Miloš Holeček měří hluk v parku Na Špici. | foto: Tomáš Kubelka

Povolení pro obchvat Pardubic platí, podnikatel Holeček s odvoláním neuspěl

  • 32
Ministerstvo dopravy potvrdilo platnost stavebního povolení pro severovýchodní obchvat Pardubic. Odvolání podal před více než rokem známý pardubický podnikatel Miloš Holeček. Stavět by se mělo v nadcházejícím roce.

Ještě řada nezbytných kroků vede k tomu, aby se řidiči na trase mezi Dubinou a Globusem nemuseli proplétat přeplněnými ulicemi města a využili k rychlejší cestě nový obchvat. 

Jedna zásadní překážka však nyní definitivně padla. Silničáři mají v ruce pravomocné stavební povolení. To vydal krajský úřad již koncem loňského listopadu, jenže následně proti němu přišlo jediné odvolání, a to od Miloše Holečka, který proslul dodatečně zlegalizovanou černou stavbou své vily

Odvolání ohledně obchvatu putovalo na ministerstvo dopravy, které se na patnácti stránkách vypořádalo se všemi body.

„Na základě těchto skutečností ministerstvo zamítlo podané odvolání a potvrdilo napadené stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat ani podat rozklad,“ sdělili zástupci resortu.

Holeček například namítal, že stavba nemá platné územní rozhodnutí, které považoval za již propadlé. Zachování jeho platnosti si však Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zajistilo tím, že vydalo stavební povolení na dva drážní objekty, čímž splnilo zákonný postup. 

Holečkovi se dále nelíbilo, že od podání žádosti o vydání stavebního povolení a samotným vydáním uplynulo málo času. Ve skutečnosti trvalo krajským úředníkům vydání přes čtyři měsíce. 

„Rozhodně nelze konstatovat, že by rozhodnutí bylo vydáno v extrémně krátké době, jak naznačuje odvolatel,“ uvedlo ministerstvo. 

Holeček neuspěl ani se stížností, že vydání stavební povolení neměl mít na starost krajský úřad či že stavba neprošla posouzením vlivu na životní prostředí (EIA). V roce 2018 však úředníci rozhodli, že vliv stavby není tak velký, aby bylo potřeba dopad stavby více zkoumat.

Odvolání se týkalo také dotčených pozemků. Tři z nich (potřebné pro stavbu) Holeček spoluvlastnil a následně ŘSD prodal. Nadále mu však patří okolní vedle stavby a vadilo mu, že na ně nebude mít přístup. I to však ministerstvo odmítlo 

„Stavba je obchvatem města a nelze ze silnice I. třídy povolit hospodářské sjezdy na tyto pozemky. Přístup a příjezd na pozemky odvolatele zůstanou stávající, tj. po místních a účelových komunikací,“ odůvodnili úředníci. 

Holečkovi vadilo i to, že přes jeho pozemky povede cyklostezka. Jenže tu připravuje pardubický magistrát a se stavbou obchvatu vůbec nesouvisí. „Proto jsou odvolatelovi námitky v tomto řízení irelevantní,“ uvedlo ministerstvo. 

Neprošla ani stížnost na údajnou neplatnost závazných stanovisek vydaných dalšími orgány. Ministerstvo tak vyvrátilo všech dvacet rozporovaných záležitostí.

Holeček se snažil vstoupit do povolovacího řízení i tím, že letos v červenci založil spolek „Za přírodní Park Na Špici,“ jehož je předsedou a podle rejstříku také jediným členem. 

Následně se pod hlavičkou spolku domáhal být účastníkem územního řízení u jednoho z téměř stovky stavebních objektů. Krajský úřad však v polovině října rozhodl, že spolek není účastníkem řízení.

Potíže s pozemky přetrvávají

Vedle vyřešeného odvolání se ale ŘSD nadále potýká s problémy při výkupu pozemků. Stále totiž běží vyvlastnění několika majitelů, přičemž záležitost je u soudu už téměř tři roky. 

V tom letošním se výkupy dle katastru nemovitostí posunuly jen zcela minimálně. ŘSD přitom počítá s tím, že dlouho očekávanou stavbu téměř 4,2 km dlouhé komunikace zahájí v roce 2021.

V brzké době by na trase obchvatu mohla být přece jen viditelná činnost. ŘSD již dříve vysoutěžilo vítěze zakázky na zemní práce potřebné pro záchranný archeologický výzkum. 

To ale neznamená, že se začne brzy pátrat po historii. Před páry dny totiž ŘSD naopak zrušilo tendr na samotný výzkum, a to „vzhledem k závažné a nezhojitelné chybě v zadávací dokumentaci“, jak uvádí stručné vysvětlení ve věstníku veřejných zakázek. Soutěž, která začala koncem července, se tak bude muset opakovat.