovaném v PC. Řadu...

Rodit bez lékaře? Bulovka otevřela centrum, kde to je možné
Rodit bez lékaře? Bulovka otevřela centrum, kde to je možné

Stále více žen touží rodit doma nebo alespoň v příjemném prostředí s pomocí porodní asistentky. Zatímco v zahraničí jsou takzvané porodní domy běžné, v ČR je tento systém porodnictví dosud v plenkách. Pražská Bulovka se to rozhodla změnit a přišla s řešením.

Najdete na iDNES.cz