Co je to s lidmi, kteří se mají rádi, ale neuznávají sex? Nový trend objevila Romana Schützová.

1. Mezi mladými Japonci se v současnosti šíří sekkusu shinai shokogun – celibátní syndrom. Mladí nechodí na schůzky, zdržují se sexuálních vztahů. A nehodlají na tom nic měnit! Důvod? Nevidí v sexu žádný smysl. Průzkum Japonské asociace pro sexuální výchovu zjistil, že 40?% vysokoškolaček jsou panny!2. Tento fenomén se začíná šířit celosvětově – roste počet lidí, kteří se o sex vůbec nezajímají. Považují ho jen za prostředek k plození dětí. Podle statistik jde dnes až o 3?% světové populace!3. Ve středověku existovaly takzvané bekyně. Žily společně v celibátu, což jim umožňovalo věnovat se pracím, kterým se věnovat chtěly. Dobrá forma emancipace!4. Jedenatřicetiletý Američan David Jay vede už dvanáct let kampaň propagující novou orientaci – asexuální. Založil také organizaci AVEN (asexuality.org), která už má sedmdesát tisíc členů. Dokonce i Lady Gaga v roce 2010 prohlásila: „S nikým nechodím a je to mé vlastní rozhodnutí. Je to docela fajn nemít sex. Celibát mi nevadí!“5. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku byl ještě na začátku 20. století celibát povinný pro učitelky. Manželství bylo totiž chápáno jako sociální zabezpečení ženy, učitelkám příslušelo zvláštní sociální zabezpečení, a celibát tak měl zabránit zneužívání této podpory. Když byl v roce 1911 konečně nesmyslný předpis zrušen, slečny učitelky jásaly.


  8:00,  aktualizováno  25. března 2019 21:18