On-line rozhovor

Odborník odpovídal, jak na daňové přiznání

Daňový poradce Tomáš Pacovský.
velikost textu:
vydáno 9.3.2010 13:00
Tomáš Pacovský vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Svou pracovní kariéru zahájil na Krajském úřadě Středočeského kraje, kde působil nejdříve ve funkci odborného referenta a později vedoucího oddělení. Od roku 2008 pracuje v APOGEO Tax a.s. na pozici Senior Tax Consultant. Aktivně mluví anglicky a rusky. Ve volném čase nejraději cestuje a sportuje.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 9. března 2010 do 13:30

OTÁZKA: Dobrý den, V interaktivním daňovém formuláři zde na www.idnes.cz jsou tři možnosti odpočtu procenty – 40%, 60%, 80%. Domnívala jsem se, že pro rok 2009 jsou jenom možnosti 60% a 80%. Jak to tedy je ? (Mám příjmy z autorských honorářů) Děkuji Marta Romana Seidlová
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrýn den, pro zdaňovací bdobí 2009 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního vodního hospodářství a z příjmů ze živností řemeslných. 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d) (např. autorské honoráře). TP 9.3.2010 13:46
OTÁZKA: Dobrý den pane Pacovský, musím podat přiznání pokud jsem v prvních 6 měsících prodal akcie a měl z toho zisk do 20.000 KČ? Jsem student. Vítězslav Zapletálek
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, bohužel Váš není zcela přesně definován, zejména o jaké CP se jedná, zda jste je měl v obchodním majetku a hlavně kdy jste je pořídil. Dle § 4 odst. 1, písm. w) zákona o dani z příjmů je u fyzických osob osvobozen příjem z prodeje CP, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichý celkový přímý podíl na základním kapitálu nepřevyšoval v době 2 let před prodejem 5%. Uvedené osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje CP, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské činnosti. Další možností je osvobození dle § 4 odst. 1, písm. r) ZDP, tj. pokud není uplatněno osvobození dle výše uvedeného písm. w) bude příjem osvobozen pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu 5 let. Pokud nesplňujete výše uvedené osvobození podléhá Váš přijem zdanění dle § 10 ZDP a máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. TP 9.3.2010 13:47
OTÁZKA: Přeji hezký den,mám dva dotazy ohledně daňového přiznání. a) po celý rok 2009 jsem byl ženatý, manželka brala do září rodičovský příspěvek, od října měla příjem ze zaměstnání, který v součtu nepřesáhl 68000,-Kč. Můžu si odečíst slevu na manželku za celý rok nebo jen za 9 měsíců? b) Na řádku 51 daň.přiznání je kolonka pro odečet úhrady za další vzdělávání. Je možné, když studuji soukromou střední školu (dálkově) a platím školné, si odečíst oněch 10000,-Kč ze základu daně? V případě že ANO, co je třeba FÚ doložit? Děkuji mnohokráte za odpovědi. Petr Pěnička
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den. K Vašemu dotazu a) Pokud manželka pobírala do září pouze rodičovský příspěvek, od října měla příjem ze zaměstnání, který nepřesáhl částku 68000 Kč hrubého a neměla jiné zdanitelné příjmy (např. pronájem atd.), bude manželka považována za vyživovanou osobu po celých 12 měsíců. Tj. uplatníte celou částku slevy na dani. K dotazu b) v řádku 51 daňového přiznání lze uplatnit pouze úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Domnívám se tedy, že platby za školné při běžném dálkovém studiu nelze od základu daně odečíst. TP 9.3.2010 13:50
OTÁZKA: Fyzická osoba vedoucí účetnictví, jak bude vykazovat paušál na auto v daňovém přiznání? Snižuje paušál na auto i základ pro soc.a zdrav.pojištění? Dagmar Frantikova
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, paušální výdaj na auto lze uplatnit za zdaňovací období roku 2009, resp. období, které započalo v roce 2009. Pokud fyzická osoba vede účetnictví, ponechá si v účetnictví výdaje spojené s provozem automobilu tak, jak o nich účtovala v průběhu účetního období. V daňovém přiznání pak vyloučí z daňově uznatelných výdajů veškeré výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné, které souvisí s tímto automobilem, jako daňově neuznatelné a nahradí je použitým paušálem. Tj. 5000 Kč měsíčně, pokud auto používal pouze k k dosažení, zajištění a udržení příjmů, nebo ve výši kráceného paušálu (tj. 4000 Kč), pokud auto používal též pro soukromé účely. Paušál na auto snižuje i základ pro zdravotní a sociální pojištění, neboť je součástí výdajů. TP 9.3.2010 13:51
OTÁZKA: Dobrý den, kromě zaměstnání u jediného zaměstnavatele jsem měl za rok 2009 příjem z pronájmu nebytových společných prostor ve výši 757 Kč. Cituji z oznámení tohoto příjmu: "Tento příjem je daňově účinný a jste povinnen jej zahrnout do daňového přiznání za rok 2009 ve smyslu zákona č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Okruh osob, kterých se tato povinnost týká, je vymezen v citovaném zákoně v § 38g. Jedná se zejména o ustavovení § 38g odst. 1 a 2." Dle zmíněného odstavce 2 dle mého názoru vyplývá, že pokud jsem u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani (podle § 38k) a "nemám jiné příjmy podle § 7-10 (§ 9 - příjem z pronájmu) vyšší než 6000 Kč", tak daňové přiznání nejsem povinnen podávat (a příjem zůstane nezdaněn). Totéž mi potvrdila i právnička. Přesto mi v zaměstnání mzdová účetní tvrdí, že si v tomto případě daňové přiznání musím podat sám a že případy z pronájmu nebytových prostor speciálně řešili na školení, které absolvovala. Jak to tedy je? Děkuji za odpověď. Daniel Langr
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud jste podepsal u Vašeho zaměstnavatele porhlášení k dani a nemáte jiné další příjmy než příjmy z pronájmu, přiznání za rok 2009 ve Vašem případě povinen podat nejste. TP 9.3.2010 13:56
OTÁZKA: Dobrý den, Mám příjmy ze zaměstnání i ze samostatné činnosti. Potřebuji vědět, jestli musím platit zálohu na daň. Vím že pokud mám od zaměstnavatele alespoň 70% celkových příjmů,zálohu platit nemusím. Nevím jenom jestli se toto počítá z úhrnu příjmu (řádek31) nebo z dílčího základu daně (řádek 34). Děkuji Honza Romana Seidlová
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, v případě, že máte příjmy jak z podnikání tak ze závislé činnosti, nemusíte hradit zálohy na daň a to, pokud dílčí základ daně ze závislé činnosti tvoří minimálně 50 % z celkového základu daně. Dílčí základ daně ze závislé činnosti je uveden na řádku 36 (resp. 36a) a je roven Vaší hrubé mzdě navýšené o sociální a zdravotní pojistné hrazené zaměstnavatelem (tzv. superhrubá mzda). Pokud vypočtený poměr činí méně než 15 %, vypočítá poplatník zálohy z celkového základu daně. V případě, že je poměr v rozmezí od 15 % do 50%, pak hradíte zálohy pouze v poloviční výši. TP 9.3.2010 13:58
OTÁZKA: Dobré odpoledne pane Pacovský, ráda bych se zeptala na věc, která se týká de facto daně z příjmu i DPH. Rodiče mají rodinný dům, vedle kterého je firma vyrábějící betonovou dlažbu. Chtěli postavit novou halu, tak se s rodiči domluvili, že v rámci omezení hluku (který je již nyní vysoký), vymění okna na domě rodičů. Jsou vlastně 2 možnosti: První možnost je, že okna dodavatel namontuje na jméno rodičů a oni tak budou platit 90.000 + DPH 10% a firma (výrobce dlažby) okna proplatí, avšak pak by museli dle mého názoru rodiče zaplatit daň z příjmu z částky, kterou dostanou. Či je možná druhá možnost: výměna bude na jméno firmy (výrobce dlažby) a ta pak zaplatí 90.000 + 20% DPH, avšak nevím, zda by pak také rodiče nemuseli platit např. darovací daň. Která varianta by byla výhodnější či existuje ještě nějaká další? Děkuji za odpověď. Dana Sobotová Dana Sobotová
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, dle mého názoru se bude v obou případech jednat o dar výrobce betonové dlažby. Vaši rodiče budou muset odvést daň darovací z částky, kterou obdrží. Pro dárce budou tyto náklady v obou případech daňově neuznatelné. TP 9.3.2010 14:06
OTÁZKA: Dobry den, v clanku se pise ze 60% si mohou odecist ti, kdo mají příjmy z podnikání, ale nemají živnostenské oprávnění. Ja napriklad mam opravneni od Ceskeho telekomunikacniho uradu, ze mohu podnikat v telekomunikacich (poskytovatel pripojeni k internetu). Ovsem v zakone se pise, ze pokud podnikam podle zvlastnich pravnich predpisu, tak si mohu odecist pouze 40% vydaju. Kolik procent mohu uplatnit? Pak jeste nerozumim tomu kdyz je v Zakone napsano ze: Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2010 - to znamena co? Ze se podle toho stanovi dan za rok 2009? Nebo ze se podle toho bude stanovovat dan za rok 2010? Marek Zavadil
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den. Pro zdaňovací období roku 2009 je možné uplatnit u příjmů podle §7 příjmy z podnikání paušální výdaje 80 % u příjmů ze zemědělské výroby a u řemeslných živností a 60 % u živností, s výjimkou živností řemeslných, a dále u příjmů z jiného podnikání dle zvláštních předpisů a příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 2 a-d). Tyto sazby paušálních výdajů platí pouze pro rok 2009. V roce 2010 jsou stanoveny sazby 80 % pro zemědělskou výrobu a řemeslné žvnosti, 60 % pro ostatní živnosti a 40 % pro příjmy z ostatního podnikání. TP 9.3.2010 14:11
OTÁZKA: Dobrý den, můžu si z celkového příjmu odepsat zaplacené sociální a zdravotní pojištění? Děkuji za odpověd a přeji hezký den
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, zaplacené zdravotní a sociální pojištění není daňově uznatelný výdaj. TP 9.3.2010 14:14
OTÁZKA: Jak se máš Bébo, včera super na Z1. Gratuluji.
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Také zdravím a děkuji :-). TP 9.3.2010 14:15
OTÁZKA: Dobrý den.Chtěl bych se zeptat, jestli se mnou někdy zajdete na pivo ! Děkuji.
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, samozřejmě velmi rád. Těším se TP 9.3.2010 14:16
OTÁZKA: Dobrý den, mám starší rodinný dům, ke kterému jsem přistavěl plot a venkovní bazén. Zajímá mne výše sazby DPH vztahující se k uvedenému zdanitelnému plnění. Děkuji. Pavlína Lukášová
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby rodinného domu, včetně jeho příslušenství, nebo v souvislosti s opravou rodinného domu. Příslušenství rodinného domu jsou stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a ostatní stavby. Jako příklad lze uvést: - garáže, zahradní altány, kůlny, skladové prostory pro dům - oplocení - přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu - připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní - studny - bazény V případě splnění výše uvedených podmínek bude uplatněna snížená sazba DPH 10%. TP 9.3.2010 14:20
OTÁZKA: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda si důchodce, který zdaňuje příjem z pronájmu, může odečíst slevu na poplatníka ve výši 24840 a podat tak nulové daňové přiznání. Děkuji Pfeifer Miroslav Pfeifer
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, slevu na poplatníka si můžete uplatnit i jako starobní důchodce. TP 9.3.2010 14:32
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat celý minulý rok jsem byla zaměstnaná.K tomu mám živnostenský list, ale nic jsem na něm nevydělala.Je zapotřebí něco podávát jako živnostník, nebo plně postačí daňové přiznání jako fyzická osoba (zaměstnanec)?
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den. Pokud jste byla celý rok 2009 zaměstnaná, podepsala u zaměstnavatele prohlášení k dani a neměla jiné příjmy podle § 7-10 zákona o daních z příjmů vyšší než 6000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání. Pokud však máte z podnikání ztrátu, daňové přiznání podat musíte. V případě, že vlastníte živnostenský list, ale živnost neprovozujete, měla jste oznámit přerušení činnosti na živnostenský úřad a dále na správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. TP 9.3.2010 14:38
OTÁZKA: Preji pekny den, jsem OSVC, obcas jedu na zahranicni cestu - mohu sam sobe vyplatit diety a nasledne si je dat do nakladu? predpokladam ze diety se nedani - je to tak? dekuji Jakub Hloušek
Daňový poradce Tomáš Pacovský. ODPOVĚĎ: Dobrý den, stravné podnikatelů při zahraničních služebních cestách lze uznat jako daňový náklad, přičemž podnikatel při výpočtu stravného postupuje obdobně jako zaměstnanci státních organizací. TP 9.3.2010 14:43

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz